تگ :شتاب الکترومغناطیسی


علمی

شتاب الکترومغناطیس

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب شتاب الکترومغناطیسی در مدل اصلاح شده زمین ...