مشکلات حرکت روزانه زمین

اگرچه حرکت زمین در سیستم کوپرنیکی پذیرفته شده، اما مشکلاتی با آن وجود دارد. یکی از این مشکلات تاثیرات جزر و مد بر چرخش زمین است. با توجه به کیهان شناسی تکاملی، چرخش زمین بطور پیوسته در طول ۴.۵ میلیارد سال کاهش یافته و امروزه به نقطه ای رسیده که در هر ۲۴ ساعت یک چرخش به دور خود را کامل میکند. علت اصلی این کاهش، تاثیرات جزر و مدی آب اقیانوس های زمین عنوان شده که یک کشش در چرخش ایجاد میکند. ستاره شناس معروف فِرِد هویل میگوید:

 

“در گذشته زمین بطور قابل توجهی سریعتر نسبت به آنچه که امروز میدانیم حرکت میکرد و چرخش روزانه زمین در ۱۰ ساعت کامل میشد.بر همین اساس سرعت چرخش زمین باید در طول ۴ میلیارد سال کند تر و آرام تر شده باشد. عامل این کاهش سرعت کاملا شناخته شده است. این تنها جزر و مد روزانه است که توسط ماه و خورشید ایجاد شده. زمانی که جزر و مد های اقیانوسی در حاشیه قاره قرار می گیرند، باعث ایجاد یک مقاوت مالشی (اصطکاکی) میشوند. این اصطکاک باعث تولید گرما در مصرف انرژی چرخش زمین میشود و بنابراین باعث میشود سرعت چرخش زمین به تدریج کاهش بیابد. در عوض اثر آن بر زمین، ماه نیز نیرویی را متحمل میشود که به تدریج آن را از ما دورتر و دورتر میسازد.”
منبع:
Frontiers in Astronomy, pp. 15-16

 

خب، در اینجا دو مشکل داریم که هر مکانیکی میتواند با این دو مشکل موافق باشد. این یک واقعیت است که اگر یک ماشین دارای قسمت های متحرک بیشتری باشد، شانس بیشتری برای رخ دادن اشتباه در آن وجود خواهد داشت. سیستم کوپرنیکی زمین را لازم به داشتن دو حرکت میداند (وضعی و انتقالی) که باید در هماهنگی کامل با منظومه شمسی و جهان باشد. اما سیستم زمین مسطح و مرکزی متفاوت است و هیچ نیازی به چنین حرکات و هماهنگی ها نیست و تنها نکته این است که جهان درحال چرخش به دور زمین است.

ضرورت یک زمین درحال چرخش نه تنها مقدار بیش از حد فشاری را بر سیاره کوچک وارد میکند تا با جهان هماهنگ باشد، بلکه تنش ها و فشارهای زیادی را نیز بر تمام اجزای زمین وارد میکند و زمین باید تمام تنش ها و فشارهای مرتبط با حرکت را تنظیم و جبران کند تا حداقل آن را حرکت پیچیده دوگانه ای نگه دارد. همانطور که آقای هویل درباره تاثیرات جزر و مد بر کند شدن حرکت زمین گفتند، ما باید قادر به محاسبه و اندازه گیری این کاهش بصورت سال به سال باشیم. مهم نیست مقدار آن چقدر کم باشد. چیز عجیب و غریبی درباره این چرخش ها وجود ندارد که بطور ناگهانی با رسیدن به ۲۴ ساعت قانع و راضی شده باشد. میتوانیم اینطور حدس بزنیم که زمانی که کوپرنیک سیستم خورشید مرکزی اش را برای اصلاح تقویم پیشنهاد کرد هرگز به این مشکلات فکر نمیکرد.
مشکل دوم این است که اگر در حقیقت ماه بطور پیوسته درحال دور شدن از زمین درست در همان زمان که زمین درحال کاهش سرعت بوده(از چرخش روزانه ۱۰ ساعته تا ۲۴ ساعته در طول ۴ میلیارد سال)، بوده باشد، ماه اکنون باید در فاصله بسیار دورتر از آنچه میلیون ها سال قبل بوده، قرار میداشت. “امروزه ادعا میشود که ماه هر سال ۴ سانتیمتر از مدار خود دورتر میشود.” منبع :
NASA puts the recession at 3.8 cm/year (“Moon Slipping Away from Earth,” Geo, Vol. 3, July 1981, p. 137)

 

این ممکن است چندان زیاد به نظر نرسد، اما وقتی دهه ای که از زمان پیشنهاد هویل سپری شده را به آن اضافه کنید، این بدان معنیست که ماه ( با فرض همان محیط یکنواختی که دانشمندان برای تئوری خودشان برای تکامل به دست آوردند) در طول “۴ میلیارد سال” باید فاصله شعاعی ای معادل ۱۶ میلیارد سانتیمتر داشته باشد (میتوانید این چند میلیون سال را با توجه به این واقعیت که ماه، با توجه به نظریه تکاملی خورشید، ممکن است در اولین دوره تشکیل زمین وجود نداشته باشد حساب کنید). در ۴ میلیارد سال، این مقدار ۹۹,۴۱۶ مایل است که در حدود %۴۰ از فاصله کنونی ماه که کیهان شناسی مدرن ادعا میکند می باشد (۲۳۸,۹۰۰ مایل). اگر ما از برآوردهای فعلی تکامل بر اساس سن زمین استفاده کنیم، اعداد بزرگتری را نیز خواهیم داشت. ۴.۵ میلیارد سال نیز در حدود ۱۱۱,۸۴۳ مایل میشود که %۴۷ از فاصله ای که امروزه ادعا میشود می باشد. این محاسبات بر اساس نسبت آریتمتیک و واقعی هستند اما همچنین میتوانند فقط براساس یک نسبت هندسی نیز باشند. از این رو قوانین فیزیکی مستلزم پس رفت ماه در گذشته بوده است تا بیش از ۴ سانتیمتر در سال باشد. در حقیقت، محاسبات نشان می دهد که تنها ۲ میلیارد سال پیش ماه کمتر از ۲۵۰۰۰ مایل از زمین فاصله داشته و در هر بار در مدار ۳.۵ بار در روز حرکت می کرد بنابراین باعث ایجاد جزر و مد هایی میلیون ها بار قوی تر از جزر و مد های امروزی میشد.
پس زمانی که زمین در ۱۰ ساعت یک بار به دور خود میچرخید، در میان سیلاب های عظیم ناشی از نزدیکی ماه، چنین سطوح متناوب نور و تاریکی، نوسانات دمای زیاد و بسیاری دیگر از عوامل محیطی شدید، باعث ویرانی اکوسیستم های منحصر به فرد می شد که زندگی را ممکن می ساختند. هیچ کدام از این پارامترها برای حمایت از زندگی بر روی زمین، به ویژه در محیط یکپارچه، که تکامل آن به شدت بستگی دارد، مساعد و مفید نیستند.
بزرگترین مشکل هویل پاسخ به این سوال بود که اگر جزر و مد بطور پیوسته باعث کاهش سرعت چرخش زمین میشود، چگونه ممکن است که امروزه زمین در ۲۴ ساعت یک چرخش را به دور خودش کامل میکند و از این مقدار فراتر نمیرود یا کندتر نمیشود. او یک راه حل پیشنهاد داد:

“اکنون اتمسفر زمین به بالا و پایین نوسان میکند…نه تنها این، بلکه اتمسفر توسط همان نیرویی که باعث جزر و مد های اقیانوسی میشود تحت تاثیر قرار میگیرد (هل داده میشود)… اما نیرو به واسطه ماه در تشدید با نوسان های اتمسفرعمل نمی کند و در نتیجه حرکت های قابل توجهی از گازهای اتمسفر ایجاد نمی کند. نتیجه این است که حرکات قابل توجه بالا و پایین هوا تنظیم می شود. این حرکات با نوسان فشار همراه است. تغییرات دو بار در روز رخ می دهد، همانطور که جزر و مد اقیانوس انجام می شود. فشار به حداکثر حدود دو ساعت قبل از ظهر و حدود دو ساعت قبل از نیمه شب می رسد. با محاسبه دقیق می توان نشان داد که این پیش شرط های جوی قبل از ظهر و نیمه شب باعث می شود که میدان گرانشی خورشید باعث پیچ خوردن و تمایلی برای چرخش زمین و افزایش سرعت آن در زمین ایجاد کند. این پیچیدگی با اثر کند شدن جزر و مد اقیانوسی قابل مقایسه است، همانطور که نظریه هولبرگ به آن نیاز دارد.”
منبع:
Frontiers of Astronomy, pp. 16-17

بنابراین در اینجا هویل تلاش می کند این تصور را که این سیستم دقیقا بصورت یک ساعت دقیق کار میکند در ما ایجاد کند. “دو ساعت قبل از ظهر و حدود دو ساعت قبل از نیمه شب” این تنظیم توسط خورشید “با محاسبه دقیق” انجام می شود، بنابراین ما نباید نگران اخلال در عادت های خوابمان باشیم. اما این ساعت دقیق که هویل پیش بینی میکند فقط دقت نسبی دارد، زیرا او در ادامه اضافه می کند که نتایج فقط بر اساس قانون میانگین است:

” این مهم است تا بفهمیم که لازم نیست پروسه افزایش سرعت تمام وقت اثر کند شدن جزر و مد های اقیانوسی را جبران کند. کافی است که این دو فرایند به طور متوسط یکدیگر را جبران کنند، میانگین بر حسب زمان ۱۰۰،۰۰۰ سال، محاسبه می شود. در واقع همیشه برابری دقیق در همه زمان ها به این علت نیست که اثر کند شدن به میزان قابل ملاحظه ای و به سرعت از یک زمان به بعد متفاوت می شود … اما اکنون این نقطه ی حیاتی است. همانطور که چرخش زمین به یک روز ( ۲۴ ساعت) کاهش یافته است، هل دادن خورشید به تدریج با تشدید با نوسان جو اتمام می یابد. این تا زمانی ادامه یافت که فرایند سرعت بخشیدن به توازن متوسط با اثر کند شدن جزر و مد اقیانوسها رسید.”

منبع:
Ibid., p. 17

 

حال اگر اثر افزایش سرعت ایجاد شده توسط خورشید که هویل در بالا اشاره میکند را در نظر بگیریم، و عملیات جزر و مدی بدون وقفه دو بار در روز اتفاق می افتد و همیشه اثر کند کردن سرعت چرخش زمین را دارد، آیا ما نباید حداقل مقدار کمی از این تفاوت و کسر را در حال حاضر تجربه کنیم؟ خیر، هویل به ما اطمینان می دهد که تا زمانیکه انسانها به نقطه ای از شناخت تکاملی رسیده اند، این فرآیند نیز به طرز جادویی به حالت تعادل رسیده است و ما هم اکنون می توانیم به عقب برگردیم، و این را کشف کنیم که اجداد ما انسان ها مانند ما ۸ ساعت خواب شبانه نداشتند. این دقیقا همان چیزی است که Van der Kamp آن را ” قضیه تئوریک نامعتبر” میخواند. این مدل های خودخواهانه کیهان شناسی معمولا توسط افکار آناکرونیستی حمایت و بزرگ میشوند و در دنیای کوپرنیکی بسیار رایج هستند. اگرچه هویل در تلاش است تا سیستم کوپرنیکی را نجات دهد، قوانین فیزیک به سادگی به او اجازه نخواهند داد تا اثر کاهش سرعت زمین را که توسط جزر و مد ایجاد میشود نادیده بگیرد بنابراین باید مکانیزم دیگری برای جبران این اثرات در ذهن داشته باشد. خورشید، که زمین را از پرتاب شدن در فضای بی کران مهار میکند، اکنون با این مکانیزم هویل باعث میشود تا زمین سریعتر به دور خود بچرخد و تنها به اندازه ای مناسب زمین را میچرخاند که درست در چرخه ۲۴ ساعته توقف کرده و کمتر نشود. خورشید چه قدرت باورنکردنی ای دارد! البته چنین نیرو های عجیب و غریب و متناقضی در مدل زمین مسطح وجود ندارد. سیستم زمین مسطح مانند یک ساعت دقیق تا زمان معینی کار خواهد کرد و نیاز به چنین توجیهاتی برای زنده ماندن ندارد.

از گذشته های دور تا به امروز مدت زمان شبانه روز ۲۴ ساعت بوده است درحالی که با توجه به گفته های فرد هویل و تحقیقات دیگر دانشمندان، تاثیرات جزر و مدی باید سرعت زمین را کند تر میکردند. همانطور که دیدید، با فرض یک زمین متحرک، کند شدن زمین قابل محاسبه است.

منتظر مقالات بعدی باشید….با تشکر از همراهی شما

Share this post

68 comments

اضافه کنید
 1. علی ۱۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۰۰ پاسخ دادن

  علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

  تمدن بدلی bornos.blog.ir

 2. مصطفی ۱۲ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۰۵ پاسخ دادن

  سلام خدمت مدیر عزیز سایت
  در لینکی که قرار میدهم حرکت زمین طبق محاسبات ناسا و مثلا منظومه شمسی نشون میده و همونطور که ببینید بسیار مسخره است.با این سرعت که از موشک هم بیشتره واقعا چطور ما الان سرجامون ایستادیم.شما یک توپ تنیس در نظر بگیرید که خیس شده و با یک ضربه محکم شروع به شرخش میکند آب به مرکز توپ میاد ولی کره ی زمین آب در سراسرش پخش شده پس چطور قوانین فیزیک درباره زمین کروی صدق پیدا نمیکند؟
  بروی چی چیزی قرار داریم که زمین به سمت پایین سقوط نمیکنه؟ جواب دانشمندان بی سواده کروی گرا چیه؟
  https://www.pinterest.com/pin/573153490060020295/

  • epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۰۳ پاسخ دادن

   آخه خوشگل بابا عزیز دلم اینطوری نیس که . ما یه چیزی داریم به نام مقیاس .
   تو مقیاس کره زمین همچین سرعتی خیلی ناچیزه .
   مگه گفته نمیشه که کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه . درسته اینو که دیگه میدونی. خوب
   حالا همون توپ تنیستو خیس کن بعد مثل کره زمین بچرخونش . منتها طوری باید بچرخونیش که ۲۴ ساعت طول بکشه یه دور کامل بزنه . بعد نتیجشو به من بگو.

  • انیشتن ۱۳ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۲۰ پاسخ دادن

   مدیر سایت نظرات دارای ارزش را تایید کنند تا وجهه سایت بالا بماند یا اگر قرار است هر نظری درج شود نظرات مخالف حذف نشوند.
   و اما جواب این قضیه هم موجوده و با بی سوادی خود که باعث میشود پاسخ سوالتان را ندانید، دیگران را به بی سوادی متهم نکنید،
   جواب مشخص است و وجود دارد.
   شما صرفا با مطرح کردن یک پرسش (در حالیکه جوابی برای آن نگرفته اید ) میخواهید چیزی را رد کنید ! جهل اندر جهل
   مشخص شد چقدر سواد دارید!!

  • انیشتن ۱۳ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۲۸ پاسخ دادن

   علمی را در پاچه شما نکرده اند دلیلی هم ندارد و فکر کردید چه کسی هستید که بخواهند این کار را به خاطر شما انجام بدهند؟؟؟
   علوم با آزمایشات مختلف و صرف میلیارد ها پول برای تجهیزات و آزمایشات و صرف زمان و زحمت به دست می آید و پیشرفت می کند ، حال گاه نتیجه ناقص به دست می آید یا زمان بر است یا فعلا علم نیاز به صبر و پیشرفت دارد تا به نتیجه کامل برسد.
   از برج تخیل پایین بیابید.
   ضمنا مطالب این مقاله واجد اشکالات علمی و فاقد هر گونه استدلال صحیح (چه صحیح به لحاظ ارزش علمی ، چه صحیح به لحاظ علم منطق ) است و عجیب کسی که ادعایی علم و رنسانس علمی دارد اما این دو را هنوز نمی داند.
   البته علم و پیشرفت و یادگیری از همین بحث ها به دست می آید منتهی به شرطی که شخص اهلش باشد و همچنین حداقل ، در چنین مطالب ساده ای مشکل علمی نداشته باشد!

 3. سولومون ۱۳ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۴:۰۱ پاسخ دادن

  سلام ت دیدگاه تخت خورشید دیسک درنظر گرفته میشه پ با این حساب موقع طلوع و غروب باید بصورت بیضی دیده شود در حالی که چنین نیس مخاسم نظرتو نو بدونم

   • epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۱:۱۴ پاسخ دادن

    این مدل زمین تختو با ۳d شبیه سازی کردم. در ابعاد واقعی . خورشید رو اونطور که خودتون گفتین تو فاصله ۴۸۰۰ کیلومتری گذاشتم . دقیقا همون طوری که شما میگین و عکس متحرکشو گذاشتین. فقط اینو میتونم بگم که خیلی خیلی مسخره تر از اون چیزیه که فکرشو می کردم. خورشید که میچرخه و دورتر میشه کوچیک تر میشه و وقتی نزدیک میشه بزرگ تر میشه . تازه موقع شب تو آسمون دیده میشه . اینجاش جالبه.
    خسته نشدین؟ بسته دیگه. چقد رو دارین شما.
    خداییش چقد میگیرین این چرت و پرتارو وقت میذارین مینویسین.
    شغل خوبی دارین . ملتو اسکل میکنین هم کلی میخندین هم کلی پول در میارین.

    • flatearther ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۴:۴۳ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     شبیه سازی شما اشتباه است چون چندین پارامتر را در نظر نگرفتید که مهم ترین آن اتمسفر است. دو ویدیو زیر را ببینید، در این دو ویدیو مدل زمین تخت شبیه سازی میشود و سپس داده های اتمسفری به آن اعمال میشود و خورشید و ماه و ستارگان مانند آنچه در طبیعت میبینیم رفتار میکنند.
     https://www.aparat.com/v/9vaUZ
     https://www.aparat.com/v/1wnek

     به ترتیب قسمت اول و دوم.
     موفق باشید

     • epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۵۸

      من در مورد لایه های مختف جو اطلاعی ندارم. چیزی نمی دونم . ولی سوال اینجاس که شماها کی تونستین برین و لایه های مختلف جو رو ببینین و ضریب شکست هر کدوم و در بیارین ؟
      اگه این طوریه فردا منم یه مقاله می نویسم در مورد لایه های جوی سیاره نپتون . و ضریب شکستاشونم در میارم . کسی ام نمی تونه ثابت کنه که اشتباه اندازه گرفتم .

     • flatearther ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۶:۳۴

      سلام مجدد
      میتوانید دیتا ها و اطلاعات موجود را پیدا و دانلود کنید حتی در خود ویدیو ها نیز توضیح میدهند. آن ها از دیتا و اطلاعات آماده اتمسفری استفاده کردند سپس آن ها را در نرم افزار اعمال کردند.
      موفق باشید

 4. epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۴۸ پاسخ دادن

  (( خب، در اینجا دو مشکل داریم که هر مکانیکی میتواند با این دو مشکل موافق باشد. این یک واقعیت است که اگر یک ماشین دارای قسمت های متحرک بیشتری باشد، شانس بیشتری برای رخ دادن اشتباه در آن وجود خواهد داشت.))
  اصلا میفهمین چی دارین میگین؟
  همین بدن انسان میلیون ها برابر پیچیده تر از منظومه شمسیه . کاملا هم متحرکه . چطوریه که اشتباهی رخ نمیده ؟ یعنی در نظر شما خدا انقدر ضعیفه که نمی تونه یه سیستم مثل منظومه شمسی رو بسازه؟ که هم چرخش داشته باشه هم خطا نداشته باشه؟
  یعنی تو دیدگاه شما خدا وقتی میخواسته زمین و اینا رو خلق کنه با خودش گفته بیخیال بابا اگه متحرک بسازم سخت میشه احتمال خطا هم توش زیاد میشه . ثابت بسازم راحت تره.

 5. مصطفی ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۳۴ پاسخ دادن

  زمانی که از آتشفشان دود زیادی خارج میشود تا حالا دوربینی ثبت کرده که این دود مطابق حرکت زمین برعکس حرکت کند؟ خیر چون زمین ثابت است.
  یا یک بالن یا هلیکوپتر بشکل ثابت در هوا معلق باشد آیا بعد از یک روز به مکانی دیگه جابه جا میشود یا در همان وضع باقی مانده؟
  هنگامی که ما بالای قطار راه برویم و به یک باره خودمون به بالا پرتاب کنیم چرا قطار جابه جایی سریع تری پیدا میکند اما وقتی در زمین به بالا بپریم همچنان ثابت است؟
  حرکت و سرعت جابجایی زمین گرد را باید با سرعت موشک و بیشتر مقایسه کنیم چون طبق گفته دانشمندان ناسا سرعت بسیار بالاست.
  چطور یک آپولو به ماه رفت و با همان سرعت زمین به زمین برگشت یا هر کدوم از فضاپیماهای بین المللی؟
  زمین و منظومه شمسی بشدت در حال جابجایی و چرخش هستند امکان اینکه ما یک ماهواره بفرستیم به کره مریخ یا مشتری که الان مثلا ناسا میفرستد وجود نداره مگر اینکه به علوم ماورا طبیعه دست پیدا کرده باشند و طی الارض کنند. پس این عکسها که از سیارات بما نشان میدهند چیه؟ چیزی بجز نقاشی و فوتوشاپ است؟
  اگر زمین یک توپ در حال چرخش است پس ما درون یک چرخ فلک افقی حرکت میکنیم چرا هیچ حسی نسبت به چرخش نیست؟
  فقط به این اعداد عجیب توجه کنید.
  زمین ۳۰ کیلومتر در ثانیه به دور خود میچرخد!!
  ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت!!
  ۴۶۰ متر در خط استوایی سطح زمین به دور خود میچرخد!!
  زمین به دور خورشید با سرعت ۶۶۶۰۰ مایل در ساعت حرکت میکند که این اعداد دیوانه وار‌ هستند!!
  به عدد زمین به دور خورشید توجه کنید که یک عدد ماسونی است (۶۶۶) یا همان عدد Antichrist (ضدمسیح)
  به خرابکاری های ناسا نگاهی بندازید سرچ کنید Nasa Lies میبینید که تمام فضانوردان در یک استخر و دیوار سبز رنگ بوسیله فوتوشاپ(هولوگرام) دارند نقش بازی میکنند. تا الان فیلم های زیادی اومده که حباب آب در فضا نشان میدهد و حتی خبرگزاری روس گفته پلانگتون دیده شده!!!
  در فیلم Being there شخص مجهول الهویه که یک باغبان است در ابتدا از خانه خارج شده و با یک سری سلسله اتفاقات وارد قدرت میشود.
  این شخص با رسانه ارتباط زیادی دارد و چون بی هویت است در واقع حرام زادس و حرکات عجیبی انجام میدهد که غیر انسانیست. با مقامات بلند پایه ارتباط دارد که حتی رئیس جمهور آمریکا برای محبوب شدن از شعارهای او استفاده میکند. در آخر فیلم زمان تشییع جنازه هرم و تک چشم را به وضوح نشان میدهد و خودش مانند مسیح منجی بروی آب راه میرود که شاید برای مخاطب قابل درک نباشد چرا این شخص به سمت یک قلعه در جنگل بروی آب راه میرود. در قسمتی از فیلم به تلویزیون که همان رسانه است نگاه میکند و سفر انسان به ماه را میبیند که اشاره به هالیوودی بودن سفر به ماه است و در قسمتی بین آبلیسک و کاخ سفید حرکت میکند که نماد کنترل کاخ سفید توسط ابلیس رجیم است.
  این شخص همان مسیح دجال است.
  ارتباطش با رسانه که نماده دجاله یا همان دم خر دجال و ارتباطش با رئیس جمهور و ثروتمندان یهودی و حرکت بروی آب و بی نام و نشان بودنش و در جنگل بروی آب راه رفتن از ویژگی های این شخص مرموز است.
  در فیلم وکیل مدافع شیطان به صراحت و وضوح میگه که آمریکا تحت کنترل ابلیس رجیم است.
  نیویورک هم همان بابل معرفی میکند که مجسمه آزادی نماد دختر بدکاره ی بابل با اژدهای هفت سر است.
  آل پاچینو نقش شیطان رجیم ، کیانو ریورز نقش اسب تک شاخ یا همان کنترل سیستم فساد جنسی و زن قرمز پوش یا اسکارلت وومن یا دختر فاحشه ی بابل هم خواهر نا تنی اوست.
  ابلیس رجیم از او میخواهد با خواهر قرمز پوش خود ارتباط نامشروع بگیرد و بچه ای بدنیا آورد.
  نکته ی اصلی اینجاست که کیانو ریورز به آل پاچینو میگه تو (The Antichrist) مسیح دجال میخوای بدنیا بیاد؟
  رسانه و هالیوود تحت کنترل همین مسیح دجال است پس انتظار نداشته باشیم واقعیت هارو بما بگن.
  ناسا رابطه ی گسترده ای با والت دیزنی دارد تا از طریق سی جی آی فیلم های مفرح پاپ کورنی فضایی برای ما درست کنند و فضانوردان معلق در هوا مثل فیلم های هندی در حال طناب بازی نقش ایفا کنند.
  در اواخر فیلم ثور ۳ ازگارد نابود میشه و میبینید ازگارد زمین تخت است!!
  زمین تخت رو یک حالت افسانه ای و تخیلی بما نشان میدهند.
  زمانی که ما کاسه ای رو پر آب میکنم آب بشکل کاسه میشود ولی بما توضیح نمیدهند آب دریاها چگونه خم میشود چون آب اصولا خم شدنی نیست ولی دانشمندان بما میگن زمین انحنای گرد دارد همین آزمایش رو خودتون انجام بدید اگر ما زیر کاسه که همان پوسته ی زمین است خم کنیم آیا آب خم میشود یا همان تخت میماند؟

   • مصطفی ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۲:۱۱ پاسخ دادن

    دوست عزیز واقعیت هارو ببین و تا به جواب درست نرسیدی باور نکن چون چشم آبی ها گفتن این شکلیه پس باید قبول کرد.
    ببین قضیه توپ تنیس خودت درست متوجه نشدی بدن انسان تمام اعضا و جوارح بهم متصل هستند و فیکس شدند برای همین استخوان داریم و عضله،تمام اعضای بدن آب که نیستند قشرهای سلولی و ماهیچه ای بهم پیوستن پس ربطی به توپ تنیس نداره. شما در یک آزمایش ساده اگر دوربین با سرعت ضبط فرم بالا داری توپ فوتبال خیس کن و محکم بچرخون میبینی که آب به وسط میاد و پخش میشه پس چرا زمین اینطوری نیست؟!
    سوال اساسی که میدونم جوابی براش نیست اینه که وقتی یک استخر در کنار دریا میسازیم آب دریا دارای جزر ومد میشه ولی آب استخر ثابت است مگر اینکه زلزله بیاد یا هوا طوفانی بشه تا آب استخر حرکت کند پس چرا جاذبه ماه بروی استخر نزدیک دریا که سرباز هم است تاثیری ندارد؟
    نکته ی بسیاری مهمی که دوستان کم تر توجه میکنند شکل و نوع توزیع جاذبه در زمین گرد است.
    اگر ما در یک زمین گرد زندگی میکنیم پس قائدتا نمیشود جاذبه میزانش در تمام سطوح برابر باشد.
    چطور؟ اینکه اگر نیم کره ی شمالی جاذبه ی برابری با نیم کره ی جنوبی داشته باشد آب به راحتی از زمین خارج میشود چون آب به خمیدگی زیر زمین رفته و این میزان نیرو باید خیلی وحشتناک زیاد باشد تا بتواند تریلیون تریلیون آب دریاها و موجودات و صخره های زیر آب را حفظ کند.
    چنانچه جاذبه در نیم کره ی جنوبی بیشتر است پس اگر ما به قطب جنوب سفر کنیم هم وزنمان بیشتر میشود هم اینکه وسایلمان سنگین تر میشوند که اینطور نیست.
    اما این جاذبه از نظر دانشمندان اینقدر قدرتمند است که میتواند آب دریاهارو در سطح زمین حفظ کند که در این دریاها موجودات عظیم الجثه ای مثل وال وجود دارند.
    اگر این جاذبه اینقدر قدرتمند است پس چطوری مارو له نمیکنه؟ یعنی ما باید مثل یک پرتقال که در دستمون قرار میدهیم له شویم چون این جاذبه ی قدرتمند اجازه بالا آمدن آب دریا رو نمیدهد.
    و جالب اینجاست که کوچکترین موجودات هم میتوانند بر این جاذبه تسلط پیدا کنند مثل حشرات و موجوداتی از این دست.
    پس جاذبه اینقدر باهوش و سریع است که تشخیص میدهد آب دریاها با اون عظمت چطوری کنترل کند که به بالا پرتاب نشود و همچنین اینقدر باهوش است که تشخیص میدهد منه انسان هم باید روی سطح زمین باقی بمانم.
    پس در واقع جاذبه یک سیستم هوشمند داره که در کمترین ثانیه میزان فشارو تشخیص میدهد.
    شما اگر یک عکس واقعی از هزاران ماهواره ای که فضا پرتاب شده از زمین بود بمن نشون بدی قطعا باور میکنم زمین گرد است.
    همگی نقاشی و فوتوشاپ هستند دوستان بگردید اگر پیدا کردید بما هم نشان دهید.
    جدیدا نیل دگریس تایسون که یک دانشمند ماسونی ناسا است گفته که زمین بعیده گرد باشه شبیه گلابی است!! چون مردم دارن میفهمن زمین گرد تخیلی بیش نیست حالا دارن فاز بازیو عوض میکنن.
    ایشون از نخبه های ناسا هستند.
    از دوستان عزیز هرکس هم دلیل علمی داره بیاره که ناسا چطور فاصله ستاره هارو تخمین میزنه و عمرشون و همچنین برای زمین چون این حرکت خداگونه است.
    دلایل بی منطق نیارید چیزی باشه که منه با هوشه عادی هم بفهمم نه حرفهای پیچیده غیر قابل فهم که فقط خودشون میدونن.

    • epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۴۳ پاسخ دادن

     آخه مصطفی جان خوشگل بابا عزیز دلم اینطوری نیس که . ما یه چیزی داریم به نام مقیاس .
     تو مقیاس کره زمین همچین سرعتی خیلی ناچیزه .
     مگه گفته نمیشه که کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه . درسته اینو که دیگه میدونی. خوب
     حالا همون توپ تنیستو خیس کن بعد مثل کره زمین بچرخونش . منتها طوری باید بچرخونیش که ۲۴ ساعت طول بکشه یه دور کامل بزنه . بعد نتیجشو به من بگو.

     • مصطفی ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۶:۴۳

      شما درباره جاذبه و جزر و مد هیچ جا نمیتونی جواب سوالای منو پیدا کنی چون توهمی بیش نیست اگر دلایل علمی و منطقی داری بیار منم از خدامه واقعیت بهتر بفهمم.
      زمین با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه به دور خود میچرخد و ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت واقعا عجیب نیست این سرعت زیاد هیچ تاثیری بروی عملکرد ما و زمین نداره؟
      شماهم توپ تنیس با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه بچرخون ببین چی میشه هیچ دوربینی قدرت فیلم گرفتنشم نداره. زمین به دور خورشید با سرعت ۶۶۶۰۰ مایل میچرخد که وحشتناکه ،واقعا فکر میکنم ما با این سرعت در منظومه شمسی حرکت میکنیم پس قوانین فضا باید فرق داشته باشند و بما نمیگن اونجا چه خبره. پس یک شهاب سنگ برای رسیدن به زمین باید سرعت نور داشته باشه چون به گرد پای زمین هم نمیرسه.
      بعدش فضاپیماها چطور میرن سفر به مریخ و ماه خیلی هم خوشگل برمیگردن بدون هیچ خط و خشی.
      این تاکتیک نظام سرمایه داریه هرچقدر دروغ بزرگ تر بگی مردم بیشتر باور میکنن.
      بهت هم گفتم عکس از زمین واقعی داری نشون بده یا هر سیاره و ستاره ی کارتونی ناسا خواهشا نقاشی نذاری.

 6. epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۲۲ پاسخ دادن

  اولا اینکه آقا مصطفی شما اگه در حد فیزیک دبیرستان نه بیشتر فیزیک میدونستی تمام این سوالایی که الان برات پیش اومده به خودی خود حل میشد.
  من کاملا شما رو درک می کنم که اینجوری فکر کنی.
  ۱ – در مورد اینکه گفتی (( این سرعت زیاد زمین هیچ تاثیری روی عملکرد ما نداره؟ ))
  باید بگم که نه هیچ تاثیری نداره . دلیل خیلی محکمی دارم که نه شما نه هیچکس دیگه نمی تونه ردش کنه. و اون اینه که شما مثلا وقتی سوار یه هواپیما خیلی پر سرعت باشی مثل کنکورد که حدود ۲۱۸۰ کیلومتر بر ساعت سرعتشه . فکر میکنی وقتی بخوای یه لیوان آب بخوری میریزه رو لباسات؟ میبینی که هیچ تفاوتی نداره با وقتی که رو زمین هستی .
  میدونی چرا مشکلی پیش نمیاد؟؟
  چونکه هواپیما شتابش صفره ( ۰ ). چونکه هواپیما با سرعت ثابت داره حرکت می کنه .
  وقتی شتاب صفره نیرویی که به تو وارد میشه صفره . وقتی بهت نیرویی وارد نشه پس چیزی حس نمی کنی .

 7. epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۵۴ پاسخ دادن

  بقیه جواب آقا مصطفی گل
  اینکه میگم(وقتی شتاب صفره نیرویی وارد نمیشه) نمیخوام وارد بحث ها و فرمولای فیزیک بشم.
  یه مثال خیلی ساده میگم که مطلب برات ثابت بشه.
  وقتی سوار یه ماشین پر شتاب میشی اون لحظه اولی که با شتاب تیک آف می کنی میبینی که یه نیرویی تورو میچسبونه به صندلی. دلیلش اینه که اون لجظه حرکت ماشین شتاب داره. شتاب به زبون ساده یعنی عوض شدن سرعت. مثلا الان سرعتت ۱۰ کیلومتر بر ساعته، ۱ ثانیه بعد میشه ۲۰ کیلومتر بر ساعت. ۱ ثانیه بعدش ۳۰ و همین طور میره بالا. تا زمانی که سرعت همین طور داره زیاد میشه تو اون نیروی شتاب رو حس می کنی. برعکسشم وقتیه که ماشین ترمز میگیره. یه نیرویی تورو حل میده جلو. دلیل این نیرو عوض شدن سرعته. که هی کم تر و کم تر میشه تا به صفر برسه مثلا.
  ولی وقتی تو یه اتوبان با سرعت ثابت حرکت می کنی خبری از این نیروها نیست و چیزی حس نمی کنی.

  • مصطفی ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۲۴ پاسخ دادن

   دوست گرامی جواب سوالای دیگمو ندادی و اینکه شتاب ماشین با سرعت مافوق تصور زمین برابره؟
   یعنی اگر ما درون یک ماشین لباسشویی قرار بگیریم فیزیک نیوتن و کوانتوم میگه سرعتمون یکی میشه و ما نمیفهمیم درون ماشین لباسشویی هستیم یا وسایلی که در شهر بازی استفاده میشه؟
   فکر کن زمین همون چرخ فلک که ما نشستیم و با سرعت زیاد میچرخه و میبینی که اصلا این شکلی نیست.

   • epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۲۹ پاسخ دادن

    راستش سرم شلوغ شد یه کم. نرسیدم همرو بنویسم.
    اینکه میگی (شتاب ماشین با سرعت زمین برابره ؟) یعنی هنوز متوجه تفاوت شتاب با سرعت نشدی. من حتی برات هواپیمای کنکوردو مثال زدم چون سرعتش خیلی زیاده. ۲۱۸۰ کیومتر بر ساعت.
    تو یه هواپیمای کنکورد که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه نمی تونی سرعتشو حس کنی با اینکه با سرعت خیلی زیادی داره حرکت می کنه. دلیلش اینه که شتابش صفره.
    زمین هم دقیقا همین طوره. سرعتش خیلی زیاده. ولی شتابش صفره.
    به خاطر همین هیچ تاثیری روی ساکنینش نداره.

    • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۰۹ پاسخ دادن

     آیا کنکورد مستقیم روبه جلو حرکت میکنه یا مثل زمین چرخشیه حرکتش؟
     زمین هم به دور خودش میچرخه هم به دور زمین هم اینکه هم زمان منظومه شمسی در حال حرکت است.
     شما عکس‌ ماهواره ببین اصلا وجود نداره چون ماهواره ای نیست بعد جالبش اینه از ماهواره به فاصله ی دو متری عکس میگیرن مگر کسی تو فضا داره عکسو میگیره؟
     یک ربات اسباب بازی فرستادن مریخ از اونم در فاصله دو متری عکس حرفه ای گرفته شده!! صحرایی که در مریخ نمایش میدهند احتمالا تو مصر یا اردن بوده.
     اسم گنبد آسمان رو کردن کمربند ون آلن بعد خودشون جالب میگن اصلا نمیشه از این کمربند عبور کرد مگر با تکنولوژی خیلی پیشرفته بعد عجیبش اینجاست پس کیا ۴۵ سال پیش به ماه سفر کردند؟

     • epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۲۸

      حرکت اگه چرخشیم باشه فرقی نمی کنه چون با یه سرعت ثابت داره حرکت میکنه. البته وقتی حرکت چرخشی باشه یه شتابی به وجود میاد که همون نیروی گریز از مرکزه. گریز از مرکز اسمش روشه. یه نیروییه که تورو از مرکز دور میکنه. ولی با اینکه این نیرو هر لحظه داره به بدن ما وارد میشه چرا حسش نمی کنیم. دلیلش یه نیروی دیگست که درست در خلاف جهت نیروی گریز از مرکزه که اسمش نیروی جاذبه ست. و چون زور نیزوی (جاذبه) از نیروی (گریز از مرکز) بیشتره همین باعث میشه که به فضا پرت نشیم.
      خوشبختانه این بحث های فیزیک طوریه که خودت میتونی امتحان کنی و از درست بودنش مطمئن بشی.

     • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۰۶

      پس اگر حرف شما درست باشه درباره گریز از مرکز اگر ما درون یک توپ بزرگ قرار بگیریم که در حال چرخش است نباید احساسش کنیم درسته؟
      ولی خودت میدونی اینطوری نیست چون جاذبه ای وجود نداره برای دفع نیروی گریز از مرکز حالا شما این توپ رو با ابعاد بزرگ تر زمین مقایسه کن.
      در رابطه با جاذبه که نیوتن کشف کرد اهداف ماسونی پشتش بوده و سیب که به سرش برخورد کرد درواقع همان سیب درخت ممنوعه که یهود باور داره از طریقش به علم رسیده.
      چرا سیب چون باید از نمادهای انجیلی توراتی استفاده شود و چرا میوه دیگه ای نبوده؟
      جالب اینجاست جدیدا میگن نیروی جاذبه نیست نیروی دافعه خورشید است که تاثیر میذاره یعنی هر سال یک قانون جدید کشف میکنن.
      شما درون یک هواپیما نشستی و شروع به کج شدن و چرخش میکند آیا بعد از مدتی نباید احساس کنیم داره عادی پرواز میکنه؟
      خیر چون جاذبه نمیتونه به نیروی گریز از مرکزش قلبه کنه.
      حالا زمین مثل یک توپه که جدیدا نیل دگریس تایسون میگه گلابیه(از باهوشای ناسا) چطوری ما میتونیم در کنار قوس زمین و زیر زمین که مثلا قطب جنوب است قرار بگیریم بدون پرتاب شدن به پایین آسمان؟
      اگر نیروی جاذبه است چطور این نیرو تشخیص میده که کجای زمین نیروی کافی وارد کنه تا ما معلق نشویم؟
      یعنی جاذبه دارای هوش است؟

     • Arman ۸ آذر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۱:۰۵

      شما برای اثبات حرفات دست به گریبان فرضیه هایی شدی که خودشون هنوز اثبات نشدن و خیلی از دانشمندا قبولشون ندارن امثال جاذبه. بعدم کی گفته نیروی گریز از مرکز باعث میشه ما حرکتو حس نکنیم. اصن این حرفت در حد یه بچه دبستانی بود. شما خودت سوادت در حد دبستان و قبل از اونه و به همه ایراد میگیری

 8. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۲۱ پاسخ دادن

  نه آقا مصطفی
  اتفاقا حرف من اینه که اگه درون یه توپ باشی که چرخش دورانی داره نیروی گریز از مرکز رو حتما حس می کنی. که البته این نیروی گریز از مرکز خیلی خیلی کمه مقدارش . چون سرعت دورانی زمین خیلی خیلی کمه. ببین اینجاشو تو اصلا دقت نمی کنی . کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه. و این نمی تونه نیروی گریز از مرکز زیادی تولید کنه.

  در مورد جاذبه هم باید بگم مگه میشه جاذبه وجود نداشته باشه. پس دلیل اینکه ما وقتی یه چیزی رو ول می کنیم چرا همیشه به یه سمت میره؟ مثلا من دستم ده تا تیله دارم. هر ده تا شو همزمان رها می کنم. چرا همشون فقط به یه سمت ( پایین ) میرن؟ چرا مثلا یکیشون به سمت راست یکیشون به سمت چت یکیشون به سمت بالا نمیره؟
  پس یه چیزی هست که همشونو به سمت خودش جذب میکنه. حالا تو اگه از اسم این نیرو خوشت نمیاد یه اسم دیگه براش بذار.

  • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۴۹ پاسخ دادن

   دوست عزیز در سایت زمین تخت مقاله ای درباره جاذبه و حرکت زمین قرار دادند که کاملا علمیه و اینقدر دلیل برای رد جاذبه است که باورت نمیشه.
   خوده دانشمندان زمین گرد هم دلیل قطعی ندارن.
   اینها همه علمشون مثل همدیگس ناقص و بی انتها.
   شما یک تحقیق درباره تکامل بکن حالا اسمشو تغییر دادن به فرگشت فردا میگن چیزه دیگه ای هست و هروز یک جمجمع انسان پیدا میکنند میگن نظریه تغییراتی داشته، بعد که جواب ها همگی بی معنا هست هالیوود به کمک میاد و فیلم آدم فضایی میسازه که اونا مارو ساختن چون ذات بشر طوریه که دلیل قانع کننده میخواد وقتی تمام فرضیه های علمیشون شک برانگیزه بدونید اشکالی در کار است.
   فیلم پروموسئوس یا سیاره میمون ها به این اشاره داره که یک خالق بالاتر از ما بوده ولی میگن جنیان یا خدایان باستانی بودند و در جای دیگر این علم پوچ گرا که جز افسردگی چیزی نمیاره میگه نه سلول ها یکدفعه و ناگهانی تغییر کردند خب ما باید چه فرضیه علمیو قبول کنیم به این میگن سیستم رسانه صهیونی که از توش جز دپرس شدن چیزی در نمیاد.
   زمین گرد یعنی خدا نیست و ما تکامل یافتیم پس زندگی بی معنیه چون مثل ما امکان داره در کهکشان ها میلیاردها دیگه باشه و امید داشتن به زندگی بی فایدس.
   ولی زمین تخت میگه خدا هست و آدم و حوا اجداد ما هستند نه شامپازه ها و اینکه ما روز قیامت داریم. تفاوت نوع نگاهه که حتی حزب اللهی ماهم غرب پرست کرده و صدا سیمای جمهوری اسلامی هم خودش تحت تاثیر افکار غربی ماسونی قرار گرفته.
   پس حتما مقاله های دوستان بخون خیلی دقیق و واضح توضیح دادند.
   در مورد کسوف و خسوف و خیلی از موارد دیگر موفق باشی دوست عزیز.

   • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۵:۳۸ پاسخ دادن

    اگه زمین تخت باشه میشه نتیجه گرفت که خدا وجود داره؟؟
    و اگه زمین گرد باشه میشه نتیجه گرفت که خدا وجود نداره؟؟
    میشه آدرس این مقاله ای که میگی جاذبه رو رد میکنه رو بگی منم ببینم چه جوری جاذبه رو میشه رد کرد؟

    • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۴۹ پاسخ دادن

     بله در زمین گرد اثبات وجود خدا غیر ممکنه، چون طبقات آسمان که در متون مقدس آمده معنایی پیدا نمیکند فقط در حالت زمین تخت ممکنه.
     کارگردان کویتی اومده ایران فیلم tale of heavens ساخته و اشاره میکنه که امام علی (ع) همان زحل است. آیا معنیه اینو خوده فیلم ساز میدونه که در احادیث گفته شده امام علی (ع) در زحل است؟ زحل همان عرش الهیه که ما در کعبه به دورش میچرخیم. گنبد مساجد اکثرا دارای ستاره های هشت پر هستند که نماده زحل و عرش الهی است.
     خب زمین گرد میگه که زحل هم یک سیاره از تریلیون ها سیاره ی دیگر است پس احادیث از این دست جز خرافات نیست یا اینکه با باور به زمین تخت به جواب میرسیم.
     سوره ق در قرآن است که متاسفانه هیچ کدام از مراجع و اساتید دینی اطلاعی از معنی این سوره مبارک ندارند. به آیات ۶ و ۷ که رجوع میکنیم به گنبد آسمان و زمین تخت اشاره دارد و ق در واقع همان کوه معروف قاف است که در ادبیات و اشعار ما اشاره های بسیاری بهش شده است.
     برای جواب به این سایت سر بزن.
     http://flatearthfarsi.blog.ir

 9. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۳۹ پاسخ دادن

  البته کاملا درک میکنم که اینطور فکر کنی که اگه قطب جنوب باشیم ممکنه بیوفتیم پایین.
  ولی هر چیزی که چرم داشته باشه. جاذبه داره. و چون زمین جرمش خیلی خیای زیاده جاذبه ای که داره به اندازه ای هست که بتونه ما رو بچسبونه به خودش.
  مثال برای این مسئله که بتونی راحت تر درک کنی اینه که یه آهنربا بردار یه میخ بهش بچسبون منتها از پایین. میخ الان پایین آهنرباست ولی چرا نمیوفته. چون جاذبه آهنربا نمیزاره که بیوفته. حالا اصلا اون آهنربا رو هم بچرخون. گه گریز از مرکزم داشته باشه.
  منهتا باید عدالتو رعایت کنی و با همون ( سرعت زاویه ای ) که زمین میچرخه آهنربا رو بچرخونی. یعنی آهنربا رو طوری بچرخونی که تو یک ساعت فقط ۱۵ درجه بچرخه. که میشه همون
  تو ۲۴ ساعت ۳۶۰ درجه کامل.

 10. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۵۷ پاسخ دادن

  راستی بذا اینو بهت بگم
  دلیل این که این موضوع برات پیچیدست اینه که ما تو چرخش دورانی دو نوع سرعت داریم
  یکی سرعت زاویه اون یکی ام سرعت مماسی .
  سرعت مماسی یعنی اینکه مثلا یک جسم مثلا تو یه ثانیه چقد جابه جا شده. بله کاملا حق با توئه.
  سرعت مماسی زمین خیلی خیلی زیاده. وحشتناکه.

  حالا سرعت زاویه ای . سرعت زاویه ای یعنی اینکه این جسم ما که داره میچرخه مثلا تو یه ثانیه چند درجه جابجا شده. واگه با در نظر گرفتن اینکه زمین تو ۲۴ ساعت فقط ۳۶۰ درجه می چرخه پس میشه گفت که سرعت زاویه ای زمین بسیار بسیار ناچیزه.
  و مهم ترین نکته اینه که نیروی گریز از مرکز ارتباط مستقیم با سرعت زاویه ای داره.
  و هیچ ارتباطی با سرعت مماسی نداره.

   • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۶:۳۹ پاسخ دادن

    عزیز دلم تو میگی سرعت صوت من میگم حتی از سرعت صوتم بیشتره. خوب؟؟
    این سرعت مماسی زمینه. این هیچ مشکلی به وجود نمیاره.
    اگه سرعت زاویه ای زمین تا این حد زیاد بود آره. حق با شماست. همه موجودات زمین به خاطر نیروی گریز از مرکز پرت میشدن تو فضا.
    این طور که به نظز میاد شما فرق بین سرعت زاویه ای و سرعت مماسی رو نمی دونین.

    فقط تو همین یه نکته رو بگیری برات روشن میشه همه چی. زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا ۳۶۰ درجه دور بزنه. و این خیلی خیلی کمه … خیلی کم.

     • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۱

      آقا مصطفی الان چند روزه داریم صحبت می کنیم یه دونه سرعت زاویه ای زمین رو حساب نکردی به من بگی. و همش بحث رو عوض می کنی.
      البته می تونی از دوستات کمک بگیری. ازشون بپرس که سرعت زاویه ای زمین چقدره. ببین اصلا راستشو بهت می گن.

    • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۳۲ پاسخ دادن

     دوست عزیز در دنیایی که زندگی میکنیم جنگ بین سازمان های اطلاعاتی بخصوص روسیه و آمریکا است که هر کدوم به شکل خاص خودشون ذهن هارو کنترل میکنند اما آمریکا بخاطره داشتن هالیوود جنبه شیطانی خطرناکی پیدا کرده.
     از خودت بپرس چرا هرچی که در علم اثبات میشه ضده دینه و خدارو انکار میکنه؟
     مثلا یک نمونه تکامل ما که قطعا میگه ما از آدم و حوا نبودیم یا بیگ بنگ که میگه جهان تصادفی بوجود اومده یا زمین گرد که وجود طبقات آسمان و کوه قاف رو رد میکنه.
     افرادی از جمله استیون هاوکینگ عروسک های خیمه شب بازی این سیستم فاسد هستند.
     http://www.thedailysheeple.com/conspiracy-theory-stephen-hawking-died-and-was-replaced-a-long-time-ago_012016
     این لینک به مصنوعی بودن استیون هاوکینگ اشاره میکند و خیلی دلایل دیگر که اثبات میکنه این اشخاص توسط سیا کنترل میشن.قبلا گفتم الان هم میگم درباره Mk ultra تحقیق کن فقط یه سرچ ساده ببین چه هرج و مرجی در دنیا به راه افتاده و افراد معروف تحت کنترل ذهنی شیاطین هستند‌.
     مگر در قرآن نمیگه ما فقط بروی زمین میمیریم و برانگیخته میشویم؟ پس سفر فضایی چیه؟

     • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۳۴

      اتفاقا به نظر من این اکتشافات علمی هر چی جلو میره دین و خدا رو داره تایید می کنه.
      مثلا همین جرالد شودر که یه کلیپ داده و در مورد این صحبت می کنه که ناسا به طور علمی به اثبات وجود خدا رسیده.
      بعدشم صحبت هایی که اینجا(این لینکی که گذاشتی) شده خیلی بچه گانست. مثل خود شما که یه دونه سرعت زاویه ای رو نمی دونی چیه. اینکه میگه سطح آب نمی تونه انحنا داشته باشه . نشون میده که طرف اصلا سواد نداره. و برداشتش از این جور مسایل خیلی سطحیه. خیلی بچه گانست.

     • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۲۲

      علم هرچی جلو میره به اثبات خدا نزدیک تر میشه؟!
      استیون هاوکینگ که میگفت من به خدا باور ندارم تمام این نظریات عجیب غریب فیزیک زیر سر اونو رفیقاش بود.
      شما مثل اینکه یادت نیست یه زمانی هروز استیون هاوکینگ یه فرضیه علمی از خودش بیرون میداد و رسانه ها ازش حمایت میکردند.
      خدایی که اونا بهش باور دارند تک چشمه با خدای ما فرق داره

     • خادم ۲۳ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۳۱

      دوست عزیز، درسته که در شیطانی بودن حکومت آمریکا و هالیوود شکی نیست، ولی چرا این را در نظر نمیگیری که اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و منجمین مسلمان از هزار سال پیش بر اساس کروی بودن زمین و حرکت زمین به دور خورشید علم نجوم را گسترش دادند و در حقیقت منجمین کنونی غرب وارث علم آنها هستند؟ هیچ مرجع تقلیدی تا بحال نگفته کروی بودن زمین برخلاف اسلام است! حالا شما کاسه داغتر از آش شدی؟
      و نکته دیگری که میتوانی با آن به علت کروی بودن زمین و نریختن! آب زمین به پایین آن را آزمایش کنی! استفاده از یک کره آهنربایی است. در اینجا نیروی مغناطیس به جای نیروی جاذبه و براده های پودری آهن بجای آب در نظر بگیر، حال شما هر جای این کره براده بریزی ثابت میماند، حال کره ماه را هم با یک آهن ربای کوچکتر شبیه سازی میکنیم، با نزدیک کردن آن میبینی در نقاطی که در مقابل آن قرار میگیرد ماه، براده ها کمی تغییر حالت میدهند که این همان جزر و مد است، آزمایشات زیادی برای ثابت کردن نیروی جاذبه بین اجسام وجود دارد و ثابت جاذبه G کاملا با یک آزمایش ساده دبیرستانی محاسبه میشود. میتونی سرچ کنی.

 11. حسین ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۴۵ پاسخ دادن

  در تایید حرف شما زمین چیزی به نام جاذبه داره که توپ تنیس نداره و زمین در محیط خلا و بدون جاذبه شناوره ک توپ تنیس نیست و … من نمیدونم چرا کمی فکر نمیکنن.
  میگن جاذبه وجود نداره ؟؟!!! بهتره شما برید قرون گذشته بحث کنی نه اینکه الان ما ثابت کنیم که خورشید نور میده.

 12. sam ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۳۵ پاسخ دادن

  ببخشید میگید کع ماه و خورشید دارن دور سرمون در آسمان میچرخن. چطور موقع طلوع ، اوج ، در طول روز یا شب و غروب تقریباً اندازشون ثابت هست؟ مثل هواپیمایی که وقتی دوره خیلی کوچک دیده میشه و وقتی به بالا سر ما میرسه بزرگ ، چرا ماه و خورشید اینطور نیستند؟

  • flatearther ۱۸ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۱۱ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ماه و خورشید دو جسم درخشان و منبعی از نور هستند. به علت وجود جو، هاله ای به دور این منابع نور ایجاد میشود که توهمی را برای ناظران ایجاد میکند. این توهم که یک پدیده فیزیکی نیز می باشد باعث میشود ما اجسام درخشان را با یک سایز و اندازه در همه زمان ها مشاهده کنیم که البته بصورت جزئی متغیر است. میتوانید مثالی از این پدیده را در شب، در نور شهر ها مشاهده کنید. نور هایی که به شما نزدیک هستند هم اندازه با نور های دورتر هستند.
   موفق باشید

 13. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۳۵ پاسخ دادن

  در مورد اینکه شماها میگین سطح آب شکل ظرف رو به خودش نمی گیره کاملا درسته. سطح آب به خاطر منحنی بودن ظرفش هیچ وقت شکل منحنی به خودش نمی گیره. این درسته. ولی تو نظریه زمین کروی زمین جاذبه داره و آب هم جرم داره. پس کاملا طبیعیه که مولکول های آب به زمین بچسبن. مثل تمام اجسام روی زمین. حالا این مولکول های آب تعدادشون خیلی زیاده رو هم انباشته شدن. به همین سادگی.

 14. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۴۵ پاسخ دادن

  نظریه زمین کروی هر سوالی رو که پیش میاد تو ذهن انسان به راحتی توجیه میکنه. میبینین این همه دلایل محکم و منطقی و از همه مهم تر ( قابل آزمایش تو خونه بدون هیچ هزینه ای)آوردم . یه دونشو نتونستین جواب بدین.

 15. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۸:۰۸ پاسخ دادن

  این عین جمله ایه که آقا مصطفی تو یکی از پست هاش گفته.
  (( بروی چی چیزی قرار داریم که زمین به سمت پایین سقوط نمیکنه؟ جواب دانشمندان بی سواده کروی گرا چیه ؟ ))

  آقا مصطفی حقیقت اینه که این کسایی که این داستان زمین تخت رو مطرح کردن خودشون خیلی خوب میدونن که زمین کرویه. اینا با خودشون اینجوری حساب کردن که مگه چند در صد مردم فیزیک بلدن. خیلی خیلی کم. میتونیم این بحثارو بندازیم وسط . تا مردم بیان بفهمن که سر کارشون گذاشتیم کلی زمان میبره. این وسط کلی میتونیم از این داستان پول دربیاریم. پولای خیلی هنگفت . به همین سادگی .

 16. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۸:۲۸ پاسخ دادن

  و اما در جواب سوالی که پرسیدی چرا زمین به سمت پایین سقوط نمی کنه.
  اتفاقا و بازم اتفاقا این سوالیه که ما از شما تخت گراها باید بپرسیم . چرا زمین تخت شما نمیوفته .؟؟؟؟؟

  تو نظریه زمین کروی هر چیزی که جرم داشته باشه جاذبه هم داره. خوب .
  زمین در صورتی میوفته که یه جسمی که جرمش بیشتر از زمین باشه ( یعنی جاذبه اش از زمین بیشتر باشه ) پایین زمین باشه. اون موقع زمین رو به سمت خودش میکشه. و اون موقع به قول شما زمین میوفته.
  البته این رو هم بگم که این که میگم پایین زمین تین یه حرف بچه گانست. چون تو فضا بالا و پایین نسبیه. اینو این طور میگم که منظورمو بتونم برسونم.

 17. علی ۲۲ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۲۱ پاسخ دادن

  جناب اپسیلون
  خدا شما رو به راه راست هدایت کند. با چهارتا دانش سینماتیکی و دینامیکی در سطح لیسانس اگر می شد کروی بودن زمینو اثبات کرد خیلی خیلی بزرگتر و با دانش تر از شما در ناسا و سایر جاها هستند . مهندسان بسیار با دانش در زمینه مهندسی مکانیک که دانششون از سطح معلومات پایه دبیرستانی و دانشگاهی مثل سرعت مماسی و سرعت شعاعی و شتاب مماسی و شتاب شعاعی و نیروی مرکزگرا و مختصات قطبی و مختصات مسیری و … خیلی بالاتره ولی هنوز نتونسته اند زمین کروی رو اثبات کنن و هنوز برای اثبات زمین کروی به همان دلایل ۲۰۰۰ سال پیش ارسطو متوسل می شوند که البته اکنون می دانیم این دلایل همگی مغالطه و سفسطه است و هیچ کدام کروی بودن زمین را اثبات نمی کند. پس دوستانه پیشنهاد میکنم با استفاده از معلومات در سطح لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک یا فیزیک سعی نکن بخوای کروی بودن زمین رو اثبت کنی یا تخت بودن زمین رو رد که جز موجبات خنده ما چیزی رو فراهم نمیکنی و بسیار گنده تر از شماهاش هم نتونستن این کارو انجام بدن و هرگز هم نمی توانند چون زمین کروی نیست و تخت است .

 18. علی ۲۲ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۴۲ پاسخ دادن

  البته اصلاح کنم سرعت شعاعی نداریم وسرعت همواره مماسی است. در ضمن زمین سرعتش تغییر میکنه چون روی مدار بیضی شکل حرکت میکنه هرچند که خروج از مرکزش بسیار کمه ولی همین مقدار تغییر سرعت هم شتاب ایجاد میکنه و باید چنان اثر عظیمی روی آب دریاها و اقیانوس ها بذاره و چنان نیروی بزرگی به آبها وارد بشه که تا چندین کیلومتر آب اقیانوس ها در اثر همین تغییر سرعت جزئی جابجا بشه و هر ساله شهرهای زیادی به زیر آب برهو دربیاد!!!! این تنها یک اثرشه اثرهای دیگه بماند. تغییر سرعت های مداری به دور کهشکشان راه شیری که دیگه بماند که چه اثر بزرگتری خواهد داشت. در کل با زمین کروی و حرکت زمین به دور خودش و خورشید و کهکشان و … حالا میخواد حرکت با سرعت ثابت باشه یا شتابدار هیچ گونه نظمی برقرار نخواهد بود و همه جا به هم میریزه وبی نظمی همه جا رو فرامیگیره و همه چیز نابود میشه و حیات بر روی چنین زمینی غیرممکن خواهد بود و برچیده خواهد شد. . نظم و حیات تنها بر روی یک زمین ثابت و بدون حرکت امکان خواهد داشت . اگر جهان میخواست مطابق میل و نظر موجود محدودی مثل انسان با این علم محدود و ناقص خلق بشه و کار کنه یعنی زمین کروی و منظومه شمسی و کهکشان ها و .. چنین جهانی حتی یک دقیقه هم دوام نمیاورد و نابود می شد اما خداوند حکیم و کامل که هیچ نقصی در علم او نیست و علم و کمال مطلق است خلقتی حکیمانه دارد و آسمان های هفتگانه و زمینی که او خلق کرده هزاران و بلکه میلیون ها سال است که استوار و برپا است و منظم و دقیق و بدون هیچ نقص و تناقضی کار میکند .

 19. محقق حقيقت ۲۴ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۱۴ پاسخ دادن

  درود و خسته نباشيد
  مقالات مثل هميشه عالى و پر محتوا و با تكيه بر تكنيك هاى درست و منطقى علمى و قابل مشاهده و آزمايش و تكرار، ١ سالى ميشه كه زمين تخت گرا شدم و از خيلى ها خواستم در صورت تمايل مطالب را مطالعه كنند و ويدئوها رو ببينند خودشون اون چيزهايى كه ميبينن و حس ميكنن سعى كنن آناليز و درك كنن اما انگار كه چشم و گوش خيلى ها هنوز بسته هست و با بهانه گيرى هاى بسيار كودكانه سعى در انكار واقعيت دارند شايد تو دل خودشون پذيرفته باشن و تغيير داده باشن نحوه مطالعه و دركشون از واقعيت رو ولى باز ميخوان انكار كنن به اميد آنكه اگر همه واقعا جوياى حقيقت هستن اول بيان اكثر مطالبى كه از قبل به زور تلقين كردن بهشون رو بريزن دور بعد نحوه نگرش به عالم و طبيعت رو بيان عوض كنن و آرام آرام مطالعه م نزديك شدن به حقايق رو تجربه كنن.
  واقعا جواب ميده هر چى بيشتر ميگذره واقعا زمين تخت برام قابل درك تر و هضم تر ميشه و از يادگيرى بيشتر لذت ميبرم.
  با آرزوى موفقيت براى ادمين سايت و همه زمين تخت گرايان.
  راه در جهان يكيست و آن راه راستيست.

 20. اتابک ۴ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۳۶ پاسخ دادن

  یک اشکال: اگر زمین مسطح است، سطح آن محدود است یا نامحدود؟
  دوم: زمین عمق دارد و این از راه تجربی اثبات پذیر است(مثلا زمانی که چاه میکنیم)؛عمق زمین محدود است یا نامحدود؟
  اگر هردو محدود است، پس زمین مانند یک دیسک میباشد… در این حالت، برآیند کل بردار های نیروی گرانشی که به جسمی واقع در مرکز دیسک از طرف زمین وارد میشود، به سمت پایین(عمود بر سطح افق) و برآیند بردار های نیرو های گرانشی وارد بر اجسامی که از مرکز دور تر هستند، به تدریج با زاویه‌ی بیشتری از محور عمود بر افق خواهد بود. یعنی در فاصله‌ی مثلا دو هزار کیلومتر از مرکز دیسک، وقتی توپی رو کاملا صاف به هوا پرتاب کنیم، نه منطبق بر محور قائم بر افق، بلکه با انحراف به سمت مرکز دیسک و با زاویه(کج) خواهد برگشت!
  حال اگر عمق زمین را نامحدود فرض کنیم، نیروی گرانش، به سمت بی نهایت میل خواهد کرد.( مگر آنکه سطحش بسیار کوچک باشد)
  و اگر سطح زمین نامحدود باشد، باز هم برایند نیروهای گرانشی وارد بر اجسام، باید به بی نهایت میل کند.(و مگر آنکه عمقش بسیار نازک باشد و از قطر زمین در مدل زمین کروی، کمتر باشد)
  اگر هر دو نا محدود باشند، بر اساس محاسبات علمی( که نمیتونم با نوشتن به خوبی توضیح بدم)گرانش،به بی نهایت میل میکند ولی به بینهایت نمیرسد و بلکه دارای حد و کران خواهد بود اما بالاخره بسیار بسیار بیشتر از گرانش هم اکنون زمین باید باشد
  پس یا باید هر دو محدود باشند و یا یکی از این دو بسیار کوچک و محدود باشد و دیگری نامحدود
  حال طبق آنچه که در بخش اول گفتم، هردو محدود هم نمیتوانند باشند( چون در اینصورت اشکال پرتاب توپ یا آویزان کردن وزنه از نخ پیش میاد که توضیح دادم)
  پس نتیجه میگیریم یا عمق زمین محدود و بسیار کمه و یا سطحش

  حالا اگر سطح زمین محدوده، پس انتهاش کجاست؟!
  اگه نامحدوده، پس با منطق عینی و تجربه، ناسازگاره مثلا اگر نقطه‌ی قطب شمال در مدل زمین کروی را مرکز یک دایره فرض کنیم، روی هر کدام از شعاع های این دایره حرکت کنیم، در نهایت به اقیانوسی میرسیم که آخر و عاقبتی نداره مگر آنکه بخواهیم هر تجربه و گفته‌ای را رد کنیم و همشون رو دروغ فرض کنیم

  اشکال دیگری که وارد میشه، امواج لرزه‌ای و میدان مغناطیسی زمینه:
  محور میدان مغناطیسی(خطی که قطبین مغناطیسی را به هم وصل میکند)، همیشه صاف و راست است. شدت میدان مغناطیسی، در هر عرض(با مرکزیت قطب مغناطیسی و نه قطب جغرافیایی)، در نقاط مختلف آن عرض تقریبا ثابت است(تغییرات بسیار جزئی وجود دارد که بعلت خواص مغناطیسی سنگ های هر محل و غیره است)؛
  اما در مدل زمین صاف، یا باید محور میدان کج و کوله و قوس دار باشد، و یا اگر با خط صاف قطب شمال و جنوب مغناطیسی رو به هم وصل کنیم، اونوقت هم باید شدت میدان مثلا در عرض مشخص در گرینلند و همان عرض در روسیه، به شدت متفاوت باشد(در حد تفاوت شدت میدان بین گرینلند و خط استوا در مدل زمین کروی!!) امیدوارم که منظورمو تونسته باشم که برسونم
  ده هزار تا اشکال دیگه هم دارم که حوصله‌ی تایپ کردنشون رو دیگه ندارم و مهمترینشون امواج لرزه‌ای است

  • flatearther ۱۸ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۲۰ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ۱- زمین محدود است
   ۲- بله زمین عمق دارد و محدود

   خیر اشتباه نکنید! این پیش فرض های یک مدل گرانشی برای زمین کروی است نه یک مدل مسطح. با استفاده از فیزیک، میتوان مدل گرانشی ای مطابق زمین مسطح بدست آورد چرا که منشا گرانش در زمین مسطح متفاوت است.
   انتهای زمین میتواند پس از قطب جنوب باشد، جایی که لایه اولیه گنبد آسمان در سطح زمین فرو رفته است. امواج لرزه ای نیز به خوبی توسط زمین مسطح توضیح داده میشوند. کافیست مدل دقیقی از زمین مسطح را ببینید و سپس میل این امواج به سمت مخالف را مشاهده کنید سپس میبینید که این امواج از سوی دیگری در زمین مسطح نیز قابل رویت و شناسایی هستند.
   موفق باشید

 21. علی ۵ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۸:۳۰ پاسخ دادن

  آغایون گرداننده سایت . مثل اینکه شماها خود درگیرید. چرا جواب من به epsilon رو تایید نکردید. من که دیگه مثل خود شما تخت گرام و جواب منطقی داده بودم . شما خودزنی میکنید . افرادی مثل epsilon میان اینجا ادعای دانش می کنن و به خیال خودشون زمین تخت رو به تمسخر میگیرن بعد امثال من که میخوایم مکرشونو خنثی کنیم و نگذاریم مردم رو از حقیقت دور کنن و میایم جوابشونو میدیم اونوقت شما منتشر نمی کنید؟؟؟؟ این خودزنی نیست؟؟؟؟؟؟ خودتون که جوابشونو نمی دید و فکر میکنن لابد برحقن و دارن دست می گن ما هم که جوابشونو میدیم تایید نمی کنید . البته شما گردانندگان این سایت دچار خوددرگیری هستید. چون من با یک مدل دیگر زمین تخت هم آشنا شدم و اون مدل رو بسیار منطقی تر دیدم و پیرو اون مدل هستم ولی شما همچنان دارید در جهل دست و پا میزنید و در حال غرغره کردن مزخرفات زمین تخت گرایان خارجی هستید . این مدل زمین تخت از واقعیت به دور است و تناقضات زیادی دارد و هیچ جوره نمی شود توجیهشان کرد. ۱۰۰۰ صفحه کتاب هم منتشر کنید و سعی در توجیه پدیده ها با این مدل متناقض کنید خودتان را خسته میکنید و همگی دلایل و توجیه هاتون غلط است . آب

 22. sam ۷ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۶:۵۴ پاسخ دادن

  ببخشید میگید که ماه و خورشید دارن دور سرمون در آسمان میچرخن. چطور موقع طلوع ، اوج ، در طول روز یا شب و غروب تقریباً اندازشون ثابت هست؟ مثل هواپیمایی که وقتی دوره خیلی کوچک دیده میشه و وقتی به بالا سر ما میرسه بزرگ ، چرا ماه و خورشید اینطور نیستند؟

 23. مصطفی ۷ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۳۸ پاسخ دادن

  لطفا مستند Expelled به دوستان معرفی کنید
  هم به نظریه تکامل حمله میکنه هم اینکه در چند ثانیه از فیلم به زمین تخت اشاره میکند.
  این مستند کاملا علمی و دقیق است.
  شخصی باسم ژنرال ریچارد بیرد Byrd در یک برنامه تلویزیونی از ماموریتی باسم Highjump صحبت میکنه که حرف های جالبی میزنه البته تایید نمیکنه زمین تخته ولی تایید میکنه پشت قطب جنوب سرزمین های دیگری هم است که به شخصه احتمال میدم همان جبلقا یا جبلسا است یا همان زمین های کنار زمین ما که در احادیث اشاره شده.

 24. ali ۹ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۲:۱۳ پاسخ دادن

  سلام چنتا سوال مهم داشتم… اول اينكه اگه زمين تخته و نميچرخه و جاذبه هم وجود نداره چه جوري ماه و خورشيد روي زمين سقوط نميكنن؟
  اگه زمين تخت باشه يعني ما از يه شهر بندري كنار اوقيانوس ارام در افريقا ميتونيم امريكا يا برزيل رو ببينيم ؟ ايا واقعا ديده ميشه؟
  اگه ناسا فهميده كه زمين تخته چرا به همه نميگه؟ يه افتخار خيلي بزرگ ميتونه باشه واسه دوكت امريكا كه تمام نظريه هاي دانشمند هاي بزرگو بتونه ردد كنه؟

 25. مهدی اشرفی ۱۲ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۱:۲۴ پاسخ دادن

  سلام
  جدیدا با یک مبحث جدید آشنا شدم به نام convex earth (زمین محدب)…
  دقیقا مثل زمین تخت است؛ با این تفاوت که نقشه آن با زمین تخت تفاوت دارد…

  این هم نقشه سه بعدی زمین محدب در اینترنت
  https://sketchfab.com/models/8b57fa776ebb458d8b2d1c80437187b2

  در این نقشه مکه تقریبا مرکز جهان است که با آموزه های اسلامی منطبق است…

  یک سرزمین تقریبا بزرگ در اقیانوس آرام وجود دارد که شاید قاره گمشده آتلانتیس می باشد…

  و یک سرزمین بزرگ تر در آن طرف دیواره های یخی که شاید سرزمین جابلقا و جابلساست…

  امیر المومنین (ع)می فر ماید:
  خداوند پشت مغرب سرزمینی دارد که به ان جابلقا می گویند ودر جابلقا هفتاد تمدن است که هیچ یک مثل این تمدن (بشری) نیست هیچ گاه نافرمانی خداوند نکرده اند

  جابلقا در نقطه مقابل جابلسا قرار دارد که شهری بزرگ در غرب است.
  نام جابلقا و جابلسا در روایات اسلامی زیاد استفاده شده‌است. در وصف این دو شهر عبارات مشابهی در منابعی چون تاریخ بلعمی، و عجایب المخلوقات طوسی آمده که از آن جمله است: «هریک هزار یا ده هزار در دارد، مخلوقات آنها غیرقابل شمارش اند، ساکنان آنها از ابلیس و حضرت آدم علیه السلام بی اطلاع اند و هریک هفت هزار سال عمر می کنند، خورشید و ماه را نمی بینند و از نور دیگری استفاده می کنند»…

  الله اعلم…

  مطالب زیادی در مورد زمین محدب وجود نداره و نمیدونم چقدر سندیت داره ولی اینطور که معلومه کم هم طرفدار نداره…

 26. میثم ۱۴ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۱۰ پاسخ دادن

  کمپین مخالفان قانونن تغییر ساعت رسمی ایران شروع به کار کرد
  http://www.timecampaign.blogsky.com

  تغییر ساعت، پوششی برای مخفی نگهداشتن زمین تخت و توجیه زمین کروی و سیستم خورشید مرکزی و گردش جاعلانه زمین دور خورشید است

  از زمین تخت گرایان انتظار میرود با پیوستن
  کمپینگ نه به تغییر ساعت جلوی سودجویی استثمارگران داخلی و خارجی را بگیرند

 27. پدرام ۲۱ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۱:۵۲ پاسخ دادن

  زمین تخت گرایان عزیز باسلام. در عقاید شما آمده که گنبد آسمان که سفت و غیر قابل نفوذ است در قطب جنوب به زمین میرسد. آیا عکسی یا فیلمی از آن دارید؟ لطفا نگویید آمریکا اجازه نزدیک شدن به آنرا نمیدهد چون طبق مدل شما قطب جنوب گستره ای چند ده هزار کیلومتری است و قطعا حفاظت صد درصدی از آن ممکن نیست. ضمنا زمین تخت گرایان میتوانند با به هوا فرستادن یک بالن هلیم از نقطه ای روی زمین و نصب دوربین بر آن تصویر گنبد محکم آسمان را پخش کنند چرا تا کنون نکرده اند؟ اگر بالن به سقف آسمان برسد آنجا متوقف میشود. ضمنا مساله ماهواره را هم هنوز پاسخ درستی نداده اید . بالن جایگزین ماهواره نیست چون باد هرروز آنرا جابجا میکند ولی همسایه ما که ماهواره دارد دیش خودرا مدام تغییر جهت نمیدهد. توجه کنید که باد در ارتفاعات هم از نظر سرعت هم از نظر جهت مدام تغییرات لحظه ای میکند پس نصب موتور روی بالن پاسخگو نیست. مساله ستاره قطب جنوب را هم هنوز حل نکرده اید . یاحق

 28. MobinKing ۳ آذر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۴۹ پاسخ دادن

  ببخشید می تونم بپرسم که معنی آونگ فوکو چیه و چی کار می کنه؟ ببینم برای این دیگه چه مدل های احمقانه ای دارید آقایون زمین تخت گرا

  • مصطفی ۶ آذر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۱۵ پاسخ دادن

   بسیاری ادعا می‌کنند که چون آونگ فوکو با سرعت‌های مختلف در جاهای مختلف چرخش دارد پس زمین کروی و درحال حرکت است. چرخش زمین کاملا بی‌ربط به آونگ است! نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر زمین در حقیقت چرخش دارد و آونگ را تحت تاثیر چرخش خود قرار می‌دهد، کسی نباید به آونگ نیرو وارد کند و آن را هل بدهد تا حرکت کند، بلکه باید صبر کنند تا حرکت زمین باعث حرکت آونگ شود و اگر چنین است که ادعا دارند پس هرچیزی در این جهان باید دچار تغییر بر اساس چرخش زمین شود و همه چیز باهم ۳۶۰ درجه بچرخد و تحت تاثیر قرار بگیرد و اینگونه است که نظم جهان برهم خواهد ریخت!
   حال این ادعا بماند که جو هم با زمین درحال چرخش است و همه چیز همراه جو حرکت می‌کند و تنها خارج از جو میتوان حرکت زمین را حس کرد (اینجا هم مشکل دیگری برای آونگ فوکو ایجاد می‌شود) یک ماشین باید سرعتی متفاوت در قطب و استوا داشته باشد و همینطور هیچ آونگ ثابتی در جهان وجود نداشته باشد و همه رفتاری مانند فوکو از خود نشان دهند و خیلی ایرادات دیگر که دکتر سموئل برلی روبوتهام در کتاب زمین نه یک کره به آن پرداخته است.

 29. مصطفی ۷ آذر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۳:۳۱ پاسخ دادن

  http://gadgetnews.net/313981/حضور-ایلان-ماسک-سفر-مریخ/

  کسایی که میگید زمین گرده نگاه کنید ایلان ماسک یک نظرسنجی درباره شکل زمین گذاشته خیلی عجیب و جالبه سه تا گزینه داره میگه زمین تخته یا توخالی یا تخت و توخالی!!
  الان پس زمین گرد کجاست اونم ایلان ماسکی که شما خیلی دوستش دارید؟
  حتی گزینه زمین گرد هم نذاشته خیلی عجیبه باور کردنی نیست

ارسال نظر جدید