تگ :ریاضیات


علمی

مسیر سیارات بر فراز زمین تخت

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب اول از همه، ما باید به خاطر ...
علمی

زمین تخت-مهندسی و نقشه برداری

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب نقشه برداری و مهندسی نقشه بردار ها، ...