تگ :مسئله 3 جسم


علمی

مسئله سه جسم (TBP)

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب مسئله سه جسم (TBP) چیست؟ مسئله سه ...