تگ :فراماسون ها


افشاگری

فراماسون ها در فضا

در این مقاله ما به وابستگی های ناسا و فضانوردان ناسا به فریماسونری پرداخته میشود. با زمین تخت فارسی همراه باشید…. فراماسون ها از زمان آغاز به کار ناسا به نوعی در موضوعات مربوط به ...
افشاگری

دایناسور ها هرگز وجود نداشتند

رده دایناسور ها در اصل توسط سر ریچارد اوون عضوی از انجمن سلطنتی و سرپرست موزه تاریخ طبیعی بریتانیا در ۱۸۴۲ تعریف شده است. به عبارت دیگر وجود دایناسور ها بصورت یک فرض و بطور اتفاقی توسط  knighted ...