آخرین مطالب


افشاگری

دایناسور ها هرگز وجود نداشتند

رده دایناسور ها در اصل توسط سر ریچارد اوون عضوی از انجمن سلطنتی و سرپرست موزه تاریخ طبیعی بریتانیا در ۱۸۴۲ تعریف شده است. به عبارت دیگر وجود دایناسور ها بصورت یک فرض و بطور اتفاقی توسط  knighted ...
افشاگری

خورشید مرکزی: تئوری یا یک دین؟

پرستش خورشید در فرهنگ کابالا “خورشید منبع انرژی، زندگی و گرما است.منشاء زندگی، ماهیت کابالا مقدس، منبع تمام معنویت در خورشید است.این چشمه نور و نماد قابل رویت از روح در عمل است.خورشید چشم خداست، ...
علمی

زمین تخت-مهندسی و نقشه برداری

نقشه برداری و مهندسی نقشه بردار ها، مهندسین و آرشیتکت ها هرگز ملزم به احتساب انحنای احتمالی زمین در پروژه های خود نیستند که خود سندی بر اثبات تخت بودن زمین است نه کروی بودن ...