تگ :آزمایش


علمی

از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب آزمایش آراگو (Dominique François Arago (1786-1853 یکی ...