آخرین مطالب


علمی

بررسی تئوری انیشتین: نسبیت

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب در اوایل قرن ۲۰، به منظور حفظ ...
افشاگری

خورشید مرکزی: تئوری یا یک دین؟

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب پرستش خورشید در فرهنگ کابالا “خورشید منبع ...
علمی

زمین تخت-مهندسی و نقشه برداری

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب نقشه برداری و مهندسی نقشه بردار ها، ...