تگ :خورشید گرفتگی


علمی

شتاب الکترومغناطیس

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب شتاب الکترومغناطیسی در مدل اصلاح شده زمین ...
علمی

آیا آزمایش ادینگتون ۱۹۱۹ اثبات میکند نسبیت عام صحیح است؟

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب با سلام خدمت خوانندگان گرامی. تقریبا مدت ...
علمی

ماه گرفتگی در زمین تخت

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب منجمان و ستاره شناسان مختلف از گذشته ...