تگ :زمین مسطح است


علمی

مشکلات حرکت روزانه زمین

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب اگرچه حرکت زمین در سیستم کوپرنیکی پذیرفته ...