وقتی کیهان شناسی مدرن از مسیر علم خارج میشود

امروزه در مباحث کیهان شناسی بسیار درباره ماده تاریک میشنویم. ادعا های فروانی وجود دارد که ماده تاریک چه هست وچگونه کار میکند. برای مثال میتوان به سخنان میچیوکاکو در یک مصاحبه اشاره کرد:

“باور کنید یا نه، تلسکوپ هابل طی سال ها نقشه هایی از چیزی که آن را ماده تاریک می نامیم به ما ارائه داده است. ماده تاریک اکثر جهان را شامل میشود و از اتم ها ساخته نشده. استاد شیمی شما اشتباه میکرده که میگفته جهان از اتم ها ساخته شده است. اکنون این نسل از کتاب های درسی باید از بین بروند…..ماده تاریک نامرئی است و نمیتوان از آن تصویری تهیه کرد اما ما میدانیم که ماده تاریک وجود دارد و این به علت حضور گرانشی آن است.”

منبع:

Michio Kaku, interviewed on “Parallel Universes” on the BBC February 14,
۲۰۰۲. http://www.bbc.co.uk/ science/horizon/2001/parallelunitrans.shtml.

کاکو در انتخاب زبان خود بسیار باهوش است. وقتی او میگوید: “ما میدانیم ماده تاریک وجود دارد و این به علت حضور گرانشی آن است.” او می گوید اگرچه ما هیچ دلیل و برهان مشاهداتی ای نداریم اما این ماده وجود دارد زیرا نظریه های موجود در مورد گرانش بدون آن نمی توانند کار کنند.

حال چطور این اتفاق رخ داد؟ در سال ۱۹۷۰ ورا روبین کشف کرد که کهکشان ها با توجه به قوانین نیوتون نمیچرخند. بخش‌های بیرونی کهکشان بسیار سریع‌تر از چیزی که بتوان با بهره از کل محتوای ستاره، گاز و غبار آنها، و قانون گرانش نیوتن یا اینشتین توضیح داد [به گرد هسته‌ی کهکشان] می‌چرخند. برخلاف سیارات که به دور ستارگان چرخش میکنند (سیارات داخلی با سرعت بیشتر و سیارات خارجی با سرعت کمتر)، سرعت قسمت خارجی و داخلی کهکشان ها تفاوت چندانی باهم نداشت. این یک مشکل جدی برای طرفداران بیگ بنگ که ادعا میکردند جهان ۱۳.۷ میلیارد سال عمر دارد ایجاد میکرد. اگر این کهکشانهای مارپیچی که به سرعت در حال چرخش هستند، ۱۳.۷ میلیارد سال باقی می مانند بدون اینکه خود را به یک توپ جمع و جور تبدیل کنند،آنها برای جلوگیری از فروپاشی نیاز به نیروی خارجی دارند.

ورود ماده تاریک

برای انطباق با فرمول نیوتونی، کهکشان ها %۲۳ ماده بیشتر از آنچه دارند، نیاز دارند و این ماده باید به درستی در اطراف کهکشان توزیع شده باشد. در زیر یک تصویر از این که چگونه دانشمندان امروز معتقدند ماده تاریک در داخل و اطراف یک کهکشان معمولی وجود دارد میتوانید ببینید:

مسئله دیگری که با ماده تاریک وجود دارد، شکل گیری کهکشان ها است. همانطور که Marcus Chown میگوید:

“ماده تاریک تبدیل به یک عنصر ضروری در کیهانشناسی مدرن شده است. به همین دلیل است که انفجار بزرگ به خودی خود نمی تواند توضیح دهد که چگونه ممکن است پس از تولد جهان، کهکشان ها از این ماده مصنوعی تشکیل شده باشند. مشکل این است که گاز و گرد و غبار ساخته شده از ماده طبیعی برای کهکشان ها بیش از حد به طور مساوی پخش می شدند تا فقط در ۱۳.۷ میلیارد سال باهم جمع شوند. کیهان شناسان ظاهرا این مشکل را با اضافه کردن ماده تاریک حل کرده اند که کشش اضافی مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به تشکیل کهکشان را فراهم می کند.

همان جابجایی گرانشی به توضیح حرکت سریع ستاره های دور از مرکز کهکشان کمک می کند. ستاره شناسان سرعت ستارگانی که به دور مرکز کهکشانشان با سرعت میچرخند اندازه گیری میکنند. اما گرانش اضافی ماده تاریک، توضیح میدهد که چگونه کهکشانها ستارگان سرعت بالای خود را نگه دارند. همچنین ماده تاریک برای توضیح اینکه چگونه خوشه هایی کهکشانی می توانند  کهکشان هایی که درحال چرخش با سرعت بالا به دور مرکز خوشه هستند را نگه دارند نیاز است. Scarpa میگوید: “اما به نظر نمیرسد که ماده تاریک راه حل و درمان همه مشکلات باشد. آنچه او را نگران میکند تناقضات و ناسازگاری های این نظریه است. او میگوید: “اگر به ماده تاریک اعتقاد داشته باشید، قطعا این را کشف خواهید کرد که مقدار بسیار زیادی از آن وجود دارد. ” به خصوص مشاهدات او اشاره به ماده تاریک در مکان هایی میکند که کیهان شناسان می گویند که نباید در اینجا وجود داشته باشد. در مکان هایی که کسی انتظارش را ندارد میتواند وجود داشته باشد. بر خلاف مواد معمولی، مواد تاریک به طور کامل قادر به انتشار نور و یا هر نوع دیگری از تابش الکترومغناطیسی نیستند. این به این معنی است که ابری از این مواد نمی تواند از گرما داخلی خود عبور کندکه یک فرایند حیاتی برای انقباض گرانشی است، بنابراین ماده تاریک نمی تواند به راحتی در مقیاس های کوچک مانند خوشه های کروی هم جمع شود. اما مشاهدات اسکارپا داستان دیگری را می گوید. او و همکارانش شواهدی دریافت کرده اند که ستارگان در خوشه های کروی سریعتر از آن حرکت می کنند که گرانش ماده مرئی بتواند آن را توضیح دهد. همانطور که در کهکشان های بزرگتر کار می کنند! آنها سه خوشه کروی را مطالعه کرده اند. از جمله بزرگترین آن ها امگا قنطورس است که حاوی حدود یک میلیون ستاره است. آن ها فهمیدند که در هر سه، رفتار مشابهی دیده میشود.بنابراین اگر ماده تاریک نیست، چه اتفاقی افتاده است؟

تیم Scarpa معتقد است که پاسخ ممکن است به نوعی فروپاشی قوانین گرانش نیوتن باشد! در ستاره‌شناسی این قانون بیشتر با نام قانون عکس مربع مطرح است. قانون عکس مربع می‌گوید مقدار نیروی گرانش میان خورشید و یک سیاره برابر است با عکس مجذور فاصله میان آن دو. ستاره‌ای که دورتر باشد در مقایسه با ستاره نزدیک‌تر، با درخشندگی حقیقی یکسان، کم‌نورتر به‌نظر می‌رسد. زیرا تا نور آن به زمین برسد در محوطه بزرگ‌تری پراکنده می‌شود و ستاره، کم‌سوتر به‌نظر می‌رسد. قانون عکس مربع می‌گوید که روشنایی ظاهری یک ستاره متناسب با مربع فاصله آن (یعنی فاصله آن به توان دو) کاهش می‌یابد. مثلاً دو ستاره با درخشندگی حقیقی برابر را در نظر بگیریم؛ اگر یکی دو برابر دیگری از ما فاصله داشته باشد، ستاره نزدیک‌تر چهار بار پرنورتر به‌نظر می‌رسد. مشاهدات آنها(تیم Scarpa) از خوشه های کروی نشان داد که قانون عکس مربع تنها با توجه به برخی سرعت ها درست است. با توجه به این، به نظر میرسد که گرانش آهسته تر از پیش بینی نیوتون از بین برود. دقیقا همان اثر در کهکشان مارپیچی و خوشه های غنی از کهکشان ها دیده می شود. این بیش از ۲۰ سال پیش توسط Mordehai Milgrom در موسسه Weizmann شناسایی شد که تئوری ای برای توضیح این پدیده پیشنهاد کرد به نام دینامیک نیوتنی اصلاح شده (MOND).

از ویکی پدیا:

“در فیزیک٬ دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده (به انگلیسی: Modified Newtonian Dynamics)، یا به طور خلاصه MOND، فرضیه‌ای است که تلاش می‌کند با اصلاح قانون گرانش نیوتون، مسئلۀ چرخش کهکشانی را توضیح دهد. در کهکشان‌ها، سرعت چرخش ستاره‌ها و گازها به دور مرکز کهکشان یکنواخت است که با پیش‌بینی قانون جهانی گرانش نیوتون مغایر است. این قانون پیش‌بینی می‌کند که اجرام دورتر باید با سرعت کمتری بچرخند. مانند سامانۀ خورشیدی، که سیاره‌های دورتر با سرعت کمتری به دور خورشید می‌چرخند”

اسکارپا اشاره می کند که شتاب حیاتی ۱۰-۱۰ متر در هر ثانیه در ثانیه که برای کهکشان ها شناسایی شده است، برای خوشه های کروی نیز وجود دارد و کار او باعث نتیجه گیری مشابه با Milgrom شد. اسکارپا گفت: هیچ نیازی به ماده تاریک در جهان نیست!”

منبع:

Did the big bang really happen,” Marcus Chown, New Scientist, July 2, 2005,p. 4.

اگرچه تصویر بالا ماده تاریک را مانند یک هاله به دور کهکشان نشان میدهد، اما در حقیقت کیهان شناسی مدرن ادعا میکند که ماده تاریک در تمام جهان پخش است. برای مثال میچیو کاکو میگوید: “کشف اخیر ماده تاریک و انرژی تاریک، این واقعیت را برجسته می کند که عناصر شیمیایی بالاتر که بدن ما را تشکیل می دهند، تنها ۰.۰۳ درصد از محتوای ماده / انرژی کل جهان را تشکیل می دهند. “

منبع:

Parallel Worlds, p. 347

چگونگی این فراگیر بودن و پراکندگی ماده تاریک که اجازه دهد بازوی کهکشان نرخ چرخش غیرمستقیم داشته باشد توضیح داده نشده. به جای اصلاح مفهوم کهکشان ها و چگونگی چرخش آنها و یا حتی قوانین نیوتن (همانطور که آنها به دلیل حضیض عطارد یک بار تغییر کردند) و پرسش از مبنای بیگ بنگ، کیهان شناسی مدرن ماده ای اختراع کرده است که بدون کوچک ترین دلایل مشاهداتی وجود آن را قبول دارد.

منبع:

۲۷۰ .Parallel Worlds, p

به عنوان مثال، زمانی که پروفسور کاکو می گوید که فقط به علت حضور گرانشی ماده تاریک به وجود آن اعتقاد کامل دارد، او صرفا به این واقعیت اشاره دارد که گرانش کهکشانها کار نمی کند مگر اینکه علم خودسرانه ماده تاریک را اضافه کند. برای پوشش این حقیقت که این ماده از نظر تجربی تایید نمیشود و غلط است،کاکو ادعا می کند که این ماده کاملا متفاوتی نسبت به مواد معمولی باریونی است و بنابراین غیر قابل کشف و نایافتنی است(به عنوان مثال، “نامرئی به دلیل اینکه نور از زیر آن می رود”) اما قانون نیوتن (F = ma) اگر ماده تاریک ماده طبیعی باریونی بود عمل میکرد.از این رو،ماده تاریک می تواند مکان خود را بسته به محیط آن تغییر دهد. تمام این حدسیات و فرضیات بی پایه با بی شرمی تمام علم خوانده میشود! ماده تاریکی که کیهان شناسی مدرن از آن سخن میگوید هیچ فرقی با در آوردن یک خرگوش از کلاه شعبده بازی ندارد.(فرقی با خرافات و شعبده ندارد) دلیل اصلی استفاده کردن از این فرضیات بی پایه و بی برهان این است که کیهان شناسان این واقعیت را که زمین و کیهان با قوانین فیزیکی دیگری کار میکنند را عمدا نادیده گرفتند. این باعث می شود که زمین خاص باشد.اما ماده تاریک نقش یک اکولایزر بزرگ را ایفا میکند که همه چیز را در جهان مانند یکدیگر نشان میدهد این درحالی است که زمین خاص است و یک ذره کوچک و بی اهمیت در یک کیهان بی کران و بی رحم نیست. حقیقت سخت این است که شواهد تجربی واقعیت کاملا متفاوتی را نشان می دهد.

به عنوان مثال، یک مطالعه اخیر توسط ستاره شناسان شیلی نشان می دهد که ماده تاریک از تخیل کیهان شناسی مدرن نشات میگیرد. این گزارش در ScienceDaily بیان میکند:

“دقیقترین مطالعه تاکنون از حرکت ستارگان در راه شیری هیچ شواهدی از ماده تاریک در حجم زیاد در اطراف خورشید پیدا نکرده است. با توجه به نظریه های به طور کلی پذیرفته شده، انتظار میرود که اطراف خورشید با ماده تاریک پر شده باشد،یک ماده نامرئی اسرار آمیز که تنها بطور غیرمستقیم توسط نیروی گرانشی ای که اعمال میکند مشخص میشود. اما یک مطالعه جدید توسط یک تیم از ستاره شناسان در شیلی کشف کرده است که این نظریه ها به واقعیت های مشاهدتی نمی رسند. این بدان معنی است که تلاش برای تشخیص مستقیم ذرات ماده تاریک در زمین موفق نبوده. تیم با استفاده از تلسکوپ MPG / ESO 2.2 متری در رصدخانه لا سیلای رصدخانه ی جنوبی اروپا همراه با تلسکوپ های دیگر، حرکت های بیش از ۴۰۰ ستاره تا ۱۳۰۰۰ سال نوری از خورشید را نشان می دهد. با توجه به اطلاعات جدید، جرم های مواد را در مجاورت خورشید محاسبه کرده اند. در حجمی حدود چهار بار بزرگتر از آنچه قبلا در نظر گرفته شده است. Christian Moni Bidin  رهبر این تیم میگوید: “مقدار جرمی که ما در نظر میگیریم کاملا مطابق با آنچه است که میبینیم. ستارگان، گرد و غبار و گاز – در منطقه اطراف خورشید ” اما جایی برای مواد اضافی ای که ما انتظار داشتیم، مانند ماده تاریک، وجود ندارد. محاسبات ما نشان می دهد که ماده تاریک باید در اندازه گیری های ما بسیار واضح نشان داده شود. اما حقیقتا وجود ندارد! ماده تاریک یک ماده مرموز است که دیده نمیشود، اما خود را توسط کشش گرانشی بر مواد اطرافش نشان میدهد. در ابتدا این عنصر اضافی در کیهان توضیح داد که چرا قسمت های بیرونی کهکشان ها، از جمله راه شیری خود ما، به سرعت چرخش میکنند، اما ماده تاریک هم اکنون یک جزء ضروری از نظریه های کهکشان های شکل گرفته و تکامل یافته است. امروزه به طور گسترده ای پذیرفته شده است که این عنصر تیره حدود ۸۰ درصد جرم در جهان را تشکیل می دهد اما حقیقت این است که این ماده کاملا مبهم و ناشناخته است. تمام تلاش هایی که تا کنون برای تشخیص ماده تاریک در آزمایشگاه های زمین انجام شده ناکام مانده است. با دقت اندازه گیری حرکات بسیاری از ستاره ها،به خصوص آن هایی که از صفحه راه شیری دور هستند، تیم میتواند به عقب برود تا نتیجه بگیرد که چقدر ماده وجود دارد. حرکات در نتیجه کشش گرانشی متقابل همه مواد است، فرقی نمیکند که ماده معمولی ای مانند ستاره باشد یا ماده تاریک. مدل های موجود در ستاره شناسان چگونگی تشکیل و چرخش کهکشان ها نشان می دهد که راه شیری توسط یک هاله ماده تاریک احاطه شده است. آنها نمیتوانند به طور دقیق پیش بینی کنند که این هاله به چه شکل است، اما آنها انتظار دارند مقدار قابل توجهی در منطقه اطراف خورشید پیدا کنند. اما فقط شکل بسیار نامطلوب برای هاله ماده تاریک-مانند یک فرم بسیار طولانی-می تواند فقدان ماده تاریک را که در تحقیق جدید یافت شده، توضیح دهد. نتایج جدید نیز بدین معنی است که تلاش برای شناسایی ماده تاریک بر روی زمین با تلاش برای مشخص کردن تعامل نادر بین ذرات ماده تاریک و ماده “طبیعی” بعید است که موفق باشد. علیرغم نتایج جدید، راه شیری مطمئنا چرخش بسیار سریعتر از چیزی است که قابل مشاهده باشد. بنابراین، اگر ماده تاریک جایی که ما انتظار داشتیم وجود نداشته باشد، باید یک راه حل جدید برای مشکل مفقود شده پیدا شود. نتایج ما با مدل های پذیرفته شده در حال حاضر در تناقض است. راز ماده تاریک نه تنها حل نشده بلکه پیچیده تر نیز شده است”

منبع:

“Serious Blow to Dark Matter Theories? New Study Finds Mysterious Lack of
Dark Matter in Sun’s Neighborhood,” ScienceDaily, Apr. 18, 2012. The Chilean
group of Astronomers consists of: C. Moni Bidin (Departamento de Astronomía,
Universidad de Concepción, Chile), G. Carraro (European Southern Observatory,
Santiago, Chile), R. A. Méndez (Departamento de Astronomía, Universidad de
Chile, Santiago, Chile) and R. Smith (Departamento de Astronomía, Universidad
de Concepción, Chile).

در حالی که کشف ورا روبین از طبیعت بی نظیر چرخش کهکشان نشان داد که چگونه کیهان شناسی مدرن رویکرد تجربی(یا روش های علمی) را کنار می گذارد تا پارادایم گرانقیمت خود را حفظ کند! ورا روبین یک کشف علمی دیگر به دنیای علم ارائه داد تا راه حلی برای ماده تاریک باشد اما عمدا نادیده گرفته شد. روبین کشف کرد که اگر ما تمام حرکات شناخته شده را در صفحه کهکشانی اضافه کنیم، مجموع حرکت در مجاورت زمین صفر است. این یافته ها نشان می دهد که زمین در مرکز قرار داشته و همین دلیل بود که روبین قبل از تحقیق خود گفت: “خوشبختانه،مجبور به بازگشت به مدل کوپرنیکی نخواهیم بود که شامل یک سلسله مراتب حرکت است که مجموع آن در خورشید صفر است.” حقیقت این است که علم مدرن کشف کرده است که اگر زمین در مرکز قرار داشته باشد نیازی به چنین فاجعه ای “تاریک” وجود ندارد. درواقع زمین باید ثابت باشد!

منبع:

Vera C. Rubin, Norbert Thonnard and W. Kent Ford, Jr., “Motion of the
Galaxy and the Local Group determined from the velocity anisotropy of distant Sc
I galaxies,” The Astronomical Journal, vol. 81, No. 9, Sept. 1976, p. 735.

See chapter 3’s coverage of Oxford scientist Timothy Clifton in the subtitled
section “Dark Energy or Geocentrism?”

اما آن ها هنوز سعی میکنند تا همه چیز را به نفع خود تغییر دهند. آخرین ادعا برای احتمال کشف ماده تاریک از طیف سنج مغناطیسی آلفا به این صورت بود که ادعا شد یک جمع کننده ذره در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی نصب شده است. فیزیکدان MIT، ساموئل تینگ، محقق اصلی AMS، معتقد است که ماده تاریک خود را نابود می کند و الکترون ها و پوزیترون ها را تشکیل می دهد. اگر تعداد پوزیترون ها از آنچه انتظار میرود بیشتر باشد یا توزیع آن ایزوتروپیک باشد، تینگ معتقد است که ممکن است حضور قبلی ماده تاریک را نشان دهد.

منبع:

http://www.space.com/19845-dark-matter-found-nasa-experiment.html

علاوه بر این واقعیت که اینها حدس و گمان است، این شبیه همان تفسیر نادرستی است که در سال ۱۹۳۲ اتفاق افتاد! درست هنگامی که کارل اندرسون پوزیترون را کشف کرد. (که قبلا توسط پل دیراک در سال ۱۹۲۸ تئوری شده بود). اندرسون دریافت هنگامی که تابش گاما کمتر از ۱.۰۲۲ میلیون الکترون ولت (MeV)، در هر نقطه ای از فضا در آزمایشگاهش تخلیه شده،یک الکترون و پوزیترون از آن نقطه ظاهر میشود.

۱.۰۲۲ MeV equals 3.9 × ۱۰-۱۹ calories

او همچنین گفت که اگر یک الکترون با یک پوزیترون مواجه شود، دو ذره ناپدید می شوند و دو کوانتای گاما را تولید می کنند که در جهت مخالف پراکنده است، اما با انرژی ترکیبی ۱.۰۲۲ MeV. در دوران انیشتین E = mc2، این پدیده به عنوان دلیلی برای این که ماده میتواند در هوا ساخته یا نابود شود تفسیر شد. از آنجا که AMS مبتنی بر تشخیص تابش گاما که پوزیترون تولید می کند است، به نظر می رسد همان مورد در نظریه تینگ باشد. متاسفانه، این دانشمندان فراموش کرده اند که این را در نظر بگیرند که جفت های الکترون / پوزیترون ممکن است تمام فضا را پر کنند و این که تابش گامای کافی، جفت ها را آزاد می کند. البته اگر این درست باشد، فضای بدون اتر انیشتین و نسبیت عام و خاص بیهوده میشود (کنار گذاشته میشود)

باردیگر شاهد استفاده از فرضیات و حدسیات بجای علم در کیهان شناسی مدرن بودیم. در طول تاریخ، طرفداران فرضیه خورشید مرکزی بارها دست به جعل اسناد و پوشاندن لباس علم به شبه علم زده اند. پس از بارها آزمایش و تست برای اثبات چرخش زمین که با شکست مواجه شدند، به دنبال بهانه ای برای تغییر نتایج آزمایشات بودند و وقتی در جایی به بن بست خوردند از خیال پردازی بجای علم استفاده کردند. درواقع علم حقیقی هرگز تایید نمیکند که زمین یک کره چرخان به دور یک ستاره کوچک در یک کیهان بی کران است. باردیگر در اینجا اعلام میکنیم که تا به امروز هر آزمایشی که برای اثبات حرکت و انحنای زمین انجام شده با شکست مواجه شده و طرفداران فرضیه خورشید مرکزی همواره به دنبال بهانه های بسیار برای تغییر این نتایج یا توجیه آن با دلایل بی اساس هستند. زمین تخت گرایان در دو سال گذشته (۲۰۱۶-۲۰۱۷) رشد بسیاری داشتند و از امسال تا چند سال آینده شاهد بهترین اتفاقات در جهان خواهید بود که به نفع زمین تخت خواهد بود.

مقالات مرتبط با اثبات ثابت بودن زمین:

از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است

بررسی تخصصی آزمایش مایکلسون-مورلی

 

 

با تشکر از همراهی شما دوستان

لطفا به کانال تلگرامی ما بپیوندید:

https://telegram.me/flatearthfarsi

Share this post

16 comments

اضافه کنید
 1. سولماز ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۰۶:۵۴ پاسخ دادن

  به قدرت تفکر خود اتکا کنید؛ هر مطلبی را که در اینترنت، فیسبوک، کانال های تلگرامی یا یوتیوب دیدید و یا از اقوام درجه یک خود در مکان‌های مختلف شنیدید، باور نکنید. احتمال اینکه در تصادف رانندگی بمیرید بیشتر از آن است که توسط برخورد سیارک به زمین در فوریه ۲۰۱۹ جان خود را از دست دهید. هارپ ربطی به زلزله در ایران یا هرجای دیگر جهان ندارد. سفر به ماه جعلی نیست، زمین تخت نیست و همه‌ی قدیسین انسان‌هایی پاک نیستند.
  پرفسور فیروز نادری
  راستی همین دیروز موشک ایلان ماسک تمام نقشه های شما رو نقش بر آب کرد

  • flatearther ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۵۰ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   صرفا این متن آقای نادری یک حرف است که ابتدای آن کاملا درست می باشد. مطالب ما از هرجا نیست و مطلب غیر معتبر منتشر نمیکنیم. از همین الان این را میگم که ایلان ماسک هرگز نمیتواند بشر را به مریخ برساند چرا که این سیاره ماهیتی کاملا جدا از آنچه تصور میکنید دارد. دروغ های فضایی برایتان آشکار نشده؟ پس مطالعه کنید:
   http://flatearthfarsi.com/?p=550
   http://flatearthfarsi.com/?p=4242
   موفق باشید

  • flatearther ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۱۱:۰۰ پاسخ دادن

   سلام مجدد
   شکل سیارات هیچ ربطی به کره یا تخت بودن زمین ندارد. همانطور که کهکشان،سحابی،سیارک،ستاره و اجسامی با تفاوت های بسیار هستند زمین نیز در این بین یک چیز کاملا جداست. زمین مکانی است که همه اینها به دور آن گردش میکنند. زمین مکان زندگی انسان است اما سیارات و ستارگان محل زندگی انسان نیستند.
   بشر به ماه رفت؟ چون این ماموریت از تلوزیون ها پخش میشد پس حقیقت دارد؟ صد ها دلیل برای رد ماموریت آپولو وجود دارد (آن دلایلی که ناسا ظاهرا به آن ها پاسخ داده را در نظر نگیرید! دلایل جدید و بهتر که ناسا پاسخی به آن نداده است)
   موفق باشید

  • امیر ۲۷ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۰:۳۸ پاسخ دادن

   برای اینکه سرعت حرکت سیارات در منظومه یکی نیست واگر تو در روز دوازده فروردین برای مثال که زمین کمترین فاصله را با مریخ دارد بروی واگر هم در همان لحظه به مریخ برسی باید تقریبا یک سا وبیشتر صبر کنی تا باز کمترین مقدار فاصله ی زمین تا مریخ باشد واگر توهم به توانی در همان لحظه به زمین برسی که این به محاسبات ریاضی نیاز دارد وچون در سفینه یفضیایی نمی توان اینهمه غذا وامکانات فراهم کرد ودر مریخ سکوی پرتاب وجود ندارد و اگر بخواهیم سکو درست کنیم باید حداقل بیست سفینه همزمان به مریخ بفرستیم تابتوانیم وسایل مورد نیاز را برده وسکوی پرتاب بسازیم تا بتوانیم با استفاده از او به زمین سفر کنیم که به هزینه ی بسیار زیادی نیاز دارد

 2. Mehrdad ۲۲ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۴:۰۳ پاسخ دادن

  سلام میخواستم بدونم اگر در زمین تخت خورشید کروی باشه چه مشکلی پیش میاد منظورم اینه که اگر کروی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر کروی باشه حتی پدیده طلوع و غروب خورشید رو بهتر میشه توضیح داد

 3. Mehrdad ۲۲ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۴:۰۹ پاسخ دادن

  سلام …در جواب یکی از کامنت ها گفته بودین که ستاره ها به به گنبد چسبیدند خو اگه چسبیدند چطور سیاره ی ونوس دور خورشید میگرده در مورد کهکشان ها چطور اونا که به گنبد نچسبیدند؟

 4. حسین اختر محققی ۳ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۴۱ پاسخ دادن

  قبل از هر چیزی باید بگویم که من به هیچ وجه در مورد ادعاهای دیگر فعلا هیچ گونه قضاوتی نمی کنم ولی در مورد ماده تاریک باید بگویم که:

  از طريق لينک زير مي توانيد کليپ مستند علمي تقريبا کاملي درباره ماده تاريک را مشاهده نماييد:

  https://www.aparat.com/v/ztMuV/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9

  ولي به نظر من دلايل بسيار محکمي که وجود ماده تاريک را رد مي کنند عبارت است از:

  ۱- چرا در هيچ کدام از مراکز تحقيقات ذرات بنيادي که کم جرم ترين و سريع ترين ذرات بنيادي هم کشف مي شوند ولي ماده تاريک با وجود اينکه گفته مي شود تقريبا ۲۷ درصد جرم جهان را تشکيل مي دهد و مقدارش چندين برابر ماده معمولي است و مسئول گرانش اصلي کهکشان ها هستند ، هيچگونه اثري بر هيچ يک از دستگاه هاي حسگر فوق العاده حساس ندارند در حالي که در کيهان اثرات گرانشي فوق العاده قدرتمندي از خود نشان مي دهند؟

  ۲- دليل اصلي مطرح شدن وجود ماده تاريک در ابتدا اين بود که سرعت حرکت مداري بسياري از ستارگان موجود در کهکشان بيش از حدي بود که گرانش ماده قابل رويت معمولي موجود در کهکشان بتواند آنها را در مدار خود حفظ کند.
  و حالا اين سئوال مطرح مي شود که چرا هرگاه چيز گردي مي بينيم مي خواهيم بگوييم که آن گردو است؟
  و چرا هر لحظه که گرانش را در جايي مي بينيم مي خواهيم بگوييم که حتما ماده اي مسئول ايجاد اين گرانش است؟
  و شايد هيچ ماده اي براي ايجاد اين گرانش اضافي وجود نداشته باشد و يا شايد حتي مسئول اين نيروي نگهدارنده نيروي گرانش نباشد و يک نيروي ناشناخته ديگر باشد.

  اين دقيقا مانند اين است که گذشتگان وجود هرگونه گرما و نوري را به آتش ربط مي دادند در حالي امروزه مي دانيم که منابع توليد نور و گرما بسيار متنوع هستند و براي توليد آنها حتما نيازي به آتش حاصله از فرآيندهاي شيميايي و سوختن نيست مانند نيروي الکتريکي و نيروي هسته اي و … که بدون ايجاد هيچ گونه آتش و دودي مي توانند گرما و نور را ايجاد کنند.

  ۳- ماده تاريک بايد در کدام قسمت کهکشان وجود داشته باشد تا بتواند ستارگان با سرعت بالاي موجود در لبه کهکشاني را در مدار خود حفظ کند؟ چون اگر در مرکز کهکشان باشد سرعت حرکت تعداد بسيار زيادي از ستارگان اطراف مرکز کهکشان بايد بسيار زياد باشد و اگر در ميانه يا لبه باشد پس مرکز با وجود گرانش لبه هاي کهکشان و حجم چند برابري ماده تاريک از هم مي پاشد و همچنين بايد پرسيد که در اين صورت چه نيرويي مسئول نگه داشتن ماده تاريک در مدار خود است و مانع از پرتاب شده آن به خارج از کهکشان مي شود و اگر به طور يکسان در کهکشان توزيع شده باشد پس سرعت ستارگان بخش مياني و مدارهاي لبه کهکشان بايد کمتر از سرعت ستارگان مرکز کهکشان باشد و در حالتي خواهيد ديد که با هر فرضي يک تناقض اساسي بوجود خواهد آمد.

  البته دلايل بسيار زيادي در رابطه با عدم وجود ماده تاريک وجود دارد ولي مهمترين سئوال که سئوالي هميشگي است اين است که چرا به راحتي مطلبي را فقط به واسطه اينکه عده زيادي آن را تاييد مي کنند را قبول مي کنيم؟

  آيا بهتر نيست به جاي اينکه سخن گرا و مدرک گرا باشيم به واقعيت ها و منطق توجه کنيم و حقيقت گرا باشيم؟

  به هر حال به نظر من ماده تاريک به هيچ وجه وجود ندارد و اميدوارم که نظريات ديگري براي توجيه ساختار کهکشان ها و نيروي نگهدارنده ستارگان در مدارهاي خارجي کهکشان ها بيان شود.

  به هر حال منتظر شنيدن نظرات و درک و تحليل شخصي تان براي توضيح چگونگي اين مشاهدات نجومي و ماهيت و منبع گرانش اضافي کهکشان ها به صورت ساده و روان هستم.

  البته لينک دانلود مقاله زير يکي از نظرياتي است که علاوه بر توضيح دليل رفتار کهکشان ها مي تواند بسياري از پديده هاي نجومي ديگر را هم توضيح دهد و با هيچ کدام از اصول فيزيک تداخلي ندارد و باز هم تاکيد مي کنم که حتي ممکن است که اين نظريه هم صحيح نباشد و اين اصلا مهم نيست چون من به تنها چيزي که تعصب دارم حقيقت است:
  http://s8.picofile.com/file/8325197276/Change_Gravity.pdf.html

  البته اين مقاله را براي سايت و وبلاگ زير هم ارسال کرده ام:
  http://www.parssky.com/view/FA/72182.aspx
  http://geranesh.blogsky.com

  باز هم تاکید می کنم که ماده تاریک وجود ندارد مثلا اگر کساني که کارتون لباس جديد پادشاه را ديده باشند مي دانند که دو شياد با ورود به يک شهر توانستند پادشاه آن شهر را فريب بدهند و بگويند که براي پادشاه لباسي خواهند دوخت که نرم تر از هر چيزي و شفاف تر از هر چيزي که تا به حال وجود داشته است را مي بافند که در انتها هم پادشاه با اين توهم که لباس جديدي که از هوا لطيف تر و شفاف تر است و توسط آن دو شياد بافته شده است را به تن کرده است در يک روز عريان در ميان مردم شهر حاضر شد و مردم هم براي او و لباس جديدي که به تن کرده است کف زدند ولي کودکي که در آن بين بود فرياد زد که پادشاه عريان است.
  که البته وجود ماده تاريک هم مانند همين داستان مي باشد که با وجود تاييد همگان ولي از نظر منطق انساني داراي تضاد است.

  لازم به ذکر است که در گذشته همه ریاضیدانان وجود نظم در آرایش اعداد اول در ساختار اعداد طبیعی را رد می کردند در حالی که در مقاله ای که در سال ۱۳۹۲ منتشر کردم و به طور کامل جبری است نشان دادم که این نظم به طور کامل وجود دارد و فقط نحوه نگرش و بررسی ریاضیدانان نسبت به اعداد اول بود که از اساس اشتباه بود و آنها هرگز نباید همه اعداد اول در مجموعه اعداد را به یک چشم نگاه می کردند بلکه اعداد اول به جز ۲ و ۵ که یک استثنا هستند باید براساس یکان آنها دسته بندی و بررسی می شد تا ساختار زیبای این نظم در آنها مشاهده شود که برای اطلاعات بیشتر در مورد این مقاله می توانید به وبلاگ زیر مراجعه نمایید:
  http://nvm.blogsky.com

 5. رضا ۲ شهریور, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۲۸ پاسخ دادن

  سلام
  من در تاریخ ۲۵ آگست ۲۰۱۸ این اطلاعات پرواز را از گوگل گرفتم :
  ۱ flight per day, 9h 5m duration
  Johannesburg, South Africa (JNB) to Perth, Australia (PER)
  ۹:۱۵ pm

  ۱۲:۲۰ pm+1
  South AfricanSouth African 280

  JNB-PER
  و همچنین :

  ۲ flights per day, 10h 10m duration
  Tokyo, Japan (all airports) to Moscow, Russia (all airports)
  ۱۰:۴۵ am

  ۳:۰۰ pm
  JALJAL 421

  NRT-DME

  با این حساب این دو پرواز حدود ۱۰ و ۹ ساعت هستند. اما در زمین تخت فاصله ی ژوهانسبورگ تا پرث استرالیا بسیار زیاد است و فاصله ی مسکو تا توکیو خیلی کمتر.
  چطور ممکن است ؟

  • flatearther ۸ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۴۰ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   این مربوط به نقشه زمین تخت میشود و قبلا درباره آن صبحت های فراوانی شده. به علت نادرستی نقشه و نبود نقشه صحیح فعلا بی پاسخ مانده اما در آینده قطعا برای آن به دنبال پاسخ دقیقی خواهیم بود اما کل موضوع به نقشه زمین مربوط است.
   موفق باشید

ارسال نظر جدید