تگ :پرتو نور


علمی

بزرگنمایی خورشید در افق

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب بزرگنمایی و کوچکنمایی موضوع تغییر اندازه ظاهری ...