آیا فضای خلا در خارج از زمین وجود دارد؟

با سلام خدمت همراهان عزیز. لطفا قبل از خواندن این مقاله حتما این کلیپ: https://www.aparat.com/v/H7QF8  را ببینید و سپس بلافاصله شروع به خواندن این مقاله کنید (خواهشمندیم مقاله را بصورت کامل و با دقت بخوانید).

توجه: بدون دیدن کلیپ، خواندن این مقاله کمی بی معنی جلوه خواهد کرد.

همه ما میدانیم که در مدل خورشید مرکزی (مدل رایج در کیهان شناسی امروز)، زمین کرویست و درحال چرخش در فضای بیکرانی از خلا است. اما اگر با روش علمی و ابزار علم پیش رویم، متوجه خواهیم شد که وجود هوا و آب در خلا، آنطور که قبلا تصور میکردیم هم نبوده و تناقضاتی در اینجا ایجاد میشود. امروز با یک آزمایش به سراغ شما آمده ایم تا نشان دهیم که چرا و به چه علت فضای خلا در خارج از زمین وجود ندارد و چرا یک زمین نمیتواند کروی و درحال چرخش در فضا باشد، زمانی که ما انسان ها به راحتی بر روی آن درحال زندگی کردن هستیم.

اصل مشاهدات و شرح نتایج آزمایش:

۱- قطرات کوچک آب در کناره ظرف شیشه ای، به تدریج در طول زمان کوچک تر شدند.

۲- بعد از گذشت دقایقی، دیگر قادر به مشاهده قطرات آب بر روی دیواره و کناره های ظرف شیشه ای نبودیم.

۳- ظرف شیشه ای خارج از محفظه پمپ خلا، پس از گذشت زمان، که برای هردو آنها بطور یکسان گذشته بود، هنوز هم دارای قطراتی بر روی دیواره ها و کناره هایش بود.  این نشان می دهد که تبخیر آب به علت دما، عامل ناپدید شدن قطرات آب بر روی ظرف شیشه ای در داخل محفظه خلا نبوده.

توجه: اگر تصاویر تار هستند بر روی آن ها کلیک کنید تا باز شوند

دقیقا چه اتفاقی افتاد:

پمپ خلا تعداد ذرات هوا را در محفظه خلا کاهش داد که باعث کاهش فشار هوای درون محفظه میشود. کاهش در فشار هوا بدین معناست که ذرات هوای کمتری در هر ثانیه بر قطرات آب تاثیر میگذارند و این باعث کاهش فشار هوا بر روی قطرات آب میشود.

نیرو های جذب و پیوند بین ذرات تشکیل دهنده قطرات آب و همچنین بین ذرات آب و شیشه، در آن زمان همچنان بر قرار بود. به علت کاهش فشار هوا، ذرات آب با انرژی جنبشی کافی ای، بر نیروی جذب غلبه کردند و تبدیل به ذرات بخار آب شدند (تبدیل به گاز شدند).

این ذرات بخار آب (گاز) از ظرف شیشه ای خارج شده و فضای قابل دسترسی محفظه خلا را پر کردند.

قطرات آب بروی ظرف شیشه ای ثابت بودند چرا که نیرو های وارده بر روی آن ها به تعادل رسیده بودند. نیروی کشش به سمت پایین (که همگی با نام گرانش میشناسیم) به اندازه کافی قدرتی برای غلبه بر نیروی جذب و پیوند بین ذرات و قطرات آب و ظرف شیشه ای، و حتی نیروی جذب و پیوند بین ذرات سازنده قطره آب ندارد.

 

 

در قطرات آب، در بین مولکول ها و ذرات سازنده نیروی جذب و پیوند وجود دارد.

میتوانید برای درک بهتر این مفهوم، توزیع ماکسول-بولتسمان را مطالعه کنید.

اگرچه هرکدام از ذرات آب نیروی جنبشی(انرژی سینتیک) دارد و درحال حرکت و چرخش است، انرژی سینتیک که توسط تعداد زیادی از ذرات و مولکول های آب جذب میشود، برای ذرات به منظور جدا شدن از قطره آب و تبدیل شدن به گاز ناکافی است.

ذرات آب برای تبدیل شدن به گاز، باید به مقدار کافی نیروی جنبشی را جذب کنند تا بر نیرو های ادغام شده از نیروی جذب بین ذرات سازنده قطرات آب و نیرویی که فشار هوا بر قطرات وارد میکند غلبه کنند. زمانی که فشار هوا توسط پمپ خلا کاهش پیدا کرد، نیرویی که فشار هوا بر روی قطرات آب درون محفظه وارد میکرد نیز کاهش پیدا کرد.

 

زمانی که فشار هوا کاهش پیدا میکند، انرژی سینتیک (جنبشی) هرکدام از ذرات و مولکول های آب حالا کافی است و میتواند بر نیرو های ادغام شده جاذب بین قطره آب و ظرف شیشه ای غلبه کند. نیرو های جذب و پیوند بین ذرات آب و نیروی کاهش یافته فشار هوا بر روی قطره آب، در نتیجه منجر به شکل گیری ذرات گاز میشود.

قانون دوم ترمودینامیک بیان میدارد که بخار آب یا ذرات آب تبدیل شده به گاز شروع به پر کردن فضای موجود در مخزن میکنند.

 

 

چه فشاری را در آزمایش داشتیم؟ تصویر زیر را ببینید:

 

 

 

 

زمانی که پمپ خلا را روشن کردیم، فشار هوا کاهش پیدا کرد و ذرات آب تبدیل به ذرات بخار آب (گاز) شدند. ذرات گاز بطور رندوم در تمامی جهات حرکت کرده و پخش شدند و مطابق قانون دوم ترمودینامیک پیش رفتند و بلافاصله در سراسر شکل و حجم فضای تعریف شده توسط مرز مادی مخزن پراکنده شدند. اینها توضیحات ساده ای از چگونگی شکل گیزی این مراحل و انرژی ها و نیروی های درگیر بود.

 

در نظر داشته باشید که نیروی گرانش نمیتواند بر نیروی جذب و پیوند بین قطرات آب و دیواره ظرف شیشه ای غلبه کند (همانطور که در آزمایش مشاهده کردیم) که در نهایت منجر به ثابت ماندن قطرات آب میشود. همچنین در نظر داشته باشید که هیچکدام از نیرو های موجود در این آزمایش (نیروی بین ذرات و دیواره ظرف و نیروی گرانشی) توان جلوگیری از تبخیر و خروج ذرات گاز از ظرف را ندارند. درواقع زمانی که فشار کاهش می یابد، هیچ نیرویی مانع خروج گاز نمیشود. پس عملا در مواجهه با چنین حالتی، پاسخی به نام “گرانش” نخواهیم داشت.

فشار اتمسفری (جو) در سطح دریا ها در حدود  ۱۰۱۳.۲۵mbar است. فشار در فضا (خارج از اتمسفر زمین) در حدود ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳mbar است.

منبع:

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vaccum

 

 

 

آب موجود در محفظه خلا زیر فشار حدود ۵۰ هزار بار کمتر (۰.۰۲۰mbar) در مقایسه با زمانی که تحت فشار نرمال و طبیعی اتمسفر (۱۰۱۳.۲۵mbar) قرار دارد بود. همچنین دیدیم که نیروی گرانش نتوانست از ناپدید شدن آب از کناره های ظرف شیشه ای و تبدیل آن به گاز جلوگیری کند.

همین اصل علمی را میتوانیم برای زمین و اتمسفرش در مقابل فضای خلا بکار ببریم. اکنون ما میدانیم که در چنین حالتی، چه چیزی برای اتمسفر زمین و آب مایع بر روی سطح آن اتفاق خواهد افتاد. اگر یک مکان یا ناحیه با فشار پایین (کم فشار) در کنار اتمسفر ما قرار داشته باشد، عملا وجود ابر ها غیرممکن خواهد بود. همچنین دریاها، اقیانوس ها، دریاچه ها و… در این صورت نباید وجود داشته باشند و درنهایت اینکه حیات بر روی زمین ازبین میرفت و ما انسان ها نیز وجود نداشتیم.

اگر نتیجه این مقاله برای شما غیر قابل باور است، خواهشمندیم خودتان حتما در خانه چنین آزمایشی را انجام دهید و نتیجه گیری کنید. نکته ای که قابل ذکر است این است که ما منکر کیهان یا فضای بیرونی نیستیم! کیهان وجود دارد و اجرام آسمانی در مکانی به نام فضا حرکت میکنند اما وجود “فضا” دلیلی بر وجود “فضای خلا” نیست. این یکی از شواهدی است که مدل معروف خورشید مرکزی و زمین کروی را زیر سوال خواهد برد.

مواردی که ممکن است شما را درگیر کند:

۱- منکر علم شوید و بگویید قانون دوم ترمودینامیک نادرست است و اگر اینچنین هم باشد، نمیتوانید به هیچ روش علمی ای ثابت کنید که این قانون نادرست است.

۲- لبخند ناخوشایندی بزنید و این شواهد را نادیده بگیرید و به یک فضای خلا درحال گسترش در خارج از زمین باور داشته باشید بدون اینکه حتی فکر کنید.

۳- مشابه این آزمایش را انجام دهید و شروع به آموختن علم بصورت سلف لرنینگ (خود آموزی) کنید.

 

 

بصورت خلاصه در انتهای این مقاله باید بگوییم، متاسفانه کیهان شناسان و دانشمندان در عصر حاضر بدون تکیه بر شواهد و دلایل یا برهان خاصی به وجود یک فضای خلا بصورت پیش فرض اعتقاد دارند درحالی که نمیتوان با استفاده از روش و متد علمی در آزمایشگاه ها اثبات کرد که یک فضای خلا وجود دارد و اجازه میدهد زمین شما همراه با اتمسفر و حجم زیادی از آب در آن به چرخش بپردازد.

موفق باشید.

Share this post

257 comments

اضافه کنید
    • رضا ۱۵ شهریور, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۰:۱۰ پاسخ دادن

     سلام دوست عزیز، شما یک نتیجه گیری صد در صد اشتباه از یک آزمایش داشتید!

     شرایط قطرات آب روی ظرف در فضای خلا هیچ شباهتی به شرایط آب های روی زمین ندارد بنا به چند علت!

     اولا قطرات اب در ازمایش شما مستقیما تحت تاثیر خلا هستند، یعنی هیچ مانعی بین قطرات اب و خلا درون ظرف وجود ندارد

     به همین دلیل با به وجود امدن خلا درون ظرف نیروی جنبشی بین مولکولی بر نیروی فشار بیرونی غلبه میکنه و اب تبخیر میشه

     اما درمورد زمین یک لایه اتمسفر بین اب های روی زمین و خلا موجود در فضا وجود داره

     لایه اتمسفر دور زمین توسط نیروی جاذبه به سمت زمین فشرده میشه، و باعث ایجاد نیروی فشار هوا بر روی اب ها میشه

     اینکه شما میفرمایید نیروی گرانش برای غلبه بر نیروی سنتیک بین مولکولی کافی نیست صحیحه ولی شما فراموش کردید این خود جاذبه نیست که به باعث میشه ابها تبخیر نشن! بلکه فشار هوای بالای سر ابها هست که جلوی تبخیر رو میگیره

     بذارید مثالی بزنم تا متوجه منظورم بشید

     فرض کنید مولکولهای اب رو به یک مشت بجه شیطون تشبیه کنم کنم که درون یک اتاق هستند

     و فرض کنید به ازای هر کیلوگرم جرم هرکدوم از بچه ها یک ریسمان به پای انها بسته ایم، یعنی بچه ای که بیست کیلو جرم داره بیست ریسمان و بچه ای که بیست و پنج کیلو جرم داره بیست و پنج ریسمان و… این ریسمان مشابه جاذبه است که بر اساس میزان جرم نیرو وارد میکنه

     خوب الان هیچ نیروی جز ریسمان ها (همون جاذبه) جلوی خروج بچه ها از اتاق رو نمیگییرن ولی بچه ها خیلی تند و فرضن (دقیقا مثل مولکول اب) و ریسمان ها رو پاره میکنن (بر جاذبه غلبه میکنن) و از اتاق در میرن(تبخیر)
     این شرایطیه که شما در ازمایش ظرف و قطرات اب داشتید

     چیزی که فراموش کردید لایه اتمسفر بین اب و خلا بود!

     حالا فرض کنید در همون مثال بر روی در اتاق یک وزنه سنگین بذاریم (همون اتمسفر و میدونیم که چند ملیارد متر مکعب هوا جرم بسیار زیادیه)
     و اون وزنه رو با تعداد ریسمان زیادی بستیم (به ازای هر کیلوگرم یک ریسمان دقیقا مشابه جاذبه که هر کیلوگرم ده نیوتون نیرو وارد میکنه)

     حالا بچه ها باید علاوه بر ریسمانی که به پای خودشون بسته شده برای پاره کردن ریسمان های وزنه ای که بر روی در اتاق گذاشتیم هم تلاش کنند! که نمیتونند!

     اگر واقعا میخواید شرایط زمین رو توی یک ازمایش شبیه سازی کنید کار به این راحتی که شما یه ظرفو بگیرید زیر شیر اب نیست!

     اولا اون ظرف قراره مثلا زمین باشه، پس باید از خودش نیروی جذب کننده داشته باشه

     چون نمیشه به ظرف به اون کوچیکی انتظار جاذبه زمین رو داشت میشه از نیروی الکتریسیته کمک گرفت، یعنی فرضا ظرف رو با بار منفی باردار میکنیم (تازه میزان باردار کردن ظرف هم همینجوری هچل هفت نیست! باید با فرمول نیروی سطحی الکتریسیته ساکن بر اساس مساحت دقیقا مقداری رو محاصبه کنید که نیرویی معادل نیروی جاذبه وارد کنه)

     بعد باید نیروی جاذبه زمین رو هم خنثی کنید! چون این ازمایش قراره شرایط واقعی زمین باشه و زمین خودش روی زمین دیگه قراره نگرفته!

     برای اینکار توی ازمایشگاه از تکنیک صفحه های موازی استفاده میکنن (مشابه ازمایش قطرات روغن که رابرت میلیکان انجام داد)

     بعدش باید جاذبه بین اتمسفر و زمین رو شبیه سازی کنید، یعنی باید جسم باردار شده که قراره شبیه ساز زمین باشه، رو زیر محفظه از گازی بذارید که توسط باز مخالف باردار شده (باردار کردن گاز خودش به تفنگ الکترونی نیاز داره که کار پیچیده ای نیست ولی پر زحمته)

     برای اینکار اولا باید از یک گاز رنگی مثل کلر(البته حواسموت باشه ماسک بزنیم چون سمیه) که توسط باز مخالف که برای جسم شبیه ساز زمین استفاده کردیم استفاده کنیم تا بتونیم زیر محفظه بخوبی ببینبم که رفتار گاز به چه صورته

     بعد که کره باردار رو زیر محفظه با گاز باردار شده رنگی قرار بدید ، گازها به دور سطح کره جمع میشن و کمی فشرده میشن

     حالا باید محفظه رو تخلیه کنید

     قاعدتا مقداری از گاز خارج میشه و مقداری دور کره میمونه و …

     بله دوست گرامی ازمایش علمی همینجور هچل هفتم نیست که همینجوری بدون شرایط دقیقا مشابه بتوتی نتیجه بگیری

     از همه اینا گذشته شما تاثیر نیروی ارشمیدسی تو خارج شدن بخار اب از سطح زمین رو کلا ندبد گرفتی که بسیاااااار عامل مهمیه

     اگر دوست داشتید من حاظرم درمورد کل مطالب سایتتون که درباره زمین تخته ، با شما مناظره کنم، اونم به شرطی که کاملا متن منتشر شه

     باقی مطالب که ازتون خوندم هم خطاهای فاحش زیادی داره

     شما از علم فقط بخشی که به نفعتون هست رو مدنظر دارید ! نه همه اون رو

     اگر میگید بر اساس اصول علمی! علم اینجاشو قبول دارم اونجاشو ندارم نداره

     ایمیل من رو دارید منتظرم

  • Amir ۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۱:۴۹ پاسخ دادن

   سلام حسین آقا
   سؤال من از شما اینه که این مقاله و آزمایش چی رو نشون داد؟ شما رو قانع کرد که چه چیزی وجود داره یا نداره؟ مگه خود نویسنده مقاله به وجود گرانش اعتراف نکرده؟! حالا چه فرقی میکنه اسم این نیرو رو چی بذاریم؟ پس این نیرو وجود داره، هرچند که ندونیم منشأ اون چیه. دقیقاً به خاطر همین نیروست که هر چه از سطح زمین فاصله بگیریم از فشار هوا کاسته میشه. این موضوع حتی در مورد هوای داخل ظرف متصل به پمپ خلأ هم صدق میکنه. فشار هوای نقاط بالاتر کمتر از فشار هوای نقاط پایین‌تره. هرچند که اختلاف فشار مذکور بسیار جزئیه و در شرایط بدون گرانش (مثل سقوط آزاد) همین مقدار اختلاف فشار هم از بین خواهد رفت و با افزایش شتاب گرانش، اختلاف فشار یادشده افزایش خواهد یافت. مگه خود نویسنده این مقاله اذعان نکرده به اینکه فشار هوا در فضا (خارج از اتمسفر) تقریباً صفره؟ پس چرا ایشون از توضیح این پدیده طفره رفته که چرا جو زمین بجای اینکه به طور یکنواخت در فضای بین سطح زمین و گنبد آسمان پراکنده بشه تقریباً همش در نزدیکی سطح زمین مستقر شده؟ چرا جو زمین با گرادیان فشاری متفاوتی نسبت به آنچه میبینیم، در راستای پایین به بالا توزیع نشده؟
   ببینید: گرانش یا وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داره، پس گرادیان فشاری در راستای ارتفاع هم خودبخود به وجود میاد و چون در ارتفاع ادعایی گنبد آسمان عملاً هیچ هوایی وجود نداره، پس عدم وجود گنبد آسمان باعث پراکنده شدن جو زمین نخواهد شد و بنابراین وجود چنین جسمی هم برای جلوگیری از پراکنده شدن جو لازم نیست. اگرم گرانش وجود نداره پس جو نباید با افزایش ارتفاع از سطح زمین با کاهش چگالی روبرو بشه و این خلاف واقعیته.

   • flatearther ۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۳۶ پاسخ دادن

    سلام خدمت شما
    گرانش نیتونی و انیشتینی وجود ندارد اما گرانش در مدل زمین تخت تعریف دیگری دارد که در کتاب جدید زمین تخت توضیح داده شده (هنوز به چاپ نرسیده). شما اصل موضوع را فراموش کردید. در این آزمایش و مقاله با استفاده از آزمایش و روش علمی درست نشان داده شد که وجود یک زمین کروی دارای حیات در یک جهان خلا کاملا غیر ممکن است. حال شما با استفاده از یک آزمایش دقیق علمی و همچنین ابزار و متد علمی اثبات کنید که وجود یک کره خاکی دارای حیات در چنین محیطی ممکن است. درضمن این را در نظر بگیرید که هرکدام از لایه های جو زمین دارای چگالی مختلفی هستند. در یک ظرف مایعات مختلفی را با چگالی های مختلف بریزید که با یکدیگر ترکیب نمیشوند و هرکدام با توجه به چگالی ای که دارند در یک راستا و در یک خط قرار میگیرند و بدین شکل یک طبقه بندی ایجاد میشود. این برای اتمسفر زمین نیز صادق است. پایین ترین لایه چگال ترین لایه است و بالاترین لایه جو رقیق ترین لایه. وجود گرانش هم نمیتواند عاملی بر درست بودن کرویت زمین باشد چرا که در مدل زمین مسطح نیز بطور علمی قابل توجیه و توضیح است. توجه کنید که نبود هوا محیط خلا است. در نزدیکی گنبد آسمان ما محیط خلا را نداریم. تمام فضای اطراف ما با اتر پر شده است و هوا نیز بخشی از محیط را پر کرده. پس در محیطی که ماده ای به نام اتر داریم نمیتوانیم خلا داشته باشیم. با افزایش ارتفاع مولکول های هوا از یکدیگر فاصله میگیرند و بله مقدار هوا به شدت کاهش پیدا میکند اما این به معنای نبود هوا نیست! هوا در ارتفاعات نزدیک به گنبد آسمان نیز وجود دارد اما نه به اندازه ای که در سطح دریا و زمین موجود است. در این سیستم بسته زمین هیچ خلایی وجود ندارد.
    موفق باشید

   • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۵۲ پاسخ دادن

    شما موظف به ارائه توضیح در مورد جاذبه هستید
    چه چیزی جاذبه رو تشکیل داده دلایل وجودش چی میتونه باشه صرفا اینکه سیبی از درخت بیفته و ما بگیم دلیلش جاذبه است معنا نداره شما باید توضیح جاذبه رو بیان کنید
    در زمین تخت ما چیزی به عنوان جاذبه عنوان شده در زمین کروی نداریم و یادتون باشه زمین تخت در ایران از نظریه زمین تخت مسیحیت پیروی نمی کنه پس بهتره کلا از دنیای خود ساخته خودتون خارج بشید
    چندین بار گفته شده علمی که بر مبنا زمین کروی شکل گرفته شده باشه بر همون مبنا قابل توجیح
    شما قائل به پزشکی گیاهی و شیمیایی هستید؟

 1. hector ۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۲۶ پاسخ دادن

  در فضا خلا نیست ٬ آب هم نیست ٬ همون ماده تاریک هست . ماده تاریک رو فعلا نمیتونن اندازه بگیرن ٬ ما صرفا میتونیم ماده و انرژی رو اندازه گیری کنیم . به همین دلیل هست که شرایط خلا رو ایجاد نکرده در فضا (در فضا خلا نیست ٬ ماده تاریک هست) ٬ در واقع خلا در مقابل عدم وجود ماده ای به نام جو (هوا) به وجود میاد (در اتمسفر زمینی) ٬ اما ماده (اتمسفر ٬ جو ٬ دریاها و…) در مقابل دارک تینگ که حتی ماده تاریک به نظرم اسم مناسبی براش نیست چون تاثیری بر مواد نداره یا حداقل ما نمیدونم به صورت واضح تاثیرش به چه شکل هست ؛ درست نیست .

 2. hector ۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۳۴ پاسخ دادن

  در فضا خلا نیست ٬ ماده تاریک هست ٬ علت خم شدن نور ٬ خم شدن حرکت به سمت مستقیم و…هم همین هست . تاثیراتش روی انرژی داره هنوز بررسی میشه ٬ روی فرکانس ها و…اما در جهان مادی هنوز درک درستی از ماده تاریک نداریم و اینکه دقیقا چه تاثیری داره ٬ شاید کل فشار کائنات داره روی هر کدوم از ما و حتی روی کوچکترین واحد ذره نوترونی و حتی کوچکتر وارد میشه . فشاری که ما درک دستی هنوز ازش نداریم چون مقیاس اندازه گیریمون صرفا در سطح ماده و انرژی هست . اثر پروانه ای ٬ فیزیک کوانتوم و تاثیرات مختلف که تا اونور کهکشان ادامه پیدا میکنه ٬ کارما ٬ عذاب وجدان ٬ مقیاس اندازه گیریشون مادی نیست و فرا ماده هست و قطعا اگر قابلیت خروج از جو وجود داشته باشه با چیزی فراتر از تصور روبرو هستیم که قطعا هم به ما گفته نمیشه !

  • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۵۸ پاسخ دادن

   بالاخره خلا در فضا زمین کروی وجود داره یا نداره؟
   خلا یعنی نبود هوا
   حالا شما میگی ماده تاریک به جای خلا وجود داره
   میتونم بپرسم چرا ناسا به این نتیجه رسیده که در فضا اگر لباس مخصوص نباشه بدن منفجر میشه؟

  • اسدی ۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۲۴ پاسخ دادن

   شما برو روی کوه بلند و با کم شدن فشار هوا متوجه میشی هرچی به خلا نزدیکتر میشی فشار کمتر میشه و سختتر نفس میکشی.
   بدون کپسول اکسیژن برو قله اورست حتما نظرت دوباره عوض میشه.کلا ۸۸۰۰ و خرده ای ارتفاع داره.

   • flatearther ۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۳۶ پاسخ دادن

    حرف شما کاملا صحیح است، اما تصور کنید، در مدل رسمی زمین کروی، خط کارمن مرز بین اتمسفر (هوا) و خلا است که در ۱۰۰ کیلومتری واقع شده. حال تصور کنید شخصی در ارتفاع ۹۰ کیلومتری قرار دارد، عملا چندین برابر ارتفاع کوه اورست، آیا این شخص در خلا قرار دارد؟ خیر! در این محیط، تنها مولکول های هوا از یکدیگر فاصله دارند و با کاهش اکسیژن و هوا مواجه هستیم. اما محیط خلا نمی باشد.
    موفق باشید

    • احسان ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۰۱ پاسخ دادن

     مواردی که در این مقاله مورد توجه نیست میشه به جاذبه زمین تفاوت خلا و ماده سیاه و از همه مهمتر فیزیک کوانتوم اشاره کرد
     من رو خیلی یاد اون عده ای انداخت که دستگاهی میساختن یا طراحی میکردن برای تولید برق اما در واقع چرخه ای معیوب بود خیلی هم پافشار بودن روش
     پیروز باشید

     • flatearther ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۱۸

      سلام خدمت شما.
      در این مقاله عامل گرانش در نظر گرفته شد اما مگر اثباتی از ماده تاریک داریم که مطرح میکنید؟ امروزه دانشمندان به دنبال نادیده گرفتن ماده تاریک هستند چرا که هیچ اثباتی از وجود آن وجود ندارد. مبحث را به حاشیه نبرید. هیچ ارتباطی بین کوانتوم و ماده تاریک و…. و با این آزمایش وجود ندارد. اصل مطلب را یاد بگیرید.
      موفق باشید

 3. دیانا ۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۴:۱۸ پاسخ دادن

  سلام. مقاله خوبی بود. آزمایش رو هم دیدم منم قانع شدم که فضایی به اسم خلائ وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. و این رو با آزمایش و دلیل ثابت کردید. ولی برام جالبه که تو درسا و کتابهامون خوندیم که فضای بیکران خلائ همه جارو پر کرده بدون اینکه آزمایشی نشون بدند و دلیل بیارند تا ثابت بشه برامون.

 4. اسدی ۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۱۸ پاسخ دادن

  درود.شک و اثبات خوبه ولی به نظرم خیلی سطحی نگاه کردی و ابعاد و احجام رو اصلا ندیدی.
  البته فکر نمیکنم که واقعا اعتقادت این باشه و گفتنش دلایل دیگه ای داره.
  ولی در مورد آزمایشت مثل اینه که یه فندک بگیری زیر یه تیرآهن و نتیجه بگیری چون ذوب نشد پس آتش نمیتونه فولاد رو ذوب کنه.
  یا اینکه اگر بتونی با یک دست و نیروی کافی یک خودرو را هل بدی پس میتونی با همون یک دست اگر نیروی کافی داشته باشی میتونی کشتی رو هم حرکت بدی.
  ولی برام جالبه اگر پرفسور فیزیک یا یه تحصیل کرده درست و حسابی چالش بوجود بیاره ببینم منظورش چیه.

   • اسدی ۷ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۱:۰۳ پاسخ دادن

    درود.تا جایی که اطلاع دارم نظریه قوی دانشمندان اینه که جهان بعد از بیگ بنگ از ماده و ضد ماده تشکیل شده که میزانشون با هم برابرن.
    جایی که شما فکر میکنی خلا کامل هست ماده صفر یا ماده ای با نام های دیگه وجود داره که فضا رو پر کرده.
    اینطوری فرض کن که جهان مثل یه سیلو پر از برنجه که چنتا توپ که همون کرات هستن درونش پخش شدن و اون برنج ها همون ماده صفره یا هر نام دیگه که دوست داری بگی اونارو احاطه کرده.
    ولی اگر منظور از خلا همون نبود هوا باشه همونطور که گفتم بالای کوه اورست یا فلات تبت کمبود فشار هوا و نزدیک شدن به خلا رو تجربه میشه کرد.
    البته فکر میکنم این زمین تخت و اینطور حرفا بیشتر پیشنیاز یه نظریه دیگس که جهان واقعی و جهان کد نویسی شده رو دنبالش میگه مثل ماتریکس.
    به نظر تخیلیه ولی جالبه.
    مثل اینکه میگه زمین همونطور که تعریف کردی تخته و محدود و انسانها هم برنامه ای بیش نیستن و اینطوری کد نویسی شده جهان .
    یعنی میگه مثل شما، خارج از محیط بازی هیچ چیز نیست و هرچی که هست داری رو صفحه میبینی و کاراکترهای بازی هم موجوداتن.
    سوالتون هم نمیدونم کجاش اینقدر عجیبه.مثل اینه که موجودی زیر پوست سیب زندگی کنه و معتقد باشه یا بالای پوست سیب چیزی وجود نداره ویا همه جای دنیا باید پوست سیب باشه.
    نمیدونم چرا اینقدر عجیب به نظرت رسیده.
    شاید نکته ای متوجه شدی که من نگرفتم موضوع چیه.
    البته نظریه رشته ها اگر درست باشه موضوع رو خیلی پیچیده تر از اون چیزی میکنه که باور داریم.
    مثل جهان ۷ بعدی و دنیاهایی لابه لای دنیاهای دیگه.
    و اگر ثابت بشه اونوقت مطمئنا هر دنیا قوانین فیزیک خودشو داره که فعلا در حد نظریس ولی فیزیک دانها معتقدن بر اساس ریاضی باید اینچنین باشه.

    • صبا ۱۱ خرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۱۲ پاسخ دادن

     سلام من اولین باره این مقاله رو میخونم الان مثال سیب و زدین خیلی برام جالبه چون وقتی بچه بودم و هیچ تصور علمی از جهان نداشتم تصورم این بود که ما داخل یک حجم بسته هستیم دقیقا مثل یه سیب و برام سوال بود بیرون این پوسته چیه خخخ ..

    • صبا ۱۱ خرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۱۲ پاسخ دادن

     سلام من اولین باره این مقاله رو میخونم الان مثال سیب و زدین خیلی برام جالبه چون وقتی بچه بودم و هیچ تصور علمی از جهان نداشتم تصورم این بود که ما داخل یک حجم بسته هستیم دقیقا مثل یه سیب و برام سوال بود بیرون این پوسته چیه خخخ ..

 5. اسدی ۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۲۹ پاسخ دادن

  آزمایش مینیاتوری نمیتونه نماینده کل قوانین باشه.
  برنامه علمی قانونی برای همه چیز رو ببین و متوجه میشی اگر قانونی مثل گرانش یا شتاب یا هر چیز دیگه اگر برای یک توپ بسکتبال جواب میده دلیل اینکه روی مولکول و اتم هم جواب بده و یا برای ابعادی به اندازه کره زمین و کرات دیگه هم جواب بده نیست.
  از یه جایی قانون قبلی دیگه عمل نمیکنه و قوانین و فرمول های دیگه ای لازمه.

  • flatearther ۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۳۷ پاسخ دادن

   بیشتر تئوری های علمی ای که امروزه درمورد کیهان شناسی قبول دارید، حتی یک آزمایش ساده را نیز نتوانستند بگذرانند و تنها فرضیات بر روی کاغذ هستند. چطور به این مسائل فکر نمیکنید؟

   • اسدی ۷ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۱:۱۲ پاسخ دادن

    در مورد اینکه پیچیدس بحثی نیست و میشه باور نکرد.
    ولی اگر بهت بگن یه ماده ای هست که در حد اتم وقتی انرژیش آزاد میشه واکنش زنجیره ای درست میکنه و مثل دومینو که به هم برخورد میکنن گسترش پیدا میکنه و درصد بالاییش تبدیل به انرژی میشه رو هم نباید باور کنی ولی اینو باید از اهالی هیروشیما بپرسی که بمب اتم وجود داره یا نه و ثابت کن.
    مطمئنا میگه آره خیلی بده ولی چون به نظرت امکان نداره میتونی باور نکنی.

   • اسدی ۷ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۱:۲۴ پاسخ دادن

    در مورد فرضیه یه چیز دیگه باید بگم.
    با توجه به پیشرفت بشر در یک صد سال گذشته،خودم فرضیاتی رو باور دارم و به نظرم منطقی میاد که بیشتریا احتمالا خنده دار بدونن.
    شما فرضیه رو بیخیال شو و سعی کن خودت یه لوازم الکترونیکی پیشرفته مثلا تلوزیون ال ای دی رو الگو برداری کنی و بسازی.
    ببین بعد از کلی وقت گذاشتن چی از آب در میاد و اگر اون تلوزیونو واقعا ندیده باشی و تعریفشو شنیده باشی احتمالا معتقد میشی یه فرضیس که اجرا نمیشه و رو کاغذ جواب میده.

    • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۰۴ پاسخ دادن

     میتونم از شما چند پرسش بپرسم
     ۱- علم چیست؟
     ۲- ساینس چیست؟
     ۳- آیا علم و ساینس با هم مرتبط هستند؟
     ۴- آیا با ندیده گرفتن یکی از این دو اون یکی ناقص میشه؟

  • Amir ۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۲۷ پاسخ دادن

   آقای اسدی
   ولش کن! این آدم (مدیر سایت) حتی به گفته‌ها و مشاهدات خودشم شک داره و حاضر نیست حرف‌ها و مشاهدات خودشم قبول کنه. مثل این میمونه که طرف وقتی روزه، بگه الان شبه و وقتی شبه بگه الان روزه! تو این صفحه اومده آشکارا اذعان کرده به این واقعیت که در خارج از زمین خلأ وجود داره و این خلأ با هوا ترکیب نمیشه. به این ترتیب ایشون صرف نظر از شکل زمین سه چیزو ثابت کرده که باید برای اثبات این سه چیز ازش تقدیر کرد. اینها عبارتند از:
   ۱- وجود خلأ در فضای اطراف جو زمین و ترکیب نشدن جو با فضای خلأ پیرامونش.
   ۲- وجود گرانش به عنوان عامل نگهدارنده جو در نزدیکی سطح زمین (نزدیک در مقایسه با فاصله بین سطح زمین و گنبد ادعایی آسمان) و نقش بی‌بدیل اون در حفظ حیات بر روی زمین.
   ۳- عدم نیاز به یک سقف یا گنبد بر فراز زمین جهت جلوگیری از پراکنده شدن جو در فضا و در نتیجه حفظ حیات بر روی زمین.

   • flatearther ۷ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۵۹ پاسخ دادن

    سلام خدمت شما
    درحال مغلطه ای آشکار هستید (که البته میدانیم به چه علت). کدام آزمایش در آزمایشگاه یا متد علمی را میتوانید ارائه کنید که از وجود اتمسفر پایدار در خلا حمایت کنند؟ آیا برای این استدلال “گرانش” پشتوانه علمی ای دارید؟ تکرار شده؟ آزمایش شده؟ اندازه گیری شده؟ خیر!
    موفق باشید

    • اسدی ۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۱۶ پاسخ دادن

     یه مثالی که میشه در مورد وجود بسیار ناچیز هوا در خارج از جو بهش اشاره کرد شهاب سنگه که تا قبل از برخورد به جو افروخته نشده و بعد از برخورد رو هم که همه میدونن چی میشه.
     درسته که خودم آزمایش نکردم ولی این موضوع رو اثبات میکنه.در مقابل شما اگر میگی خارج از جو هم هوا هست باید بتونی توضیح بدی پس چرا شهاب سنگ قبل از رسیدن به جو افروخته نمیشه

     البته جدا از موضوع ماده سیاه همونطور که گفنم خارج از جو خلا کامل نیست و مولکول های موجود بسیار کمه و ناچیزه.
     در هر سیاره چندتا عامل باید دست به دست هم بده تا جو بوجود بیاد مثل چگالی و حجم و…و اگر عوامل تاثیر گذار کافی نباشه مثل مریخ جو بسیار کمی خواهد داشت و اون جوی که از اطرافش خارج میشه تو فضا پخش میشه.
     پس فضا خلا کامل نمیتونه باشه ولی این موضوع که تعادل نیروها که چه نیرویی جو رو تونسته اطراف زمین اینطور نگه داره تا جایی که تحقیقات بهش رسیده مهمترینش جاذبه و شرایط خاص قرار گیری نسبت به کرات و سیارات دیگس.
     تحقیقات و نظریاتی هم هست که نشون میده نیروی گرانش میتونه به ابعاد دیگه تاثیر بزاره و ممکنه در ابعاد زمان و مکان دیگه ای به جز جهان سه بعدی اثراتی ایجاد کنه که در صورت اثبات این موضوع حتما از ابعاد دیگه نیروی گرانش برجوما هم تاثیر خواهد داشت که در برایند و توازن نیروهای وجود یا نبود جو تعیین کننده خواهد بود.

     • flatearther ۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۱۱

      سلام خدمت شما
      تابحال، ورود یک شهاب سنگ از فضای خلا به درون فضای اتمسفری را دیده اید یا تنها یک نور کم سو را دیده اید که ناگهان در آسمان ظاهر و درخشان شده و بعد از مدتی ناپدید میشود و عده ای به شما میگویند که علت این درخشان شدن ورود از خلا به درون اتمسفر است؟

     • اسدی ۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۵۷

      درود.بله شهاب سنگ رو چندبار دیدم.بعضی هاش اونطوری بود که گفتی ولی بعضی هاش کاملا آشکار بود که از لحظه افروخته شدن تا سوختن کامل .
      از لحظه شروع دنباله طولانی تشکیل شد و تقریبا تمام آسمان قابل دید رو طی کرد و در نهایت خیلی کوچیک شد و کامل سوخت.
      به طور شانسی حد اقل ۳ بار دیدم این صحنه رو.

     • flatearther ۹ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۳۰

      سلام خدمت شما.
      شهاب سنگ ها بسیار شبیه به پدیده علمیه اصطکاک تابی یا درخشش مالشی هستند.
      اصطلاحاتی مانند:
      fractoluminescence
      Piezoluminescence
      Mechanoluminescence
      Triboluminescence

      همگی توان توضیح پدیده شهاب سنگ رو دارند. نیازی نیست حتما یک سنگ رو درحال ورود از خلا به اتمسفر فرض کنید.
      موفق باشید

     • اسدی ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۴۶

      درود.
      این جواب شد مثلا؟؟؟؟
      اینکه چنتا اسم تحقیق رو سرچ کنی و کپی کنی؟؟؟
      علاوه بر اون اینها بر اساس فرضیات درسته نه اینی که شما میگی.
      دوما این تحقیقات رو هم لااقل شما نباید بهش استناد کنی چون ظاهرا کلا تحقیقات دیگران رو قبول نداری و میگی دروغه.
      اگر میتونی سر و ته زمین تخت رو هم مختصات بده.😂😂😂

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۲۹

      سلام خدمت شما.
      چیزی سرچ نشده. از مقاله کامل زمین تخت که نوشته خودمون هست کپی کردیم و در اینجا گذاشتیم تا بلکه درباره این واژگان کلیدی تحقیق کنید اما ظاهرا همان داستان کودکانه ورود شهاب سنگ از خلا به جو رو قبول دارید.
      پس از ما کمکی ساخته نیست.
      موفق باشید

     • اسدی ۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۰۴

      بستگی به زاویه و اندازه شهاب سنگ داره.
      اگر شانس بیاری و یک شهاب سنگی که تقریبا افقی نسبت به شما رو ببینی کامل متوجه میشی.
      دقیقا مثل تو کارتون هاست که نشون میده ولی با سرعت بسیار زیاد.تقریبا نیم ثانیه کل آسمون توی دید رو طی میکنه.
      البته خیلی احتمالش کمه که نسبت به شما کاملا عمودی باشه که اونطور که گفتی دیده بشه.
      حتی تو اون یکی ها هم خلا و جو کاملا مشخصه

     • flatearther ۹ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۳۲

      سلام مجدد. عرض کردم که خلا یک فرض هست.گ درواقع آزمایش یا اثباتی از خلا وجود نداره. دانشمندان فرض میکنند محیط خارج از زمین خلا هست. تنها دلیل و شواهد موجود هم سفر به ماه هست که خودتون میدونید تا چه اندازه زیر سوال هست.
      همونطور هم که در کامنت قبلی پاسخ دادم، پدیده های فیزیکی و اصطکاکی مختلفی توان پاسخگویی به چنین پدیده ای رو دارند و نیازی به محیط خلا در خارج از زمین نیست.
      موفق باشید

     • اسدی ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۵۱

      نبود یا کمبود فشار هوا رو میگن خلا.یک مقولس نه دوتا.یا باید از طرف فشار هوا بررسی بشه یا از طرف خلا.همین که به نتیجه برسی فشار هوا کم میشه خلا اثبات میشه.

    • اسدی ۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۳۲ پاسخ دادن

     علت را که گفتی میدونی خودم هم دقیق اطلاع ندارم ولی اگر شما میدونی بگو لطفا تا من هم در جریان قرار بگیرم .تا جایی که خودم اطلاع دارم برام جالبه که بر خلاف باور کلی یکی فرضیه دیگه ای داشته باشه و ببینم شاید حرفش منطقی باشه یا نه. مثلا ادعا کنه جهان ما مثل برنامه کامپیوتریه و کدنویسی شدس .توجهم جلب میشه ببینم چرا به این نتیجه رسیده و شاید منطقی باشه.
     آزمایش و اثبات که میگی حکایت اون بنده خداست که میگه این نقطه زیر پای من مرکز زمین و جهانه و اگر قبول نداری برو وجب کن.

 6. Sayyu ۱۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۲۰ پاسخ دادن

  سلام ممنون از شما بابت نشر مقاله
  اگر فیلم شما رو ساختگی فرض نکنیم (کاری که اکثر دوستان در مواجهه با هر مدرک تصویری انجام میدن)

  باید بگم آزمایشتون درست هست و دقیقاهمین اتفاق می افته منتها نتیجه گیریتون یه ایراد اساسی بهش وارده

  اونم اینه که حتما مطالعه کردید قانون گرانش حاصل ضرب جرم دو جسم تقسیم بر مجذور فاصله (مرکزجرمشون) از هم هست شما اینجا قطره ای با جرم بی نهایت ناچیز رو با کله اقیانوس ها و اتمسفر زمین مقایسه کردید

  نیروی گرانشی ای بین زمین و بخار حاصل از یک قطره داره بسیار ناچیزه و نیروی گرانش ایجاد شده بین زمین و اقیانوس ها بسیار عظیم

  باید گونه ای آزمایش کنید که فرمول گرانش مدعیه دانشمندان نتونه ساپورت کنه ولی حرکت جرم نا چیزی از بخار آب خلاف جاذبه زمین منافاتی با فرمول گرانش نداره

  راهنمایی کنم: قبلش با قرار دادنه جرم زمین و جرم کل اتمسفر نیروی گرانشی برقرار شده بین اونها رو حساب می کردید بعد دستگاهی با قدرت جاذبه بسیار زیاد رو اطراف قطره قرار می دادید که بتونه همون مقدار گرانشو به جرم قطره وارد کنه بعد اگر قطره به سمت خلا مکیده میشد اونوقت نتیجه گیریه شما درست بود

  • flatearther ۱۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۴۳ پاسخ دادن

   با سلام خدمت شما
   دوست عزیز، درست است که گرانش وارده به قطره آب کمتر از گرانش وارده به اقیانوس هاست، اما هرچیزی در این جهان دارای مقیاس و واحد خود است. میتوانیم با این طرز استدلال شما نتیجه بگیریم که گرانش زمین نمیتواند اجسام ریز و کوچک را تحت تاثیر قرار دهد چون جرم و حجمی ندارند.
   فرقی نمیکند، شما یک قطره آب را در خلا قرار دهید، یک لیوان آب را قرار دهید، یک استخر را درون خلا ایجاد کنید یا اقیانوس باشد هیچ فرقی ندارد. گرانش در نوع خود، در واحد اعمال شدن بر اجسام، در هر جرمی که باشند، توان جلوگیری از شدن آب را ندارد. ما با این آزمایش این را نشان دادیم.
   درضمن، گرانش نیوتونی اشکالات بسیاری دارد. یکی از این اشکالات ناتوان بودن در توجیه چرخش ستارگان در کهکشان ها است و اشکالات دیگری که به کل آن را زیر سوال میبرد. حال از شما میخواهیم که یک آزمایش طراحی کنید و در آزمایش خود نشان دهید که یک کره چرخان همراه با اتمسفر و اقیانوس هایی بر روی آن، در یک محیط خلا درحال چرخش است. تا به امروز هیچ دانشمند و متخصصی توان انجام چنین آزمایشی را نداشته است و اگر بتوانید چنین آزمایشی طراحی کنید، شما اولین انسان بر روی زمین خواهید بود که چنین کاری را به انجام رساند.
   موفق باشید

   • Sayyu ۱۹ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۱۸ پاسخ دادن

    دو نکته مهم عرض کنم و خواهشم این هست با دقت بالاتری روی کلمات فوکوس کنید

    یک : صحبت بنده ابن بود که قانون گرانشی که شما می فرمایید غلط هست یه فرمول داره و آزمایش شما اون فرمول رو نتونسته نقض کنه (طبق توضیحاتی که رابطه جرم و چگالی داده) منم نمی گم فرمول گرانش درسته یا غلطه (خواهشا به این جمله دقت کنید)من نمی گم فرمول گرانش درسته یا غلطه می گم اگه غلطه آزمایشتون باید به گونه ای که گفتم می بود تا اثبات بشه و اینکه می فرمایید فرقی بین یه قطره و یک استخر نیست فعلا یک حرف هست و تا موقعی که آزمایشتون نتونه این حرف رو پوشش بده قابل بحث نیست چون مستندی دال بر این قضیه ارائه نکردید که تفاوتی ندارند

    نکته دوم: اثبات ادعا با مدعیست من در پی ام قبلی نگفتم گرانش درسته و بهتر بگم ادعایی نکردم که از من می خواید یک آزمایش انجام بدم (این در واقعی نوعی مغالطه است که اسم عامیانه اون انداختن توپ به زمین حریف هست)صحبت من یک نقد به آزمایش شما بود و خوشحال میشم فقط و فقط جوابتون مربوط به همین موضوع باشه که چگونه آزمایش شما فرمول اصلی و پایه ایه گرانش رو نقض می کنه در صورتی که اتفاقی که می گید تو آزمایش افتاد (طبق توضیحات کامنت اولیه من)کاملا با گرانشی که ادعا میشه مطابقه

    چکیده صحبتها: بنده سایتی نزده و ادعایی رو مطرح نکردم و اگر اینکار رو بکنم صحبت شما منطقی هست که باید مستنداتی ارائه کنم ولی شما اینکار رو کردید و خیلی هم خوب هست که پژوهش می کنید منتها من صرفا یه نقد به یک خطا در آزمایشتون داشتم و ممنون میشم فقط به همون جواب بدید و روابط کهکشان ها و ستاره و هر چیزه دیگه رو موکول کنید به پست و آزمایش مربوط به اونها چون تا چیزی سند (بدون خطا) براش وجود نداشته باشه صرفا یک حرف هست

    نقد رو یکبار دیگه تکرار می کنم: می فرمایید فرقی بین یک قطره و یک استخر و یک اقیانوس در مواجه با خلا نیست و من نقد کردم که آزمایش شما -این نکته رو- نشون نداده و نکته دیگه ای رو نشون داده که تناقضی با رفتار یک قطره بخار شده در مواجه با خلا نداره
    ممنون میشم صرفا همینو توضیح بدید در ضمن عرض کنم من کروی گرا نیستم و از پاسخ های شما که چقدر متناسب و مستدل هست می تونم فرضیه زمین تخت رو قبول کنم
    ممنون از حسن توجهتون

    • flatearther ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۲۴ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما.
     وقتی یک قطره در خلا بخار شده و تبدیل به گاز میشود و حتی زمانی که یک لیوان آب را در خلا بگذاریم، همان اتفاق برای آن رخ دهد، متوجه می شویم که آب را در هر حجم و مکانی در خلا قرار دهیم، گرانش نمیتواند عاملی برای جلوگیری از تبخیر شدن آن و تبدیل آن به گاز باشد. اگر اینطور است، یک آزمایش باید برای اثبات این حرف ارائه شود.
     بار دیگر به این قسمت از مقاله دقت کنید:
     “در نظر داشته باشید که نیروی گرانش نمیتواند بر نیروی جذب و پیوند بین قطرات آب و دیواره ظرف شیشه ای غلبه کند (همانطور که در آزمایش مشاهده کردیم) که در نهایت منجر به ثابت ماندن قطرات آب میشود. همچنین در نظر داشته باشید که هیچکدام از نیرو های موجود در این آزمایش (نیروی بین ذرات و دیواره ظرف و نیروی گرانشی) توان جلوگیری از تبخیر و خروج ذرات گاز از ظرف را ندارند. درواقع زمانی که فشار کاهش می یابد، هیچ نیرویی مانع خروج گاز نمیشود. پس عملا در مواجهه با چنین حالتی، پاسخی به نام “گرانش” نخواهیم داشت.”

     اگر گرانش بر تمامی این نیرو ها غلبه میکرد، قطره آب به جهتی که گرانش بر آن وارد میشود سقوط میکرد. اما با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، آب در خلا تبدیل به بخار شد و مقاومت خاصی نشان نداد. آیا قصد دارید قوانین ترمودینامیک را نقض کنید؟

     موفق باشید

  • Amir ۱۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۵۴ پاسخ دادن

   باهات کاملاً موافقم. این آزمایش و این مقاله نشون داد اگه گرانش وجود نداشته باشه، حیات هم وجود نخواهد داشت. این گرانشه که میتونه لایه‌های مختلف جو رو با چگالی‌های متفاوت و همچنین کل جو رو در کنار فضای خلأ طوری کنار هم قرار بده که با هم ترکیب نشن. و الا اگه گرانشی وجود نداشت فشار هوا هم در تمام نقاط و ارتفاعات از سطح زمین تا گنبد فرضی آسمان یکسان می‌بود و این یعنی نابودی حیات بر روی زمین. از این آزمایش همچنین میتوان نتیجه گرفت که وقتی گرانش وجود داره وجود گنبد آسمان برای حفظ فشار جو و حفظ حیات لازم نیست چون در ارتفاع گنبد آسمان هوایی وجود نداره که این گنبد بخواد جلوی پراکندگیشو بگیره.

   • flatearther ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۵:۴۷ پاسخ دادن

    سلام خدمت شما
    چرا خودتان را به نشنیدن و ندیدن میزنید دوست گرامی؟ از این کار سود می برید؟ اگر حرف شما منطقی و درست است، آزمایشی ارائه کنید یا در یک مدل قابل آزمایش و تکرار نشان دهید. این حرف و سخن شما هیچ اعتبار علمی ای ندارد چون تنها در حد یک حرف است نه یک ایده و تئوری علمی.
    درضمن ما منکر گرانش نیستیم. ما منکر گرانش نیوتونی و انیشتینی هستیم و مدل گرانشی زمین مسطح تفاوت با آنچه تصور میکنید دارد اما بهرحال گرانش در این مدل وجود دارد.
    موفق باشید

 7. هادی ۱۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۱:۰۴ پاسخ دادن

  با سلام مشکل اصلی شما اینه که واسه ایده و نظر عجیبتون چیزی برای اثبات ندارید.کاری به این ازمایش و ایراداتش ندارم.ولی شما بجای دروغ گو خواندن موسسات علمی بزرگ نظیر ناسا بهتره سعی کنید در ابتدا نقشه ای از زمین تخت ارایه کنید که موجه باشه و موقعیت این زمین به اصطلاح تخت رو در کنار دیگر اجرام اسمانی نشون بدید..

  • هادی ۱۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۲:۴۴ پاسخ دادن

   پولشو بدین اینام نقشه کاملو تهیه میکنن و نقشه تقریبی رو نمیگن.
   متاسفاته پولی ب اندازه این سازمانای ب ظاهر معتبرتون مثل ناسارو ندارن ک چقدم میبینیم چیزای معتبر تحویلمون میدن! همش تصاویر رندر شدس! حرف زدن بلد نیسین حداقل حرف نزدنو یاد بگیرین

   خودتون اگه علم دارین زمین کرویو اثبات کنین و انقد سازمان سازمان نکنین واسه ما که کل حرفتون همین سازمان هاس! این همه آزمایش و دلایل زمین تختو نمیبیین و یا نمیخواین ببینین؟

   • اسدی ۱۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۱۵ پاسخ دادن

    درود.برای کسی که از نقشه خونه خودش یاخیابونشون رو بخواد باید از سیستم ماهواره ای اون شرکت ها استفاده کنه این حرفا زیادی گزافه.
    در غیر اینصورت باید متر ور میداشتی و خیابونتونو اندازه میگرفتی و آخرش خدا میدونه با چقدر خطا نقشه رو در میاوردی.

   • اسدی ۱۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

    یا اینکه ماهواره هم دروغه و تو مدار نیست و نمیشه نقشه آنلاین یا جی پی اس رو استفاده کرد😄😄😄
    نخیر جانم اگر چیزی به ذهن شما مفهوم نیست دلیل اشتباه بودن یا امکان نداشتنش نیست.
    الان موشک های قاره پیما میرن خارج جو و نزدیک هدف میان داخل جو.
    شما ادعای جدیدی داری که با خیلی چیزا نمیخونه.
    اثباتش کن و بعد مدعی شو زمین اصلا متواضی الاضلاعه.

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۵۹

      درود.باور یا باور نداشتن شما کدوم سیستم یا دستاورد علمی یا اختراع را مختل میکنه که براشون اهمیت داشته باشه.
      کشف هایی انجام دادن و بر همین اساس ماشین و ابزار اختراع کردن که شما هم داری ازشون استفاده میکنی.
      تا جایی که دیدم میگید این یا اون مورد رو قبول ندارید پس چیو قبول داری که خودتون هم نمیدونی چیه؟
      از حرف خالی باید متوجه شد که درست میگید یااز اختراعات بیشمارتون؟
      فقط حرف زدن رو همه بلدن.
      نتیجه چیه.
      بر اساس حرف هات ابر کامپیوتر ساختی یا فضاپیما یا نه اصلا یه tvسیاه و سفید قدیمی که مدعی هستی اونهایی که این کارا رو تونستن انجام بدن به اندازه شما نمیفهمن یا میفهمن و دروغ میگن.
      نیازشون به باور کردن شما چیه؟
      ماهوارشون از کار میافته یا چه بلای بزرگی سرشون میاد.
      اصلا خودتون واقعا میدونید به طور مشخص اگر اون اساس علمی رو قبول ندارید پس چی رو قبول دارید که حتی نمیتونید مشخصاتشو بگید.در مورد اختراعاتی که بهش رسیدید بر اساس باورتون هم توضیح بدید که همه ببینن چقدر جلوتر هستید از اون ها و تو گمراهی نمونن😅

     • flatearther ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۵۵

      سلام خدمت شما.
      نیاز به مطالعه تاریخ دارید. نیاز به مطالعه سیاست دارید. درحال حاضر تمامی امکاناتی که شما از آن ها حرف میزنید جوامع بشری را به اعتیاد های مجازی کشانده اند. درحال حاضر در تلوزیون ها چه رنگی چه سیاه و سفید چیزی جز دروغ پخش نمیشود و مردم بازیچه دست رسانه ها شده اند. مردم را با چنین چیز های ساده ای سرگرم کرده اند درحالی که خودشان از تمامی این مسائل به دور هستند.
      باید مطالعه کنید و تا زمانی که همه چیز را شوخی و مسخره میپندارید، حرف زدن من و شما فایده ای ندارد.
      بیشتر ابزار آلات و سیستم های اختراعی بشر مانند وای فای، امواج خطرناکی از خودشان منتشر میکنند. بر اساس علم میشود سیستمی ساخت که امواج مضر نداشته باشد، میتوان ماشینی ساخت که از نظر استاندارد ها در تصادفات شدید به سرنشین آسیب وارد نکند. میتوان همه چیز را بی خطر و بی ضرر تولید کرد اما درحال حاضر از کوچکترین سازمان ها و حتی ادارات در سراسر جهان (حتی ایران) تا بزرگترین سازمان ها از جمله خودروسازی ها و… درحال فریب دادن و سو استفاده از مردم هستند. خودتان بهتر میدانید و در یک جامعه زندگی میکنید.
      وقتی کوچکترین بخش از این جامعه به عنوان مثال مسئول یک دفتر کار، به شما پاسخ سر بالا میدهد و مشکلات اینچنینی در جامعه وجود دارد، تصور میکنید که در سطح جهانی و بالاتر، شرکت ها و سازمان ها به فکر پیشرفت جوامع بشری هستند؟ تنها چیزی که برای آنان اهمیت دارد سود بیشتر است.
      اینهایی که گفتید پیشرفت هستند اما نه از نوع مثبت و سالم بلکه پیشرفت های منفی هستند گرچه میتوانستند بصورت مثبت تولید شوند.
      ممکن است بپرسید که بنده چرا استفاده میکنم؟ علت هم این می باشد که تنها راه ارتباطی با افراد خارج از محدوده زندگی یا انتشار اطلاعات درحال حاضر با استفاده از چنین امکاناتی ممکن است گرچه جنبه منفی بیشتری دارند اما ما سعی داریم از آن بصورت مثبت استفاده کنیم.
      موفق باشید

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۶

      اگر نمیتونید شخصاکار مثبتی برای پیشرفت انجام بدید ولی قدر دانی از مخترعین و دانشمندان نشان از انسانیته و ارزش قائل شدن به زحماتشون داره.
      در غیر اینصورت الان هیچ امکاناتی نداشتید.از خودرو و کامپیوتر و…..
      عرض من اینه اگر مثبت نیستی چرا منفی .
      اگر کار کوچکی رو نمیتونید انجام بدید چرا از کار انسان های بزرگ و مثبت انتقاد میکنی بدون دلیل درست.
      ابوریحان بیرونی که قطر زمین رو محاسبه کرده با چه منطقی زیر سوال میبری؟؟
      خیر این رسم قدر دانی نیست.
      اگر توانشو دارید بدون ابزار اونها زندگی کنید و اگر ندارید این حرف ها چیه؟
      دور و برتو نگاه کن ببین اگر اختراعاتشون نبود چطور زندگی میکردی.

     • flatearther ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۶:۳۸

      سلام خدمت شما
      حرف های شما عملا هیچ ارتباطی به بحث نداره.
      چه زمین مسطح باشه چه کروی، بشر پیشرفت میکنه و نقش فیزیک و نجوم تغییر نمیکنه. زمین مسطح باشه، تغییرات دچار پسرفت نمیشند و کروی هم باشه دچار پیشرفت نمیشند. پیشرفت بشر که ارتباطی با شکل زمین نداره.
      ابوریحان بیرونی به کره آسمان (گنبد آسمان خودمان) باور داشت و باور داشت زمین مرکز عالم هست و همه به دور زمین میچرخند و این رو در کتاب التفهیم بیان کرده. شما می پذیرید؟
      موفق باشید

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۴۱

      پاسخ هاتون بسیار پرت و کلی گوییه که نشان از نبود اطلاعات و پشتوانه منطقی داره.
      اینکه ضرر هم داره بهدطرز مصرف بستگی داره.
      مثل چاقو.
      به نظرم این طرز فکر خیلی جامعه رو عقب نگه میداره و خدا رو شکر که دانشمندان اینطوری فکر نمیکنن.

     • flatearther ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۶:۳۹

      همین که دانشمندان کروی گرا، درحال حاضر هنوز هم از استدلالات چند هزار ساله ارسطو و اراتستن استفاده میکنند تا کرویت زمین رو اثبات کنند، نشان میده که چقدر آینده نگر و به فکر پیشرفت هستند.

      موفق باشید.

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۱۶

      خیر.اگر نگیم پیشرفت و راه های جدید به ساعت شده مطمئنا روزانه شده و اگر از فرمول های قدیمی استفاده میشه برای اینه که اشتباه بودنش ثابت نشده.
      وگرنه علم تعارف نداره .یه راه جدید و درست در هرعلمی اثبات بشه از همون استفاده میشه.
      علم جدید و درست نه چیزی مثل تخت بودن زمین که تصورشم واقعا خنده داره.
      فکرشو بکن به نظر شما یه مکعب مستطیل یا استوانه توفضا معلق باشه.
      چی باعث میشه اون شکلی بشه.اصلا منطقی نیست و احتمالا خودتم میدونی ولی اصرارت چیه الاه و اعلم.

     • flatearther ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۰۷

      ببینید، شما حتی تصور درستی از مدل زمین تخت ندارید و علت اینکه میگن درباره چیزی که علم ندارید صحبت نکنید، همین است. شما تصور میکنید در مدل زمین تخت، زمین یک مکعب رها شده در فضا است. این تمام تصورات شما از زمین تخت است درحالی که ما حتی مسیر حرکت سیارات را در زمین تخت فرمول نویسی کرده ایم و مدل و شواهد موجود را در این سایت گسترش داده ایم. خیر زمین یک مکعب رها شده در فضا نمی باشد و البته بله، این تصور شما کاملا خنده دار است. چرا درباره چیزی که نمیدانید، اظهار نظر میکنید؟ حداقل یک بار درباره زمین مسطح تحقیق کنید تا باز هم اگر مخالف بودید، با آگاهی مخالف باشید و خود را انگشت نما نکنید.
      و اگر سخنان بنده تاثیری در شما ندارد، پس با چنین طرز فکری خوش باشید.
      موفق باشید

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۰۶

      درود.آخر برادر عزیز واقعیتش خنده دارتره.
      مثل میخیه که معلوم نیست کجا وصله و سر و تهش چطوریه.اینو نگفتم که به شعور خیلیا توهین نشه.
      با همه این احوال اشکالی نداره .
      شما اگر روتون میشه بفرمایید بصورت آیتم وار و خلاصه و مفید.
      ۱-شکل واقعی
      ۲-مختصات شروع و پایان
      ۳-نحوه قرارگیری بین کرات دیگر
      ۴- ابعاد و احجام
      ۵-موقع سفر کامل به دور زمین که به نقطه اول میرسیم چه اتفاقی میافته(این آیتم آخرخندس)
      ۶-قطب شمال و جنوب چطوریه و شب و روز
      ۷-نحوه ایجاد فصلهای سال
      ۸-سقف گنبدی که میگید خصوصیاتش چیه
      ۹-گوشه های زمین تخت که میگید کوه های یخیه چرا در سفر به دور زمین دیده نمیشن
      ۱۰-این زمین اعتقاد شما برچی استوار شده
      ۱۱-عرض و طول جغرافیایی چطوری میشه اونوقت
      ۱۲- کشور نوک دنیا با کشور ته دنیای شما کدومه
      اگر اطلاعات دیگه ای که بنظرت مهمه
      خلاصه و مفید و آیتم وار

     • flatearther ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۵:۳۸

      سلام خدمت شما.
      تقریبا شما مانند کودک ۵ ساله ای هستید که یک کتاب فیزیک دبیرستان را دست گرفته و درحال نقاشی کشیدن و پاره کردن صفحات آن می باشد و وقتی به او میگوییم این کتاب اهمیت دارد و پر از مطالب علمی است، میگوید که مگر اینها چه ارزشی دارد؟ و سپس به کار خود ادامه میدهد.
      برای اینکه درباره زمین تخت بدانید، باید مطالعه کنید! مطالعه و مطالعه و مطالعه! اگر بنده قصد داشتم جواب تک تک کامنت هارا بصورت خلاصه و مفید بدهم که نیاز به ساخت سایت و پیج و… نبود. یک کانال میساختم و آیدی خودم را در کانال منتشر میکردم تا مردم سوال کنند.
      ما سوالات را میگیرم و بر اساس سوالات مطلب منتشر میکنیم. گاهی وقت ها نیز فراتر از سوالات مردم پاسخ میدهیم تا حتی سوالاتی که ممکن است در آینده برایشان ایجاد شود پاسخ بگیرند. هیچ کدام از پاسخ های تک کلمه و مختصر هم شمارا قانع نمیکند پس خودتان را با این کار فریب ندهید.
      شما هنوز تصور درستی از مدل زمین تخت ندارید. زمین یک سیاره نیست که در بین کرات آسمانی قرار گرفته باشد بلکه زمین مرکز گردش این کرات و اجرام آسمانی است. زمین چرخشی ندارد و ثابت است و این تمامی کرات و اجرام آسمانی هستند که به دور مرکز زمین درحال چرخش می باشند و همگی آنان بسیار بسیار کوچکتر از زمین هستند.
      نیاز به مطالعه دارید. کامنت های مضحک بعدیتان هم نادیده میگیریم. بالاخره هرکسی ساعت خواب دارد، نمیشود که در هر زمانی کامنت بگذارید، در همان زمان بلافاصله پاسخ دریافت کنید.
      مطالب در این وبلاگ:
      flatearthfarsi.blog.ir

      و در همین سایت:
      flatearthfarsi.com

      و حتی در کانال تلگرام:
      flatearthfarsi@

      موجود است.

      موفق باشید

     • اسدی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۱۱

      درود.گفتم که خودتم خجالت میشی دقیق پاسخ بدی.لینک دادن به جای جواب صریح همینو نشون میده.
      ولی تقریبا از حرفهاتون مطمئنم فیزیک رو هم در مسائل خیلی ابتدایی خوندی و در حد یکی دو تا اسم بلدی.
      انیشتین هم این حرف ۵ ساله و یاد دادن رو نمیگه شما که دیگه جای خود داری.
      اما تجربه ثابت کرده هر کسی که هیچی بارش نیست فکر میکنه همه چیزو بلده.
      مفهومش اینه که انقدر نادانه که حتی نمیدونه چیا رو نمیدونه.
      ولی به محض اینکه یه مقدار مثلا ریاضی میخونه تازه میفهمه که ریاضی هم وجود داره.اگر عمیق تر مطالعه کنه تازه میفهمه که چقدر هنوز مونده تا بدونه.
      به نظرم شما تو مرحله اولی مگه اینکه phdفیزیک داشته باشی که تازه میشه من و شما رو باهم مقایسه کرد.
      ولی برام جالبه که چقدر یکنفر میتونه رو یه چیز اشتباه و فقط یه چیزی شنیده باشه پافشاری کنه.
      موضوع خنده دار زمین تخت از همون روز اول مطمئن شدم که خیلی چرته و اصلا نیازی به فکر نداره ولی پیگیری من بیشتر رو این تحقیقه که آیا چنین افرادی اصلا قابل تغییر هستن یا نه؟
      آیا وقتی خود فرد متوجه میشه که داره پرت و پلا میگه چطوری برخورد میکنه.
      برخورد شما هم از نمونه های مایوس کنندس برای جامعه.

     • اسدی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۲۵

      شما همون عرضی که کردم رو پیگیری کن .
      تحریم علمی کن دنیا رو و یه لطفی هم به جامعه علمی کشور مون کن و اونها رو هم تحریم علمی کن.

     • هادی ۱۹ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۴۰

      جناب اسد میشه بپرسم ینی چی که این سوالات مسخره رو میپرسین؟! یعنی چی که میگین خیلی مسخرس زمین به کجا وصله؟! خب مگه قراره که انسان همه چیو بدونه؟!
      مگه تو همون کرویتتون میتونین بگین اگه مستقیم به جلو بریم تهش ب کجا میرسیم؟!
      بابا چرا مغلطه میکنین به جای بحث علمی! جلوی یه دلیل با دلیل میاستین نه با چرت و پرت و گیرای الکی و شبهه افکنی و از همه بدتر تعصب!

     • وطن1444 ۱۰ مرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۱:۴۶

      جناب آقای اسدی.
      این پرسش های ۱۲گانه در واقع همان سوالاتی هست که ناسا و سران غرب نتوانستند پاسخی بیابند لذا برای پنهان کردن نادانی و ناتوانی خویش و اینکه مکه و کعبه که محل ولادت حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بود مرکز جهان است و محور چرخش تمام اجرام و کائنات و توجه فرشتگان و نمازگزاران میلیاردها دلار در ۳۰۰ سال گذشته تاکنون هزینه کرده اند تا مدلی طراحی کنند افرادی مانند شما باور کنید و خوشتان بیاد و لذت ببرید و به قدرت ابرقدرتهای پوشالی فریبکار و جانی افتخار نمایید و غربزدگی خویش را توجیه کنید. حقایقی پنهان که بزودی توسط منجی بزرگ ادیان آسمانی انسان کامل و هدایتگر نهایب بشریت با نور علم الهی و نفوذ دلها و افکار افشاگری و اثبات خواهد شد و دجال آخرالزمان را رسوا خواهد کرد. منتظر باشید…

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۱۸

      حیفه این اطلاعات رو بدید و سِکرِت نذارید بمونه.
      با چه نرم افزاری برنامه نویسی شده .
      حکایت زمین رو شاخ گاو که نیست انشاال…….
      انقدر نظریه توپیه که فقط به درد همون هالیوود میخوره.
      چطوری به ذهنتون میرسه که وقتی هر کجای آسمونو میبینی کرات گردن زمین زیر پات تخته.
      فقط به خاطر اینکه قوسشو نمیتونی ببینی؟؟؟
      یا اینکه توپ و میندازی قل نمیخوره.
      نمیدونم کی گفته بود بر عکس اینو ولی بهتره بدونید که نقشه برداری در مسافت های طولانی اثر کرویت زمین هم محاسبه میشه.
      دو تا دلیل خوب بیار که نگن خنده داره.
      با لینک و شیفت دادن هم نه بصصورت خلاصه و مفید.
      آیا میتونی این کارو انجام بدی؟؟

     • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۱۳

      شما مثل اینکه کلا فرق علم نظری و عملی رو هنوز متوجه نیستید
      ما برای نقشه برداری شهری از چه چیزی استفاده می کنیم؟
      یا در گذشته از چه چیزی استفاده می کردیم
      حالا من از شما میخوام همین سبک توی نقشه برداری در مقیاس بزرگ تر انجام بدی
      وقتی گفته میشه توانایی نقشه برداری نیست
      این یعنی تخت گرایان توانایی مالی برای این کار رو به اندازه سازمان های به اصطلاح علمی همچون ناسا ندارن
      بهتره از اول بشینید با زمین تخت آشنا بشید ببینید این سایت چی گفته بعد ایراد بگیرید خیلی از ایرادات مربوط به زمین تخت در مسیحیته

     • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۲۵

      یه پیشنهاد.
      شما اون ها که میگی دروغ میگن را تحریم علمی کن که همه اختراعاتشون از کار بیفته😅😅 تا دفعه آخرشون باشه دروغ بگن.
      یا نه یه کار تاثیر گذارتر کن.
      هرچی که اختراع کردی رو ازشون پس بگیر.
      از خدا بیخبرا میگن زمین صاف نیست.
      مگه میشه؟؟؟؟!!!!
      مگه داریم؟؟؟؟؟!!!!!
      فکر آخر عاقبتشونو نکردن که شما تحریم علمیشون کنی واقعا چیکار میخوان کنن.
      از بس که بی فکرن اون تاکید میکنم اون جماعت.

    • وطن1444 ۱۰ مرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۱:۲۷ پاسخ دادن

     باسلام. صحبت ها و انتقادات و استدلالات شما عزیز را که می خوانیم به باور می رسیم که سطح اطلاعات علمی و نجومی شما در حد کارتون های آمریکایی هالیوودی هست و فیلم های کامپیوتری ساختگی توسط ناسا و فرمان پنتاگون و صهیونیسم جهانی برای سرکار گذاشتن ملتها و دور کردن افکار جهانیان از حقایق علمی و نجومی قرآن کریم و بیانات پیامبران و معصومین(علیهم السلام).
     پیشنهاد می کنم خطبه ی آفرینش نهج البلاغه و باب آفرینش پاسخ های امام صادق در کتاب توحید مفضل و احادیث امام رضا درباره آیات آفرینش هفت آسمان و هفت زمین را بعنوان پیش نیاز مطالعه فرمائید. یا باید دروغهای شیطان بزرگ با میلیاردها هزینه ی کینه توزانه را باور کرد یا بیان قرآن کریم و معصومین علیهم السلام را. بصیرت داشته باشید.

   • اسدی ۱۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۳۰ پاسخ دادن

    در ثانی منطقی هم نیست که میلیاردها دلار خرج کنن و همه کشف هاشونو بذارن در طبق اخلاص.
    طبیعیه که کشف های مهم رو کامل نگن ویا گمراه کنن و یا هرکاری که براشون منفعت داشته باشه.
    ولی این باعث نمیشه کل علوم پایه بره زیر سوال مگر اینکه خلافشو ثابت کنی.

 8. مصطفی ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۳۹ پاسخ دادن

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DJMzp6bAYLWI&ved=2ahUKEwiDgqSO7ufgAhWEjqQKHUwWAww4ChCjtAEwAnoECAEQBw&usg=AOvVaw1tvFotXPTd72Hb6EkKYeak

  اینم نمونه دیگه ای از نشانه های زمین تخت در هالیوود.
  دلایل اشاره برمیگرده به اعتقادات میسحی صهیون ها در هالیوود که با یهودیان و شیطان پرستان بعضی مواقع متفاوت است و مثلا یخورده حق میگن.

  • مصطفی ۱۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۴۴ پاسخ دادن

   اروپا قبل از رنسانس توسط کلیساها در جهالت کامل به سر میبرد و کشورهای اسلامی در اوج علم بودند.
   الان اروپا علم گرا شده ولی همچنان در جهالت است و کشورهای اسلامی هم به جهالت افتاده اند چون گذشته خودشون فراموش کردند.
   پس ایمان به خدا مغایرتی با باور به علم نداره.
   امام زمان ظهور کنند علاوه بر کامل کردن دینمون علم الهی و بهترین نوع علوم را بما آموزش میدهند.
   پزشک و دانشمند کم نداریم که به قرآن و ائمه باور کامل دارند پس نگو به میکروب باور ندارید و اجنه عامل میدونید در حالی که هالیوود که نماینده طرز تفکر صهیونیزم است صبح تا شب از اجنه و شیاطین فیلم میسازه.
   همین الان پسر جهنمی داره اکران میشه.
   Shape of water اجنه آبی رنگی که ناجی بشر میشه و فیلم های ایکس من که اسم یکی از شخصیت هاش جین است.
   پس همون هالیوود خرافی و جن پرست تر از چیزی است که شما دارید بهش فکر میکنید.
   هری پاترو که مسلمین نساختند که همش جادو و جن گیری است.
   یا ارباب حلقه ها که بازیگر نقش اولش گاندلف جادوگر‌ بود و با کمک الف های جنی ناجی بشر میشد.

 9. مصطفی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۴۸ پاسخ دادن

  https://www.google.com/search?q=venom+illuminati&client=ms-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMiOPd2OzgAhVuzoUKHVbEA5YQ_AUoAXoECAoQAQ&biw=360&bih=560

  دوستانی که هنوز تو باغ نیستند و باور نمیکنند شیاطین دارند بر روح و افکارشون حکومت میکنند پس فیلم ونوم با دقت ببینید تا متوجه این توطئه ی عظیم بشوید.
  در ابتدا یک سفینه فضایی به زمین مثل شهاب سنگ برخورد میکند که نماد فرشته های سقوط کرده یا ابلیس رجیم جنی است.
  در قسمتی از فیلم به قربانی شدن اسحاق اشاره میکند چون میدونه ما مسلمین و بخصوص شیعیان میدونیم که منجی از نسل اسماعیل (ع) است.
  بنابراین یک فیلم هالیوودی که در خدمت ناسا است دائما همه چیو برعکس نشون میده تا کاملا مخاطب رو شستشوی مغزی کنه.
  در قسمت دیگه ای از فیلم تام هاردی یک تیشرت با آرم هرم و تک چشم به تن کرده که نکته ی این موضوع در رابطه با منجی بودن تک چشم از نگاه یهود و صهیون است.
  میزبان آن موجود شیطانی در واقع ویژگی هایی دارد که مهمان خود را جذب میکند.
  یک بی غیرتی که نشون میده نامزدش به راحتی با مرد دیگه ای در ارتباطه و نه خودش براش مهمه نه معشوقه زنه. نکته بعدی عرق خوری و دائم الخمر بودن.
  در واقع ونوم یک نوع جن زدگی است و حالت های جن زدگی در بازیگر دیده میشود.
  ارتباط با جن در هالیوود مکتب اصلی است و همین هالیوود پشتیبان و یار رسانه ای ناسا و سیا میباشد.

  • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۲۰ پاسخ دادن

   دنیای تحت تسلط یهود بر اساس کابالا رشد کرده
   و فقط کافیه به کتب کابالا دسترسی پیدا کنید متوجه میشید تماما نظریه های امروزی از اون برداشت شده
   حرام زادگی یعنی سرباز برای جهانی که شر از خدا طلب داره

 10. هادی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۱۶ پاسخ دادن

  با سلام . تو دنیای علم اگر کسی ادعا و نظر جدیدی داره باید با ازمایش و شواهد و مستندات اونهارو اثبات کنه نه اینکه به بقیه طعنه بزنه یا فقط ایراد بگیره.شما ادعای به این بزرگی دارید در حالیکه توان تهیه نقشه رو ندارید.و یکسری ادم کم سواد هم شما رو تایید میکنن.برای چندمین بار از شما خواهش میکنم نقشه زمین تخت و دیگر اجرام اسمانیو نشون بدید.

   • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۲۵ پاسخ دادن

    به این میگن تفره رفتن.
    اگر فکر میکنی مایه خنده نیست درست و حسابی بگو دیگه.
    بگو فکر میکنی زمین رو چی استوار شده و فکر میکنی سر و تهش چیه.
    اینکه خجالت نداره.
    نگران نباش اول اکتشافات بزرگ از همین ایده ها شروع میشن.

    • مصطفی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۰۲ پاسخ دادن

     ابان بن تغلب می‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: زمين بر چه چیزی استوار است؟ امام(ع) فرمود: بر ماهى، گفتم: ماهى بر چه چیزی استوار است؟ فرمود: بر آب، پرسيدم آب بر چه چیز؟ فرمود: بر صخره (سنگ سخت) پرسيدم: صخره بر چه چیز؟ فرمود بر شاخ گاوى راهوار، گفتم گاو بر چه استوار است؟ فرمود: بر خاك نمناک، گفتم: خاك نمناک بر چه چیز؟ فرمود: هيهات، كه در اين‌جا دانش دانشمندان گم گشته است.‏

     دوست عزیز مغز ما کوچکه و در حد علم الهی و علم امامت نیست برای همین این جملات قابل فهم نیستند مگر اینکه یک عمر براش تحقیق کنی که عمر ماهم کوتاهه.

  • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۴۲ پاسخ دادن

   درسته قدیما فکر کنم یونانیا میگفتن رو شاخ گاوه.
   زلزله هم میومد میگفتن داره سرشو تکون میده.
   یه چیزی تو مایه های اون کارتونه که یه فیل بود و یه گرده روی گل داشت که توش یه دنیای دیگه بود.
   اینم استناد خوبیه برای مدارکتون.
   یحتمل با این مدرک خود جهان غرب هم متحول میشه اگر رو کنید.

   • اسدی ۱۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۳۶ پاسخ دادن

    اگر دوربین مخفیه دیگه داره زیادی لوس میشه قضیه.
    چند شنبه و تو کانال چند نشون میدن مارو😄😄😄
    نکنه کلاس یا دوره جدیده تو کسب مقاومت در برابر حرف درست که مدرکش ارزش داره؟

     • flatearther ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۵۲

      سلام مجدد
      بنده کاری به فروم های انگلیسی زبان ندارم. اگر تاریخچه زمین تخت را مطالعه کنید، متوجه میشوید که کاملا جدا از شوخی و خنده است. فروم ها که چندان مهم نیستند، زمانی بود انجمنی جعلی از زمین تخت ایجاد شده بود که رهبر انجمن یک فراماسون بود (از انگشتری که در دست داشت میشد به درجه ماسونری شخص پی برد)، کار این شخص خراب کردن وجهه زمین مسطح در آن زمان بود که تقریبا در کار خودش موفق شد و چندین و چند استدلال جعلی و مضحک رو برای زمین تخت طراحی کرد. این شخص قصد تمسخر انجمن زمین مسطح را داشت.
      مطلبی از تاریخچه زمین تخت:
      در ۱۹۳۰ یک زمین تخت گرای مسیحی به نام ویلبر گلن ولیوا در آمریکا مردم را با سخنرانی ها و صحبت از رادیو به سمت حقیقت زمین تخت جذب کرد و برای خود یک ایستگاه شخصی ایجاد کرد تا بوسیله آن با مردم صحبت کند. صدای او حی در استرالیا نیز شنیده میشد و اکثر مردم دنیا در آن زمان از موضوع زمین تخت خبر داشتند.

      ولیوا همچنین یک شهر به نام زایون در ایالت ایلینوی آمریکا تاسیس کرد که در آن ۶۵۰۰ نفر زندگی میکردند که تمامی مردم آن شهر به طور کامل زمین تخت گرا بودند.

      شهر زایون مداس و سیستم آموزش و پرورشی و کلیسا های خود را داشت که در آن ها کیهان شناسی زمین تخت آموزش داده میشد. ولیوا اعلام کرد ۵۰۰۰ دلار به کسی که بتواند کرویت زمین را اثبات کند میدهد اما هیچکس نتوانست کرویت زمین را به اثبات برساند. او در ۱۹۴۲ فوت کرد.

      همچنین در اواخر دهه ۵۰ موسس انجمن تحقیقات بین المللی زمین تخت، متولد دوور،انگلستان به نام سموئل شنتون در ادامه راه سموئل روبوتهام شروع به سخنرانی در تلوزیون،روزنامه ها،مدارس،باشگاه های مخصوص جوانان کرد و اطلاعات بسیاری از زمین تخت و ثابت ما را در اختیار مردم گذاشت.

      او تمامی اطلاعات درباره زمین تخت را جمع نمود و منتشر کردو او تلاش کرد این حقیقت در تمام جهان فراگیر شود. زمانی که ناسا ادعا کرد اولین انسان را به ماه فرستاده، شنتون بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و آن را یک دروغ بزرگ خواند. زمانی که ادعا شد جان گلن در ۱۹۶۳ به مدار زمین رفت، شنتون برای وی یک کارت عضویت رایگان از انجمن زمین تخت فرستاد و در آن نوشت” ok wise guy”

      در ۱۹۷۰، فریماسون و استاد فلسفه در دانشگاه سنت توماس به نام Leo Ferrari انجمن زمین تخت کانادا را تاسیس کرد. برخلاف انجمن اصلی زمین تخت، لئو زمین تخت را یک شوخی مضحک خواند و شروع به تمسخر زمین تخت کرد. او عمدا چند استدلال غلط برای زمین تخت مطرح کرد و آن هارا رواج داد.

      برای مثال، او همیشه همراه خود در سخنرانی هایش یک سنگ کوچک می آورد و ادعا میکرد که این سنگ را شخصا از لبه زمین تخت جدا کرده و آورده است. او با خنده و تمسخر میگفت که زمانی که قایق او از لبه زمین به پایین پرت شد او از قایق خود به بیرون پرید و این سنگ باعث شد تا از لبه زمین به پایین سقوط نکند بنابراین این سنگ را از لبه زمین جدا کرد و با خود آورد.

      و از آن به بعد مردم موضوع زمین تخت جدی نمیگرفتند و فکر میکردند که یک شوخی مسخره است. او باعث شد زمین تخت مورد تمسخر های بسیاری قرار بگیرد.

      در ۱۹۷۱ سموئل شنتون در گذشت و یک مکانیک هواپیما به نام چارلز کی جانسون (Charles K. Johnson) مدیریت جدید انجمن تحقیقات بین المللی زمین تخت را به عهده گرفت.

      چارلز و همسرش مارجوری، مانند خانم بلانت و بسیاری اعضای انجمن زتتیک تنها زمین تخت گرا نبودند،آن ها مخالفان فریماسون و نیز افشاگران حقیقت بودند.

      چارلز و همسرش یک نشریه دوره ای به نام “اخبار زمین تخت” یا “The Flat Earth News” ایجاد کردند و تا سال های بسیاری مقالاتی برای افشای دروغ های ناسا،حقیقت زمین تخت و ثابت منتشر کردند.

      بر خلاف لئو، که زمین تخت را مسخره کرده بود، چارلز بسیار به پیشرفت و فراگیر شدن این حقیقت کمک کرد. او یک نابغه بود و افشاگری های بسیاری کرد.

      برگرفته شده از مقاله تاریخچه زمین مسطح

      متن های بالا قسمت کوچکی از تاریخچه زمین مسطح است.
      موفق باشید.

 11. مصطفی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۳۱ پاسخ دادن

  https://www.zoomit.ir/2019/3/7/313569/strange-bacteria-found-most-mars-like-place-earth/

  کاری با این آزمایشا ندارم که همشون الکیه و بدون سند و مدرک معتبری که بما نشون بدن میگن یه سری چیزای کشف شد میخواید قبول کنید نمیخواید هم باید قبول کنید.
  اون گاریه با آرم ناسا اون وسط چی میگه؟😁

 12. مصطفی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۴۵ پاسخ دادن

  دوستان عزیز اصلا خداپرستی چیه و چرا با وجود سازمان خیر و بشر دوست ناسا نیاز به پرستش خدا هست؟
  ناسا که توانایی پیشگویی همه چیو داره و با علم بالاش میتونه سیل، زلزله، برخورد شهاب سنگ و حمله آدم فضایی ها رو برای ما برطرف کنه دیگه خدا اون بالا نقشش چیه؟
  علم اینا اینقدر بالاست اصلا وجود امام زمان چه ضرورتی داره؟
  علم بالای اینا چرا مشکلات بشریو حل نمیکنه و روز به روز به مشکلات مثل آلودگی هوا و فساد اجتماعی سقوط اقتصادی داره اتفاق میفته بی اعتنا است؟
  با وجود دانشمندان ناسا که رفتن اون بالارو دیدن و خدایی پیدا نکردن اصلا نماز خوندن ما پس برای کیه؟
  پس نتیجه میگیرم جهت قبلرو باید عوض کنیم و به برادران یا نه بهتره گفت خدایان آمریکاییمون سجده کنیم.
  راستی یه نکته جالب فرعون و نمرود هم نمیگفتن ما خداییم و بهمون سجده کنید؟
  اونهاهم علوم بسیار پیشرفته ای داشتند اما هردو با عذاب خدای ناسا مثل یک مگس در بینی و سیل آب نابود شدند.
  مگر ناسا اون زمان بوده و اقوام گناه کار مثل لوط رو نابود کرده حتما بمب اتم ارتش آمریکا بوده عذاب های الهی.
  پس اینجا یک سوال پیش میاد پیامبر این سیستم کیه؟
  از چه طریقی صداشو به مردم دنیا میرسونه؟
  هالیوود و رسانه شیپور این پیامبر خیلی دانشمند هستند و کشفیاتش هرروز داره مارو خوشبخت تر میکنه طوری که مردم گذشته که فضا نمیرفتند خیلی بدبخت بودند.
  یا اینکه نه این وسط برای یک دقیقه فکر کنیم کی چرا و برای چی باید به ما راست بگه؟!

 13. دیانا ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۴:۰۷ پاسخ دادن

  با سلام. آقای اسدی ، شما که اون همه سوال پرسیدی جواب همه سوالاتت تو مقاله ها وجود داره و جناب ادمین هم وبلاگ و ادرس و سایت و کانال تلگرام رو برات گفته. جواب همه شون رو اگه بخوای بدونی خیلی طولانی میشه شاید انداره یک کتاب و اینجا توی کامنت جای جواب دادن مفصل برای همه شون نیست. شما هم اگه واقعا دنبال جواب و دونستن هستی و جوابش برات مهم باشه خب حوصله به خرج میدی و وقت میذاری و میری میخونی . نه که نخونده و نفهمیده فقط مسخره کنی و تیکه بار کنی. راه فهمیدن و یاد گرفتن، مسخره کردن و دعوا کردن نیست. جناب ادمین هم بنده خدا به زبون فارسی جواب همه سوالاتت رو توضیح خلاصه ای داده بعدشم آدرس داده که بری بخونی. شما که حوصله خوندن نداری بقیه چجوری حوصله فهموندن به شما رو داشته باشند.

 14. مصطفی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۶:۵۷ پاسخ دادن

  http://www.irinn.ir/fa/news/114208/عکس-های-تجمع-تشکیلات-مخفی-فراماسون-ها

  سگ زرد برادره شغاله روسیه تزاری هم تحت کنترل و حمایت یهودیان بوده و است. درسته ارتودوکسن و با کاتولیک ها اختلاف نظر دارند اما یهود تمام اقتصاد چین و روسیرو کنترل میکنه و دلیل رشد زیاد اقتصاد چین ورود یهودیان به این کشور بوده.
  کمونیست ها که علم ضدیت با سرمایه داری برداشتند خودشون اکثرا یهودی زاده بودند و این حرکتی برگرفته از قیام بوگدان خملنیتسکی در لهستان برعلیه الیگارشی یهودیان بود تا بتوانند مسیحیان بخصوص اردوتوکس ها که یهودیان را مسئول کشته شون مسیح میدانستند کنترل کنند.
  پس روسیه الان هم تحت کنترل فراماسونری است و اکثر تجهیزات نظامیشون نام های صهیونی دارند مثل سیستم دفاعی ثور یا موشک شیطان که مثلا میگن بمب اتمه و مردم دنیا بجای خدا باید از این ابرقدرت ها بترسند.
  بعدش خوده فضانورد میاد میگه زمین تخت نیست باید تعجب کنیم؟ نه معلومه نمیخواد نونش قطع بشه کسی باید نظر بده که از سیستم نباشه.

   • مصطفی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۴۳ پاسخ دادن

    لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا؛مائده/۸۲

    به طور مسلّم ( ای پیامبر ) دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت.

    قرآن میگه حواستون به اینا باشه یعنی در بین ماهم نفوذ دارند.

   • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۳۵ پاسخ دادن

    در علم فلسفه به شما میگن مغلطه گر
    یا سفسطه گر
    اقتصاد جهان کاملا به دست یهود کنترل میشه شما یا باید زیر دست این افراد باشید یا اقتصادتون با مغز میخوره زمین
    حالا اینکه ایران یک و یک نماینده کلیمی داره نه اونی که شما گفتی( همین میشه ملت میان نخونده از یه چیزی ایراد میگیرن شما هنوز قانون کشور خودتو نمیدونی)
    دلیلی نداره بندازنش بیرون صرف نظر از اینکه چه افرادی در اقتصاد الان ایران یهودین و ادا در میارن

 15. هادی ۱۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۴۵ پاسخ دادن

  وقتی علم رو از دریچه ایدیولوژی نگاه کنی میشه همین چیزهایی که این اقا میگه.میشه همه کفار بدن ما خوبیم ولی غافل از اینکه از تمام کشفیات همین کفار و غربیها ‌استفاده میکنن و در نهایت بهشون توهین میکنن.

 16. محمدرضا ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۴۳ پاسخ دادن

  سلام خدمت دوستان
  بعد از این که توجیه بشید که زمین ثابته و حرکتی نداره (نه به دور خودش و نه به دور خورشید ، بعد متوجه میشید که زمین کروی جواب مدل ها و سوالات رو نمیده و مضحکه. پس قطعا زمین تخته و هیچ چاره ای به جز تخت بودن نداره ، حتی با وجود این که نمایش ۱۲ ساعت روز در بخشی هایی از زمین و همزمان ۱۲ ساعت شب در بخش های دیگر خیلی سخته به طوری که خورشید در شب دیده نشه (در شب ) اما توی قرآن خداوند میفرماید : قسم به شب تار هنگامی که (جهان را در پرده سیاه) بپوشاند.
  در مدل زمین تخت فقط توضیح شب روز سخت بود که خدا توی قرآن اینو گفته ، سوگند به شب چون پرده افکند
  و در مدل زمین کروی ، روز و شب خوب توجیه شده اما دیگه پاسخگوی هیچی نیست.
  دوستان ، از تشعشعات هسته ای برای عکس برداری و مواردی دیگری استفاده میشه اما بمب اتم وجود نداره ، دایناسوری نبوده ، فرگشت از مزخرفاته ، یک عده ای مردم رو ابله فرض کردن، دوستان در شاءنتون نیست توی قرن ۲۱ مثل ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد باشید و باهاتون رفتار کنن…
  با تشکر از مدیر سایت
  خدا قوت داداش

  • مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۴:۳۶ پاسخ دادن

   چطور ممکنه زیر دریایی با فشار وارد به آب بسمت جلو حرکت کنه، هواپیما با فشار وارد کردن به هوا به جلو حرکت اما سفینه فضایی به چه چیزی فشار وارد میکند؟ به خلا؟ مگر خلا اکسیژن داره تا موتور فضاپیما احتراق کنه؟
   گاز فقط در یک کپسول قابل جمع شدن است چطور اتمسفر زمین دارای گاز است مگر کپسولی بالای سرما قرار داره که گاز درون خودش قرار بده؟
   چرا در عکس های فضانوردان که نشون میدن هیچ ستاره و ماهواره ای نمیبینیم؟
   چرا شماها هنوز یاد نگرفتید اهل سوال کردن باشید و هرچی گفتن چشب نگید؟
   چطور جاذبه میتونه آب اقیانوس ها رو سر جاش قرار بده ولی یک پرنده با وزن چند کیلو به راحتی به جاذبه غلبه میکنه؟ این جاذبه هوشمنده و میفهمه کی و کجا باید فعال بشه😁

 17. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۱:۲۹ پاسخ دادن

  http://www.whale.to/c/antarctica.html

  در قطب جنوب چه خبره؟ واقعا بما میگن اونجا چی هست و دارن چکار میکنن؟
  لژ شماره ۷۷۷ فراماسونری با سال تاسیس ۱۹۲۱ برای قطب جنوب است.
  جنرال آمریکایی ریچارد برد اشاره میکند که ارتش آمریکا وقتی دنبال نیروهای نازی آلمان در قطب جنوب بوده سرزمین های دیگه ای اونجا دیده که جالب تر اینه که میگه اندازه آمریکا بوده و حالا راست یا دروغش کاری ندارم میگن که بشقاب پرنده های نازی هاهم اونجا دیدن و چنتا کلیپ است!!
  فیلم آکوامن جدید اومده و جالب به ته دنیا و زمین تخت اشاره میکند.

 18. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۰ پاسخ دادن

  سلبریتی های کفار و مشرکین خیلی از سبلریتی های بی سواد ما جلوترن برای ما فقط بلدن چرت و پرت توئیت کنن.
  یک قسمت از متن موسیقی ناس باسم Patience بخونید چه معانی جالبی داره

  We born not knowing, are we born knowing all?
  We growing wiser, are we just growing tall?
  Can you read thoughts? Can you read palms?
  Can you predict the future? Can you see storms coming?
  The Earth was flat, if you went too far, you would fall off
  Now the Earth is round, if the shape change again, everybody would start laugh
  The average man can’t prove of most of the things that he chooses to speak of
  And still won’t research and find out the root of the truth that you seek of
  Scholars teach in universities and claim that they’re smart and cunning

 19. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۵ پاسخ دادن

  طبق معمول که سیستم ایلومیناتی تحمل واقعیتو نداره جان لنون هم مثل توپاک بخاطره مخالفت با این سیستم ترور شد. یک قسمت از متن موسیقی احمقی بروی تپرو ببینید خیلی جالبه و افرادی که فکر میکنن زمین گرده و به دور سرشون میچرخه احمق صدا میزنه اینو جان لنون معروف میگه

  But the fool on the hill
  Sees the sun going down
  And the eyes in his head
  See the world spinning round
  His head in a cloud
  The man with a foolish grin is talking perfectly loud
  But nobody wants to hear him
  They can see that he’s just a fool
  But he never gives an answer

 20. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۷ پاسخ دادن

  خواننده دیگه ای هم که مرده یا شاید کشته شده نیروانا است با آهنگ من بروی سطح صاف هستم
  میگه من بروی این سطح هستم و نمیتونم شکایت کنم!!

  I’m on a plain
  I can’t complain
  I’m on a plain

 21. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۴۲ پاسخ دادن

  اینم از توماس دالبی که اصلا اسم آهنگش زمین تخته و تو متنش حرفای جالبی میزنه

  The Earth can be any shape you want it
  Any shape at all
  Dark and cold or bright and warm
  Long or thin or small
  But it’s home and all I ever had
  And maybe why for me the Earth is flat
  Friends have often asked me why
  I’m sensitive about my height
  I would look around and say
  Hmm, I thought I was immune
  All my life I have waited
  to be given any word
  It was screaming to be heard
  Please remember…
  The Earth can be any shape you want it
  Any shape at all
  Dark and cold or bright and warm
  Long or thin or small
  But it’s home and all I ever had
  and maybe why for me the Earth is flat
  Turn the island to the storm tonight
  Then when they spill the demon seed
  Turn and face into the wind
  All along you still believed
  Believed you were immune
  And if love is all you’re missing
  Look into your heart
  Is anybody home?
  Please remember …
  The Earth can be any shape you want it
  Any in the world
  But don’t you point that raygun at me
  I might just explode
  There are stones buried in your soul
  And only a fool would blame the death of rock and roll, uyeah
  And in time you’ll come to understand
  The flat old Earth is in your gentle hands

 22. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۴۷ پاسخ دادن

  Led Zeppelin – Over The Hills And Far Away

  لد زپلین هم کم معروف نیست که به گنبد آسمان و ته دنیا در این موسیقی اشاره میکند

  Back on the through-The doors
  منظور درههای آسمان یا گنبد زمین و یا درهای قطب جنوب است

  John lenno-watching the wheels که منظورش چرخ فلکه

  Django Django -Pause reapeat که تو تصویریش دائما شکل زمین تختو نشون میده

 23. مصطفی ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۵۱ پاسخ دادن

  korn freak on a leash

  این خواننده یه زمانی بز پرست بود ولی یه آهنگ برعلیه ایلومیناتی خونده اسم آهنگی که گذاشتم باید تصویریش دیده بشه که خواننده درون گنبد زمین است و به زمین تخت اشاره دارد.

  اسم موسیقی که برعلیه ایلومیناتی خونده همون Illuminati است. مثل توپاک که کیلومیناتی خوند.

 24. دیانا ۱۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۱۵ پاسخ دادن

  سلام. لینک هایی که آقای مصطفی فرستاده بودند و توش عکسای منطقه دیواره های یخی بود خیلی جالب بودند. خیلی دوست دارم تصویرای بیشتری از قطب جنوب ببینم. اگه کسی داره بفرسته.

 25. مصطفی ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۱۱:۰۸ پاسخ دادن

  https://www.zoomit.ir/2019/3/10/312994/cosmology-from-early-universe-to-parallel-universes/

  یکسری عکس بی کیفیت و فتوشاپی از ناسا و علوم پیچیده با اعداد ارقام عجیب که هیچکس قادر به درکش نیست.
  خانم دیانا ببخشید دیر جواب دادم چون آخر ساله وقتم خیلی کمه ولی خلاصش درباره یک عملیات نظامی ارتش آمریکاست باسم High Jump که برای تعقیب نیروهای نازی و شاید خوده هیتلر بوده و اینو خوده ژنرال ریچارد برد تایید میکنه و در یک برنامه تلویزیونی میگه که در قطب جنوب سرزمین هایی اندازه آمریکا دیدند.
  در جاهای دیگه متن فاصله کشورهای نیمه جنوبی زمین محاسبه کرده مثل آفریقا جنوبی و فکر کنم شیلی و استرالیا اگر اشتباه نکرده باشم و با محاسبات ریاضی اثبات میکنه این شکل از قطب جنوب مثل کوه به دور زمین حلقه زده.

  • دیانا ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۶:۴۱ پاسخ دادن

   ممنون. متوجه شدم. پس معلوم میشه سرزمینهای یخی دور زمین خیلی وسیع و گسترده ست.
   ولی چرا همه فقط از همون مسیر میرن قطب جنوب. اگه اون دیواره های یخی دور تا دور زمینن خب از جاهای دیگه هم میشه رفت. مثلا شاید اگه از جاهای دیگه برن مثلا از مسیر روسیه. شاید چیزهای متفاوتی ببینند و سرزمین های دیگه ای

   • مصطفی ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۰۸ پاسخ دادن

    روسیه بسمت قطب شمال میره
    تا حالا فقط دانشمندان و نظامیان ائتلاف تحت امر صهیون اجازه ورود به این سرزمین هارو داشتند و بعیده محدود باشه احتمالا با سرزمین های بزرگ تر از زمین طرف هستیم.
    کشورهای مشترک المنافع فقط حق ورود دارند و شما بعنوان مثال ببین یک نفر از ایران رفته؟
    سوال خب اگر آزاده چرا همه نمیرن؟
    پس حتما منطقه آزاد نیست و تحت تدابیر شدید امنیتی است.
    در فیلم های خودشون اشاراتی به کنترل این مناطق دارند که خیلی سر بسته و پنهانی اشاره میکنند.
    مثلا در سریال بازی تاج و تخت نگهبانانی در ته دنیا نشون میدن که بالای این کوههای یخی از هجوم موجودات پشت کوه محافظت میکنند!!
    یا در فیلم Few good men با بازی جک نیکلسون و تام کروز در اواخر فیلم در دادگاه جک نیکلسون نکات عجیب زیادی میگه که این دیوارها از طریق سربازانی آموزش دیده شب و روز محافظت میشوند!!
    سوال خیلی مهم چرا عکس های محدودی از قطب جنوب داریم؟ صرفا به چنتا پنگوئن و عکس های سلفی از دانشمندان ختم میشه.
    ژنرال برد که خودش هم ماسون بوده نکات خیلی مهمی در برنامه تلویزیونی میگه که خودش جای بحث زیادی داره و وقتی داره این حرفارو میزنه چهرش اضطراب داره که معلومه از افرادی میترسه.
    کارل وییتز آلمانی ژنرال ارشد نیرو دریایی آلمان اشاره میکند ما در مناطق پنهانی باسم شانگری لا !! این زیر دریایی هارو میسازیم!! منظور چیه اسم کشوری ، قاره ای یا سرزمین پنهانی است؟!
    حتی وقتی نیروهای نازی اونجا رفتند با سرزمین های عجیبی که تونل ها، جنگل ها، کوهها و فصل های بهار و تابستان بوده مواجه شدند!!
    احتمالا آدم فضایی ها مثل آواتار یا موجودات دریایی مثل فیلم آکوامن که هالیوود اشاره میکنه در این سرزمین ها هستند.
    که اشاره به سرزمین های آویزان است.

    • دیانا ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۴۳ پاسخ دادن

     سرزمین های آویزان!!!!😯🤪😮😮.
     جنگل ها و فصلهای بهار و تابستان هم که گفتید… چطور ممکنه!
     مگه اونجا قطب نیست!!!
     ولی بچه که بودیم بزرگترا و قدیمیا یه چیزایی میگفتن که تو کوههای قاف جای جن و پری و .. موجودات عجیب و غریبه.

   • مجید ۱۱ شهریور, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۲۱ پاسخ دادن

    باسلام سوال بسیار خوبیه
    متاسفانه بعد از امضای پیمان جنوب که خود کشور ماهم جزو لیستش هست بجز دانشمندانی که زیر نظر ناسا هستند کسی اجازه رفتن به اونجا رو نداره (دوستانی که میگن خطر داره یخ میزنید و ازین حرفا این مزخرفه شما بیا برو قطب شمال کسی کارت نداره میخوای یخ بزنی بمیری یا هرچی ,مشکل قطب جنوبه)و برای اینکه کسی نتونه بره سیستم ناوبری رو هم برای زمین مسطح ساختن البته اونم تا حدودی بعدش تمام سیگنالها قطع میشن.
    توجه:انتهای زمین رو کسی نتونسته ببینه تا یه حدی پیش میرن و برمیگردن.زمین بسیار وسیعه و بعد از دیوار یخی خشکی های زیادی هستند.این رو حتی از نقشه های ژاپنی قدیمی میشه فهمید.

    دوستانی که اومدن به این وبسایت سر زدن حتما یه جرقه ای از تو سرشون خورده پس خاهشا تمنا میکنم دنبال چیز ملموس باشید نه گفته های سازمان فضایی که خود رییس جمهور امریکا پرزیدنت ترامپ گفته یه دلار بهشون کمک نمیکنم ۴تا تلسکوپ انداختن تو اب حبابهاش معلومه و گفتن فضاست.ابروی مارو بردن و جالب اینکه هیلاری کلینتون هم چمدوقت پیش گفت ما موفق شدیم گنبد آسمان لمس کنیم…کلیپ هاش توی یوتیوب هست
    فقط تو رو خدا سمچ نباشید فقط مزخرف تحویلتون دادن با یه تعداد ارقام دست نیافتنی.
    تحقیق تحقیق تحقیق بدون تعصب
    خواهش:کاش یه گروهی تشکیل بدین و با هم بحث و گفتگو کنیم چه علمی و چه دینی.

 26. مصطفی ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۲۳ پاسخ دادن

  قله قاف کجاست؟

  «عبدالرحمن مجاهدنقی» نویسنده و پژوهشگر ادبی نیز می­گوید: قاف در افسانه ­ها، کوهی است که گویند گرداگرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع می­کند و شب­ها را در چاهی پشت کوه قاف می­گذراند. مکان چشمه آب حیات و دورترین نقطه جهان است. کوه قاف را میخ زمین می­دانستند و جنس آن را زمرد سبز نوشته­اند که بر اساس این باور، علت کبودی آسمان، همان روشنایی زمردینی است که از کوه قاف بازمی­تابد. وگرنه آسمان در اصل از عاج هم سپیدتر است. در کوه قاف هیچ آدمی زندگی نمی­کند و در کوهپایه ­های آن دو شهر قرار دارد: جابلقا در شرق و جابلسا در غرب. در میزان بلندی این کوه نزد عوام، فاصله کوه قاف تا آسمان را به اندازه قد انسان دانسته ­اند.

  وی ادامه می­دهد: در تفسیر این آیه: «ق والقرآن المجید» (سوره ق آیه ۱) مفسرینی مثل ابوالفتوح رازی (ج۱ ص۱۳۱)، کشف­الاسرار (ج۹ ص۲۳۷)، فخر رازی (ج۷ص۴۱۱)، بیضاوی (ج۲ص۴۵۵) و منهاج­الصادقین (ج۳ص۱۶۳) صفاتی ذکر کرده ­اند که برای نمونه در کشف ­الاسرار می­خوانیم: «ذوالقرنین گرد عالم می­گشت تا به کوه قاف رسید و گرد کوه قاف، کوه­های خُرد دید. رب ­العالمین کوه را با وی به سخن آورد تا از وی پرسید که: ما انت؟ تو چه باشی؟ و نامت چیست؟ گفت: منم قاف، گرد عالم درآمده، گفت: این کوه­های خرد چیست؟ گفت: این رگ­های من است و در هر بقعتی و در هر شهری از شهرهای زمین از من رگی بدو پیوسته است. هر آن زمین که به امر حق آن را زلزله خواهد رسید، مرا فرماید تا رگی از رگ­های خود بجنبانم که با آن زمین پیوسته، تا آن را زلزله افتد.» [کشف­الاسرار ج۹ ص۲۷۴]

  مجاهدنقی می­گوید: صوفیان قاف را سرزمین دل و سرمنزل سیمرغ جان و حق دانسته ­اند و در توصیف قاف آورده ­اند: «جوانمردان طریقت و ارباب معرفت سرّی دیگر گفته ­اند در معنی ق. گفتند آن کوه که گرد عام درکشیده نمود کاری است از آن قاف که گرد دل دوستان درکشیده، پس هر که در این دنیا خواهد که از آن قاف درگذرد، قدم وی فرو گیرند، گویند: و راهِ این قاف گذر نیست. همچنین کسی که در ولایت دل و صحرای سینه قدم زند، چون خواهد که یک قدم از صفات دل و عالم سینه با توایم: انا عندالمنکسره قلوبهم من اجلی» (کشف­الاسرار ج۹ ص۲۸۳)

  خیلی جالبه مجاهد نقی به نگهبانانی در کوه قاف اشاره میکند!!

  و بر اساس معجم ­البلدان: «در پس او عوالم و خلایقی­اند که تعداد آن را جز خدای تعالی نمی­داند.»
  و در نزهه­القلوب: «همه بیخ کوه­ها بدو (به قاف) پیوسته است. حق سبحانه و تعالی را (چنانچه) با قومی غضب بوده باشد و خواهد که بدیشان زلزله فرستد، فرشته را که بر کوه قاف موکل است امر آید که تارک و بیخ آن کوه مطلوب را بجنباند و در آن زمین زلزله افکند. والعهده علی­الراوی. چون کوه قاف را اصل کوه­ها نهاده­اند، اگر چه این از عقل دور است، این قدر شرح آن نوشتن درخور بود.» (نزهه­القلوب ص۱۹۸.

 27. مصطفی ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۰۹ پاسخ دادن

  https://www.reddit.com/r/facepalm/comments/7klxaz/spongebob_is_used_by_flat_earther_to_make_point/

  در کارتون باب اسفنجی به گنبد آسمان اشاره میکند و میگه خارج از گنبد سرزمین های بزرگ تره دیگه ای هم است جالب بیرون از گنبد با اقیانوس پوشیده شده و دختری که لباس غواصی پوشیده در واقع لباس فضانوردیه

 28. مصطفی ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۱۸ پاسخ دادن

  https://www.reddit.com/r/QuotesPorn/comments/18dpwp/a_person_is_smart_people_are_dumb_panicky/

  فیلم مردان سیاه پوش اشاره به ماموران مخفی آمریکا است که به پرونده های ماوراطبیعه که از چشم مردم پنهانه رسیدگی میکنند.
  دوبار در این فیلم به زمین تخت اشاره میشود در یک سکانس مامور کی به مامور جی میگه مردم میدونستن زمین مرکز جهانه و تخت است ولی الان تو فهمیدی که در جهان تنهایی ولی کی میدونه فردا چی پیش میاد!!
  در جای دیگه فیلم مامور کی دره یک کمد مخفی باز میکنه مثل آلیس در سرزمین عجایب یکدفعه مامور جی با تعجب میبینه دنیای موازی دیگه ای در کنار جهان ما است که اون دره مخفی نماد ورودی کوه قاف است.
  در واقع استارگیت که اشاره میکنند یعنی دره ورود به جهان های موازی و فیلم های فضایی اشاره به این مورد دارد.لباس فضانوردان در واقع لباس غواصیه و در قرآن هست که عده ای از جنیان به ته دریا غواصی میکردن تا سنگهای گران بها برای حضرت سلیمان بیارن و یکسری آثار باستانی که میگن مردمانی بودن با شکل و شمایل فضانورد درواقع لباس غواصی بوده و یک احتمال است که الان ناسا روی این استارگیت ها کار میکنه چون در قرآن داریم شیاطین برای استراق سمع به آسمانها میروند و شهابی به سمتشون شلیک میشه یعنی اینکه اینا اون بالاها کارهایی هم میکنن و همش دروغ نیست اما این چیزی هم که بما نشون میدن نیست.

  • دیانا ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۱:۵۵ پاسخ دادن

   ولی خب این سوال پیش میاد که یعنی خودشون از اون درهای مخفی عبور کردن و جهانهای موازی یا اون سرزمین های دیگه رو دیدن؟
   پس چرا آیه قران گفته : ای گروه جن و انس اگر میتوانید از اطراف اسمانها و زمین خارج شوید. نمیتوانید مگر با تسلط و قدرتی!!!
   گنبد آسمان هم که فهمیدیم در داره. درهاش حتما اون قسمتهای پایین هم میتونه باشه. ولی از ایه های قران اینطور برداشت کردیم که نه انسان و نه جن نمیتونن بهش نزدیک بشن وگرنه شراره های اتش رو سرشون میباره. که میتونه همون شهاب سنگها باشه. شاید این سرزمین های مخفی که میگن تو همون قطب جنوب باشه. نرسیده به کوههای قاف

   • مصطفی ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۴۳ پاسخ دادن

    در آیاتی چند از استراق سمع شیاطین و جنیان به گفتگوی فرشتگان و رانده شدن آنها به وسیله شهابها سخن رفته است: «اِلاّ مَن خَطِفَ الخَطفَةَ فَاَتبَعَهُ شِهابٌ ثاقِب».(سوره صافات/۳۷، ۱۰)

    در مورد چگونگی استراق سمع شیاطین و رانده شدن آنها با شهابها، برخی مفسران وجوهی را ذکر کرده‌اند. آن وجوه بر این نظریه مبتنی است که افلاکی زمین را احاطه کرده و فرشتگانی در آنها ساکن‌اند و آن فلکها دارای درهایی است که تنها از آن طریق‌ می‌توان به افلاک نفوذ کرد و در آسمان اول گروهی از فرشتگان وجود دارند که در دستهایشان شهاب هایی است که با آن، شیاطینِ استراق سمع کننده را هدف قرار می‌دهند.

    جنیان از لحاظ عقلی اینقدر باهوش نیستند تا تمدن های پیشرفته بسازند احتمالا این تکنولوژی ها دست انسان های قبل ار ما ساخته شده که از نسل ما نیستند.
    چون در روایات داریم آدم هایی قبل از ما آفریده شدند و من احتمالم به اینه که این آدم ها اهرام مصر یا عجایب از این دست ساختند، جنیان صرفا کارگری و غواصی میکردند و در داستان حضرت سلیمان به این موضوع اشاره شده.
    برای همین در آثار باستانی خدایان انسان گونه داریم که بعضیا میگن جنیان هستند ولی چرا شبیه انسانن و هیکل های بزرگ تری نسبت بما داشتند.
    در سریال وست وورلد به این انسان های برتر اشاره میشه که حتی آفرینندگان ما معرفی میکنه که من باور ندارم ولی اینکه تحت تاثیر خودشون و تکنولوژی هاشون هستیم از طریق پورتال ها بعید نیست.در سریال وست وورلد انسان هایی با لباس آدم فضایی یا همون بهتره گفت غواصی به سراغ انسان های دست ساخت خودشون میرن و در عالم خواب کنترلشون میکنن. این اشاره به ارتباط با این اقوام است ولی هالیوود با شیطنت میگه اینا خدایان هستند اما ما بعنوان شیعیان میدونیم امام زمان و ائمه در بالاترین درجه هستند و همون باصطلاح خدایان هم تحت امر پیامبران و امامان ما بودند و هستند.

    • دیانا ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۰۱ پاسخ دادن

     ولی تو یکی از همین آهنگای خارجی که کمی رویایی وو تخیلی هم ساختن هست که روی آب و تو یه فضای آبی رنگ هستن و بعد از یک در آبی رنگ که همرنگ آسمونه میاد بیرون .انگار که که اونطرف در، یک دنیای دیگه ست.

     • مصطفی ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۳:۴۲

      پس رپ گاد امینم حتما تصویریش ببین و حتی حرفایی که میزنه با معنیه.
      در جایی پورتال هارو نشون میده و حتس میگه در بازی قارچ خور هم به این پورتال ها اشاره شده.
      در واقع رپ گاد همون رپتور گاد یا خدای خزنده و به خاطر همین به آزگارد و کریپتون اشاره میکنه.
      یا آهنگ Believer در یک ثانیه در چشم خواننده زمین تختو نشون میده و همچنین عرش الهی بروی گنبد آسمان و ستاره ها که البته تقابل دو خدا بروی این گنبدو نشون میده که معانی مختلفی داره که یکیش جنگ بین نژاد های مختلف از بلوند که ادعای خدایی دارند با چشم قهوه ای مو مشکی ها و جنگ اجنه شیاطین و فرشته ها در آسمان ها که دائما در حال مشت زدن بهم هستند.
      فیلم ثور ۲ هم این پورتال هارو نشون میده که هرکدوم به یک تمدن میرسه.

 29. وحید ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۳۶ پاسخ دادن

  سلام جناب تخت گرا

  سوالی داشتم

  اگر زمین تخته پس چطور فاصله ژاپن تا آمریکا به وسیله کشتی و هواپیما فاصله زیادی نیست !!
  و با تفاسیر شما اگر فردی بخواهد این فاصله رو طی کنه باید مسافت طولانی تری رو نسبت به مابقی نقاط زمین داشته باشه!!!!

 30. مصطفی ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۳:۵۰ پاسخ دادن

  https://www.porseman.com/article/موجودات-فضايي-در-روایات/۱۶۴۶۶۸

  این سایت درباره جهان های دیگه که در روایات اشاره شده نوشته شده.

  جابر گوید از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمودند:همانا بیرون از این خورشید شما چهل چشمه ی خوشید است که از هر خورشیدی تا خورشید دیگر چهل روز فاصله است. در آن مخلوقات فراوانی هستند که نمی دانند آیا خدا آدمی خلق کرده یا نه. و بیرون این ماه شما چهل ماه است که بین ماهی تا ماه دیگر مسیر چهل روز است. در آن مخلوقات فراوانی هستند که نمی دانند آیا خدا آدمی خلق کرده یا نه. به آنها الهام شده همانگونه که به زنبور عسل الهام شده که لعنت کنند اوّلی و دومی را در هر زمانی از زمانها ؛ و بر آنها فرشتگانی گماشته شده اند تا هر گاه لعنت نکردند آنها را عذاب کرده شوند.» (بحارالأنوار ، ج ۲۷ ، ص۴۶)

  این ستارگانی که در آسمان می باشند شهرهایی هستند مانند شهرهای موجود در زمین که هر شهری به ستونی از نور مربوط و متّصل است که طول آن ستون در آسمان به اندازه ی مسیر دویست و پنجاه سال است.» (بحارالأنوار ، ج۵۵ ،ص۹۱)

  و کلی روایات دیگه که شبیه به فیلم هایی مثل جنگ ستارگان، پیشتازان فضا و صعود ژوپیتر است البته باید در نظر داشت در زمین تخت نه اونی که ناسا میگه.

  ای ابو حمزه این گنبد پدر ما آدم است و همانا برای خدا غیر از این گنبد ، سی و نه گنبد دیگر است که در آنها مخلوقاتی هستند که چشم بر هم زدنی خدا را عصیان نکرده اند.» (بحارالأنوار ، ج۵۴ ،ص۳۳۵)

  • دیانا ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۵۸ پاسخ دادن

   خوندن این روایات هم جالبه و آدم رو به فکر میبره. ولی بعضی جاهاش با مطالبی که توی مقاله های انجمن زمین تخت خوندیم همخوانی نداره.
   مثلا همینجاش که ستاره ها رو توصیف میکنه و میگه که هرکدوم مثل شهری بر روی زمین هستند و اندازه شان در آسمان به فاصله ۲۵۰ سال هست.
   در حالیکه تو این مقاله ها راجب ستاره ها گفته که اونها نقطه های نورانی و درون آب هستند که در اثر ارتعاش با انرژی زیاد همراه با صدا به وجود اومدن و اصلا هم بزرگ نیستن. اگه قرار باشه اندازه شون اینطور که تو این روایت میگه بزرگ باشه خب میشه مثل همون ستاره هایی که تو زمین کروی میگن.

   • مصطفی ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۱۸ پاسخ دادن

    افرادی در درباره زمین تخت تحقیق کردن اطلاع کافی از ستارگان و طبقات بالای آسمان ندارند و این خودش باعث ایجاد خیلی سوال ها شده و ما هم امکانات لازم مثل ناسا برای تحقیق نداریم صرفا با مشاهدات و یکسری روایات و آیات استناد میکنیم.
    اما این ستاره ها در واقع بی کاربرد هم نیستن و هر کدوم یک دروازه برای ورود به جهان جدیدا همون چیزی که کروی گراها درباره سیاه چاله میگن.
    بعنوان مثال زحل و مشتری در متون اسلامی بعنوان محل زندگی امام علی و یکسری از فرشته های ویژه و عرش الهی گفته شده خب در زمین کروی چه جوابی برای این موضوع است؟ یعنی کل جهان در منظومه شمسی ما جمع شده؟
    یا نه اینا طبقات بالای سر ما هستند که هرکدوم از طریقی قابل دسترسی که تنها برای فرشته ها و ائمه ممکن است.
    شما در شمایل حضرت عیسی و نقاشی مسیحیان اگر‌ ببینید حضرت عیسی دو انگشت وسط به همراه کتاب مقدس بسمت بالا اشاره دارد. معنی این انگشت ها چیه حضرت عیسی داشته به چی اشاره میکرده؟
    هر انگشت ما یک معنی دارد انگشت وسط زحله و انگشت حلقه مشتری که در واقع به الله و روح القدش اشاره میکرده.
    مثلا توپاک در زمانی که برای سیستم میخوند انگشت وسط بعنوان نمادش بود که البته میدونیم که توهینه در عصر حاضر ولی اینا به واسطه کفر و شرک به زحل پرستی اشاره میکردند چون مکان عرش الهی زحل میدونستند ولی شیطان با گذر زمان و تغییر دیدگاه ها میاد کعبرو محل پرستش بت میکنه این تاکتیک شیطانه رجیمه که از خوده دین برعلیه دین استفاده میکنه و نمیاد کلا نابودش کنه.
    چرا در طواف کعبه هفت بار باید حلقه بزنیم و بچرخیم؟ اشاره به چه حلقه ای است؟
    حلقه زحل و کوه قاف و چرخش خورشید و ماه که در واقع به عرش الهی اشاره دارد.
    هفت بار به هفت طبقه آسمان اشاره میکند.
    آرم تویوتا و اینترنت اکسپلورر زحل و حلقه است.
    در تیتراژ سریال بازی تاج و تخت ستاره ای بعنوان عرش الهی که شبیه زحل حلقه داره نشون میدن و درون حلقه سرنوشت بشریت و حکومت ها است.
    اسم این ستاره ، ستاره ی حزقیال نبی و از متون توراتی انجیلی برداشته شده که اشاره به عرش الهی است.تویوتا یک زمانی ماشینی باسم ساتورن تولید میکرد که متوفق شد.
    کلاه دایره ای شکل که یهودیان بر سر میکنند و کشیش ها قرمز شکل اشاره به حلقه زحل است.
    یهودیان کلاه کعبه شکلی هم به سر میکنند که اشاره به مشتری و زحل است که در واقع با اون باور دارند به عرش الهی میرسند.
    در تصویری رپ گاد امینم نکات ریز بسیاری است امینم خودش در چند صحنه درون مکعب است که همان نماده کعبه است.
    ستاره هشت پری که مسلمین زیاد استفاده میکردند در نمادهاشون نماده مشتری بوده و ستاره شش پر داود یهود نماده زحل است.
    یه عده کلاه بردار عرفان حلقه راه میندازن که اشاره به همان حلقه زحل است.
    هالیوود که دیگه برای این حلقه خودی میکشه که در فیلم اینتراستلار در آخرای فیلم که به نتیجه دارند میرسند به حلقه زحل نزدیک میشن.
    در واقع اینتراستلار توسط صهیون هایی ساخته شده که بفکر رسیدن به عرش الهی و استغفرالله جابجایی خدا با دجال حرام زاده هستند.
    چرا در فیلم هایی مثل پسر جهنمی زمانی که شاخ شیطانی ، شکل واقعی میگیره و پادشاه صداش میزنن حلقه آتشین شکل میگیره؟ یعنی این شیطان قرمز رنگ بی پدر مادر زبونم لال میخواد جای خدا روی عرش بشینه که در واقع جنگ علنی با مقدسات راه انداختند.
    یا فیلم ترسناک حلقه که داره دینو زیر سوال میبره.
    در متون مقدس داریم افراد مومن یک حلقه سفید بالای سرشون قرار میگیره.

    • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۵۰ پاسخ دادن

     اول از همه از روایتی و هر حدیثی رو نباید سریع قبول کنید باید مورد بررسی قرارش بدید و بعد ببینید به صورت متواتر به چه کسی میرسه
     دو گوینده اون حدیث و روایت مورد بررسی قرار بدید که آدم درستی بوده یا نه
     سه اون حدیث و روایت از قرآن پیروی می کنه یا خیر
     در غیر این صورت شما به زبان جهنمی صحبت می کنید :/
     این کار در حوزه های علمیه انجام میشه یعنی روحانیون موظفن به شما بگن این حدیث تا چه اندازه درسته و غلط
     اما در مورد زحل و ….
     بهتره اول در مورد واژه های کوکب و اختر جستجو کنید و زبان عربی رو کاملا درک کنید تا بهتر بتونید معنی جملات متوجه بشید

 31. مصطفی ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۲۹ پاسخ دادن

  https://me.me/i/national-oilwell-varco-the-nike-logo-rm-e-dia-toyota-14307821

  سمبل زحل که در لوگو کمپانی های معروف بکار رفته.
  پس نتیجه میگیریم زحل باید خیلی معنیه فراتری داشته باشه چون این نماد برای همون غربیا که ما فکر میکنیم ناسا دارن و دیگه به این موارد باوری ندارد خیلی اهمیت زیادی داره.
  در فیلم جدیدی که از امام ساختن باسم Tale of heavens زحلو بعنوان نماد امام علی نشون میده.

  • دیانا ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۲۸ پاسخ دادن

   شاید زحل یکی از درهای آسمان باشه.
   اون روایاتی که گفتین راجب زحل و مشتری میگن جایگاه حضرت علی ع هست خیلی عجیب به نظر میاد.
   تو یه کتاب از دکتر شریعتی خوندم که عارفان قدیم راجب کهکشان راه شیری میگفتن :
   راهی که علی ع از اون به کعبه میره
   خب این یعنی چی!!!
   من که هرچی فکر کردم نفهمیدم

  • دیانا ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۴۴ پاسخ دادن

   البته خب همه اینا میتونه معنی نمادین و یا سمبلیک داشته باشند.
   مثلا همین زحل اگه در آسمان باشه برای این نماد حضرت علی نشون میدن چون مگه روایت از پیامبر نداریم که گفته من شهر علم هستم و علی در آن.
   پس زحل هم اگه در آسمون باشه معنی این نماد همین میتونه باشه

 32. مصطفی ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۵۲ پاسخ دادن

  https://www.pinterest.com/pin/435441857717865449/

  این شخص در پینترست جایگاه طبقاتو این شکلی ترسیم کرده و به کوه قاف ربط داده که با توجه به نوع چرخش این ستاره ها به دور خورشید قابل استناد است.
  در واقع خورشید در طبقه ما نیست و طبقه چهارمه ولی نورش به ما میتابه و همچنین طبقاته دیگه.

  • پدرام ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۱۳ پاسخ دادن

   یک سوال از عزیزان زمین تخت گرا . با گذشت قرنها از وجود گنبد آسمان بر فراز زمین و فعالیتهای آتشفشانی و باد و گرد و غبار و … چرا این گنبد آسمان تا حالا کثیف و کدر نشده است . لطفا نفرمایید که باد تمیزش میکند چون شیشه خانه ما و شما هیچ وقت با باد تمیز نمیشود بلکه کثیفتر هم میشود. البته این سوال را از یک انجمن تخت گرای دیگر پرسیده ام و جواب هم داده اند میخواهم ببینم آیا پاسخ شما هم به همان اندازه جالب هست یا نه. یا حق

   • مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۴:۱۲ پاسخ دادن

    بهتره جنسشو بررسی کنی و اینکه بسیاری از شهاب سنگ ها از گنبد به سمت بما میاد و خودش خودشو نو سازی میکنه.
    بعدش ناسا حمال کم نداره میفرسته بالا تمیزش کنن

     • دیانا ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۱:۵۵

      ببخشید اقای پدرام. به نظرم به جای اینکه همه نبوغ تونو خرج کنید تا سوال راجب زمین تخت طرح کنید یکم منطقی فکر کنید به اینکه قرار نیست همه جور سوال ها و مجهولات و شبهات راجب زمین تخت رو همه تخت گراها بدونن. همونطور که کروی گراها همه جور سوالی رو راجب جهان کیهانی کرویت نمیدونن و بعد این همه سال هنوز در حال تحقیقند. با وجود اینکه همه امکانات و اختیارات و پشتوانه های علمی و مادی و معنوی و ثروت هم در اختیارشون بوده و از همه جا حمایت میشن. ولی تخت گراها تازه دارند تحقیق میکنند بدون اون همه امکانات و حمایت و قدرت. بازم ناز شصت شون، خیلی چیزارو فهمیدن و فهموندن. حالا یه سری چیزایی هنوز فهمیده نشه و علتش نامعلوم باشه کاملا طبیعیه. شاید در آینده همه چی روشن بشه. با تشکر.

     • پدرام ۲۴ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۱۰

      جواب سوال من چی شد ؟ دانشمندان زمین تخت گرا نظری ندارند؟ در کارتون پسر شجاع یا یوگی و دوستان مدرکی نیومده که گنبد آسمان چطور تمیز مونده؟ دیانا خانم زمین تخت گراها جواب این سوال رو نمیدونن ولی نباید هر چی به ذهنشون میرسه رو بعنوان جواب به بقیه ارائه کنند.

 33. مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۵۹ پاسخ دادن

  خدا رحمت کنه پدر مادر بعضی از سلبریتی های غربی که این آهنگارو خوندن و دارن میگن ما به زمین تخت باور داریم و مثل سلبریتی های ما بفکر حاشیه درست کردنو تیغ زدن مردم نیستند.

  brainstorm flat earth

  She said that earth was round
  He said it was flat ground
  So now she’s gone
  And he stands alone, yeah
  And she sees but the flights
  Gone light but he is blind in the night

 34. مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۲:۳۳ پاسخ دادن

  https://www.pinterest.com/pin/379006124890943932/

  اینقدر موضوع زمین تخت برای سیستم صهیون و ناسا حیاتیه که از دوربین های خاصی برای ارتفاعات بالا استفاده میکنند که اسمش فیش آی یا چشم ماهی است و تصاویرو حالت دایره ای شکل یا اگر اشتباه نکنم محدب نشون میده. این دوربین ها در نرم افزار بعضی موبایل ها موجود است و تصاویرو گرد و دایره ای میکنه.
  ببینید دوستان کاری نداره الان بیاید مسخره کنید ولی خب عکساش موجوده و نمیشه رد کرد از قصد از سایتای خارجی میزارم تا دوستانی که بشدت غرب دوست هستند و چشم بسته اونارو خدایان میدونن ببینند در درون خودشون افرادی هستند و بر ضد همین سیستم میجنگند و تا پای جونشون هم ایستادند.
  آره امکان داره تو زمین تخت گراها هم افراد کلاه بردار و منفعت طلب که حتی به خوده ماسون ها وصله باشه ولی عقل میگه این زمین تخته و نشانه هاش از تابش نور خورشید گرفته تا دید ما نسبت به افق همگی دلایل تخت بودن است و سازمان هایی مثل ناسا با ساخت اعداد ارقام فوق العاده پیچیده و شاید گفت غیر قابل فهم این توهمو در ذهن ما بوجود آورده که گویی ما بیسوادان نئاندرتالی هستیم که هیچی نمیفهمیم.
  یک موضوع که باید توجه داشت زنده نگه داشتن قدرت فکر کردن در ما است که هر کس هرچی گفت حتی افرادی مثل من هم قبول نکنید و خودتون محقق باشید و با دید شک نگاه کنید.
  دلیلی نداره ناسا واقعیتو بما بگه غرب همه چیزش برمبنای سود و زیان و پول است پس ناسا نمیاد کلی خرج کنه بعد علم درستو بما بده.
  یکی از موارد بسیار عجیب محاسبه فاصله ستاره ها در مدل ناسایی است و هیچ نشانه ای از نوع محاسبات در دست ما نیست که چطور امکان داره اینا این فاصله های میلیون یا میلیارد سالیو تشخیص بدن خب بسم الله اگر فرمولش موجوده بما بگن ولی نه با عکس و نقاشی فیک بلکه دلیل محکم تا زمین تخت گراها به چالش کشیده بشن.
  اینقدر باید دلایل قطعی و محکم باشه که دیگه شکی نباشه همین الان سفر به ماه کلی گندکاری توش پیدا کردن از کارگردانیه استنلی کوبریک برای سفر به ماه تا سایه ها و نوع حرکت و فیلم برداری فضانوردان در ماه و همچنین حرکات و رفتار نیل آرمسترانگ بعد از چند مصاحبه که باعث عصبی شدنش شده که خودش نشون میده نیل آرمسترانگ هم خودش میدونسته چه دروغ بزرگی گفته شده.
  الان یکی از دانشمندان ناسا گفته ما قادر به سفر به ماه مثل ۴۵ سال پیش نیستیم!!
  خداییش این حرف عقلانیه؟ یعنی ناسا تکنولوژیش گم کرده؟

 35. مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۲:۴۷ پاسخ دادن

  https://www.pinterest.com/pin/658510776735906326/

  کسایی که هنوز باور ندارید این وسط یه چیزه مشکوکی است صحبتای این دانشمندو ببینید درباره سفر به ماه چی میگه و باید واقعا به حال خودمون گریه کنیم که یک عمر در مدارس و دانشگاهها فقط مطالب چرت و پرت بی محتوا بهمون آموزش دادند.
  میگه ما تکنولوژی سفر به ماهو نابود کردیم و اگر دوباره بخوایم بسازیمش خیلی سخته و فعلا نمیتونیم!!
  خدایا اینا روز قیامت فقط چهره هاشون دیدن داره که چه ملت هاییرو سرکار گذاشتنو بی خدایی ترویج دادند. اینها قوم نفرین شده هستند به چهارتا زر و زیورشون نگاه نکنید نزارید ایمانتون ازتون بگیرن تبدیل شدیم به ربات های مصرف گرای این سیستم شیطانی و هر بلایی سرمون خواستن آوردن. صبح تا شب صدا سیما مسابقه پیامکی گذاشته و جیب مخاباتو پر میکنه این واقعا روش زندگیه شیعه امام زمانه؟
  فقط تور خدا شاخی های اینستاگرامو ببینید واقعا خوی حیوانی دارند و حاله آدمو خراب میکنند یا سلبریتی های غرب پرستو که صرفا بخاطره داشتن چشم رنگی یا مو قشنگ بودن دارن در جامعه ترویج فساد میکنند. هرچی فیلم کمدی میاد بیرون فقط به سمت جنسی و بی بندو باری رفته.
  نقش اول های هالیوود همگی خوش تیپ عضله ای مهربون قدرتمند با مهارت های ویژه و خانواده دوست اما نقش اول های سینما ما معتادو دزدو دروغگو و بدبخت فقیرو بی همه چیز هستند.
  میدونید چرا فیلمی مثل ابد و یک روز ساخته میشه؟
  چون میخواد اینو تو ذهن ما فرو کنه ما ایرانیا این هستیم و حتی قهرمان های قصمون معتاد و دزد هستند.

 36. مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۰۱ پاسخ دادن

  https://www.pinterest.com/pin/486740672223073703/

  در سال ۱۹۵۲ شخصی باسم ورنهر ون براون یکی از موسسان ناسا کتاب تخیلی باسم پروژه مریخ مینویسه که میگه انسان هایی در مریخ شروع به استعمار سیاره میکنن و جالبه اسم اون شخص که نکته ی این کتابه ایلون است!!
  و جالبه پروژه اسپیس ایکس برای سفر به مریخ الان توسط شخصی باسم ایلون ماسک رهبر میشه!!

 37. مصطفی ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۳:۰۶ پاسخ دادن

  https://www.pinterest.com/pin/83809243039475712/

  در این قسمت از فیلم شاینینگ پسر بچه بروی ستاره شش ضلعی که نماده زمین تخت و زحل است نشسته.
  ژاکت پسر بچه نکته ی این صحنه است که پروژه آپولو نشون میده.
  هالیوود اوج نماد گراییه و کارگردان های هالیوودی پرفسورای این کارو دارن.

   • مصطفی ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۵۴ پاسخ دادن

    بعضی از علوم فقط نزد امام زمان و علما است بله سوال زیاده مثلا خوده زمین تخت بروی چه چیزی قرار گرفته؟
    امام صادق میفرماید علمش نزد ماست و دانشمندان از جوابش ناتوانن.
    روزی میرسه این زنجیرایی که بهتون بستن باز میشه و خوده شماها به ما ایراد میگیرید وقتی خبر داشتید چرا نگفتید.
    منم تا ۵ سال پیش خیلی حرفا بهم میزدن مسخره میکردم و گارد میگرفتم.
    هرچیزی به مرور زمان خودش درست میشه فقط خدا کنه قبل از مرگ امام زمانمون شناخته باشیم.

   • مصطفی ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۲۱:۴۶ پاسخ دادن

    حق از سوی خالق میاد و خالق جهان در کتبش راه حقو بیان کرده.
    مثلا قوم بنی اسراییل به گوساله پرستی رو آوردند کاری که مردمان حال حاضر انجام میدن و خدا هم فتنه عظیمی بینشون انداخت که شب تا صبح برادر برادر میکشت.
    هرکس قبل از مرگش امام زمانشون نشناسه به مرگ یهود یا جاهلیت خواهد مرد و سازمان هایی مثل ناسا در واقع همان قارونیزم ها و سامریان هستند.
    اونا وظیفشون که تبلیغ دنیا پرستی باشه دارن خوب انجام میدن اما مومنین و بچه حزب الهیا خیلی جاها سکوت کردن و گناه و کفر جامعه اسلامیه خودمون هم گرفته. میترسم از روزی که بلای قوم ثمود سرمون بیاد حتی مومنین هم عذاب شوند چون میدونستن ولی از ترس سکوت کردند.
    ما از مسخره هیچ مسخره کننده ای نمیترسیم و از سرزنش هیچ سرزنش گری بی ایمان نمیشیم.
    ان شاالله تا روز ظهور آقامون قراره سختی زیاد بکشیم و تو این راه اینقدر ناسزا بشنویم که دیگه به آهن تبدیل بشیم.
    فقط ان شاالله وسط راه کم نیاریم چون شیطان رجیم حملاتش به مومنین خیلی سنگینه حتی از اطرافیان شخص کمک میگیره و تحریک میکنه برای همین اکثر حزب الهیا بد اخلاقن چون رو اعصابشون داره خیلی چیزا راه میره و اون خیلی چیزا زیر سره خوده ملعون و سقوط کردشه.

 38. هادی ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۴۹ پاسخ دادن

  یه عده هم هستن تا بحث زمین تخت میشه میگن خو چرا دارین از اختراعات غربی استفاده میکنین! میشه بپرسم واقعا چه ربطی داره؟!
  بعدشم خوارزمی رو در نظر بگیریم خالق الگوریتم و حتی خالق اعداد انگلیسی!
  پس نباید از این اعداد اونا استفاده کنن؟! نباید الگوریتم باعث ب وجود اومدن کامپیوترا میشد؟! مگه خوارزمی مسلمون نبود؟!
  یا چقد اختداعات مسلمونا که دارن استفادش میکنن!

  بابا بندگان خدا چرا قیمه رو میریزید تو ماستا؟! بحث دانشمند و بحث کافر جدا از همه!

 39. Amir ۱ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۳۴ پاسخ دادن

  مدیر سایت
  فکر نکن وقتی نظرات منو پاک میکنی، میتونی بر حقیقت سرپوش بذاری و مردم رو گمراه کنی. من تمام این نظراتو که توی صفحات مختلف سایت گذاشتم به همراه تصویر همه‌شون ذخیره کردم. اگه بخوای به این شیوه ادامه بدی فقط سابقه خودتو سیاه‌تر و مدارک بیشتری علیه خودت جمع میکنی. پس اگه دوست نداری بساط دروغ پراکنیت برچیده بشه، نظرات منو حذف نکن. در غیر این صورت اگه دیدی اتفاق بدی برای سایتت افتاد، مبادا گله‌مند بشی.

  • flatearther ۱ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۰۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   بنده برای هرکدام از کامنت های شما پاسخ هایی نوشتم اما توجهی نکردید و به دروغ پراکنی درباره شخص بنده و سایت و مطالب موجود ادامه دادید. منطق کار این است که کامنت های افرادی که دروغ پراکنی میکنند را پاک کنیم چرا که باعث میشوند ذهن مردم مسموم شود.
   بنده در اینجا اعلام میکنم که کامنت هایی که علمی نباشند و توهین و تهمت به مدیر سایت باشند، حذف خواهند شد. این شیوه این سایت در این مدت بوده است پس اگر چیزی برای ارائه دارید بیایید نه اینکه در بحث ها دخالت کرده و ذهن مردم را مسموم کنید. به راستی شما چه سودی از ریپلای کردن کامنت دیگران می برید؟ اگر حرفی برای گفتن دارید، ما اینجا هستیم تا به سخنان شما گوش دهیم.
   درضمن سال نو را به شما تبریک عرض میکنیم 🙂
   موفق باشید

  • محمد ۴ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۵۴ پاسخ دادن

   اینکه بیاییم و فردی رو تهدید کنیم یعنی راهی که کلیسا با گالیله کرد فرق شما با اونا اینه که جایگاهتون تغییر کرده
   من هیچ نظر افشا گرانه ای از شما ندیدم شما بیا زیر همین نظر افشاگری کن جوابتو بگیر

 40. رستم کوچک ۲ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۰:۰۶ پاسخ دادن

  سلام
  تلاش نویسنده بابت بیداری وتوجه مردم نسبت به زمین تخت قابل تقدیره
  من چند ساله که مطالعه میکنم وپیگیر اخبار زمین تخت هستم.
  تامدتی قبل به زمین کره مشکوک بودم و توجه خاصی به تخت داشتم.در ضمن اینکه سوالات زیادی در مورد زمین کره وهمچنین تخت دارم.ویقین دارم که خود نویسنده هم درمورد خیلی از سوالات پاسخ دقیق نخواهد داشت این ادعا هم ادعای نادرستی است.
  اما نکته ای که بنظرم از همه دعواها وادله ها مهم تراست این که چه تخت چه کره
  چه فایده ای به حال مردم دارد
  عمری است که دانشمندان به دنبال راز دهر وعلت العلل در سیاه چاله ها هستند
  حال ورق برگردد و زمین تخت باشد
  دارای گنبد در بالایش و دیواری یخی در دورش

  خب یک نفر عاقل به من بگوید چه فرقی کرد
  قبلا که کره بود سفینه نداشتیم که بریم سیاه چاله حالا هم کشتی نداریم که تا دیوار یخی دور زمین بریم.اصلا فرض کنیم که رفتیم مگر نمیگید که از دیوار نمیتوان رد شد الا به سلطان
  خب داداش من که داری تلاش میکنی واسه زمین تخت
  فرض کن فردا همه فهمیدن زمین تخته وسرشون کلاه رفته
  میتونی ادعا کنی بالای گنبد خدارو میبینیم.
  میتونی بگی بیرون تر از دیوار قطب جنوب چه جهانی در انتظار ماست؟
  یکم درمورد اینا هم توضیح بده واسه مردم
  سر فرمول ها وقوانین خیلی وقته داری زحمت میکشی که بنظر من نیاز نبوده
  اگر یکم درمورد فلسفه وعلت زمین تخت و حقایق بیرونی ترش واسه مردم حرف میزدی شاید بیشتر توجه میکردن مردم وکمتر مناقشه
  لطفا اگر طالب حقی این پیام رو بدون تغییر بذار تا بدونیم اهل حقی

 41. Amir ۲ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۲۶ پاسخ دادن

  وقتی شما گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای دیگران و از جمله من ندارید صحبت با شما یعنی اتلاف وقت. سودی که از ریپلای کردن کامنتهای دیگران میبرم اینه که اونا اغلب به حرفهای من که اتفاقاً خیلی هم علمی هستن، گوش میدن (خودتون به خوبی میدونید منظورم چیه پس خودتونو به اون راه نزنید).
  باید اتفاقاً از شما پرسید که از نشر اکاذیب و مسموم کردن ذهن مردم چه سودی میبرید. از دروغ پراکنی و وارونه جلوه دادن حقیقت چه سودی میبرید؟ شما اگه چیزی برای ارائه دارید به من به آدرس ********************ایمیل بزنید. اگه این کارو بکنید من مطالب این سایتتونو نادیده میگیرم و به حرفاتون گوش میدم و باهاتون در ارتباط خواهم بود. در غیر این صورت باید منتظر عواقب کاراتون باشید.

 42. پدرام ۳ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۲۳:۱۵ پاسخ دادن

  سلام سال نو مبارک
  قضیه دلیل تمیز موندن گنبد آسمان جواب نداشت؟ رطوبت هوا نمیتونه جواب باشه که اگر بود مردم شمال نیازی به تمیز کردن پنجره خونه ها نداشتن.

 43. سامان ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۵۴ پاسخ دادن

  خب الان چه ربطی بین این ازمایش و نتیجه هستش ؟ شما موقعی میتونید از این ازمایش نتیجه مورد نظر را بگیرید که ظرف خلاء از قبل آماده شده باشه و سپس به روشی ظرف کوچک حاوی قطرات آب را داخلش قرار بدید که ببینید چه اتفاقی میفته . برای بنده کامل روشن هستش که در ازمایش شما مکش پمپ تاثیر گذار بوده و من نمیتونم نتیجه شمارو قبول کنم همانطور که مشخص هستش در خارج جو زمین پمپی وکیوم وجود نداره که ایجاد مکش بشه … لطفاً ازمایش دیگری ترتیب دهید . با تشکر

  • flatearther ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۴۹ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   در آزمایش ما کاهش فشار اتمسفری رو بر اثر تبدیل محیط به خلا مشاهده میکنیم. در مدل زمین کروی، با افزایش ارتفاع نیز همین اتفاق رخ خواهد داد. درضمن باید در نظر بگیرید که در مدل زمین کروی، زمین ناگهان همراه جو در وسط یک جهان خلا قرار نگرفت و به تدریج دارای محیط اتمسفری و جو شد که همین مورد یکی از غیرممکن ترین حالت های موجود برای مدل کروی هست. آزمایش درست هست و مطابق قوانین علم فیزیک.
   موفق باشید

   • سامان ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۲۹ پاسخ دادن

    خیر در زمان تشکیل زمین خلا ثابت بود و این زمین بود که ایجاد شد و آب بر روی سطحش اومد . ولی در آزمایش شما بر عکس هستش و شما با مکیدن خلا را در کنار ظرف مورد نظر ایجاد میکنید ! مقایسه کنید که زمین در خلا ایجاد شد و آب بر روی زمین بعداً ، اما در مدل شما ظرف آب بود و شما خلا را ایجاد کردید آن هم با مکش شدید !
    سایت خوبی دارید ولی هر کلیپ ساده لوحانه را در سایتتون قرار ندهید و دقت بیشتری کنید . سپاس

    • flatearther ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۳۵ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     تفاوت چندانی ندارد. در محیط های آزمایشگاهی، امکان ندارد که شما بتوانید خلا ایجاد کرده سپس جسمی را درون خلا بگذارید. چنین چیزی ممکن نیست. پس شما با تمامی آزمایشات انجام شده توسط دانشمندان مختلف در سراسر جهان که خواص خلا را در محیط آزمایشگاهی می سنجند مخالفید؟ ببینید، هیچ تفاوتی نمیکند که ناگهان آب را در خلا بگذارید یا خلا کم کم ایجاد شود، در هردو صورت، وجود آب، گاز یا اتمسفر در خلا غیرممکن است. این جزوی از قوانین فیزیک است.
     موفق باشید

 44. سامان ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۱۷ پاسخ دادن

  سلام مجدد . اتفاقا بسیار تفاوت میکنه . شمااگه میخواید شرایط خاصی بازسازی کنید باید تا حد امکان آزمایشتون شبیه آن شرابط باشه نه اینکه به راحتی از مسائل بگذرید . ایجاد مکش میتونه باعث کشش در سطح مولوکول های آب بشه واونارو جدا کنه . منطقی اینه شما ظرفتون در خلا مرطوب بشه که در شرایط خاص و امکاانات آزمایشگاهی این ممکنه (به راحتی میشه ظرف و شیر آب در یک محیط ایزوله که قراره وکیوم بشه قرار بگیره ) و همچنین ابزار اندازگیری ذرات در داخل محیط مورد نظر تا آزمایش مورد تایید باشه ولی در خانه غیر ممکن هستش .
  و اینکه باز میگم نباید با چنین آزمایش ساده و غیر قابل کنترلی بدون ابزار سنجش نتیجه بگیرید .

  • flatearther ۸ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۳۵ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   این ادعای شماست پس نیاز به اثبات دارد. تمامی نیرو های موجود در این آزمایش باید در نظر گرفته بشند. همانطور که قبلا اشاره کردم، این آزمایش مانند خارج شدن از جو زمین است چون فشار اتمسفری کاهش پیدا میکند.
   تا زمانی که ادعای مطرح شده توسط شما، اثبات نشده، بار علمی نخواهد داشت.
   موفق باشید

 45. shayan ۱۰ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۵۵ پاسخ دادن

  سلام .شما واقعا انتظار دارین این ازمایش علمی باشه؟کامنتاتون رو خوندم بعضی از اونا هم جواب میدم.اول از همه.شما توی ازمایش از یک لیوان استفاده کردی مقیاسش در برابر زمین خیلی کوچیکه.از مقدار ابی استفاده کردی که در مقایسه با حجم اب زمین هیچی نیست.قطعا نیروی های بین ملکولی ده قطره اب در برابر یک سطل اب ناچیزه.واسه ی مایع نگه داشتن ده قطره اب به گرانش بیشتری نسبت به یک سطل اب نیاز داری.شما برا قانع کردن مخاطبانتون خیلی راحت تر میتونستی یه لیوان اب بریزی کف زمین و صب کنی تبخیر شه :))))).خیلی مخاطبتون راحت تر قانع میشد که اب مایع نمیمونه!.به هر حال.در مدل زمین کروی ما اعتقاد داری حجم زیادی از زمین توسط اب پوشیده شده که یک اتمسفر فشار روشه و تحت گرانش جی هست نه یک لیوان خلع که ده قطره رو سطحش چسبیده.
  قسمت بعد اینه که شما مث اینکه با چیزی به نام محلول اشنا نیستی .الان اب و ابلیمو و و الکل رو باهم مخلوط کنیم انتظار دارین که اینا چند لایه بشن؟هوا هم یک محلوله پس قرار نیست چند لایه بشه.غلظش فقط تغییر میکنه فقط .که در نتیجه ی اون فشار کم میشه.کسی که میره اورست رو فتح کنه فقط برای کمبود اکسیژن با خودش کپسول نمیبره.در ارتفاعات شما فشار کمتری رو روی ریه هات حس میکنی.

  • flatearther ۱۰ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۲۱ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   با اعداد و ارقام صحبت کنید. یعنی چه خیلی بزرگ یا خیلی کوچک؟ تک تک نیرو های وارد شده به چیز هایی که نام بردید رو محاسبه کنید. اصل آزمایش رو درک نکردید. درواقع اصل هیچ آزمایشی رو درک نکردید.
   موفق باشید

 46. حامد ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۲۵ پاسخ دادن

  اگر جاذبه وجود نداشت هیچ کهکشانی شکل نمی‌گرفت.
  اگر جاذبه وجود نداشت منظومه شمسی هم شکل نمی‌گرفت.
  اگر جاذبه وجود نداشت حیات هم بر روی کره زمین کره زمین کره زمین کره زمین کره زمین هم شکل نمی‌گرفت.
  اگر جاذبه وجود نداشت دیگر شما نادان های با مغز های پوسیده و زنگ زده اینجا نبودید که جهان آفرینش و واقعیت‌های هستی رو انکار کنید.
  کره زمین تا میلیاردها سال دیگر به چرخش خود ادامه خواهد داد و شما انسان نما های نادان از بین خواهید رفت.

 47. الله قلی ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۳۲ پاسخ دادن

  این آزمایشها باید بتواند نظریات قبلی و کلی شما را تایید بکند…به گفته شما در یک ظرف در بسته مانند گنبد ساخته زمین تخت گرایان، باید فشار درونی در همه جا یکسان باشد !!!
  ۱-در نظریه شما آیا میتوان با بالون به راحتی به ماه سوار کرد ؟؟ اگر نمیشود چه علتی باعث میشود نتوانیم ؟؟؟
  ۲-اصلاً دلیل پرواز بالونی که با گاز هیدروژن پر میشود چیست ؟؟؟
  ۳-اگر قرار باشد لایه های جو مانند مایعات بر اساس وزن روی هم قرار بگیرند چرا مخلوط گاز در همه جا یکسان است ؟؟؟ و فقط فشارش فرق میکند ؟؟؟
  ۴-به چه علت فشارلایه های هوا در نزدیک سطح زمین بیشتر و هر چه بالاتر میرویم کمتر میشود؟؟؟

 48. منوچهر ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۰۲ پاسخ دادن

  باسلام همانگونه که مطلع هستید پروفسور سیتچین چندی پیش کتابی را تحت عنوان کتاب گمشده آنکی منتشر نمود که حاوی مطالبیست که برگرفته از ترجمه الواح سومری کشف شده ۱۹۷۸در مرز ایران عراق میباشد.اشاره ای دارد در یکی از بخشها که نسل فعلی بشر هموساپین در اثر تکنولوژی مهندسی ژنتیک بر روی نژاد نئاندرتال توسط دانشمندان آنوناکی فضانوردان باستانی ۴۵۰هزارسال پیش انجام و بوقوع پیوسته . نباید ازنظر دورداشت که شواهد علمی و باستانشناسی که به همت اریش فون دنیکن تا حدود زیادی موید این ترجمان میباشد.منبع/ارابه خدایان/طلای خدایان/الهه گذشتگان و…

 49. ارش ۳ خرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۱۰ پاسخ دادن

  بیرون از گنبد اسمان چیه؟
  اگه خلا نیست چیه؟
  البته اگرم بیرون گنبد خلا هم باشه بازم مشکلی نیست چون دنیای ما با گنبد پوشیده شده هوا نمیره بیرون درسته؟
  ولی سوالی ک ذهنمو مشغول کرده اینه ک بیرون دنیای ما چیه؟

 50. آرش ۱۳ خرداد, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۴۶ پاسخ دادن

  با سلام خدمت تمام دوستان،من فقط بعد خوندن کامنتها یه موضوع برام خیلی جالبه، اونم اینکه تمام دلایل تخت گراها مورد نقد قرار میگیره اما هیچکی از خودش نمیپرسه که ما چیزی که داریم میبینیم و حس میکنیم رو که نمیشه انکار کرد..اصلا کاری به کروی و تخت بودن ندارم اما واقعا حس انسان کاملا راهنمایی و کمک میکنه تو هر موضوعی
  فقط یه پیشنهاد دارم خواهشا مسخره نکنید و انجام بدید کاری هم به علم و ناسا و آزمایش و…. نداشته باشید، یه کره زمین پلاستیکی بگیرید و خوب نگاش کنید آخه چطور با عقل جور درمیاد که کل این مجموعه داره میچرخه؟ چطور میشه که این همه آب نمیریزه؟ اصلا بالا کجاست پایین کجاست!!!؟ مگه میشه همچین چیزی.؟؟؟؟؟؟
  دیگه تمام ادیان و احساس و آزمایش به کنار
  آخه چرا همه شبیه کور و کر شدیم! مگه میشه همش تصادفی باشه و اونم به این شکل.
  چرا همه چیز کروی شده اصلا از کجا معلوم کرویه؟؟؟ من میگم ۸ ضلعیه !!!!!!
  فقط کمی نگاه کردن لازمه دیگه هیچی لازم نداره بابا بخدا هر روز خورشید داره بالا میاد کاملا معلومه با چشم اونوقت میگن ما میچرخیم! چرا باید بچرخیم اصلا؟ اگه نچرخیم خب همه چی تمومه دیگه؟! نه؟
  خواهشا کسی جواب داشت خیلی عامیانه بهم بگه بفهمم چون دیگه اونقدرام پیچیده نیست که صغری کبری بچینیم

 51. مهدی ۶ مرداد, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۰۸ پاسخ دادن

  سلام، چند نکته:
  اول اینکه اصلا احتیاج به انجام این ازمایش نبود چون از اصول اولیه فیزیک اینه که هرچقدر فشار روی سطح مایع کم بشه مایع در دمای پایینتری تبخیر میشه، بطور مثال اب در سطح دریا در صد درجه به جوش میاد اما در ارتفاع مثلا سه هزار متری در دمای مثلا هشتاد درجه، و هرچقدر فشار کمتر بشه دمای جوش پایینتر میاد، بطوری که در خلا اب در دمای محیط هم به جوش میاد! یعنی قل قل میکنه و تبخیر میشه
  دوم اینکه اگه بریم به سمت ارتفاعات نتیجه کارهش فشار بصورت پیوسته رو درک میکنیم، اونم نه لایه لایه!
  سوم اینکه در مورد فشار هوا توضیح دادین ولی دلیل ایجاد فشار هوا رو ننوشتین، که دلیلش همون گرانش یا جاذبه یا هر اسم دیگه ست که شما روش میذارین، اگه یه بار غواصی رفته باشین حرفم رو درک میکنین با این تفاوت که اونجا حجم اب بالا سرمون موثره علاوه بر هوای بالا سرش!
  و چهارم اینکه در ارتفاع هزار کیلومتری که میگن جو تموم میشه، فشار هوا صفر و خلا تقریبا کامله، اگه میخواین بگین گنبد اسمان هم هزار کیلومتره که اونوقت وجود و عدم وجودش خیلی فرقی نمیکنه!
  من بعضی از دلایلتون رو موجه میبینم، البته چون فیزیکدان نظری نیستم و علمم به اون اندازه نیست که بخوام رد یا قبولشون کنم، ولی خداییش این ازمایش و دلایلش بسیار مسخره بود و با علم فیزیک دانشگاهی و یخورده منطق کاملا بهش می خندیم، این مطلب رو حذف کن برادر
  ضمنا بالن های هواشناسی هم بهت کمک میکنن، منظورم نوع ساختشونه، بسیار بزرگ و خیلی خیلی کم از گاز پر میشن، چون هرچقدر به ارتفاع بالاتری میرن چون فشار بیرونش کاهش پیدا میکنه حجم گاز توش منبسط میشه و بالن بیشتر باد میشه تا جایی که در ارتفاع چند ده کیلومتری از فشار داخلی زیاد منفجر میشن

 52. آوا ۱۳ مهر, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۴۵ پاسخ دادن

  دوست عزیز آرش آفرین که اندیشه و فکری آزاد داری . فکر آزاد یعنی حتی بخود اجازه بدهد باورهای ثابت را نقد کند در مورد کسانی که با بی ادبی کامنت میگذارند بگویم کل این اطلاعات و پژوهش ها برای افراد داناو اندیشمند ارائه میگردد برای افرادی که چون خودتان جرات شک را در خود ایجاد کنند . بنابراین علم با افراد بیسواد و هزل گو هیچ نسبتی ندارد و بطور کلی در دنیای علم بیسوادان و بی ادبان محکوم به فراموشی اند درست مانند کف آب که بر روی آب بوجود می آید و با یک جریان اب میرود

 53. نادان ۱۰ آذر, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۰۰ پاسخ دادن

  سلام امیدوارم نظر من پین بشه اول کامنتا و تایید بشه چو ن میخوام بگم که:
  با این عمر کمی که سپری میکنید خوبه که خودتون رو با اطلاعات و باور کم محدود نکنید!
  نسبت به چیزای جدیدی که مطرح میشه سریع گارد نگیرید(مثل ایده زمین تخت).اما مطلبی در خصوص رد موضوع فرازمینی از همین سایت خوندم که میگفت کار فراماسون هست و کنترل افکار و … . آیا ایده ی همین زمین تخت نمیتونه از فراماسون باشه؟شما از کجا میتونید تایید کنید که هست یا خیر؟ آیا مطرح کردن این ایده این نیست که سیستم با وجود ارایه این همه مدارک سعی کنه دوباره مردم رو به این سمت بکشونه تا بتونه نتیجه بگیره که با وجود این همه مدارک و سند (که حال شما میگید درست نیست و من کاری ندارم) که موجود هست بازم یکسری رو گول بزنه و بفهمه که میتونه با وجود واقعیتی واضح باز هم انسان هارو تحت کنترل بگیره؟
  آیا این صحبت قابل تامل و صحبت نیست؟

 54. فرامرز ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۲۴ پاسخ دادن

  سلام خدمت همه
  کاش می شد به جای این همه ادعای دانایی یاد می گرفتیم کمی مودب باشیم و بجای ارائه منطق به هم بد و بیراه نمی گفتیم،متاسفم که در بین کامنتها هنوز حرفهایی زده می شه که در شان یک ایرانی نیست.
  بگذریم،دوستان چون بحث در مورد خلا خارج از اتمسفر زمین هست سوالی رو مطرح می کنم و امیدوارم اگر پاسخی داره بیان بفرمائیدتا اطلاع پیدا کنیم.
  ما هنوز از اتمسفر زمین خارج نشده بالونهای هواشناسیمون به دلیل فشار کم منفجر می شن و گویا نتونستیم الیافی رو برای اونها بسازیم که هم از نشت گاز در دراز مدت جلوگیری کنه و هم در اثر انبساط منفجر نشن که به همین دلیل این نوع بالنها عمر کوتاهی دارن و البته هزینه زیاد.
  اما اگر می شد چنین پوششی مقاوم در اختیار داشته باشیم،این بالونها روزها و شاید ماهها می تونستن اطلاعات خوبی رو برای ما ارسال کنن.
  و اما سوال،جنس لباس فضانوردان چیه که تمام خصوصیات فوق رو داره و در اون خلا عظیم کوچکترین تغییر شکل رو هم نمی ده؟
  ممنون

 55. ahmad.s ۵ مهر, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۳۳ پاسخ دادن

  سلام‌هنوزهم‌به‌فعالیتت‌ادامه‌میدی‌چند‌ماه‌که‌مطلب‌نذاشتی‌لطفا‌هرچه‌سریعتر‌شعبه‌رو‌راه‌اندازی‌کن من‌هم‌کروی‌گرا‌بودم‌ولی‌وقتی‌همه‌چیز‌را‌دور‌ریخم‌‌وسپس‌فکر‌کردم‌‌به‌احتمال‌%۹۰به‌تخت‌بیشتر‌میخوره‌وهم‌چنین‌وسعت‌زمین‌خیلی‌بیشتر‌از‌این‌هاست‌
  ناسا‌دورغ‌گویی‌نیست‌و‌پشت‌کوه‌های‌یخی‌سرزمین‌های‌بزرگتری‌وجود‌دارند

 56. ahmad.s ۵ مهر, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۳۴ پاسخ دادن

  سلام‌هنوزهم‌به‌فعالیتت‌ادامه‌میدی‌چند‌ماه‌که‌مطلب‌نذاشتی‌لطفا‌هرچه‌سریعتر‌شعبه‌رو‌راه‌اندازی‌کن من‌هم‌کروی‌گرا‌بودم‌ولی‌وقتی‌همه‌چیز‌را‌دور‌ریخم‌‌وسپس‌فکر‌کردم‌‌به‌احتمال‌%۹۰به‌تخت‌بیشتر‌میخوره‌وهم‌چنین‌وسعت‌زمین‌خیلی‌بیشتر‌از‌این‌هاست‌
  ناسا‌دورغ‌گویی‌‌بیش‌نیست‌و‌پشت‌کوه‌های‌یخی‌سرزمین‌های‌بزرگتری‌وجود‌دارند

ارسال نظر جدید