آزمایش جرج سایناک- زمین ثابت است

تابحال درباره چندین آزمایش علمی معتبر در فیزیک صحبت کرده ایم. آزمایش آراگو،فرنل،فیزو،بیدل ایری، مایکلسون مورلی، مایکلسون گیل،هوک و…. درواقع تمامی تلاش های دانشمندان در طول تاریخ که به دنبال اثبات و نشان دادن حرکت زمین به دور خود و خورشید بودند با شکست مواجه شد. کیهان شناسی مدرن بر پایه یک سیستم آتئیستی بنا شده به همین خاطر جوامع علمی (مافیای علم) هرگز شکست را نپذیرفت و به دنبال بهانه بوده و هست.

آن ها نتایج این آزمایشات را نادیده گرفتند و آن را کوچک شمردند تا جایی که در هیچ کدام از کتب فیزیک سخنی از نتایج واقعی این آزمایشات به میان نیامده در عوض پر از توجیهات بی پایه و اساس نسبیت گرایان (کوپرنیک گرایان مدرن یا طرفداران خورشید مرکزی) است. آن ها همچنین برای اثبات ادعای پوچ خود دست به اختراع یک ماده مبهم و غیر واقعی به نام ماده تاریک زدند تا باز هم بتوانند از نتایج آزمایشاتی که  ادعای آنان را زیر سوال میبرد فرار کنند. حال در این پست قصد داریم یکی دیگر از آزمایشاتی که با استفاده از تداخل سنج ثابت بودن زمین و اشتباه بودن نسبیت را اثبات میکند بررسی کنیم. این آزمایش برای نسبیت گرایان تقریبا گیج کننده بود. آزمایشی تجربی در سال ۱۹۱۳ توسط فیزیک دان فرانسوی جرج سایناک انجام شد که البته مانند بقیه آزمایشات نادیده گرفته شد.

سایناک استاد فیزیک نظری در دانشگاه پاریس بود. از جمله فعالیت های قبلی او، کمک به پیر کوری در تعیین خواص رادیوم، و همچنین کشف اشعه های ثانویه و اثرات مختلف دیگر نوری بود. نتایج تداخل سنجی او چندین بار تکرار شده است و این بسیار عجیب است که چرا علم مدرن درحال نادیده گرفتن نتایج آزمایش سایناک و تبلیغ نظرات انیشتین است. این بسیار جالب است که سایناک همان اصل مایکلسون مورلی را به کار گرفت. همانطور که سایناک خودش این را توصیف میکند، این روش متداول تداخل سنجی است:

“من چرخش یکنواخت را اعمال کردم، در یک یا دو چرخش در هر ثانیه اطراف یک محور عمودی، یک سطح افقی (۵۰ سانتیمتر قطر) بطور کامل، قطعه های مختلف یک تداخل سنج شبیه به آنچه که در تحقیقات قبلی من استفاده شد و در سال ۱۹۱۰ شرح داده شد را حمل میکند. دو پرتو تداخل که توسط چهار آینه در لبه این صفحه چرخان منعکس شده اند، در جهت مخالف بر روی یک مدار افقی که شامل یک منطقه مشخص S است، هستند. این مجموعه متحرک شامل منبع نور (یک لامپ الکتریکی کوچک)، گیرنده – یک صفحه فوتوگرافیک کوچک، که حاشیه تداخل را که در مرکز تلسکوپ قرار دارد ثبت می کند. عکس های تعیین شده cw در یک چرخش ساعت گرد صفحه به دست می آید و همچنین عکس های تعیین شده ccw در یک چرخش پاد ساعت گرد به دست می آید. در این دو نوع عکس، مرکز حاشیه مرکزی دو موقعیت مختلف را ارائه می دهد. من این جابجایی مرکز تداخل را اندازه گیری می کنم.”

تداخل سنج دوار سایناک در سرعت فوتون ها تفاوت ایجاد میکند

تفاوت بین آزمایش مایکلسون-مورلی و آزمایش سایناک این است که اولی پرتو نور را در امتداد قطر یک میز (صفحه) چرخشی به جلو و عقب هدایت می کند. در حالی که دومی پرتو نور را در یک دایره بسته بر روی یک میز دوار هدایت می کند. به این ترتیب، آزمایش مایکلسون-مورلی به دنبال یافتن حرکت  زمین است، در حالی که آزمایش سایناک به دنبال کشف چرخش زمین است. (یا، در شرایط ژئوسنتریک، چرخش عالم به دور زمین).

سایناک توضیح می دهد که چه چیزی را مشاهده خواهد کرد:

“بطور روشن، این باید به عنوان ظاهرسازی اتر شناخته شود. در یک سیستم، حرکت به عنوان یک کل با توجه به اتر، زمان سپری شده انتشار بین دو نقطه سیستم، باید تغییر کند همانطور که اگر سیستم بی حرکت و تحت تاثیر باد اتری باشد، همانطور که باد امواج صوت را تحت تاثیر قرار میدهد، امواج نور نیز باید تحت تاثیر باد اتری قرار بگیرند و پس زده شوند. مشاهده اثر نوري مانند باد نسبی اتر شواهدی برای اتر فراهم میکند درست مانند تاثیر باد جو بر صوت که شواهدی از وجود اتمسفر در اطراف آن را به ما نشان میدهد.”

سپس او نتایج خود را توضیح میدهد:

“برای من بسیار ساده است که ابتدا شواهدی از اتر را با ایجاد یک مدار نوری کوچک برای چرخش پیدا کنم. فرکانس N 2 سرعت در ثانیه (به صورت متوالی در هر جهت) من را به یک درجه از چرخش نسبی اتر ۴πN یا ۲۵ رادیان در ثانیه رسانده است(مجهز کرده است). یک چرخش یک نواخت و ساعت گرد اینترفروگراف، یک باد اتری پاد ساعت گرد ایجاد میکند…فاصله بین حاشیه ها از ۰.۵ تا ۱ میلیمتر است. اثر تداخل مشاهده شده به وضوح  اثر حرکت نوری به دلیل حرکت سیستم در ارتباط با اتر و به طور مستقیم وجود اتر را نشان می دهد که لامپ های نوری فرنل و هویگنس را پشتیبانی می کند.”

چیزی که احتمالا به همان اندازه مهم است،توضیحات سایناک از چیزی است که ظاهرا “نتیجه پوچ” در آزمایشش به نظر میرسد و به علاوه، نتایج ناخوشایند و به ظاهر پوچ از آزمایش های مشابه دیگر، مانند آزمایش مایکلسون-مورلی.

“مجموع جابجایی تداخل z یک قطعه ثابت از فاصله بین حاشیه برای همان فرکانس N چرخش است. جابجایی در عکس هایی که حاشیه ها نسبتا باریک تنظیم شده اند غیر قابل مشاهده میشود. چنین نتیجه غیر موثری نشان میدهد که جابه جایی ای که بطور معمول مشاهده شده،به وضوح به علت تفاوت فاز مربوط به حرکت چرخشی سیستم است.”

 

بطور خلاصه و مختصر، آنچه که آزمایش سایناک نشان داد این بود که یکی از پرتوهای نور، زمان طولانی تری را برای رسیدن به آینه ای که درحال دور شدن از آن بود نسبت به پرتو نور دیگر که آینه به سمت آن حرکت میکرد،سپری کرد. بنابراین ادعای نسبیت خاص (که در نظر دارد سرعت نور باید برای همه ناظران یکسان باشد) نقض شد. واضح است که دو سرعت متفاوت برای پرتوهای نور که فاصله یکسانی را میپیمایند وجود دارد. خب پس چه چیز باعث میشود یکی از پرتو های نور کندتر حرکت کند؟ سایناک گفت که این امر به این دلیل است اتر مانع سرعت آن شده است-یک مقاومت که به راحتی توسط چرخاندن میز تولید می شود. بنابراین نتایج قابل پیش بینی و دقیق این است که “اثر سایناک”، همانطور که به همان نام شناخته میشود، به طور معمول در تکنولوژی امروز به منظور سنجش چرخش و همچنین در ژیروسکوپ مکانیکی استفاده می شود. همانطور که در بالا ذکر شد، در سال ۱۹۰۴، آلبرت مایکلسون قبلا پیش بینی کرده بود که ناظران روی زمین،اگر درحال حرکت و چرخش با منبع نور و صفحه باشند یک الگوی تداخل را مشاهده خواهند کرد که وابسته به چرخش مطلق سیستم است. این دقیقا همان چیزی است که سایناک نشان داد، اما با استفاده از یک میز آزمایشگاهی با دو گیرنده مکانیکی به جای دو ناظر انسانی. تداخل سنج سایناک به عنوان ناظر در نظر گرفته شد و منبع نور و آینه های آن، همگی درحال حرکت و چرخش در یک سیستم ثابت و یکسان بودند. تنها چیزی که سایناک در خارج از سیستم اضافه کرده بود میز متحرک بود. سایناک تجهیزات را در حال چرخش می دید، اما تداخل سنج یک ناظر دقیق و واقعی بود و در آن مشاهدات، تغییرات حاشیه ای را ثبت کرد و نشان داد که سرعت نور ثابت نیست. نسبیت گرایان(باورمندان به خورشید مرکزی) امروز این شواهد را رد می کنند و ادعا می کنند که نسبیت خاص برای سیستم های چرخشی کار نمی کند؛ یا حتی بر این موضوع اصرار دارند که این در سیستم های چرخشی کار می کند اما در صورتی که به عناصر خارجی متعلق به نسبیت عام، تانسور متریک و چیز هایی مثل آن را اضافه کنیم.

ما اینجا به نتیجه بسیار مهم آزمایش سایناک اشاره میکنیم. با توجه به نمایش واضح آزمایش از حرکت مطلق، فیزیکدانان کوپرنیکی کلاسیک(که به نسبیت معتقد نیستند) معمولا نتایج سایناک را به عنوان شواهدی برای چرخش مطلق زمین تفسیر می کنند. از دیدگاه کیهانشناختی آنان، این نتیجه مطمئنا قابل درک است. به همین ترتیب، اگر شواهد دیگر نشان دهند که زمین حرکت نمیکند (که دقیقا توسط آزمایشات ایری، آراگو و دیگران نشان داده شده)، پس نتایج سایناک اثباتی برای چرخش مطلق جهان به دور زمین، و همچنین برای وجود اتر است. نتایج سایناک (که علم را به ماکسول / فرنل / آراگو/ ایری و….میرساند)، بسیار محکم و غیرقابل انکارتر از آن چیزی هستند که فیزیک کنونی خود را در جایگاهی قرار دهد که از آن ها به نفع نسبیت استفاده کند. برای مثال، سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) نمی تواند بدون تنظیمات بر اساس نتایج تجربی سایناک به درستی کار کند.  اثر سایناک یک اصل جهانی برای تمام پرتوهای الکترومغناطیسی و همچنین پرتوهای نوترونی، موجهای de Broglie و حتی امواج صوتی است.(درواقع هر چیزی که در مسیر و جهات مخالف حرکت کند)

تمام پرتوها و امواج مختلف برای ماده و نور، تفاوت زمان مشابهی را  مستقل از ماهیت فیزیکی تداخل نشان می دهند. این تست عناصر مختلف نشان می دهد که اثر سایناک به طبیعت نور وابسته نیست، بلکه تنها بر اساس اصل حرکت مطلق است. آزمایش حلقه لیزر اثر سایناک را تایید میکند. یک تأیید واقعا قابل توجه!

با این حال نسبیت گرایان برای فرار از حقیقت ادعا کردند که با دلایلی میتوانند نتایج سایناک را توضیح دهند. یک نظریه توسط فیزیکدان فرانسوی پل لانگوین در سال ۱۹۲۱ ارائه شد. او اظهار کرد به علت اصل کوواریانس نسبیت، جهان را می توان درحال چرخش به دور صفحه ثابت سایناک تصور کرد و در نتیجه “انرژی تابشی” جهان نور را در تداخل سنج در هر سو با آن کشانده است. این حرکت دایره ای از جهان، شتاب صفری را به سمت مرکز چرخش ایجاد می کند. اما بعدا تصدیق شد که این راه حل شامل تغییر سرعت نور از یک مقدار ثابت است نه پذیرفتن زمین در مرکز یک جهان دوار.

لانگوین در سال ۱۹۳۷ راه دیگری را پیشنهاد داد. این بار او ایده “زمان محلی غیر یکنواخت” را معرفی کرد، بنابراین این برای یک مقدار ثابت برای سرعت نور قابل پذیرش است. در سال ۱۹۳۸، هربرت ایوس نشان داد که پیشنهاد لانگوین در سال ۱۹۳۷ در نهایت باعث می شود که دو ساعت که در “زمان محلی غیر یکنواخت” عمل می کنند زمان های مختلف را در یک مکان یکسان نشان دهند. همانطور که ایوس می گوید: “سازنده آزمایش باید از تنها یکبار به دو ساعت نگاه کردن اجتناب کند.” ایوس همچنین نشان داد که راه حل لانگوین در ۱۹۲۱ بی ثبات و غیر قابل اعتماد است، زیرا آزمایش سایناک شامل در نظر گرفتن هیچ گونه چرخشی نمیشود.

به عبارت دیگر، ایوس مفهوم مشترک را بی اعتبار کرد. حتی امروزه این توسط مهندسان ماهواره موقعیت یابی جهانی(GPS) مورد باور واقع شده که اثر سایناک بوسیله چرخش ایجاد می شود. همانطور که وانگ از تست تجربی گسترده خود یاد می کند:

“یک چارچوب مرجع چرخشی معمولا در توضیحات استفاده می شود اما تفاوت زمان سفر از دو پرتو نور متقابل در فیبر درحال حرکت با طول کل و سرعت فیبر،صرف نظر از اینکه آیا حرکت دایره ای است یا یکنواخت متناسب است.”

متاسفانه توضیحات ایوس بطور کلی در فیزیک نادیده گرفته شد. این عجیب نیست که لانگوین تلاش کرد تا نسبیت با نتایج سایناک کنار بیایید و نجات پیدا کند. لانگوین همچنین سعی کرد استدلال کند که گرچه نسبیت خاص نمی تواند به اثر گریز از مرکز پاسخ دهد، نسبیت عام می تواند پاسخ دهد. پاسخ این است که اگر تمام نیروهای گرانشی دیگر از جهان حذف شوند نیروی گریز از مرکز وجود نخواهد داشت. اما این پیشنهاد منطقی و علمی نیست زیرا چنین چیزی غیر ممکن است! بنابراین این پیشنهاد باعث نقض خودش شد. در اینجا چیز هایی فراتر از آن وجود دارد که بتوان با چشم مشاهده کرد. در اولین مورد، اگر چه لانگوین پیشنهاد داد که چرخش جهان سبب ایجاد اثر سایناک میشود، تلاشی مناسب برای حل مسئله بود، در واقع، این کمک می کند که بطور دقیق استدلال زمین مرکزی گرایان را درباره سکون زمین نشان دهیم که به این معناست که اگر نسبیت گرایان به منظور توضیح آزمایش سایناک به یک جهان در حال چرخش در برابر یک زمین ثابت اصرار داشته باشند، پس هیچ جهش بزرگی در پیشنهاد اینکه این دقیقا همان چیزی است که در واقع رخ می دهد وجود ندارد و در برابر آن، نسبیت گرایان نمیتوانند اعتراضهای رضایتبخش را مطرح کنند، از آنجایی که اصل همگرایی بیانگر آن است که تفاوتی بین چرخش جهان به دور یک زمین ثابت یا زمین در یک جهان ثابت وجود ندارد. درواقع، تنها چیزی که اصل همبستگی نسبی کامل میکند،بازگشایی اختلاف بین گالیله و کلیسای کاتولیک است.

انیشتین میگوید: “از این رو نتیجه می گیریم که اندیشه های ما از واقعیت های فیزیکی هرگز نمی تواند نهایی باشد. ما همیشه باید برای تغییر این مفاهیم آماده باشیم.” یا همانطور که مارتین گاردنر آن را برای علاقمندان به نسبیت بیان کرد:

“در واقع از نظر نسبیت، انتخاب چارچوب مرجع دلخواه است. به طور طبیعی و ساده تر فرض می شود که جهان ثابت و زمین در حال حرکت است، اما دو راه برای صحبت در مورد حرکت نسبی زمین درواقع دو راه برای گفتن همان چیز است.”

همچنین وابستگی لانگوین بر روی “انرژی تابشی” جهان به عنوان محیطی که در برابر دستگاه ثابت سایناک حرکت می کند یکبار دیگر این را نشان می دهد که گرچه نسبیت گرایان اصرار دارند که هیچ محیط اتری بین زمین و ستارگان وجود ندارد،با این وجود، آنها مجبور می شوند برای توضیح اثرات آزمایشات به آن متوسل شوند. به گفته شکسپیر: “یک گل رز با هر نام دیگری هنوز گل رز است و “انرژی تابشی” توسط هر نام دیگری هنوز نوعی از محیط اتر است.

این مقاله نیز به پایان رسید و بار دیگر شاهد فروپاشی اعتقادات نسبیت گرایان بودیم. من از همینجا مطمئن خواهم بود که سیل مخالفت ها به سوی این پست جاری میشود و نسبیت گرایان باز هم با ادعا های عجیب و غریب و غیر علمی خود پیدا میشوند اما چیزی که مشخص است این است که نسبیت یک نظریه علمی نیست بلکه جزوی از فرضیات غیر قابل اثبات است. تمامی آزمایشات و پدیده هایی که ادعا شده نسبیت را به اثبات می رسانند توسط موارد دیگری نیز توضیح داده میشوند و در عوض موارد بسیاری هستند که نسبیت را نقض میکنند و نسبیت گرایان یا معتقدین به خورشید مرکزی مدرن برای نادیده گرفتن و کوچک شمردن آن به شبه علم روی می آورند و بیشتر در مرداب شبه علم غرق میشوند. 

ثابت بودن زمین موضوعی است که باعث میشود تخت بودن آن نیز اهمیت ویژه ای پیدا کند چرا که یک زمین ثابت نمیتواند کروی باشد. در مقالات آینده به موارد بیشتری که بی حرکت بودن زمین را اثبات میکنند اشاره میکنیم.

آزمایش سایناک بصورت انیمیشن برای درک بهتر:

 

 

این موضوع قابل توجه است که تا به امروز در تاریخ بشریت، هر زمان در هر کجا هر دانشمند و شخص دانایی که سعی در اثبات حرکت زمین داشت، با شکست مواجه شد. این مقاله را با سخنی خلاصه از انیشتین به پایان می رسانیم:

“هیچ آزمایشی نمیتواند حرکت زمین را به اثبات برساند” -آلبرت انیشتین-

Physics today,vol 35,NO.8,P.45-47

لطفا به کانال تلگرامی ما بپیوندید:

https://telegram.me/flatearthfarsi

 

 

منابع:

 Notable exceptions are E. J. Post in Reviews of Modern Physics 39, 1967, pp.
۴۷۵-۴۹۳;

Herbert Goldstein, Classical Mechanics, 1980; and Stefan Marinov in
Foundations of Physics 8, 1978, pp. 137-156.

Comptes Rendus de l’ Académie des Sciences (Paris) 157, 1913, pp. 708-710,
۱۴۱۰-۱۴۱۳, as cited in The Einstein Myth and the Ives Papers, pp. 247-248

Comptes Rendus, ibid

Comptes Rendus, ibid. In a more detailed explanation in the Comptes Rendus
of December 22, 1913, pp. 1410-1413

Comptes Rendus, ibid. Interestingly enough, Sagnac’s 1913 discovery of the
ether was predicted by none other than Albert Michelson, as noted in
Philosophical Magazine, London, sixth series, 8, 1904, pp. 716-719

Laser Applications, ed. Monte Ross, written by F. Aronowitz, New York,
Academic Press, 1971, vol. 1, pp. 133-200; E. J. Post, Review of Modern Physics,
۳۹, ۲, ۴۷۵, ۱۹۶۷; W. W. Chow et al., Review of Modern Physics, 57, 61, 1985; V.
Vali and R. W. Shorthill, Applied Optics, 15, 1099, 1976; G. E. Stedman, Rep.
Prog. Phys. 60, 615, 1997

Cf., Anderson et al., American Journal of Physics, 62, 11:975, 1994 and Post,
“Sagnac Effect,” Review of Modern Physics 39, 2:475, 1967

Comptes Rendus 173, 831-834, 1921

“Light Signals Sent Around a Closed Path” in the Journal of the Optical
Society of America, April 16, 1938, Vol. 28

“Modified Sagnac experiment for measuring travel-time difference between
counter-propagating light beams in a uniformly moving fiber,” Ruyong Wang, et
al., Physics Letters A 312 (2003), pp. 1, 4

Albert Einstein, Ideas and Opinions, 1984, p. 266

Martin Gardner, The Relativity Explosion, 1976, p. 185

Einstein: The Life and Times, p. 266

Share this post

52 comments

اضافه کنید
 1. رضا ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۱۰:۲۹ پاسخ دادن

  :D:D
  “هیچ آزمایشی نمیتواند حرکت زمین را به اثبات برساند” -آلبرت انیشتین-

  این متن رو از سخنرانی انیشتین در ژاپن برداشتین که ترجمه درست اون این جمله است:
  «تا آن زمان (قبل از رسیدن به نظریه نسبیت) بر این باور بودم که نمیتوان با آزمایشی حرکت زمین بدور خورشید را بصورت اپتیکی به اثبات رساند.»
  نه هیچ آرمایش و نه هیچوقت!
  واقعا اینقدر بی سواد هستید که یک جمله ساده را نمیتوانید ترجمه کنید؟!
  در همان سخنرانی که این جمله را از آن سند اورده اید انیشتین وجود اتر رو کاملا نقض میکنه.
  اگر اون متن سند هست پس این چرت و پرت ها چیه؟ اگر سند نیست چرا استفاده میکنید؟
  حداقل موقع دروغ مقداری سیاست و عقل به خرج دهید

  • flatearther ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۱۰:۴۶ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   انیشتین اظهار کرد که هیچ آزمایشی نمیتواند حرکت زمین را به اثبات برساند و سپس نسبیت خود را معرفی کرد. در این مقاله نیز به نسبیت پرداخته شد و مشخص شد که چرا توجیهات بی پایه و اساس نسبیت درباره این آزمایشات غلط است. بنابراین دوباره به حرف قبلی انیشتین بر میگردیم که بیان داشت هیچ آزمایشی نمیتواند حرکت زمین را به اثبات برساند (آزمایشات اپتیکی یا به نوعی نوری مانند ایری،سایناک،مایکلسون مورلی و…) حال مهم نیست که در سخنرانی دیگر چه چیز هایی گفته شد! مهم ترین نکته این است که انیشتین بیان داشت حرکت زمین قابل اثبات نیست و در حقیقت هم همینطور است و نسبیت هیچ نقشی در اثبات چیزی ندارد. اینجا کمی درک لازم است تا موضوع فهمیده شود.
   درضمن متن اصلی بصورت زیر است:
   I have come to believe that the motion of the Earth cannot be detected by any optical experiment
   و البته سوال این است که چرا انقدر عصبانی هستید؟ 🙂
   موفق باشید

   • رضا ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۰۶ پاسخ دادن

    دو کلمه اول جمله کجا رفت؟ :دی
    since then i have come to ….
    یعنی تا آن موقع و قبل از نسبیت بر این فکر بود.
    ظاهرا تمام سواد ترجمه شما به همین مقدار خلاصه میشود.

    سوال اینجاست چرا جملات رو تقطیع میکنید به نفع خودتون و اگر انیشتین را قبول ندارین دیگر چه اهمیتی دارد ؟
    و دقیقا این که یک تکه از یک جمله مهم است و بقیه حرف ها اهمیتی ندارد مفهومی به جز تفسیر به رای ندارد

    • flatearther ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۴:۱۲ پاسخ دادن

     سلام مجدد
     دوست عزیز! همانطور که قبلا عرض کردم اصل حرف انیشتین این است که حرکت زمین با توجه به آزمایشات قابل اثبات نیست بنابراین انیشتین نسبیت را ارائه کرد تا به قول خودش راه حلی پیدا کرده باشد اما نسبیت اثبات نمیکند که زمین حرکت میکند بلکه توضیح میدهد که چرا زمین متحرک فرض میشود زیرا همه جهان درحال حرکت فرض شده اند. درک این سخت است؟ شما فقط به دنبال بهانه برای زیر سوال بردن شخص بنده هستید و درکی از مسائل علمی ندارید. بنده اگر قصدم فریب بود منبع را قرار نمیدادم. انیشتین متنی طولانی از صفحه ۴۵ تا ۴۷ در این مورد دارد (همانطور که در قسمت منابع ذکر شده) اما من تکه ای از متن انیشتین را در انتهای مقاله قرار دادم. اگر متوجه شدید که بحث تمام است اما اگر هنوز به دنبال به قول خودتان مچ گیری هستید بنده دیگر بحثی با شما ندارم چون شما حرف بنده را متوجه نمی شوید. درواقع شما از یکی از انواع مغلطه استفاده میکنید! چون توان درک موضوعات علمی را ندارید پس به دنبال راهی دیگر برای زیر سوال بردن مطالب هستید.
     موفق باشید

     • هه هه ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۵۶

      سلام مجدد
      سوال این است چرا اینقدر عصبانی هستید و دست به توهین میزنید.

      حاضرم هر کجا که بگویید در میزان اطلاعات علمی با شما رقابت کنم:دی
      شما برای اثبات گفته خودتون به دروغ پردازی رو اوردین و شخص علمی همچین کاری نمیکنه
      انیشتین به وضوح گفته آزمایشی تا آن زمان وجود نداشته ولی شما اون رو تامیم دادید به همیشه، شاید هم معنی since then رو نمیدونید.
      وقتی همچین چیزی از دستتون بر نمیاد انتظار دارین چی شما رو باور کنیم؟

      شما فعلا تو ۲-۲ تای ترجمه موندین فعلا بحث رو تموم کنید اون رو یاد بگیرین بعد در مورد علم صحبت میکنیم.
      اصلا گیرم تئوری رو بردید زیر سوال با آزمایش های اثبات چیکار میکنید؟
      اونوقت گرانش رو چطور توجیه میکنید که سیاه چاله و موج گرانشی رو توجیه کنید؟

    • شهروز ۱۱ خرداد, ۱۳۹۸ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۳۲ پاسخ دادن

     اون متن انکلیسی معنیش این میشه:
     از آن به بعد معتقاعد شدم که حرکت زمین را با هیچ آزمایش نوری نمیتوان ثابت کرد.
     یعنی این سایت اشتباهی مرتکب نشده.

 2. رضا ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۷:۵۱ پاسخ دادن

  شما که به این سادگی فرار میکنید و پاسخ دادن رو مسدود میکنید همین سایت را هم ببندید سنگین ترین
  همچنان منتظر جواب موج گرانشی و بحث علمی هستم
  موفق بااشید

 3. مهران بلوری ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۷ پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشید….
  نظر شما راجب به اولین کاشفین قطب جنوب (اسکات و آموندسن) چیه؟ یعنی اونا هم از تخت بودن زمین مطلع بودن و دروغ گفتن که به نقطه نود درجه قطبی رسیدن؟
  با تشکر….

   • مهران بلوری ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۵:۵۸ پاسخ دادن

    با سلامی دوباره….
    میشه بیشتر توضیح بدین؟ آخه وقتی آموندسن ادعا داره که به جنوبی ترین نقطه زمین رسیده، در شرایطی که در زمین تخت اصلا چنین چیزی امکان نداره و توی یه کره ما میتونیم جنوبی ترین نقطه رو داشته باشیم، چطور ممکنه که حرفش درست باشه؟

    • flatearther ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۴۱ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     او به هدف مورد نظرش رسیده است.(یعنی مکانی که مد نظرش بوده)حال اهمیت ندارد که در یک کره یا زمین تخت آن نقطه چه نامیده شود. (با پیش فرض یک زمین کروی این امکان دارد)
     موفق باشید

    • flatearther ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۹ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     قطب شمال در مرکز و جنوب دورتادور زمین.
     خورشید و ماه، سیارات و ستارگان به دور مرکز یعنی قطب شمال چرخش دارند و نور خورشید همیشه با زاویه ای مایل به قطب شمال می تابد. این زاویه مایل برای قطب جنوب نیز وجود دارد و البته کمی بیشتر از قطب شمال است به همین ترتیب آن مناطق شرایط متفاوتی دارند.
     موفق باشید

     • حمید ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۴۲

      میدان مغناطیسی به چه شکل هست و انحراف از قطب اون چطور توجیه میشه؟
      با در نظر گرفتن این واقعیت که این انحراف در همه جا وجود نداره، اگر قطب میدان مغناطیسی درست در وسط باشه انحرافی نخواهیم داشت و اگر جابجا باشد در هر صورتی این انحراف های فعلی قابل مشاهده نخواهد بود

     • flatearther ۳ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۳۹

      در یک زمین تخت میدان مغناطیسی مانند یک آهنربای حلقه ای عمل میکند در حقیقت شمال در مرکز و جنوب دورتادور. انحرافی در محور وجود ندارد.
      موفق باشید

     • حمید ۵ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۲:۲۴

      جدا از هز نظریه ای جهتی که قطب نما نشان میدهد با قطب شمال نسبت به موقعیت جغرافیایی بین صفر تا حدود ۲۰ درجه اختلاف دارد این دیگه مشاهده است و ربطی به چیز دیگه نداره باید بتونید این رو توجیه کنید نه اینکه بگید نیست اصلا

   • حمید ۶ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۱۹ پاسخ دادن

    این کلیپ هم چیز خاصی نداره طرف میخواد با زیر سوال بردن نوع فیزیک فعلی بگه نمیشه به اونها اعتماد کرد ولی ما میبینیم که تئوری های قدیمی مثل بوزون هیگز دارن اثبات میشن، برای زیر سوال بردن موج گرانشی میان فقط یک احتمال رو که مطرح شده رو زیر سوال میبرن و مثلا اثبات میکنن، این چیز قابل قبولی نیست، نتایج آزمایش کاملا واضح بود فقط وقتی میتونید نقضی بیارید که توجیهی برای نتیجه اون آزمایش ها بیارید اگر توجیهی نیست فغلا کنار بایستید

    • flatearther ۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۲۶ پاسخ دادن

     سلام مجدد خدمت شما
     دوست عزیز، هیچ استدلال و برهانی امواج گرانشی را ساپورت نمیکند. اینکه در تلوزیون شنیده اید این امواج رویت شدند یا فلان دانشمند یا رصدخانه آن را کشف کرده نمیتواند اثباتی برای وجودشان باشد. این موارد تنها برای حمایت از نسبیت باطل شده انیشتین جعل میشوند و هیچ مبنای علمی و عقلی ای ندارند.
     موفق باشید

     • حمید ۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۴۶

      خوب مشکلی نیست، اصلا فقط توجیه اشتباه نسبیت،
      ازمایشگاهی هم که این رو نشون داده چیز عجیب غریب و خیلی محرمانه ای نیست و افراد زیادی ارتعاش نور رو دیدند، دیگه شما که نمیتونی مشاهده رو بگی نه جعلیه، باید برای این مشاهده بتونید دلیل بیارید ولی ظاهرا تنها فرار رو به جلو در دستور کار شما است.

     • flatearther ۹ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۰۲

      سلام مجدد خدمت شما
      نام آزمایشگاه
      نام کسانی که ادعا کردند امواج را دیده اند
      نام رصدخانه ها و.. را برای بنده بنویسید.(گرچه فرقی هم ندارد) شخصی نیز ادعا میکند قوری پرنده و معلقی را با تلسکوپ پیشرفته ای که فقط خودش آن را دارد دیده است و دیگران نمیتوانند آن را مشاهده کنند. این مورد نه قابل اثبات است نه قابل رد. فقط یک ادعا می باشد درست مانند امواج گرانشی.
      موفق باشید

 4. حمید ۶ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۱۲ پاسخ دادن

  در مورد قطب نما توی همون کلیپی هم که فرستادید انحرافش رو در نظر نگرفته، دیگه اینکه ربطی به نسبیت نداره باید مدلی ارائه کنید که انحراف هایی که الان مشاهده میشه رو بتونه توضیح بده این استدلال ها فقط حاصل کمبود اطلاعات کافی بوده تا اینجا

   • حمید ۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۴۹ پاسخ دادن

    مثل اینکه شما کلا متوجه نیستید و نمیدونید که قطب نما با جهت شمال واقعی زاویه داره، این هم مشاهده است و نمیشه از زیرش در رفت، ولی توی مدلی که شما به عنوان جواب میارید این انحراف وجود نداره و این تناقض هستش ، قطب نما رو در یک کره و یک زمین تخت(در نقشه هر دو مدل) بررسی کنید.
    موفق باشید

     • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۲۵

      چه کنید که غیر کلیپ آهی در بساط ندارید
      این کلیپ هم مشکلات علمی داشت ، این عروسک مرکز میدان مغناطیسی رو فارغ از قوانین مفناطیسی میگرفت یک نقطه در نظر میگرفت و روی کره خط مستقیم میکشه که درست نیست
      بیشتر تلاش کنید
      موفق باشید

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۴۴

      سلام مجدد
      خیر
      کلیپ توضیح بهتری میدهد تا اینکه بخواهیم ساعت ها بنشینیم و تایپ کنیم.
      درحال حاضر شما فقط درحال بهانه آوردن هستید.همین جمله شما” چه کنید که غیر کلیپ آهی در بساط ندارید” نشان دهنده مغلطه و فرار شما از حقیقت می باشد. کلیپ ایرادی نداشت. کافیست Magnetic declination flat earth را سرچ کنید تا هزاران پاسخ به شبهه ای که از روی بی اطلاعی ایجاد شده به شما داده شود.
      موفق باشید

     • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۱۷

      مثل پاسخ های قبل فرار و اشاره به چیز هایی که از ابراز اون عاجزید و هی اینور اونور پاس میدین
      انشالله که هدایت میشین یک روزی

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۱۸

      سلام مجدد
      مشخص است این شمایید که درحال فرار هستید چرا که زیر پستی که بصورت علمی اتر را اثبات و نسبیت را نقض میکند دارید از چیز های مجهول و بیهوده دفاع میکنید.
      امیدوارم با حقیقت کنار بیایید.
      موفق باشید

     • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۲۲

      آخه این آزمایش اصلا جای بحث ندارد نادیده گرفته شده چون دارای اشکال علمی است، دو پرتو نور در جهات متفاوت به دلیل چرخش میز مدت زمان بیشتری برای رسیدن به آینه ها طی میکنند و طبیعی است برای رسیدن به تداخل سنج دارای فاصله زمانی خواهند بود ، این آزمایش به سادگی با نسبیت قابل باز نویسی است هیچ چیز رو اثبات نمیکنه

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۲۶

      دوست عزیز در این پست نوشته شده که چرا توضیح نسبیت برای توجیه این آزمایش غلط است. شما حتی به خود زحمت مطالعه این پست را هم ندادید.
      موفق باشید

 5. سوال ۱۳ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۳۱ پاسخ دادن

  سلام.
  یک سوال از گردانندگان این سایت که واقعا زحمت زیادی در بیان و تبیین دیدگاهشون می کشن داشتم.
  آیا آزمایش یا مشاهده ای رو متصور هستید که کروی بودن زمین رو برای شما ثابت کنه؟ یعنی تحت چه شرایطی براتون قابل تصور هست که تخت بودن زمین رو نفی کنید. منظور بنده این نیست که زمین تخته یا کروی بلکه سوالم اینه که چه مشاهده فرضی ای برای شما قانع کننده محسوب میشه ؟ مثلا سفر شخص خودتون به فضا و دیدن واقعیت از فراز چند هزار کیلومتری؟ یا هر شرایط فرضی دیگه ای

  • flatearther ۱۴ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۰۹ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   -آزمایش های مختلف لیزر (که بارها انجام شده و نتیجه تخت بودن زمین بوده است)
   -آزمایشات مشاهداتی مانند آزمایش سطح بدفورد. (آزمایشات مشابه در مشاهده کوهستان یا افق مرئی شهر ها نشان از تخت بودن زمین میدهند)
   -آزمایشات مایکلسون مورلی( که برای اثبات حرکت زمین طراحی شد اما اثبات کرد زمین بی حرکت و ساکن است)
   و….
   آزمایشی وجود ندارد که کرویت یا حرکت زمین را نشان دهد. اگر آزمایشی میشناسید معرفی کنید
   موفق باشید

   • سوال ۱۶ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۰:۳۰ پاسخ دادن

    ببینید سال بنده رو متوجه نشدید. من نپرسیدم چه ازمایشهایی تخت بودن زمی رو ثابت می کنه.
    سوالم این بود ایا ازمایش یا مشاهده ای (حتی فرضی) می تونید تصور کنید که تخت بودن زمین رو پیش شما زیر سوال ببره؟

    • flatearther ۱۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۵۷ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     سوال شمارا بطور کامل متوجه شدم. آزمایشاتی را نام بردم که اجرا کنندگان آن فکر میکردند کرویت زمین با آن ها اثبات میشود اما نشد. درحال حاضر هیچ آزمایشی وجود ندارد که کرویت زمین را تایید کند.
     موفق باشید

 6. وبگرد ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۱۱ پاسخ دادن

  میگفتن زمانی ک پیامبر مبعوث شد اعراب بر سر درازی گردن شترها و یا تعداد بیشتر مردگانشون فخر میفروختن بهم……..خلاصه روزگار جهالت بود و بگذشت……… البته امروز هم جهل مدرن شده و موضوعات و پیام اوران راستی عوض شدن….مهم اینه ک بجای لجاجت بر سر گردن شتر جهل خودمون کمی منعطفتر فکر کنیم ک خالق خودش فتح باب میکنه ایشالا

 7. سوال ۱۹ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۰:۰۹ پاسخ دادن

  ببینید مثل این که من منظورم رو درست انتقال ندادم . اجازه بدید با یه مثال عرض کنم خدمتتون.من شخصا اعتقاد دارم آب هیچ وقت در منفی پانزده درجه و در فشار اتمسفر به جوش نمیاد. حتی اگر ماده خاصی درش حل بشه مثلا.هیچ آزمایشی هم وجود نداره که ثابت کنه آب میشه در منفی پانزده درجه به جوش بیاد. اما من می تونم آزمایش “فرضی” ای رو “تصور” کنم به شرح ذیل که خلاف نظر من رو نشون بده:
  اگر شخص مدعی بیاد و مثلا جلو چشم خودم آب معمولی رو بیاره یه چیزی قاطی اش کنه و در یه سرد کنده ای که مثلا می بینم برفک داره و خودم سرماش رو حس می کنم و دماسنجش منفی پونزده درجه رو نشون می ده و مثلا درش شیشه ایه و داخلش رو می شه کامل دیدو بعد از یه مدت ببینم که داخلش آب به جوش میاد برام قابل تصوره که ادعاش رو بپذیرم.
  اینجا من فقط یه “آزمایش فرضی ” رو توضیح دادم که در صورت انجامش این امکان رو می دم که خلاف نظرم رو بپذیرم. سوال من این بود آیا چنین آزمایش فرضی ای حتی به صورت فرضی برای شما قابل تصور هست که تخت بودن زمین رو براتون زیر سوال ببره؟ چیه اون آزمایش؟

 8. alirezaaa ۲۰ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۶ پاسخ دادن

  دستتون درد نکنه مردم رو از گمراهی در میارید.افرین.یک وقت خام حرفای این کروی گراها نشید و دلسرد ما پشتتونیم.در این پست شما قشنگ اومدی نسبیت رو زیر سوال بردی بعد یک عده میان حرف از نسبیت میزنن.اگر شما ها مطمعنید که زمین تخت دروغه پس چرا میاید اینجا و چرت و پرت مینویسید.هاننن.

ارسال نظر جدید