تگ :کیهان


علمی

مشکلات حرکت روزانه زمین

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب اگرچه حرکت زمین در سیستم کوپرنیکی پذیرفته ...
علمی

نقدی بر ۷ دلیل گجت نیوز

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب با سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز ...
علمی

بررسی تئوری انیشتین: نسبیت

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب در اوایل قرن ۲۰، به منظور حفظ ...