نگاهی نو به فیزیک کلاسیک (فیزیک کوانتومی بی فایده است)

وحدت موج و ذره: یک نگاه جدید به ماهیت واقعی نور

“هرچه بیشتر طبیعت را مشاهده کنید، بیشتر درک می کنید که در همه چیز یک نظم فوق العاده ای وجود دارد. فقط با مشاهده پدیده های طبیعی می توان نتیجه گرفت که خالق وجود دارد.”

_Carlo Rubbia_

بازنگری ماهیت دوگانه نور

حتما شما از فیزیک کوانتومی می دانید که نور طبیعت دوگانه دارد. هم رفتار موج مانند دارد و هم ذره ای. آنها در مدرسه به ما آموختند که نور موجی است که در فضای خالی یا دیگر محیط های فیزیکی منتشر میشود و از ذرات بدون جرم تشکیل شده است که فوتون نامیده می شوند. در اینجا من سعی خواهم کرد برخی از دلایلی را که چرا فیزیکدانان چنین ابهاماتی را قبول میکنند، خلاصه کنم، آن ها معتقدند که ماهیت همه چیز پدیده های الکترومغناطیسی است. به هر حال، من در اینجا می خواهم اولا توجه داشته باشم که نور به صورت جدایی ناپذیری موج-ذره است و به همان نحوی که بیشتر فیزیکدانان ادعا می کنند، رفتار نمی کند. آنها نور را به عنوان یک موج یا یک ذره به طور متناوب توصیف می کنند، مخصوصا زمانی که آن را تحت نظر قرار می دهند و در نتیجه آن را اندازه گیری می کنند. من به  آزمایش دو شکاف اشاره می کنم که بر مبنای توضیح نور به عنوان ذره و موج بود.

امواج و ذرات متحد

یک تیم تحقیقاتی تحت رهبری آلبرتو پروزوو در نوامبر ۲۰۱۲ ثابت کرد که فوتونها همواره به عنوان امواج و ذرات رفتار می کنند. این یک تعبیر واضح از تمام مدل های قبلی است که در آن گفته می شود فوتون یک موج یا یک ذره است.

ماهیت ذره ای نور اولین بار توسط نیوتون تصدیق شد که می تواند برخی از پدیده ها مانند انعکاس، اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و تولید زوج  را توضیح دهد.

متن از ویکی پدیا:

اثرفوتوالکتریک یک پدیده ی الکترونیک کوانتومی است که الکترون ها از ماده بعد از گرفتن انرژی از تشعشعات الکترومغناطیسی مانند اشعه ی X یا نور مرئی، جدا می شوند. در این مبحث الکترون های جدا شده را می توان به عنوان فوتوالکترون ها مربوط دانست. 

اثر کامپتون یا پراکندگی کامپتون، یک پدیده در فیزیک است. در پدیده کامپتون پرتو ایکس در اثر اندرکنش با ماده انرژی خود را از دست داده و از این‌رو طول موجش افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، پراکندگی کامپتون، پراکندگی ناکشسان یک فوتون توسط یک ذره بادار و معمولاً الکترون است و باعث کاهش انرژی (افزایش طول موج) فوتون (که ممکن است یک پرتو ایکس یا پرتو گاما باشد) می‌شود که به اثر کامپتون مشهور است.

تولید زوج ایجاد یک ذره ابتدایی و ضد ذره آن از یک بوزون خنثی است. نمونه هایی از جمله ایجاد یک الکترون و یک پوزیترون، یک میون و یک آنتی میون یا یک پروتون و یک آنتی پروتون است. تولید زوج به طور خاص به یک فوتون اشاره می کند که یک جفت الکترون-پوزیترون را در نزدیکی یک هسته ایجاد می کند. به منظور تولید زوج، انرژی ورودی تعامل باید بیش از یک آستانه باشد. این برای ایجاد زوج یا حداقل انرژی جرم باقیمانده دو ذره لازم است. در این حالت، وضعیت اجازه می دهد تا انرژی و حرکت حفظ شوند. با این حال همه اعداد کوانتومی حفظ شده (حرکت زاویه ای، بار الکتریکی، تعداد لپتون) ذرات تولید شده باید به صفر برسد. بنابراین ذرات ایجاد شده باید مقادیر متقابل یکدیگر را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یک ذره دارای یک بار الکتریکی از ۱+ باشد، دیگری باید یک بار الکتریکی از ۱- داشته باشد، احتمال توليد جفت ها در تعاملات فوتون با افزايش انرژي فوتون افزايش مي يابد و تقريبا به صورت مجذور عدد اتمي اتم نزديك نيز افزايش مي يابد.

توصیف ذره از نور درست نیست. توصیف برخی از پدیده ها مانند شکست،انکسار یا تداخل تنها با موجی بودن نور قابل توضیح هستند. من در این مقاله می خواهم یک ایده جدید از نور را معرفی کنم، که در ارتباط دقیق با طبیعت ایزوتروپیک و این واقعیت است که زمین بی حرکت است.

انیشتین فضا زمان را جایگزین اتر میکند

ما در این پست (آزمایش مایکلسون مورلی) بطور علمی و دقیق توضیح دادیم که این آزمایش بارها انجام شد اما نتوانست حرکت زمین را اندازه گیری کند. پس از آن اینشتین به این نتیجه رسید که ایده اتر را با نظریه نسبیت خاصش حذف کند. با این حال برای حل این مشکلاتی که در رابطه با گرانش وجود داشت، انیشتین مجبور شد دوباره به ایده فضای خالی دارای خواص فیزیکی روی آورد: فضا-زمان. علاوه بر این، فضا-زمان انیشتین با یک میدان گرانشی تغییر شکل میداد. بنابراین اتر به فضا زمان تبدیل شد که نور از طریق آن حرکت میکند. این فضا در نتیجه به این معنی است که نور از آن به مانند یک موج مکانیکی عبور می کند. فضا زمان دارای خواص کششی و مکانیکی است که موجب حرکت یک موج مکانیکی می شود. چگونه می توانید از این پدیده مطمئن شوید؟

توصیف موجی که روی سطح دریاچه حرکت می کند

ما اکنون طبیعت دوگانه نور را معرفی کردیم. فوتونها ذراتی هستند که در حال حرکت با سرعت نور هستند اما بسته هایی از موج نیز هستند. این طبیعتی عجیب و غریب است که فیزیکدانان تاکنون قادر به توصیف ساده تر از آن نیستند. اما در نظر گرفتن این که چگونه می توان بصورت ساده با اتر این را توضیح داد قابل توجه است. ما گفتیم که اتر یک وسیله مکانیکی برای یک موج الاستیک است، دقیقا مانند هوا و یا آب برای امواج صوتی رفتار می کنند. به علاوه، فکر می کنم مثالی باید زده شود، به عنوان مثال، ضربه زدن شما به آب با یک سنگ و ایجاد موج بر روی سطح.

یک نمونه از موج در حال حرکت روی سطح دریاچه را در نظر بگیرید. دریاچه از آب ساخته شده و آب از مولکول های H2O ساخته شده است. هنگامی که سنگ به سمت آب پرتاب می شود و به آب برخورد میکند، نوساناتی در این ذرات به علت ضربه سنگ به وجود می آید. لرزش یا ضربه تولید شده در آب سبب حرکت (وول خوردن) ذرات میشود. موج شروع به حرکت به صورت افقی میکند در حالی که مولکول با حرکت عمودی حرکت می کند. این پدیده آب دارای طبیعت دوگانه است: ذرات در حال حرکت به صورت عمودی در حالی که موج به طور افقی حرکت می کند. علم ادعا می کند که پرتو نور یک موج از فوتون ها با سرعت نور است. هر فوتون یک ذره است اما یک موج با فرکانس و طول موج خودش نیز است.

محصول بین فرکانس و طول موج سرعت انتشار است:

λ*f=c

 که λ طول موج، f فرکانس و c سرعت نور است. 

فوتون ها مقدار کمی انرژی را متناسب با فرکانس حمل می کنند:

E=f*h

h ثابت پلانک است: 

۳۴-^۱۰*۶.۶

فوتونها واحدهایی هستند که اتر را تشکیل میدهند

اکنون بیایید فكر كنیم كه فوتون ها صرفا پرتوهای نور نیستند، بلکه تک واحد هایی هستند كه اتر را تشکیل می دهند. این ذرات را می توان با تنش تحریک شده توسط پدیده های الکترومغناطیسی یا شیمیایی به ارتعاش در آورد. با حرکت تکانی آنها، موج الکترومغناطیسی به وجود می آید. هنگامی که این موج دارای فرکانس دامنه قابل رویت است، ما می توانیم نور را ببینیم. از سوی دیگر، هنگامی که فرکانس در آن محدوده نیست، ما نمی توانیم آن را درک کنیم. اما این به این معنا نیست که فوتون نور بی اثر است.

بیایید چند نمونه را مثال بزنیم. بسیاری از دانه های بزرگ مانند لوبیا می توانند در تاریکی رشد کنند. چرا؟ زیرا فتوریسپتر های آنها قادر به تشخیص نور فوتون در تاریکی ظاهری هستند. به همین ترتیب، در زمستان گندم ها را در نظر بگیرید. آنها قادر به استفاده از نور در مقابل پوشش برف هستند. ریشه های گیاهی می توانند نور را حتی در زیر زمین شناسایی کنند. نور در همه جا وجود دارد حتی زمانی که برای فوتوریسپتر ها و یا به چشم انسان قابل مشاهده نیست. همه این ها شواهدی از این واقعیت است که فوتون های نور و فوتون های تاریک تنها یک واحد هستند. ما می توانیم اینجا تکرار کنیم که ماتریکس نور سایه است. امواج الکترومغناطیسی، در نتیجه، حرکت اتر است. فوتون ها بخشی از نور هستند اما موج تولید شده طرف دیگر است. آنها ذاتا متصل هستند. حال همه آن چیز که دشوار بود ساده شد.

اتر مثل جامدات رفتار می کند

مشخصه اتر این است که مانند جامدات رفتار می کند. ما در واقع باید در نظر بگیریم که امواج الکترومغناطیسی می توانند طولی یا عرضی باشند.

امواج طولی می توانند توسط جامدات یا مایعات انتقال یابند، اما امواج عرضی را می توان تنها در میانگین ارائه یک مدول برشی ایجاد کرد.(در علم مواد، مدول برشی یا مدول صلبیت به عنوان نسبت تنش برشی به فشار برشی تعریف می شود. ویکی پدیا) ذرات، در واقع، حرکت را با اصطکاک به ذرات نزدیک تر انتقال می دهند. این در یک گاز، جایی که ذرات دور از هم هستند ممکن نیست بلکه فقط در جامدات و مایعات که متراکم هستند ممکن است. ما نتیجه می گیریم که فوتونها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند و با پیوند فیزیکی فوق العاده قوی ای متصل هستند که آن ها را مانند یک جامد باهم دیگر نگه میدارد.

اتر از اترون ها ساخته شده است.بنابراین اتر در واقع طبیعت گسسته ای دارد. بودن اترون ها حداقل پیوستگی ای است که آن را تشکیل می دهد.

فیزیک کلاسیک درمقابل فیزیک کوانتوم

در این قسمت از مقاله، من می خواهم در مورد چگونگی سعی فیزیک کوانتومی در توضیح گسترده و کامل پدیده های نور صحبت کنم. فیزیک کلاسیک بیان می کند که ذرات ذرات و امواج امواج هستند و این دو هرگز نباید ترکیب شوند. ذرات را می توان با جرم m و انرژی E آنها توضیح داد. امواج را می توان با دامنه A و با افزودن عامل موج توصیف کرد. این برای یک موج مکانیکی عرضی که در آب و یا به هر وسیله دیگر پخش می شود نیز یکسان است.

اما واقعیت توصیف شده توسط فیزیک کوانتومی متفاوت است: ذرات بصورت امواج رفتار می کنند و بالعکس. این ایده اساسی ای است که از همان ابتدای فیزیک کوانتومی وجود داشت.

نیوتون درمقابل هویگنس

نخستین کسی که ادعا کرد نور یک ذره است، نیوتن بود. از سوی دیگر، هویگنس، نور را موجی میدانست. یکی از بزرگترین ایده های مکانیک کوانتومی، کوانتیزه نور است، به عنوان مثال، برای اندازه گیری مقادیر به صورت گسسته.

اترون ها: فعالیتشان

من اشاره کرده بودم که اتر توسط اترونهایی تشکیل شده است که بی حرکت هستند.در همان لحظه ای که یک ارتعاش تعدادی از اترون ها را حرکت می دهد، آنها شروع به ایجاد یک موج می کنند. علاوه بر این، اگر لرزش دارای یک فرکانس در میدان دید باشد، آنها روشن می شوند. این موج به عنوان یک نهاد مکانیکی، بدون حمل جرم و یا اترون ها منتشر می شود. آنها فقط در موقعیت خود بصورت طولی و عرضی ارتعاش می کنند.

یک نگاه جدید به ذرات و پدیده های موج

بیایید سعی کنیم و ببینیم آیا براساس این دیدگاه جدید، امکان توضیح جدیدی وجود دارد یا خیر. من سعی خواهم کرد به روش جدیدی از پدیده های مختلفی که تفسیر ذره ای و مبانی تفسیر موج را پایه گذاری می کنند، توضیح دهم. 

بازتاب، انکسار، تداخل با نظریه موج قابل توضیح است. در این موارد، نور کاملا به صورت یک موج رفتار می کند. این به راحتی در نظریه اتر ما بر اساس انتشار ساده موج قابل تفسیر است. موج در اتر منتشر می شود و هنگام مواجه شدن با یک مانع، دچار انعکاس،انکسار یا تداخل با موج دیگر میشود.

توضیح دادن پدیده ای که نور در آن مانند یک ذره رفتار میکند کمی دشوار است. پدیده هایی مانند اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و تولید زوج دیراک. چگونه می توان این اثرات را توضیح داد؟ این ها به سادگی برخورد ذرات هستند. اترون احتمالا هیچ جرمی ندارد، اما دارای یک حرکت است که باید در برخورد با یک الکترون به عنوان یک ثابت در نظر گرفته شود.

اثر فوتوالکتریک

از ویکی پدیا: اثر فوتوالکتریک (به انگلیسیPhotoelectric effect) پدیده‌ای است الکتروکوانتومی که در آن الکترون، بعد از جذب انرژی یک پرتوی الکترومغناطیسی مانندپرتوی ایکس یا انوار مرئی، از ماده گسیل می‌شود.

با توجه به نظریه الکترومغناطیسی کلاسیک، این اثر می تواند به انتقال انرژی از نور به الکترون نسبت داده شود. از این منظر، تغییر در شدت نور سبب ایجاد تغییرات در انرژی جنبشی الکترونهای منتشر شده از فلز می شود. علاوه بر این، با توجه به این نظریه، از یک نور به مقدار کافی کم، انتظار میرود که یک تاخیر زمانی را بین درخشش اولیه و انتشار بعدی الکترون نشان دهد. با این حال، نتایج تجربی با هیچ یک از دو پیش بینی ساخته شده توسط نظریه کلاسیک ارتباط نداشت.

بسته های موج گسسته

در عوض، هنگامی که این فوتون ها به یک فرکانس آستانه (انرژی) برسند یا فراتر روند، الکترون ها تنها توسط جذب فوتون ها تخریب می شوند. در زیر این آستانه، بدون توجه به شدت نور و یا مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور، الکترون از ماده خارج نمی شود. به ندرت، یک الکترون با جذب دو یا چند کوانتا فرار میکند. با این حال، این بسیار نادر است، زیرا تا آن زمان به اندازه کافی کوانتا برای فرار جذب میکند و الکترون احتمالا بقیه کوانتا را منتشر می کند. آلبرت انیشتین برای اینکه این واقعیت را بپذیرد که نور میتواند الکترونها را پس بزند حتی اگر شدت آن کم باشد، فرضیه جدیدی را امتحان کرد. او پیشنهاد کرد که یک پرتو نور، یک موج درحال انتشار از طریق فضا نیست بلکه مجموعه ای از بسته های موج گسسته (فوتون) است که هر کدام با انرژی hν هستند. این مسئله در مورد کشف گذشته ماکس پلانک رابطه پلانک (E = hν) را به تصویر می کشد.

اترون ها: معرفی یک توضیح متفاوت

چگونه می توان این اثر را به روش دیگری با توجه به نظریه جدید اتر توضیح داد؟ یک موج نور به سمت سطح فلزی حرکت می کند. در حالی که در حرکت است، آن را در لرزش اترون های اطراف قرار می دهد. هنگامی که یک اترون، در نزدیکی نزدیکترین سطح فلز، شروع به ارتعاش می کند، به یک الکترون آزاد بر روی سطح ضربه میزند. اگر اترون انرژی کافی از موج داشته باشد (E = h * f)، می تواند انرژی کوانتومی را که نیاز به آزاد کردن الکترون دارد به الکترون منتقل کند. اگر فرکانس کم باشد، انرژی برای انتقال الکترون به اندازه کافی نیست، اما مهم نیست که شدت نور چه قدر باشد. در نتیجه، در این مورد نیز نمیتوانیم بگوییم که نور مانند یک ذره رفتار میکند. نور مثل همیشه رفتار می کند، اما این پدیده به سادگی برخورد یک اترون با یک الکترون است.

اثر کامپتون

بیایید سعی کنیم اثر کامپتون را توضیح دهیم. این یکی دیگر از بسیاری از پدیده های ذکر شده به نظر می رسد که باید به گونه ای شبیه به آنچه که برای اثر فوتوالکتریک دنبال می شود توضیح داده شود.

در این تصویر، که من از ویکی پدیا گرفته ام، می توانید چیزی جالب را ببینید. این انتشار یک اشعه ایکس (به اصطلاح فوتون) با سرعت نور است

آنها در تصویر به عنوان یک موج طولی آبی نشان داده می شوند و یک الکترون را می گیرند. الکترون با زاویه پراکندگی مشتق شده با حفظ محرک کل حرکت می کند. در نتیجه، به اصطلاح “فوتون” با انرژی کمتر پراکنده شده است. بخشی از انرژی به الکترون منتقل می شود و بنابراین این به معنی فرکانس جزئی است. در حقیقت، “فوتون” (در چارچوب مفهومی جدید من می گویم “اترون”)، در تصویر با یک موج قرمز نشان داده شده است. این نشان دهنده تابش با طول موج بزرگتر و انرژی کمتر (E = h * f) است.

 این وضعیت واقعی است: موج آبی، و نه ذرات، به سمت الکترون حرکت می کند. موج یک انرژی بالا است و در طی حرکت آن همه اترونها را دچار لرزش میکند. وقتی موج به برخورد با الکترون برسد، نزدیک ترین اترون شروع به ارتعاش می کند. و در نتیجه، با انرژی حمل شده توسط موج به الکترون برخورد میکند.

فیزیک کوانتومی برچیده شد

الکترون با یک زاویه حرکت می کند که می تواند با حفظ محرک و انرژی کل محاسبه شود. این موج بخشی از انرژی را از دست می دهد (به الکترون داده می شود) و بنابراین به فرکانس قرمز تبدیل می شود. بنابراین تأثیر ضربه بین ذرات است، در حالی که پراکندگی موج را مشخص می کند. در واقع فیزیک کلاسیک به تنهایی قادر به توضیح همه چیز است. و این کاملا تعجب آور است!

تولید زوج

تولید زوج ایجاد یک ذره ابتدایی و ضد ذره آن از یک بوزون خنثی است. نمونه هایی از جمله ایجاد یک الکترون و یک پوزیترون، یک میون و یک آنتی میون یا یک پروتون و یک آنتی پروتون است. تولید زوج به طور خاص به یک فوتون اشاره می کند که یک جفت الکترون-پوزیترون را در نزدیکی یک هسته ایجاد می کند. به منظور تولید زوج، انرژی ورودی تعامل باید بیش از یک آستانه باشد. این برای ایجاد زوج یا حداقل انرژی جرم باقیمانده دو ذره لازم است. در این حالت، وضعیت اجازه می دهد تا انرژی و حرکت حفظ شوند. با این حال همه اعداد کوانتومی حفظ شده (حرکت زاویه ای، بار الکتریکی، تعداد لپتون) ذرات تولید شده باید به صفر برسد. بنابراین ذرات ایجاد شده باید مقادیر متقابل یکدیگر را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یک ذره دارای یک بار الکتریکی از ۱+ باشد، دیگری باید یک بار الکتریکی از ۱- داشته باشد، احتمال توليد جفت ها در تعاملات فوتون با افزايش انرژي فوتون افزايش مي يابد و تقريبا به صورت مجذور عدد اتمي اتم نزديك نيز افزايش مي يابد.

نمودار نشان دهنده روند تولید زوج الکترون-پوزیترون

 

برای فوتون با انرژی فوتون بالا (مقیاس MeV و بالاتر)، تولید روج حالت متداول تعامل فوتون با ماده است. این تعاملات برای اولین بار در اتاق ابر پاتریک بلکیت مشاهده شد که منجر به جایزه نوبل فیزیک ۱۹۴۸ شد. اگر فوتون نزدیک یک هسته اتمی باشد، انرژی یک فوتون را می توان به جفت الکترون-پوزیترون تبدیل کرد:

+γ → e- + e

 

انرژی فوتون به جرم ذره مطابق معادله اینشتین تبدیل می شود، E = mc2؛ که E انرژی، m جرم و c سرعت نور است. فوتون باید انرژی بالاتری نسبت به مجموع انرژی های باقی مانده ی یک الکترون و پوزیترون (۲ × ۰.۵۱۱ MeV = 1.022 MeV) برای تولید داشته باشد. فوتون باید در نزدیکی یک هسته باشد تا بتواند حفظ حرکت را برآورده کند؛ چرا که زوج الکترون-پوزیترون تولید شده در فضای آزاد نمی تواند برای محافظت از انرژی و شتاب برآورده شود. به همین دلیل، زمانی که تولید زوج اتفاق می افتد، هسته اتمی برخی به حالت قبل باز میگردد.معکوس این فرایند انهدام الکترون-پوزیترون است.

در این حالت یک پرتو گاما که دارای انرژی بسیار بالایی است و یک هسته را تحت تأثیر قرار می دهد، می تواند رفتاری مانند بی نظمی داشته باشد، یعنی مقدار کل انرژی صرفه جویی نمیشود، بلکه ذرات را با جرم ایجاد می کند که الکترون ها و پوزیترون ها یا پروتون ها و آنتی پروتون ها با یک سطح بالاتری از انرژی یا نوترون ها و آنتی نوترون ها. بنابراین اثر اترون می تواند ماده را مانند معادله انیشتین E = mc2 همانطور که پیش بینی شده مطرح کند. (اثر چرنکوف)

نتیجه گیری

فیزیک کوانتومی به وجود آمد زیرا فیزیکدانان مجبور بودند راهی برای توضیح این واقعیت پیدا کنند که تابش انرژی در یک روش گسسته و کوانتیزه گسیل می کند. آنها مجبور شدند تصور کنند که نور موجی است که در برخی موقعیتها مثل یک ذره رفتار میکند. این مشکل ناشی از ایده انیشتین برای حذف اتر از علم به عنوان یک نتیجه نسبیت خاص است. با این حال، من در اینجا روشن می کنم که کل مشکل را می توان با بازنویسی اتر حل کرد. ذرات اتر، اترون ها، ذرات پذیرنده نور هستند. موجی که از طریق اتر به علت نوسان اترها منتقل می شود، موجی از نور است. این یک تفسیر کاملا کلاسیک از طبیعت پدیده الکترومغناطیسی است. درواقع هیچ نیازی به حذف اتر نبود. امیدوارم که در آینده بتوانم توضیحات بهتر و شفاف تری ارائه دهم. با تشکر از همراهی شما عزیزان 🙂

Share this post

28 comments

اضافه کنید
 1. میلاد ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۲۰:۵۷ پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید
  تشکر میکنم از شما عزیزان بابت مطالب ارزشمندی که نشر می دید . مدت کوتاهیه که با سایت شما و واقعیات هستی آشنا شدم و به سادگی و با جون و دل بهشون ایمان آوردم . چون جواب بیشتر سوالاتی که از کودکی در ذهنم بود و نا همخوانی جوابایی که علم جدید بهشون میداد همیشه سرخوردم میکرد . ولی حقایقی که شما در حال بازگو کردنشان هستید به سادگی و به راحتی قابل لمس و درک هستن . بابت همه چیز از شما و تمام دوستان دست اندرکارتون تشکر میکنم و واستون آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم .

 2. حمید ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۷:۱۷ پاسخ دادن

  سلام
  پس قضیه این اکتشافات جدید در حوزه کوانتوم چیست؟
  کامپوتر های کوانتومی که با علم کوانتوم کار میکنند
  با انتقال پیام بدون جابجایی هیچ چیزی یا ناسا ای ام درایو؟
  برای همیچکدام از اینها فیزیک کلاسیک نوضیحی ندارد

  • flatearther ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۵:۳۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   درواقع اگر کمی تحقیق کنید متوجه خواهید شد که کامپیوتر های کوانتومی فرق چندانی با سایر کامپیوتر ها و یارانه ها ندارند. آن ها فقط بر اساس یکسری معادلات کار میکنند و سرعت پردازش سریع تری دارند اما اکثر باور هایی که درباره آن ها وجود دارد اشتباه است. درواقع یک آن ها هنوز بطور رسمی در همه جا موجود نیستند و یک سیستم نو ظهور هستند.
   همین که ما به اتر باز گشتیم نیازی به کوانتوم و فیزیک مدرن نداریم.
   موفق باشید

   • حمید ۱ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۱۶ پاسخ دادن

    بله بر اساس معادلاتی که فیزیک کلاسیک رو نقض میکنه
    فیزیک کلاسیک هیچ حرفی در برابر سوپر پوزیشن نداره و از نظر فیزیک کلاسیک نمیشه یک ذره هم زمان مقادیر صفر و یک رو داشته باشه
    الان پردازنده هایی با قدرت ۵۰ و ۴۹ کیوبیت موجود هست
    و اینکه از نظر فیزیک کلاسیک و اتر چطور انتقال داده بدون جابجایی ممکنه یا ای ام درایو چطور کار میکنه؟

    • flatearther ۳ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۶:۳۸ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     همه چیز با اتر قابل بازنویسی است منتها متخصصانش به دنبالش نمیروند. زمانی که اتر کنار گذاشته شد، میتوانست پدیده های نوری، صورتی و انواع مختلف پدید های دیگر را توضیح دهد اما با حذف اتر مجبور به سرهم کردن موارد دیگر شدند.
     ای ام درایو یک سیستم تخیلی است.
     موفق باشید

     • حمید ۶ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۲۵

      حتی سر سخت ترین مخالفان ای ام درایو هم نمیگن تخیلیه طرز فکر شما واقعا جالبه
      الان شما قضیه رو سر هم بندی کردید ادعا دارید که کلی از دانشمندان به این چیزا اعتقاد دارن پس بسم الله توضیح بدن سوپر پوزیشن چیه یا چطور با فیزیک کوانتوم تونستن اطلاعات جابجا کنن
      اگر توضیحی منطقی دارن بگن اینکه با اتر میتونست اثبات کنه ولی نتونست حرف قابل قبولی نیست.

     • flatearther ۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۲۹

      سلام مجدد
      باید با وجود اتر کنار بیایید. به زودی مطالب بیشتری درباره اتر منتشر میکنیم. تمامی موارد هم توجیه میشوند. کوانتوم علم ذرات است. همچنین همه مواردی که در کوانتوم و فیزیک مدرن مطرح میشود بیهوده و غیر علمی نیست. شگرد علم مدرن این است که علم و شبه علم را ادغام کرده و اذهان را فریب دهد. اتر در آزمایش ۱۸۸۷ مایکلسون مورلی و آزمایشات دیگر به اثبات رسیده است. باورش سخت است اما وجود دارد.
      موفق باشید

   • Particle Physics Researcher ۲۸ آذر, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۱۶:۴۸ پاسخ دادن

    متن قدیمیه و ارزش پاسخ دادن نداره ولی باید خدمتتون عرض کنم که حدود یک ماه پیش گوگل در مرکز تحقیقات ناسا یک مقاله علمی بیرون داد که برای اولین بار به Quantum Supremacy رسیدند ،با یک دستگاه با توان ۵۷ کیوبیت ، و از اونجایی که علوم کوانتوم و محظ اطلاع شما ، کامپیوتر های کوانتومی به صورت پایه از از مبحث باینری با ساختار کامپیوتر های کلاسیک تفاوت دارند و زبان Assembly متفاوت براشون داره طراحی میشه ،لطفا از سر بی سوادی و تعصب ، اطلاعات غلط منتشر نکنید.
    پیشنهاد میکنم که شما کمی در مورد کامپیوتر های کوانتومی تحقیق کنید بلکه رستگار شوید …

 3. حمید ۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۹:۵۷ پاسخ دادن

  غیر از این آزمایش های صد سال پیش کدام دانشمند معتبری همچین چیزی رو اثبات کرده؟
  و از این کلمه که کوانتوم علم ذرات است!!!! دقیقا مقدار اشراف شما به مطلب معلوم هست
  این فیزیک کلاسیک و اتر شما باید بتونه سوپر پوزیشن رو توجیه بکنه ولی نمیتونه چون ناقصه، شاید ۱۰-۲۰ سال پیش میتونستید همچین حرف هایی بزنید ولی الان فیزیک کوانتومی بصورت عملی در حال اجرا است و نتیجه اش داره مشاهده میشه.
  وقتی مقاله ای با همچین اسم بزرگی منتشر میکنید که فیزیک کوانتوم بی فایده است باید برای یافته هاش جوابی داشته باشید ولی فغلا فقط اتر اتر کردین و وعده سر خرمن دادین.
  یا توجیه فیزیک کلاسیک برای سوپر پوزیشن و انتقال داده کوانتومی رو بیارید یا ساکت بمونید.

  • flatearther ۹ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۱۰ پاسخ دادن

   دوست عزیز
   آزمایش مایکلسون مورلی مهم ترین و تاریخ ساز ترین آزمایش فیزیک بوده است. مانند آزمایش سایناک، این آزمایش نسخه جدید تری هم دارد. مطلب زیر درباره تاریخ و توضیح کامل آزمایش مایکلسون مورلی:
   http://flatearthfarsi.com/?p=4821

   مکانیک کوانتوم فقط قادر به اندازه گیری اثرات ذرات است و اصلا چیزی درباره ماهیت ذرات نمیداند و نمیتواند پیش بینی کند که این ذرات در آینده چه اثراتی خواهند داشت. همانطور که سازندگان کوانتوم این را گفته اند، هیچکس نمیتواند بطور کامل کوانتوم را بفهمد و آن را درک کند. حال شما در اینجا ادعای علم کوانتوم میکنید؟ 🙂
   اتر نیز بصورت عملی و آزمایشگاهی در آزمایش ۱۸۸۷ مایکلسون مورلی مشاهده شد و همین مشاهده اتر به کل نسبیت و فیزیک مدرن را زیر سوال خواهد برد. این مشاهده توسط شخص مایکلسون تایید شد. ما مقالات بیشتری در آینده درباره فیزیک کوانتومی منتشر خواهیم کرد.

 4. حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۳:۰۷ پاسخ دادن

  مثلا اتری که ۱۵۰ سال پیش منسوخ شده در مورد اثرات اتم ها در آینده چی گفته؟ :دی

  جالبه غیر خودتون هیچ کدوم از دانشمندان تاریخ رو قبول ندارین، مایکلسون مورلی سال ۱۸۸۷ بود آزمایش آخرشون ولی نسبیت سال ۱۹۰۵ متولد شد، واقعا حیف شده شما دیر به دنیا اومدین اون زمان توی اون بحث های علمی نبودین نسبیت رو نابود کنید :دی
  و بله دانشمندان گفته اند که به دلیل ماهیت مکانیک کوانتومی برای هیچکس قابل لمس نیست ، نه اینکه قابل فهم نباشه
  دوباره میگم اگرادعایی دارید چیز هایی که از نظر علم شما غیر ممکن هستش و داره اتفاق میافته رو باید بتونید توجیه کنید
  سوپر پوزیشن، انتقال داده کوانتومی
  موفق باشید

   • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۲۴ پاسخ دادن

    ظاهرا دیگه کفگیرتون ته دیگ خورده هرجا اومدین یک مغلطه نکن نوشتین رفتین
    دوست عزیز چیز هایی که الان ساخته شده و استفاده شده و بصورت عملی دیده شده نه تئوری رو باید بتونین با این علم مثلا جامع توضیح بدین غیر این باشه باید تا پیدا کردن جواب ساکت بمونید این مقاله هم هیچ ربطی به حرف های من نداشت
    با یک پاسخ علمی به سوپر پوزیشن و انتقال داده کوانتومی برگردین لطفا
    این قایم موشک بازی و کلیپ بازی رو ول کنید
    جوابی برای این دو مورد اثبات شده علمی دارید یا نه؟

    • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۵۷ پاسخ دادن

     دوست عزیز
     انتقال داده کوانتومی و سوپر پوزیشن ۸۰ درصد مواردی مانند امواج گرانشی یا شتاب دهنده سرن هستند. اینها تنها مواردی هستند که برای حفظ فیزیک کوانتومی بکار میروند.( به عنوان مثال انتقال یک ذره یه مدار زمین یا موارد مشابه). درواقع اکثر آزمایشات انجام شده با انتقال داده ها حقیقت ندارند.انتقال داده یا دورنوردی کوانتومی باتوجه به خاصیت موجی ذره ای نور صورت میگیرد و این میتواند با توجه به تعریف جدید اتر نیز امکان پذیر باشد در این مقاله دیدیم که اتر حتی بسیار بهتر به همه چیز پاسخ داده است. درواقع همه چیز باتوجه به اترون ها پیش میرود.
     شما که این مقاله را خوانده اید پس چرا بر سر یک موضوع تکراری پافشاری میکنید؟

   • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۲۸ پاسخ دادن

    این رو هم نگفتین چطور میشه این آزمایشی که اتر رو اینقدر محکم اثبات کرده چطور اینقدر راحت رفته تو زباله دان تاریخ؟
    وقتی انیشتین نسبیت رو اورد هیچکس عقلش به اینها قد نمیداد؟
    این دقیقا مشابه استناد های مقاله هایی است که گذاشتین
    خوشحال میشم ببینم به این نوع استدلال ها چطور جواب میدین :دی

    • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۸:۴۹ پاسخ دادن

     دوست عزیز.
     مقاله ای که درباره انیشتین،اتر و مایکلسون فرستادم با عنوان “انیشتین به حرکت اندازنده زمین”، بصورت کامل توضیح داده که چرا این اتفاقات افتاد. کمی وقت بگذارید و مقاله را کامل بخوانید تا سوالات تکراری نپرسید. دانشمندان دو انتخاب داشتند، یا اتر را دور بریزند یا قبول کنند زمین ثابت است و به دور خورشید نمیچرخد. آن ها اتر را دور ریختند چرا که هرگز قادر به پذیرش زمین ثابت نبودند.
     انیشتین نسبیت را برای پاسخ به آزمایش مایکلسون مورلی و ماس مالی کردن نتایج آزمایش ساخت.
     خود مایکلسون به تشخیص اتر و زمین ثابت در آزمایش اشاره کرد اما توسط انیشتین و همکارانش نادیده گرفته شد و آن ها با انقباض طول، اتساع زمان و… شروع به پوشش نتایج اصلی کردند.
     موفق باشید

 5. حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۰۹ پاسخ دادن

  حداقل یک جستجو در مورد این موارد بکنید بعد جواب بدین
  این دو مورد هیچ ربطی نسبیت و سرن نداره
  باز خوبه هر دو ساخته شده و توسط تعداد زیادی تست شده
  باز خوب تر که کامپیوتر کواننتومی در حال کاره وگرنه خدا میدونه چی میگفتین
  چه دلتون بخواد چه نخواد سوپر پوزیشن وجود داره و این جواب بی سر و ته رو به این عنوان میگیرم که نه این علم اتری شما غیر سکوت کاری در برابر فیزیک نوین نداره
  باز هم میتونین از این چرت و پرت های فرار نکنید و … بگین ولی کسی فراری است که جوابی ندارد
  هروقت جوابی برای این دو مورد مشاهده شده داشتید بحث دو ادامه میدیم
  البته جواب علمی نه از اینا که بزنین زیر همه چی

  • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۲۴ پاسخ دادن

   همه چیز یا تست شده، یا مشاهده شده، یا انجام شده اما هیچ نتیجه ای وجود ندارد. میتوانید امواج گرانشی را توسط تلسکوپ خودتان اثبات کنید؟ میتوانید با انتقال کوانتومی ذرات را جابجا کنید؟ بنده میگویم همه این موارد با توجه به اتر و اترون ها کار میکنند اما مواردی که برای اثباتشان در فیزیک کوانتوم آورده میشود واقعی نیستند و فقط یک ادعا هستند درست مانند امواج گرانشی.
   تا جایی که بنده اطلاع دارم شما درحال فرار کردن هستید چرا که همه چیز را نادیده میگیرید از جمله وجود اتر و اثبات آن.
   موفق باشید

   • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۳۲ پاسخ دادن

    حدود ۳۰ کامپیوتر کوانتومی در حال کار داریم
    منظورتون از اینکه جواب نداده چیه؟ :دی
    و در ضمن انتقال داده کوانتومی جابجایی ذره ندارد شاید نتوانید درک کنید ولی وجود دارد
    معیار شما برای قوانین طبیعت این است که تجهیزات چند صد سال پیش قابل اثبات باشه؟ جالبه
    اینکه شما چی میگی و حدس میزنی هیچ ارزشی نداره با یک اثبات علمی برای سوپر پوزیشن و انتقال داده برگردین تا بشه به این گفت بحث نه فرار رو به جلوی شما

    • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۰۹:۵۲ پاسخ دادن

     پاسخ من اترون هاست. و حال شما باید بتوانید به سوالاتی که من مطرح کرده ام پاسخ دهید.
     تمامی آزمایشات از جمله:
     مایکلسون مورلی
     دیتون میلر
     مایکلسون گیل
     جرج ایری
     جرج سایناک
     آراگو
     فرنل
     فیزو
     و….
     اثبات کردند که زمین ثابت است و برخی مانند مایکلسون و سایناک اثبات کردند که نه تنها زمین حرکتی ندارد، بلکه نسبیت نیز کاملا غلط است. انقباض طول و اتساع زمان که برای توجیه این نتایج ساخته شدند هرگز مشاهده و اثبات نشدند.
     طبق نقل قول خود مایلکسون اتر در آزمایش مشخص شد و وجود اتر یعنی پایان فیزیک مدرن و نسبیت.(انیشتین نیز اشاره کرد که اگر حتی مقدار کمی اتر تشخیص داده شود نسبیت باطل است).
     بار دیگر میگویم. دانشمندان و نسبیت گرایان مدرن سعی در حفظ نسبیت و فیزیک مدرن دارند. مواردی مانند امواج گرانشی، سیاه چاله ها، ماده تاریک، انرژی تاریک، انقباض طول، جهان نسبی، اتساع زمان و… همگی مواردی هستند بدون کوچکترین شواهد علمی، تجربی و مشاهداتی.
     یک کلام، فیزیک مدرن و نسبیت انیشتین دو فرضیه پوشالی و بیهوده هستند. جهان با اتر و اترون ها کار میکند.
     این حقیقت را باید بپذیرید.
     آنقدر شاهد و براهین علمی برای این سخن بنده وجود دارد که آن را ساپورت کند اما شما تنها مواردی را تکرار میکنید که حتی از پس ساده ترین متد علمی بر نمی آیند(مشاهده)
     موفق باشید

     • حمید ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۰۰

      الان مثلا جواب دادین به سوال های من؟ 😂😂😂

      فرار رو به جلو که میگفتم همینه
      تا وقتی جوابی علمی نیارید بحثی در کار نخواهد بود
      من دو مورد مشاهده شده رو گفتم و شمایی که معتقدی با تلسکوپ تو خونه باید همه چی اثبات بشه باید بتونید برای این هم دلیل بیاری
      ایمیل من رو دارید هر وقت جوابی علمی و معتبر ارائه کردین بفرستین من در خدمتم
      باز هم میگم جواب علمی نه مثل مشاهده صاف بودن زمین از ارتفاع بالا که از بزرگترین دلایلتون بود چند تا دانشجو ساده ضرب در صفرتون کردن الان شروع کردین که آره منحنی دیده میشه ولی …

      جواب علمی بیارید نه چیزی که دو هفته دیگه بزنین زیرش
      موفق باشید

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۰۵

      دوست عزیز
      شما که ادعای کوانتوم دارید، طرز کار کامپیوتر های کوانتومی، انتقال داده کوانتومی و سوپرپوزیشن را بیان کنید و سپس توضیح دهید که این ۳۰ کامپیوتر کجا مورد استفاده هستند و سپس با انجام یک آزمایش در خانه اثبات کنید موارد مشاهداتی ای که بیان کردید حقیقت دارند. شما حتی معنی کوانتوم را به خوبی درک نکرده اید. بنده در چندین کامنت تا بحال از شما خواسته ام که به سوالات من پاسخ دهید اما شما شروع به فرافکنی و مغلطه کردید و این کار صحیحی در یک بحث علمی نمی باشد. بنده پاسخ دادم با استفاده از اترون ها انجام میشود.
      نقض کنید یا توضیح دقیقی ارائه دهید.
      موفق باشید

     • flatearther ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۱۰:۱۵

      فراموش کردم موردی را بیان کنم.
      یکی از مواردی که در سوپرپوزیشن مطرح است آزمایش دو شکاف است. این به راحتی توسط اتر توضیح داده میشود:
      با این حال، دبرولی پیشنهاد داد که نه تنها نور یک ذره در کنار موج است. او همچنین گفت که ماده ماهیت ذره ای ندارد بلکه ماهیت موجی دارد. به منظور اثبات این ادعا، محققان آزمایشی طراحی کردند و پرتو الکترونی را از دو شکاف عبور دادند و مشاهده کردند که ذره مانند یک موج عمل کرد. حاشیه مرکزی در تصویر تیره تر است زیرا نتیجه تداخل است. این مقدار شدت دو امواج است که از دو شکاف آغاز می شود.
      چگونه می توان این پدیده را بر اساس اتر مجددا توضیح داد؟ پرتو الکترون از اتر عبور می کند و به شکاف ها می رسد. عبور الکترون ها انرژی را با توجه به اثری که در برابر تعدادی از اترون ها میگذارد منتقل میکند. بنابراین آنها شروع به نوسان می کنند و موج ایجاد می کنند و موج، موجب ایجاد حاشیه تداخل می شود. کل فیزیک با بازنویسی اتر ساده می شود.
      مقاله کامل:
      http://flatearthfarsi.com/?p=4543

     • شهروز ۷ آبان, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۳۹

      سلام دوست عزیز
      به عنوان کسی که اصول نسبیت رو خونده میگم که دو اصل اساسی نسبیت، با توجه به آزمایش مایکلسون مورلی، بنا شد. یعنی آزمایشی انجام شد که صرف نظر از جهت حرکت زمین، سرعت نور رو در هر جهتی که تابیده میشد( جهت حرکت زمین و خلاف جهت چرخش زمین به دور خودش) یکسان اندازه‌گیری میشد. بنابراین باید می‌پذیرفتیم که زمین ثابته! اما انیشتین اومد بدون اثبات دو اصل اساسی نسبیت رو بیان کرد. دومیش اینه که سرعت نور در خلا و در هر حالی و از نگاه هر منظری چه ساکن و چه متحرک، ثابت و برابره.
      یعنی شما چه با سرعتی نزدیک به سرعت نور به خورشید نزدیک و یا با همین سرعت ازش دور بشید و در خلا هم باشید، سرعت نور خورشید رو برابر با سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه، دریافت خواهید کرد. به نظرتون مسخره نیست؟
      چرا هست ولی ما چشممون رو به حقایق بستیم و نمیخوایم یک ذره فکر کنیم که چرا نسبیت با فیزیک کلاسیک و قوانین حرکت نسبی تناقض داره؟
      اگر هر دو علم هستند پس نباید متناقض باشن. ولی ما دوست داریم با این تناقضات زندگی کنیم.
      نیازی به تناقضات عجیب کوانتوم و نسبیت نبود. انیشتین و شما باید می‌پذیرفتید که زمین ثابته و در نتیجه دیگه انحراف در علم ایجاد نمیشد.
      جالبه که انیشتین وقتی میخواد نسبیت خاص رو مطرح کنه در ابتدا بیان میکنه:
      به این اصل معتقد شدم که هیچ آزمایش اپتیکی، نمیتواند چرخش زمین به دور خود را اثبات کند.
      یه مقدار اگر فکر کنید متوجه میشید که تمام آزمایشات اپتیکی ثابت میکنن که زمین ساکنه. پس نسبیت اومد که با توجیهات واهی، زمین رو به چرخش دربیاره.

 6. علیرضا ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۹:۰۰ پاسخ دادن

  سلام من رشته فیزیک خوندم و واقعا نمیتونم فکر کنم این همه درسی که خوندم اشتباه بوده.لبته نمیگم اشتباهه میگم نمیتونم مثلا درک کنم که اتری که ۱۵۰ سال پیش منقرض شده جواب سوالات رو بده.البته من مثله اقا حمید نیستم که متعصبانه نگاه کنم.مثلا تو ازمایش مایکلسون مورلی و جورج سایناک باهاتون موافقم.ولی من خیلی از وقت زندگیم رو صرف مطالعه کوانتم و مخصوصا ازمایش دو شکاف کردم.و کاملا به شیوه کار کامپیوتر کوانتومی اشنا هستم . مشکلی در زمینه کامپیوتر کوانتومی وجود نداره.فرضیه شما نه ببخشید نظریه شما تونسته بخوبی خیلی از تفکرات رو کنار بزاره.مثلا نسیت رو.ولی قبول کنید جایگزین قوی ندارید.اگر خواستید میتونید در جمع اوری اطلاعات ازم کمک بگیرید در مورد مبحث کوانتوم(اطلاعات در مورد ازمایش ها)اگر فردا اثبات بشه کوانتوم و نسبیت و جاذبه و … وجود ندارند من نه تنها ناراحت نمیشم بلکه خوشحالم میشم که ما یک قدم به سوی علم پیش رفتیم.
  امید وارم روزی همه دنیا دریک مورد اتفاق نظر داشته باشند تا بتونیم راحت تر به علم واقعی برسیم.
  یا علی خداحافظ.

 7. ass.bm ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۲۱:۰۳ پاسخ دادن

  از اسم سایت معلومه مطالبش چیه یه سوال: شما میدونی مکانیک کوانتوم چیه یا فقط کپی ” پیست میکنی 🙂 شما هنوز زمین تخت گرا هستی بعد میای درباره فیزیک کوانتوم مطلب میزاری

ارسال نظر جدید