تگ :گرانش


علمی

شتاب الکترومغناطیس

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب شتاب الکترومغناطیسی در مدل اصلاح شده زمین ...
علمی

آزمایش جرج سایناک- زمین ثابت است

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب تابحال درباره چندین آزمایش علمی معتبر در ...