تگ :کره آسمانی


علمی

توهم شیب ماه

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب مقدمه اگر سطح ماه توسط خورشید روشن ...