مشکلات حرکت روزانه زمین

اگرچه حرکت زمین در سیستم کوپرنیکی پذیرفته شده، اما مشکلاتی با آن وجود دارد. یکی از این مشکلات تاثیرات جزر و مد بر چرخش زمین است. با توجه به کیهان شناسی تکاملی، چرخش زمین بطور پیوسته در طول ۴.۵ میلیارد سال کاهش یافته و امروزه به نقطه ای رسیده که در هر ۲۴ ساعت یک چرخش به دور خود را کامل میکند. علت اصلی این کاهش، تاثیرات جزر و مدی آب اقیانوس های زمین عنوان شده که یک کشش در چرخش ایجاد میکند. ستاره شناس معروف فِرِد هویل میگوید:

 

“در گذشته زمین بطور قابل توجهی سریعتر نسبت به آنچه که امروز میدانیم حرکت میکرد و چرخش روزانه زمین در ۱۰ ساعت کامل میشد.بر همین اساس سرعت چرخش زمین باید در طول ۴ میلیارد سال کند تر و آرام تر شده باشد. عامل این کاهش سرعت کاملا شناخته شده است. این تنها جزر و مد روزانه است که توسط ماه و خورشید ایجاد شده. زمانی که جزر و مد های اقیانوسی در حاشیه قاره قرار می گیرند، باعث ایجاد یک مقاوت مالشی (اصطکاکی) میشوند. این اصطکاک باعث تولید گرما در مصرف انرژی چرخش زمین میشود و بنابراین باعث میشود سرعت چرخش زمین به تدریج کاهش بیابد. در عوض اثر آن بر زمین، ماه نیز نیرویی را متحمل میشود که به تدریج آن را از ما دورتر و دورتر میسازد.”
منبع:
Frontiers in Astronomy, pp. 15-16

 

خب، در اینجا دو مشکل داریم که هر مکانیکی میتواند با این دو مشکل موافق باشد. این یک واقعیت است که اگر یک ماشین دارای قسمت های متحرک بیشتری باشد، شانس بیشتری برای رخ دادن اشتباه در آن وجود خواهد داشت. سیستم کوپرنیکی زمین را لازم به داشتن دو حرکت میداند (وضعی و انتقالی) که باید در هماهنگی کامل با منظومه شمسی و جهان باشد. اما سیستم زمین مسطح و مرکزی متفاوت است و هیچ نیازی به چنین حرکات و هماهنگی ها نیست و تنها نکته این است که جهان درحال چرخش به دور زمین است.

ضرورت یک زمین درحال چرخش نه تنها مقدار بیش از حد فشاری را بر سیاره کوچک وارد میکند تا با جهان هماهنگ باشد، بلکه تنش ها و فشارهای زیادی را نیز بر تمام اجزای زمین وارد میکند و زمین باید تمام تنش ها و فشارهای مرتبط با حرکت را تنظیم و جبران کند تا حداقل آن را حرکت پیچیده دوگانه ای نگه دارد. همانطور که آقای هویل درباره تاثیرات جزر و مد بر کند شدن حرکت زمین گفتند، ما باید قادر به محاسبه و اندازه گیری این کاهش بصورت سال به سال باشیم. مهم نیست مقدار آن چقدر کم باشد. چیز عجیب و غریبی درباره این چرخش ها وجود ندارد که بطور ناگهانی با رسیدن به ۲۴ ساعت قانع و راضی شده باشد. میتوانیم اینطور حدس بزنیم که زمانی که کوپرنیک سیستم خورشید مرکزی اش را برای اصلاح تقویم پیشنهاد کرد هرگز به این مشکلات فکر نمیکرد.
مشکل دوم این است که اگر در حقیقت ماه بطور پیوسته درحال دور شدن از زمین درست در همان زمان که زمین درحال کاهش سرعت بوده(از چرخش روزانه ۱۰ ساعته تا ۲۴ ساعته در طول ۴ میلیارد سال)، بوده باشد، ماه اکنون باید در فاصله بسیار دورتر از آنچه میلیون ها سال قبل بوده، قرار میداشت. “امروزه ادعا میشود که ماه هر سال ۴ سانتیمتر از مدار خود دورتر میشود.” منبع :
NASA puts the recession at 3.8 cm/year (“Moon Slipping Away from Earth,” Geo, Vol. 3, July 1981, p. 137)

 

این ممکن است چندان زیاد به نظر نرسد، اما وقتی دهه ای که از زمان پیشنهاد هویل سپری شده را به آن اضافه کنید، این بدان معنیست که ماه ( با فرض همان محیط یکنواختی که دانشمندان برای تئوری خودشان برای تکامل به دست آوردند) در طول “۴ میلیارد سال” باید فاصله شعاعی ای معادل ۱۶ میلیارد سانتیمتر داشته باشد (میتوانید این چند میلیون سال را با توجه به این واقعیت که ماه، با توجه به نظریه تکاملی خورشید، ممکن است در اولین دوره تشکیل زمین وجود نداشته باشد حساب کنید). در ۴ میلیارد سال، این مقدار ۹۹,۴۱۶ مایل است که در حدود %۴۰ از فاصله کنونی ماه که کیهان شناسی مدرن ادعا میکند می باشد (۲۳۸,۹۰۰ مایل). اگر ما از برآوردهای فعلی تکامل بر اساس سن زمین استفاده کنیم، اعداد بزرگتری را نیز خواهیم داشت. ۴.۵ میلیارد سال نیز در حدود ۱۱۱,۸۴۳ مایل میشود که %۴۷ از فاصله ای که امروزه ادعا میشود می باشد. این محاسبات بر اساس نسبت آریتمتیک و واقعی هستند اما همچنین میتوانند فقط براساس یک نسبت هندسی نیز باشند. از این رو قوانین فیزیکی مستلزم پس رفت ماه در گذشته بوده است تا بیش از ۴ سانتیمتر در سال باشد. در حقیقت، محاسبات نشان می دهد که تنها ۲ میلیارد سال پیش ماه کمتر از ۲۵۰۰۰ مایل از زمین فاصله داشته و در هر بار در مدار ۳.۵ بار در روز حرکت می کرد بنابراین باعث ایجاد جزر و مد هایی میلیون ها بار قوی تر از جزر و مد های امروزی میشد.
پس زمانی که زمین در ۱۰ ساعت یک بار به دور خود میچرخید، در میان سیلاب های عظیم ناشی از نزدیکی ماه، چنین سطوح متناوب نور و تاریکی، نوسانات دمای زیاد و بسیاری دیگر از عوامل محیطی شدید، باعث ویرانی اکوسیستم های منحصر به فرد می شد که زندگی را ممکن می ساختند. هیچ کدام از این پارامترها برای حمایت از زندگی بر روی زمین، به ویژه در محیط یکپارچه، که تکامل آن به شدت بستگی دارد، مساعد و مفید نیستند.
بزرگترین مشکل هویل پاسخ به این سوال بود که اگر جزر و مد بطور پیوسته باعث کاهش سرعت چرخش زمین میشود، چگونه ممکن است که امروزه زمین در ۲۴ ساعت یک چرخش را به دور خودش کامل میکند و از این مقدار فراتر نمیرود یا کندتر نمیشود. او یک راه حل پیشنهاد داد:

“اکنون اتمسفر زمین به بالا و پایین نوسان میکند…نه تنها این، بلکه اتمسفر توسط همان نیرویی که باعث جزر و مد های اقیانوسی میشود تحت تاثیر قرار میگیرد (هل داده میشود)… اما نیرو به واسطه ماه در تشدید با نوسان های اتمسفرعمل نمی کند و در نتیجه حرکت های قابل توجهی از گازهای اتمسفر ایجاد نمی کند. نتیجه این است که حرکات قابل توجه بالا و پایین هوا تنظیم می شود. این حرکات با نوسان فشار همراه است. تغییرات دو بار در روز رخ می دهد، همانطور که جزر و مد اقیانوس انجام می شود. فشار به حداکثر حدود دو ساعت قبل از ظهر و حدود دو ساعت قبل از نیمه شب می رسد. با محاسبه دقیق می توان نشان داد که این پیش شرط های جوی قبل از ظهر و نیمه شب باعث می شود که میدان گرانشی خورشید باعث پیچ خوردن و تمایلی برای چرخش زمین و افزایش سرعت آن در زمین ایجاد کند. این پیچیدگی با اثر کند شدن جزر و مد اقیانوسی قابل مقایسه است، همانطور که نظریه هولبرگ به آن نیاز دارد.”
منبع:
Frontiers of Astronomy, pp. 16-17

بنابراین در اینجا هویل تلاش می کند این تصور را که این سیستم دقیقا بصورت یک ساعت دقیق کار میکند در ما ایجاد کند. “دو ساعت قبل از ظهر و حدود دو ساعت قبل از نیمه شب” این تنظیم توسط خورشید “با محاسبه دقیق” انجام می شود، بنابراین ما نباید نگران اخلال در عادت های خوابمان باشیم. اما این ساعت دقیق که هویل پیش بینی میکند فقط دقت نسبی دارد، زیرا او در ادامه اضافه می کند که نتایج فقط بر اساس قانون میانگین است:

” این مهم است تا بفهمیم که لازم نیست پروسه افزایش سرعت تمام وقت اثر کند شدن جزر و مد های اقیانوسی را جبران کند. کافی است که این دو فرایند به طور متوسط یکدیگر را جبران کنند، میانگین بر حسب زمان ۱۰۰،۰۰۰ سال، محاسبه می شود. در واقع همیشه برابری دقیق در همه زمان ها به این علت نیست که اثر کند شدن به میزان قابل ملاحظه ای و به سرعت از یک زمان به بعد متفاوت می شود … اما اکنون این نقطه ی حیاتی است. همانطور که چرخش زمین به یک روز ( ۲۴ ساعت) کاهش یافته است، هل دادن خورشید به تدریج با تشدید با نوسان جو اتمام می یابد. این تا زمانی ادامه یافت که فرایند سرعت بخشیدن به توازن متوسط با اثر کند شدن جزر و مد اقیانوسها رسید.”

منبع:
Ibid., p. 17

 

حال اگر اثر افزایش سرعت ایجاد شده توسط خورشید که هویل در بالا اشاره میکند را در نظر بگیریم، و عملیات جزر و مدی بدون وقفه دو بار در روز اتفاق می افتد و همیشه اثر کند کردن سرعت چرخش زمین را دارد، آیا ما نباید حداقل مقدار کمی از این تفاوت و کسر را در حال حاضر تجربه کنیم؟ خیر، هویل به ما اطمینان می دهد که تا زمانیکه انسانها به نقطه ای از شناخت تکاملی رسیده اند، این فرآیند نیز به طرز جادویی به حالت تعادل رسیده است و ما هم اکنون می توانیم به عقب برگردیم، و این را کشف کنیم که اجداد ما انسان ها مانند ما ۸ ساعت خواب شبانه نداشتند. این دقیقا همان چیزی است که Van der Kamp آن را ” قضیه تئوریک نامعتبر” میخواند. این مدل های خودخواهانه کیهان شناسی معمولا توسط افکار آناکرونیستی حمایت و بزرگ میشوند و در دنیای کوپرنیکی بسیار رایج هستند. اگرچه هویل در تلاش است تا سیستم کوپرنیکی را نجات دهد، قوانین فیزیک به سادگی به او اجازه نخواهند داد تا اثر کاهش سرعت زمین را که توسط جزر و مد ایجاد میشود نادیده بگیرد بنابراین باید مکانیزم دیگری برای جبران این اثرات در ذهن داشته باشد. خورشید، که زمین را از پرتاب شدن در فضای بی کران مهار میکند، اکنون با این مکانیزم هویل باعث میشود تا زمین سریعتر به دور خود بچرخد و تنها به اندازه ای مناسب زمین را میچرخاند که درست در چرخه ۲۴ ساعته توقف کرده و کمتر نشود. خورشید چه قدرت باورنکردنی ای دارد! البته چنین نیرو های عجیب و غریب و متناقضی در مدل زمین مسطح وجود ندارد. سیستم زمین مسطح مانند یک ساعت دقیق تا زمان معینی کار خواهد کرد و نیاز به چنین توجیهاتی برای زنده ماندن ندارد.

از گذشته های دور تا به امروز مدت زمان شبانه روز ۲۴ ساعت بوده است درحالی که با توجه به گفته های فرد هویل و تحقیقات دیگر دانشمندان، تاثیرات جزر و مدی باید سرعت زمین را کند تر میکردند. همانطور که دیدید، با فرض یک زمین متحرک، کند شدن زمین قابل محاسبه است.

منتظر مقالات بعدی باشید….با تشکر از همراهی شما

Share this post

43 comments

اضافه کنید
 1. علی ۱۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۰۰ پاسخ دادن

  علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

  تمدن بدلی bornos.blog.ir

 2. مصطفی ۱۲ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۰۵ پاسخ دادن

  سلام خدمت مدیر عزیز سایت
  در لینکی که قرار میدهم حرکت زمین طبق محاسبات ناسا و مثلا منظومه شمسی نشون میده و همونطور که ببینید بسیار مسخره است.با این سرعت که از موشک هم بیشتره واقعا چطور ما الان سرجامون ایستادیم.شما یک توپ تنیس در نظر بگیرید که خیس شده و با یک ضربه محکم شروع به شرخش میکند آب به مرکز توپ میاد ولی کره ی زمین آب در سراسرش پخش شده پس چطور قوانین فیزیک درباره زمین کروی صدق پیدا نمیکند؟
  بروی چی چیزی قرار داریم که زمین به سمت پایین سقوط نمیکنه؟ جواب دانشمندان بی سواده کروی گرا چیه؟
  https://www.pinterest.com/pin/573153490060020295/

  • epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۰۳ پاسخ دادن

   آخه خوشگل بابا عزیز دلم اینطوری نیس که . ما یه چیزی داریم به نام مقیاس .
   تو مقیاس کره زمین همچین سرعتی خیلی ناچیزه .
   مگه گفته نمیشه که کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه . درسته اینو که دیگه میدونی. خوب
   حالا همون توپ تنیستو خیس کن بعد مثل کره زمین بچرخونش . منتها طوری باید بچرخونیش که ۲۴ ساعت طول بکشه یه دور کامل بزنه . بعد نتیجشو به من بگو.

 3. سولومون ۱۳ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۴:۰۱ پاسخ دادن

  سلام ت دیدگاه تخت خورشید دیسک درنظر گرفته میشه پ با این حساب موقع طلوع و غروب باید بصورت بیضی دیده شود در حالی که چنین نیس مخاسم نظرتو نو بدونم

   • epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۱:۱۴ پاسخ دادن

    این مدل زمین تختو با ۳d شبیه سازی کردم. در ابعاد واقعی . خورشید رو اونطور که خودتون گفتین تو فاصله ۴۸۰۰ کیلومتری گذاشتم . دقیقا همون طوری که شما میگین و عکس متحرکشو گذاشتین. فقط اینو میتونم بگم که خیلی خیلی مسخره تر از اون چیزیه که فکرشو می کردم. خورشید که میچرخه و دورتر میشه کوچیک تر میشه و وقتی نزدیک میشه بزرگ تر میشه . تازه موقع شب تو آسمون دیده میشه . اینجاش جالبه.
    خسته نشدین؟ بسته دیگه. چقد رو دارین شما.
    خداییش چقد میگیرین این چرت و پرتارو وقت میذارین مینویسین.
    شغل خوبی دارین . ملتو اسکل میکنین هم کلی میخندین هم کلی پول در میارین.

    • flatearther ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۴:۴۳ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     شبیه سازی شما اشتباه است چون چندین پارامتر را در نظر نگرفتید که مهم ترین آن اتمسفر است. دو ویدیو زیر را ببینید، در این دو ویدیو مدل زمین تخت شبیه سازی میشود و سپس داده های اتمسفری به آن اعمال میشود و خورشید و ماه و ستارگان مانند آنچه در طبیعت میبینیم رفتار میکنند.
     https://www.aparat.com/v/9vaUZ
     https://www.aparat.com/v/1wnek

     به ترتیب قسمت اول و دوم.
     موفق باشید

     • epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۵۸

      من در مورد لایه های مختف جو اطلاعی ندارم. چیزی نمی دونم . ولی سوال اینجاس که شماها کی تونستین برین و لایه های مختلف جو رو ببینین و ضریب شکست هر کدوم و در بیارین ؟
      اگه این طوریه فردا منم یه مقاله می نویسم در مورد لایه های جوی سیاره نپتون . و ضریب شکستاشونم در میارم . کسی ام نمی تونه ثابت کنه که اشتباه اندازه گرفتم .

     • flatearther ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۶:۳۴

      سلام مجدد
      میتوانید دیتا ها و اطلاعات موجود را پیدا و دانلود کنید حتی در خود ویدیو ها نیز توضیح میدهند. آن ها از دیتا و اطلاعات آماده اتمسفری استفاده کردند سپس آن ها را در نرم افزار اعمال کردند.
      موفق باشید

 4. epsilon ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۴۸ پاسخ دادن

  (( خب، در اینجا دو مشکل داریم که هر مکانیکی میتواند با این دو مشکل موافق باشد. این یک واقعیت است که اگر یک ماشین دارای قسمت های متحرک بیشتری باشد، شانس بیشتری برای رخ دادن اشتباه در آن وجود خواهد داشت.))
  اصلا میفهمین چی دارین میگین؟
  همین بدن انسان میلیون ها برابر پیچیده تر از منظومه شمسیه . کاملا هم متحرکه . چطوریه که اشتباهی رخ نمیده ؟ یعنی در نظر شما خدا انقدر ضعیفه که نمی تونه یه سیستم مثل منظومه شمسی رو بسازه؟ که هم چرخش داشته باشه هم خطا نداشته باشه؟
  یعنی تو دیدگاه شما خدا وقتی میخواسته زمین و اینا رو خلق کنه با خودش گفته بیخیال بابا اگه متحرک بسازم سخت میشه احتمال خطا هم توش زیاد میشه . ثابت بسازم راحت تره.

 5. مصطفی ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۳۴ پاسخ دادن

  زمانی که از آتشفشان دود زیادی خارج میشود تا حالا دوربینی ثبت کرده که این دود مطابق حرکت زمین برعکس حرکت کند؟ خیر چون زمین ثابت است.
  یا یک بالن یا هلیکوپتر بشکل ثابت در هوا معلق باشد آیا بعد از یک روز به مکانی دیگه جابه جا میشود یا در همان وضع باقی مانده؟
  هنگامی که ما بالای قطار راه برویم و به یک باره خودمون به بالا پرتاب کنیم چرا قطار جابه جایی سریع تری پیدا میکند اما وقتی در زمین به بالا بپریم همچنان ثابت است؟
  حرکت و سرعت جابجایی زمین گرد را باید با سرعت موشک و بیشتر مقایسه کنیم چون طبق گفته دانشمندان ناسا سرعت بسیار بالاست.
  چطور یک آپولو به ماه رفت و با همان سرعت زمین به زمین برگشت یا هر کدوم از فضاپیماهای بین المللی؟
  زمین و منظومه شمسی بشدت در حال جابجایی و چرخش هستند امکان اینکه ما یک ماهواره بفرستیم به کره مریخ یا مشتری که الان مثلا ناسا میفرستد وجود نداره مگر اینکه به علوم ماورا طبیعه دست پیدا کرده باشند و طی الارض کنند. پس این عکسها که از سیارات بما نشان میدهند چیه؟ چیزی بجز نقاشی و فوتوشاپ است؟
  اگر زمین یک توپ در حال چرخش است پس ما درون یک چرخ فلک افقی حرکت میکنیم چرا هیچ حسی نسبت به چرخش نیست؟
  فقط به این اعداد عجیب توجه کنید.
  زمین ۳۰ کیلومتر در ثانیه به دور خود میچرخد!!
  ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت!!
  ۴۶۰ متر در خط استوایی سطح زمین به دور خود میچرخد!!
  زمین به دور خورشید با سرعت ۶۶۶۰۰ مایل در ساعت حرکت میکند که این اعداد دیوانه وار‌ هستند!!
  به عدد زمین به دور خورشید توجه کنید که یک عدد ماسونی است (۶۶۶) یا همان عدد Antichrist (ضدمسیح)
  به خرابکاری های ناسا نگاهی بندازید سرچ کنید Nasa Lies میبینید که تمام فضانوردان در یک استخر و دیوار سبز رنگ بوسیله فوتوشاپ(هولوگرام) دارند نقش بازی میکنند. تا الان فیلم های زیادی اومده که حباب آب در فضا نشان میدهد و حتی خبرگزاری روس گفته پلانگتون دیده شده!!!
  در فیلم Being there شخص مجهول الهویه که یک باغبان است در ابتدا از خانه خارج شده و با یک سری سلسله اتفاقات وارد قدرت میشود.
  این شخص با رسانه ارتباط زیادی دارد و چون بی هویت است در واقع حرام زادس و حرکات عجیبی انجام میدهد که غیر انسانیست. با مقامات بلند پایه ارتباط دارد که حتی رئیس جمهور آمریکا برای محبوب شدن از شعارهای او استفاده میکند. در آخر فیلم زمان تشییع جنازه هرم و تک چشم را به وضوح نشان میدهد و خودش مانند مسیح منجی بروی آب راه میرود که شاید برای مخاطب قابل درک نباشد چرا این شخص به سمت یک قلعه در جنگل بروی آب راه میرود. در قسمتی از فیلم به تلویزیون که همان رسانه است نگاه میکند و سفر انسان به ماه را میبیند که اشاره به هالیوودی بودن سفر به ماه است و در قسمتی بین آبلیسک و کاخ سفید حرکت میکند که نماد کنترل کاخ سفید توسط ابلیس رجیم است.
  این شخص همان مسیح دجال است.
  ارتباطش با رسانه که نماده دجاله یا همان دم خر دجال و ارتباطش با رئیس جمهور و ثروتمندان یهودی و حرکت بروی آب و بی نام و نشان بودنش و در جنگل بروی آب راه رفتن از ویژگی های این شخص مرموز است.
  در فیلم وکیل مدافع شیطان به صراحت و وضوح میگه که آمریکا تحت کنترل ابلیس رجیم است.
  نیویورک هم همان بابل معرفی میکند که مجسمه آزادی نماد دختر بدکاره ی بابل با اژدهای هفت سر است.
  آل پاچینو نقش شیطان رجیم ، کیانو ریورز نقش اسب تک شاخ یا همان کنترل سیستم فساد جنسی و زن قرمز پوش یا اسکارلت وومن یا دختر فاحشه ی بابل هم خواهر نا تنی اوست.
  ابلیس رجیم از او میخواهد با خواهر قرمز پوش خود ارتباط نامشروع بگیرد و بچه ای بدنیا آورد.
  نکته ی اصلی اینجاست که کیانو ریورز به آل پاچینو میگه تو (The Antichrist) مسیح دجال میخوای بدنیا بیاد؟
  رسانه و هالیوود تحت کنترل همین مسیح دجال است پس انتظار نداشته باشیم واقعیت هارو بما بگن.
  ناسا رابطه ی گسترده ای با والت دیزنی دارد تا از طریق سی جی آی فیلم های مفرح پاپ کورنی فضایی برای ما درست کنند و فضانوردان معلق در هوا مثل فیلم های هندی در حال طناب بازی نقش ایفا کنند.
  در اواخر فیلم ثور ۳ ازگارد نابود میشه و میبینید ازگارد زمین تخت است!!
  زمین تخت رو یک حالت افسانه ای و تخیلی بما نشان میدهند.
  زمانی که ما کاسه ای رو پر آب میکنم آب بشکل کاسه میشود ولی بما توضیح نمیدهند آب دریاها چگونه خم میشود چون آب اصولا خم شدنی نیست ولی دانشمندان بما میگن زمین انحنای گرد دارد همین آزمایش رو خودتون انجام بدید اگر ما زیر کاسه که همان پوسته ی زمین است خم کنیم آیا آب خم میشود یا همان تخت میماند؟

   • مصطفی ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۲:۱۱ پاسخ دادن

    دوست عزیز واقعیت هارو ببین و تا به جواب درست نرسیدی باور نکن چون چشم آبی ها گفتن این شکلیه پس باید قبول کرد.
    ببین قضیه توپ تنیس خودت درست متوجه نشدی بدن انسان تمام اعضا و جوارح بهم متصل هستند و فیکس شدند برای همین استخوان داریم و عضله،تمام اعضای بدن آب که نیستند قشرهای سلولی و ماهیچه ای بهم پیوستن پس ربطی به توپ تنیس نداره. شما در یک آزمایش ساده اگر دوربین با سرعت ضبط فرم بالا داری توپ فوتبال خیس کن و محکم بچرخون میبینی که آب به وسط میاد و پخش میشه پس چرا زمین اینطوری نیست؟!
    سوال اساسی که میدونم جوابی براش نیست اینه که وقتی یک استخر در کنار دریا میسازیم آب دریا دارای جزر ومد میشه ولی آب استخر ثابت است مگر اینکه زلزله بیاد یا هوا طوفانی بشه تا آب استخر حرکت کند پس چرا جاذبه ماه بروی استخر نزدیک دریا که سرباز هم است تاثیری ندارد؟
    نکته ی بسیاری مهمی که دوستان کم تر توجه میکنند شکل و نوع توزیع جاذبه در زمین گرد است.
    اگر ما در یک زمین گرد زندگی میکنیم پس قائدتا نمیشود جاذبه میزانش در تمام سطوح برابر باشد.
    چطور؟ اینکه اگر نیم کره ی شمالی جاذبه ی برابری با نیم کره ی جنوبی داشته باشد آب به راحتی از زمین خارج میشود چون آب به خمیدگی زیر زمین رفته و این میزان نیرو باید خیلی وحشتناک زیاد باشد تا بتواند تریلیون تریلیون آب دریاها و موجودات و صخره های زیر آب را حفظ کند.
    چنانچه جاذبه در نیم کره ی جنوبی بیشتر است پس اگر ما به قطب جنوب سفر کنیم هم وزنمان بیشتر میشود هم اینکه وسایلمان سنگین تر میشوند که اینطور نیست.
    اما این جاذبه از نظر دانشمندان اینقدر قدرتمند است که میتواند آب دریاهارو در سطح زمین حفظ کند که در این دریاها موجودات عظیم الجثه ای مثل وال وجود دارند.
    اگر این جاذبه اینقدر قدرتمند است پس چطوری مارو له نمیکنه؟ یعنی ما باید مثل یک پرتقال که در دستمون قرار میدهیم له شویم چون این جاذبه ی قدرتمند اجازه بالا آمدن آب دریا رو نمیدهد.
    و جالب اینجاست که کوچکترین موجودات هم میتوانند بر این جاذبه تسلط پیدا کنند مثل حشرات و موجوداتی از این دست.
    پس جاذبه اینقدر باهوش و سریع است که تشخیص میدهد آب دریاها با اون عظمت چطوری کنترل کند که به بالا پرتاب نشود و همچنین اینقدر باهوش است که تشخیص میدهد منه انسان هم باید روی سطح زمین باقی بمانم.
    پس در واقع جاذبه یک سیستم هوشمند داره که در کمترین ثانیه میزان فشارو تشخیص میدهد.
    شما اگر یک عکس واقعی از هزاران ماهواره ای که فضا پرتاب شده از زمین بود بمن نشون بدی قطعا باور میکنم زمین گرد است.
    همگی نقاشی و فوتوشاپ هستند دوستان بگردید اگر پیدا کردید بما هم نشان دهید.
    جدیدا نیل دگریس تایسون که یک دانشمند ماسونی ناسا است گفته که زمین بعیده گرد باشه شبیه گلابی است!! چون مردم دارن میفهمن زمین گرد تخیلی بیش نیست حالا دارن فاز بازیو عوض میکنن.
    ایشون از نخبه های ناسا هستند.
    از دوستان عزیز هرکس هم دلیل علمی داره بیاره که ناسا چطور فاصله ستاره هارو تخمین میزنه و عمرشون و همچنین برای زمین چون این حرکت خداگونه است.
    دلایل بی منطق نیارید چیزی باشه که منه با هوشه عادی هم بفهمم نه حرفهای پیچیده غیر قابل فهم که فقط خودشون میدونن.

    • epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۴۳ پاسخ دادن

     آخه مصطفی جان خوشگل بابا عزیز دلم اینطوری نیس که . ما یه چیزی داریم به نام مقیاس .
     تو مقیاس کره زمین همچین سرعتی خیلی ناچیزه .
     مگه گفته نمیشه که کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه . درسته اینو که دیگه میدونی. خوب
     حالا همون توپ تنیستو خیس کن بعد مثل کره زمین بچرخونش . منتها طوری باید بچرخونیش که ۲۴ ساعت طول بکشه یه دور کامل بزنه . بعد نتیجشو به من بگو.

     • مصطفی ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۶:۴۳

      شما درباره جاذبه و جزر و مد هیچ جا نمیتونی جواب سوالای منو پیدا کنی چون توهمی بیش نیست اگر دلایل علمی و منطقی داری بیار منم از خدامه واقعیت بهتر بفهمم.
      زمین با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه به دور خود میچرخد و ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت واقعا عجیب نیست این سرعت زیاد هیچ تاثیری بروی عملکرد ما و زمین نداره؟
      شماهم توپ تنیس با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه بچرخون ببین چی میشه هیچ دوربینی قدرت فیلم گرفتنشم نداره. زمین به دور خورشید با سرعت ۶۶۶۰۰ مایل میچرخد که وحشتناکه ،واقعا فکر میکنم ما با این سرعت در منظومه شمسی حرکت میکنیم پس قوانین فضا باید فرق داشته باشند و بما نمیگن اونجا چه خبره. پس یک شهاب سنگ برای رسیدن به زمین باید سرعت نور داشته باشه چون به گرد پای زمین هم نمیرسه.
      بعدش فضاپیماها چطور میرن سفر به مریخ و ماه خیلی هم خوشگل برمیگردن بدون هیچ خط و خشی.
      این تاکتیک نظام سرمایه داریه هرچقدر دروغ بزرگ تر بگی مردم بیشتر باور میکنن.
      بهت هم گفتم عکس از زمین واقعی داری نشون بده یا هر سیاره و ستاره ی کارتونی ناسا خواهشا نقاشی نذاری.

 6. epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۲۲ پاسخ دادن

  اولا اینکه آقا مصطفی شما اگه در حد فیزیک دبیرستان نه بیشتر فیزیک میدونستی تمام این سوالایی که الان برات پیش اومده به خودی خود حل میشد.
  من کاملا شما رو درک می کنم که اینجوری فکر کنی.
  ۱ – در مورد اینکه گفتی (( این سرعت زیاد زمین هیچ تاثیری روی عملکرد ما نداره؟ ))
  باید بگم که نه هیچ تاثیری نداره . دلیل خیلی محکمی دارم که نه شما نه هیچکس دیگه نمی تونه ردش کنه. و اون اینه که شما مثلا وقتی سوار یه هواپیما خیلی پر سرعت باشی مثل کنکورد که حدود ۲۱۸۰ کیلومتر بر ساعت سرعتشه . فکر میکنی وقتی بخوای یه لیوان آب بخوری میریزه رو لباسات؟ میبینی که هیچ تفاوتی نداره با وقتی که رو زمین هستی .
  میدونی چرا مشکلی پیش نمیاد؟؟
  چونکه هواپیما شتابش صفره ( ۰ ). چونکه هواپیما با سرعت ثابت داره حرکت می کنه .
  وقتی شتاب صفره نیرویی که به تو وارد میشه صفره . وقتی بهت نیرویی وارد نشه پس چیزی حس نمی کنی .

 7. epsilon ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۵۴ پاسخ دادن

  بقیه جواب آقا مصطفی گل
  اینکه میگم(وقتی شتاب صفره نیرویی وارد نمیشه) نمیخوام وارد بحث ها و فرمولای فیزیک بشم.
  یه مثال خیلی ساده میگم که مطلب برات ثابت بشه.
  وقتی سوار یه ماشین پر شتاب میشی اون لحظه اولی که با شتاب تیک آف می کنی میبینی که یه نیرویی تورو میچسبونه به صندلی. دلیلش اینه که اون لجظه حرکت ماشین شتاب داره. شتاب به زبون ساده یعنی عوض شدن سرعت. مثلا الان سرعتت ۱۰ کیلومتر بر ساعته، ۱ ثانیه بعد میشه ۲۰ کیلومتر بر ساعت. ۱ ثانیه بعدش ۳۰ و همین طور میره بالا. تا زمانی که سرعت همین طور داره زیاد میشه تو اون نیروی شتاب رو حس می کنی. برعکسشم وقتیه که ماشین ترمز میگیره. یه نیرویی تورو حل میده جلو. دلیل این نیرو عوض شدن سرعته. که هی کم تر و کم تر میشه تا به صفر برسه مثلا.
  ولی وقتی تو یه اتوبان با سرعت ثابت حرکت می کنی خبری از این نیروها نیست و چیزی حس نمی کنی.

  • مصطفی ۱۹ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۲۴ پاسخ دادن

   دوست گرامی جواب سوالای دیگمو ندادی و اینکه شتاب ماشین با سرعت مافوق تصور زمین برابره؟
   یعنی اگر ما درون یک ماشین لباسشویی قرار بگیریم فیزیک نیوتن و کوانتوم میگه سرعتمون یکی میشه و ما نمیفهمیم درون ماشین لباسشویی هستیم یا وسایلی که در شهر بازی استفاده میشه؟
   فکر کن زمین همون چرخ فلک که ما نشستیم و با سرعت زیاد میچرخه و میبینی که اصلا این شکلی نیست.

   • epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۲۹ پاسخ دادن

    راستش سرم شلوغ شد یه کم. نرسیدم همرو بنویسم.
    اینکه میگی (شتاب ماشین با سرعت زمین برابره ؟) یعنی هنوز متوجه تفاوت شتاب با سرعت نشدی. من حتی برات هواپیمای کنکوردو مثال زدم چون سرعتش خیلی زیاده. ۲۱۸۰ کیومتر بر ساعت.
    تو یه هواپیمای کنکورد که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه نمی تونی سرعتشو حس کنی با اینکه با سرعت خیلی زیادی داره حرکت می کنه. دلیلش اینه که شتابش صفره.
    زمین هم دقیقا همین طوره. سرعتش خیلی زیاده. ولی شتابش صفره.
    به خاطر همین هیچ تاثیری روی ساکنینش نداره.

    • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۰۹ پاسخ دادن

     آیا کنکورد مستقیم روبه جلو حرکت میکنه یا مثل زمین چرخشیه حرکتش؟
     زمین هم به دور خودش میچرخه هم به دور زمین هم اینکه هم زمان منظومه شمسی در حال حرکت است.
     شما عکس‌ ماهواره ببین اصلا وجود نداره چون ماهواره ای نیست بعد جالبش اینه از ماهواره به فاصله ی دو متری عکس میگیرن مگر کسی تو فضا داره عکسو میگیره؟
     یک ربات اسباب بازی فرستادن مریخ از اونم در فاصله دو متری عکس حرفه ای گرفته شده!! صحرایی که در مریخ نمایش میدهند احتمالا تو مصر یا اردن بوده.
     اسم گنبد آسمان رو کردن کمربند ون آلن بعد خودشون جالب میگن اصلا نمیشه از این کمربند عبور کرد مگر با تکنولوژی خیلی پیشرفته بعد عجیبش اینجاست پس کیا ۴۵ سال پیش به ماه سفر کردند؟

     • epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۲۸

      حرکت اگه چرخشیم باشه فرقی نمی کنه چون با یه سرعت ثابت داره حرکت میکنه. البته وقتی حرکت چرخشی باشه یه شتابی به وجود میاد که همون نیروی گریز از مرکزه. گریز از مرکز اسمش روشه. یه نیروییه که تورو از مرکز دور میکنه. ولی با اینکه این نیرو هر لحظه داره به بدن ما وارد میشه چرا حسش نمی کنیم. دلیلش یه نیروی دیگست که درست در خلاف جهت نیروی گریز از مرکزه که اسمش نیروی جاذبه ست. و چون زور نیزوی (جاذبه) از نیروی (گریز از مرکز) بیشتره همین باعث میشه که به فضا پرت نشیم.
      خوشبختانه این بحث های فیزیک طوریه که خودت میتونی امتحان کنی و از درست بودنش مطمئن بشی.

     • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۰۶

      پس اگر حرف شما درست باشه درباره گریز از مرکز اگر ما درون یک توپ بزرگ قرار بگیریم که در حال چرخش است نباید احساسش کنیم درسته؟
      ولی خودت میدونی اینطوری نیست چون جاذبه ای وجود نداره برای دفع نیروی گریز از مرکز حالا شما این توپ رو با ابعاد بزرگ تر زمین مقایسه کن.
      در رابطه با جاذبه که نیوتن کشف کرد اهداف ماسونی پشتش بوده و سیب که به سرش برخورد کرد درواقع همان سیب درخت ممنوعه که یهود باور داره از طریقش به علم رسیده.
      چرا سیب چون باید از نمادهای انجیلی توراتی استفاده شود و چرا میوه دیگه ای نبوده؟
      جالب اینجاست جدیدا میگن نیروی جاذبه نیست نیروی دافعه خورشید است که تاثیر میذاره یعنی هر سال یک قانون جدید کشف میکنن.
      شما درون یک هواپیما نشستی و شروع به کج شدن و چرخش میکند آیا بعد از مدتی نباید احساس کنیم داره عادی پرواز میکنه؟
      خیر چون جاذبه نمیتونه به نیروی گریز از مرکزش قلبه کنه.
      حالا زمین مثل یک توپه که جدیدا نیل دگریس تایسون میگه گلابیه(از باهوشای ناسا) چطوری ما میتونیم در کنار قوس زمین و زیر زمین که مثلا قطب جنوب است قرار بگیریم بدون پرتاب شدن به پایین آسمان؟
      اگر نیروی جاذبه است چطور این نیرو تشخیص میده که کجای زمین نیروی کافی وارد کنه تا ما معلق نشویم؟
      یعنی جاذبه دارای هوش است؟

 8. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۲۱ پاسخ دادن

  نه آقا مصطفی
  اتفاقا حرف من اینه که اگه درون یه توپ باشی که چرخش دورانی داره نیروی گریز از مرکز رو حتما حس می کنی. که البته این نیروی گریز از مرکز خیلی خیلی کمه مقدارش . چون سرعت دورانی زمین خیلی خیلی کمه. ببین اینجاشو تو اصلا دقت نمی کنی . کره زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا یه دور کامل بزنه. و این نمی تونه نیروی گریز از مرکز زیادی تولید کنه.

  در مورد جاذبه هم باید بگم مگه میشه جاذبه وجود نداشته باشه. پس دلیل اینکه ما وقتی یه چیزی رو ول می کنیم چرا همیشه به یه سمت میره؟ مثلا من دستم ده تا تیله دارم. هر ده تا شو همزمان رها می کنم. چرا همشون فقط به یه سمت ( پایین ) میرن؟ چرا مثلا یکیشون به سمت راست یکیشون به سمت چت یکیشون به سمت بالا نمیره؟
  پس یه چیزی هست که همشونو به سمت خودش جذب میکنه. حالا تو اگه از اسم این نیرو خوشت نمیاد یه اسم دیگه براش بذار.

  • مصطفی ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۴۹ پاسخ دادن

   دوست عزیز در سایت زمین تخت مقاله ای درباره جاذبه و حرکت زمین قرار دادند که کاملا علمیه و اینقدر دلیل برای رد جاذبه است که باورت نمیشه.
   خوده دانشمندان زمین گرد هم دلیل قطعی ندارن.
   اینها همه علمشون مثل همدیگس ناقص و بی انتها.
   شما یک تحقیق درباره تکامل بکن حالا اسمشو تغییر دادن به فرگشت فردا میگن چیزه دیگه ای هست و هروز یک جمجمع انسان پیدا میکنند میگن نظریه تغییراتی داشته، بعد که جواب ها همگی بی معنا هست هالیوود به کمک میاد و فیلم آدم فضایی میسازه که اونا مارو ساختن چون ذات بشر طوریه که دلیل قانع کننده میخواد وقتی تمام فرضیه های علمیشون شک برانگیزه بدونید اشکالی در کار است.
   فیلم پروموسئوس یا سیاره میمون ها به این اشاره داره که یک خالق بالاتر از ما بوده ولی میگن جنیان یا خدایان باستانی بودند و در جای دیگر این علم پوچ گرا که جز افسردگی چیزی نمیاره میگه نه سلول ها یکدفعه و ناگهانی تغییر کردند خب ما باید چه فرضیه علمیو قبول کنیم به این میگن سیستم رسانه صهیونی که از توش جز دپرس شدن چیزی در نمیاد.
   زمین گرد یعنی خدا نیست و ما تکامل یافتیم پس زندگی بی معنیه چون مثل ما امکان داره در کهکشان ها میلیاردها دیگه باشه و امید داشتن به زندگی بی فایدس.
   ولی زمین تخت میگه خدا هست و آدم و حوا اجداد ما هستند نه شامپازه ها و اینکه ما روز قیامت داریم. تفاوت نوع نگاهه که حتی حزب اللهی ماهم غرب پرست کرده و صدا سیمای جمهوری اسلامی هم خودش تحت تاثیر افکار غربی ماسونی قرار گرفته.
   پس حتما مقاله های دوستان بخون خیلی دقیق و واضح توضیح دادند.
   در مورد کسوف و خسوف و خیلی از موارد دیگر موفق باشی دوست عزیز.

   • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۵:۳۸ پاسخ دادن

    اگه زمین تخت باشه میشه نتیجه گرفت که خدا وجود داره؟؟
    و اگه زمین گرد باشه میشه نتیجه گرفت که خدا وجود نداره؟؟
    میشه آدرس این مقاله ای که میگی جاذبه رو رد میکنه رو بگی منم ببینم چه جوری جاذبه رو میشه رد کرد؟

    • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۷:۴۹ پاسخ دادن

     بله در زمین گرد اثبات وجود خدا غیر ممکنه، چون طبقات آسمان که در متون مقدس آمده معنایی پیدا نمیکند فقط در حالت زمین تخت ممکنه.
     کارگردان کویتی اومده ایران فیلم tale of heavens ساخته و اشاره میکنه که امام علی (ع) همان زحل است. آیا معنیه اینو خوده فیلم ساز میدونه که در احادیث گفته شده امام علی (ع) در زحل است؟ زحل همان عرش الهیه که ما در کعبه به دورش میچرخیم. گنبد مساجد اکثرا دارای ستاره های هشت پر هستند که نماده زحل و عرش الهی است.
     خب زمین گرد میگه که زحل هم یک سیاره از تریلیون ها سیاره ی دیگر است پس احادیث از این دست جز خرافات نیست یا اینکه با باور به زمین تخت به جواب میرسیم.
     سوره ق در قرآن است که متاسفانه هیچ کدام از مراجع و اساتید دینی اطلاعی از معنی این سوره مبارک ندارند. به آیات ۶ و ۷ که رجوع میکنیم به گنبد آسمان و زمین تخت اشاره دارد و ق در واقع همان کوه معروف قاف است که در ادبیات و اشعار ما اشاره های بسیاری بهش شده است.
     برای جواب به این سایت سر بزن.
     http://flatearthfarsi.blog.ir

 9. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۳۹ پاسخ دادن

  البته کاملا درک میکنم که اینطور فکر کنی که اگه قطب جنوب باشیم ممکنه بیوفتیم پایین.
  ولی هر چیزی که چرم داشته باشه. جاذبه داره. و چون زمین جرمش خیلی خیای زیاده جاذبه ای که داره به اندازه ای هست که بتونه ما رو بچسبونه به خودش.
  مثال برای این مسئله که بتونی راحت تر درک کنی اینه که یه آهنربا بردار یه میخ بهش بچسبون منتها از پایین. میخ الان پایین آهنرباست ولی چرا نمیوفته. چون جاذبه آهنربا نمیزاره که بیوفته. حالا اصلا اون آهنربا رو هم بچرخون. گه گریز از مرکزم داشته باشه.
  منهتا باید عدالتو رعایت کنی و با همون ( سرعت زاویه ای ) که زمین میچرخه آهنربا رو بچرخونی. یعنی آهنربا رو طوری بچرخونی که تو یک ساعت فقط ۱۵ درجه بچرخه. که میشه همون
  تو ۲۴ ساعت ۳۶۰ درجه کامل.

 10. epsilon ۲۰ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۵۷ پاسخ دادن

  راستی بذا اینو بهت بگم
  دلیل این که این موضوع برات پیچیدست اینه که ما تو چرخش دورانی دو نوع سرعت داریم
  یکی سرعت زاویه اون یکی ام سرعت مماسی .
  سرعت مماسی یعنی اینکه مثلا یک جسم مثلا تو یه ثانیه چقد جابه جا شده. بله کاملا حق با توئه.
  سرعت مماسی زمین خیلی خیلی زیاده. وحشتناکه.

  حالا سرعت زاویه ای . سرعت زاویه ای یعنی اینکه این جسم ما که داره میچرخه مثلا تو یه ثانیه چند درجه جابجا شده. واگه با در نظر گرفتن اینکه زمین تو ۲۴ ساعت فقط ۳۶۰ درجه می چرخه پس میشه گفت که سرعت زاویه ای زمین بسیار بسیار ناچیزه.
  و مهم ترین نکته اینه که نیروی گریز از مرکز ارتباط مستقیم با سرعت زاویه ای داره.
  و هیچ ارتباطی با سرعت مماسی نداره.

   • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۶:۳۹ پاسخ دادن

    عزیز دلم تو میگی سرعت صوت من میگم حتی از سرعت صوتم بیشتره. خوب؟؟
    این سرعت مماسی زمینه. این هیچ مشکلی به وجود نمیاره.
    اگه سرعت زاویه ای زمین تا این حد زیاد بود آره. حق با شماست. همه موجودات زمین به خاطر نیروی گریز از مرکز پرت میشدن تو فضا.
    این طور که به نظز میاد شما فرق بین سرعت زاویه ای و سرعت مماسی رو نمی دونین.

    فقط تو همین یه نکته رو بگیری برات روشن میشه همه چی. زمین ۲۴ ساعت طول میکشه تا ۳۶۰ درجه دور بزنه. و این خیلی خیلی کمه … خیلی کم.

     • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۱

      آقا مصطفی الان چند روزه داریم صحبت می کنیم یه دونه سرعت زاویه ای زمین رو حساب نکردی به من بگی. و همش بحث رو عوض می کنی.
      البته می تونی از دوستات کمک بگیری. ازشون بپرس که سرعت زاویه ای زمین چقدره. ببین اصلا راستشو بهت می گن.

    • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۳۲ پاسخ دادن

     دوست عزیز در دنیایی که زندگی میکنیم جنگ بین سازمان های اطلاعاتی بخصوص روسیه و آمریکا است که هر کدوم به شکل خاص خودشون ذهن هارو کنترل میکنند اما آمریکا بخاطره داشتن هالیوود جنبه شیطانی خطرناکی پیدا کرده.
     از خودت بپرس چرا هرچی که در علم اثبات میشه ضده دینه و خدارو انکار میکنه؟
     مثلا یک نمونه تکامل ما که قطعا میگه ما از آدم و حوا نبودیم یا بیگ بنگ که میگه جهان تصادفی بوجود اومده یا زمین گرد که وجود طبقات آسمان و کوه قاف رو رد میکنه.
     افرادی از جمله استیون هاوکینگ عروسک های خیمه شب بازی این سیستم فاسد هستند.
     http://www.thedailysheeple.com/conspiracy-theory-stephen-hawking-died-and-was-replaced-a-long-time-ago_012016
     این لینک به مصنوعی بودن استیون هاوکینگ اشاره میکند و خیلی دلایل دیگر که اثبات میکنه این اشخاص توسط سیا کنترل میشن.قبلا گفتم الان هم میگم درباره Mk ultra تحقیق کن فقط یه سرچ ساده ببین چه هرج و مرجی در دنیا به راه افتاده و افراد معروف تحت کنترل ذهنی شیاطین هستند‌.
     مگر در قرآن نمیگه ما فقط بروی زمین میمیریم و برانگیخته میشویم؟ پس سفر فضایی چیه؟

     • epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۳۴

      اتفاقا به نظر من این اکتشافات علمی هر چی جلو میره دین و خدا رو داره تایید می کنه.
      مثلا همین جرالد شودر که یه کلیپ داده و در مورد این صحبت می کنه که ناسا به طور علمی به اثبات وجود خدا رسیده.
      بعدشم صحبت هایی که اینجا(این لینکی که گذاشتی) شده خیلی بچه گانست. مثل خود شما که یه دونه سرعت زاویه ای رو نمی دونی چیه. اینکه میگه سطح آب نمی تونه انحنا داشته باشه . نشون میده که طرف اصلا سواد نداره. و برداشتش از این جور مسایل خیلی سطحیه. خیلی بچه گانست.

     • مصطفی ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۲۲

      علم هرچی جلو میره به اثبات خدا نزدیک تر میشه؟!
      استیون هاوکینگ که میگفت من به خدا باور ندارم تمام این نظریات عجیب غریب فیزیک زیر سر اونو رفیقاش بود.
      شما مثل اینکه یادت نیست یه زمانی هروز استیون هاوکینگ یه فرضیه علمی از خودش بیرون میداد و رسانه ها ازش حمایت میکردند.
      خدایی که اونا بهش باور دارند تک چشمه با خدای ما فرق داره

 11. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۳۵ پاسخ دادن

  در مورد اینکه شماها میگین سطح آب شکل ظرف رو به خودش نمی گیره کاملا درسته. سطح آب به خاطر منحنی بودن ظرفش هیچ وقت شکل منحنی به خودش نمی گیره. این درسته. ولی تو نظریه زمین کروی زمین جاذبه داره و آب هم جرم داره. پس کاملا طبیعیه که مولکول های آب به زمین بچسبن. مثل تمام اجسام روی زمین. حالا این مولکول های آب تعدادشون خیلی زیاده رو هم انباشته شدن. به همین سادگی.

 12. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۴۵ پاسخ دادن

  نظریه زمین کروی هر سوالی رو که پیش میاد تو ذهن انسان به راحتی توجیه میکنه. میبینین این همه دلایل محکم و منطقی و از همه مهم تر ( قابل آزمایش تو خونه بدون هیچ هزینه ای)آوردم . یه دونشو نتونستین جواب بدین.

 13. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۸:۰۸ پاسخ دادن

  این عین جمله ایه که آقا مصطفی تو یکی از پست هاش گفته.
  (( بروی چی چیزی قرار داریم که زمین به سمت پایین سقوط نمیکنه؟ جواب دانشمندان بی سواده کروی گرا چیه ؟ ))

  آقا مصطفی حقیقت اینه که این کسایی که این داستان زمین تخت رو مطرح کردن خودشون خیلی خوب میدونن که زمین کرویه. اینا با خودشون اینجوری حساب کردن که مگه چند در صد مردم فیزیک بلدن. خیلی خیلی کم. میتونیم این بحثارو بندازیم وسط . تا مردم بیان بفهمن که سر کارشون گذاشتیم کلی زمان میبره. این وسط کلی میتونیم از این داستان پول دربیاریم. پولای خیلی هنگفت . به همین سادگی .

 14. epsilon ۲۱ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۸:۲۸ پاسخ دادن

  و اما در جواب سوالی که پرسیدی چرا زمین به سمت پایین سقوط نمی کنه.
  اتفاقا و بازم اتفاقا این سوالیه که ما از شما تخت گراها باید بپرسیم . چرا زمین تخت شما نمیوفته .؟؟؟؟؟

  تو نظریه زمین کروی هر چیزی که جرم داشته باشه جاذبه هم داره. خوب .
  زمین در صورتی میوفته که یه جسمی که جرمش بیشتر از زمین باشه ( یعنی جاذبه اش از زمین بیشتر باشه ) پایین زمین باشه. اون موقع زمین رو به سمت خودش میکشه. و اون موقع به قول شما زمین میوفته.
  البته این رو هم بگم که این که میگم پایین زمین تین یه حرف بچه گانست. چون تو فضا بالا و پایین نسبیه. اینو این طور میگم که منظورمو بتونم برسونم.

ارسال نظر جدید