تگ :نسبیت


علمی

آیا آزمایش ادینگتون ۱۹۱۹ اثبات میکند نسبیت عام صحیح است؟

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب با سلام خدمت خوانندگان گرامی. تقریبا مدت ...
علمی

آزمایش جرج سایناک- زمین ثابت است

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب تابحال درباره چندین آزمایش علمی معتبر در ...
علمی

بررسی تئوری انیشتین: نسبیت

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب در اوایل قرن ۲۰، به منظور حفظ ...