آزمایش لیزر-زمین تخت

این آزمایش در دریاچه balaton در مجارستان انجام شد
آن ها۴ اندازه گیری در ۱۵ و ۱۶ آگوست انجام دادند
فاصله اندازه گیری چهارم :
۶km (3.73mile)
کالیبراسیون در فاصله:
۷۲۰ m (0.447 mile)
ارتفاع لیزر از سطح آب:
۱۲۵cm (4.1 feet)
اندازه گیری در ساعت ۶:۳۰ AM شروع و در ساعت ۷:۴۵ AM پایان یافت
مختصات لیزر و دوربین:
۴۰.۹۴۹۲۲N 17.88929E
دوربین های استفاده شده:
Canon 6d with GPS + Canon 650d + Nikon P900 + Samsung mobile GPS + 2x GoPro
ابعاد قایق:
۲X1 (6.6 X 3.3 feet)
تصاویر محاسبات:
https://drive.google.com/open?id=0B2gyF12ygRBjU0NSSmIxbXU4bVk

https://drive.google.com/file/d/0B2gyF12ygRBjZ2RyOTZfSmQ3WXc/view
تصاویر لیزر :
https://drive.google.com/open?id=0B2gyF12ygRBjZktQcmgwZE5CUFk

لطفا به ترتیب ببینید
ترجمه شده توسط انجمن زمین تخت فارسی

قسمت اول:

 

 

 

قسمت دوم:

 

 

 

قسمت سوم: