انحنا: محاسبات با فرمول های تصویری

امروز میخواهیم با اعداد و ارقام درباره انحنا زمین حرف بزنیم. چیزی که وجود ندارد و فقط در تخیلات برخی یافت میشود. اگر مطالب گذشته را خوانده باشید، قطعا باید مطمئن شده باشید که هیچ انحنایی وجود ندارد.

با این وجود، ما میخواهیم دوباره درباره این موضوع بحث کنیم. در حقیقت، در اینجا تمام تمرکز ما به شیوه بسیار معقولی است. ما قصد داریم با محاسبات و برخی مثال ها برای شما توضیح دهیم که چرا انحنا وجود ندارد.

برای شروع، باید بگویم که قصد دارم کل محاسبات را نشان دهم، اما اگر شما به آن علاقه ای ندارید، می توانید به سادگی فرمول نهایی را بررسی کنید. در حقیقت، این بسیار آسان است که ثابت کنیم زمین تخت است و هیچ انحنایی ندارد.

انحنا

۱- ناظر در سطح دریا قرار دارد

 

 

در تصویر بالا S قوس (انحنا) است و این فاصله داده شده در سطح زمین است. R شعاع زمین است (۶۳۷۸ کیلومتر)، X افت انحنا در فاصله S است زمانی که ناظر در نقطه O روی سطح زمین قرار دارد. ما میتوانیم اینگونه استدلال کنیم(همانطور که اراتستن استدلال کرد) : S یک قسمت از محدوده زمین (۴۰۰۰۰ کیلومتر) است، و به ترتیب، α کسری از زاویه ۳۶۰ درجه است.بنابراین می توانیم این نسبت را بنویسیم:

از نسبت بالا شما می توانید پیدا کنید:

سپس، با استفاده ازمثلثات، شما می توانید این را بدست بیاورید:

که فرمول نهایی است که انحنای زمین را محاسبه می کند.

۲- ناظر بالاتر از سطح دریا قرار دارد

اکنون در نظر بگیرید که ناظر در سطح نیست، بلکه در ارتفاع Y است.

در تصویر بالا، S فاصله کل در نظر گرفته شده است که یک زاویه α در مرکز زمین ایجاد می کند. Y ارتفاع ناظر از سطح زمین است. X افت انحنا در فاصله S است.

ما می توانیم دقیقا مانند قبل بنویسیم:

و سپس:

در نتیجه، این فرمول دقیق برای محاسبه انحنا،زمانی که ناظر در ارتفاع مشخصی قرار دارد است.

 

انحنا: مثال

در تصویر زیر ما شاهد جزیره Corse هستیم. جالب است که بدانید این جزیره از فرانسه (در تصویر منطقه Mentone) قابل مشاهده است.

بگذارید از فرمولی که در بالا بدست آوردیم استفاده کنیم. من می خواهم بدانم که آیا انحنای زمین اجازه میدهد تا ما بتوانیم جزیره Corse را ببینیم یا خیر. همانطور که در تصویر زیر میبینید،  فاصله تا جزیره حدود ۱۷۵ کیلومتر است.

اما اگر شما ترجیح میدهید که بلندترین نقطه جزیره Corse را در نظر بگیرید،شما باید فاصله  Mentone تا بالای کوه Cinto ، در ۲۷۰۶ متر در سطح دریا را اندازه گیری کنید. در تصویر بالا، من در واقع این نقطه را در نظر گرفتم و در این صورت، حدود ۱۹۵ کیلومتر فاصله داریم.

فرض میکنیم که تصویر در ارتفاع ۱۰ متر بالاتر از سطح دریا گرفته شده است. برای مثال میتوانید این سایت را چک کنید: https://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm ، یک سایت که (با کلیک کردن بر روی یک نقطه در نقشه Google) اجازه می دهد تا ارتفاع یک نقطه را در سطح دریا تعیین کنید. همانطور که در تصویر زیر میبینید، ارتفاع مشخص شده ۵,۳۱ متر است اما با این حال ما آن را ۱۰ متر میگیریم.

بنابراین، می توان به فرمول زیر اشاره کرد:

با توجه به ساحل ۱۷۵ کیلومتری، ما می توانیم بدست آوریم:

X=2.109Km

این افت انحنا در فاصله ۱۷۵ کیلومتر است. بنابراین کاملا روشن است که در چنین فاصله ای نمی توان چیزی بیشتر از بالای کوه(نوک قله) را مشاهده کرد اما ما قسمت های بیشتری را شاهد هستیم. توجه داشته باشید که این کوه از Mentone کمی دورتر است. بگذارید محاسبات را برای فاصله ۱۹۵ کیلومتر انجام دهیم تا ببینیم از Mentone امکان پذیر و قابل رویت است یا خیر.

برای فاصله ۱۹۵ کیلومتر، می توانیم بدست آوریم:

X=2.657Km

متاسفانه کوه فقط ۲۷۰۶ متر ارتفاع دارد. شاید ناظر بتواند کمی بالاتر برود و حداقل قله را ببیند. بنابراین، هنگامی که ما ناظر را  ایستاده در ارتفاع ۷ متر (که واقع گرایانه تر است) در نظر میگیریم، اینگونه بدست می آوریم:

X=2.710Km

به هر حال، در این تصویر، می توانیم قسمت های زیادی از جزیره را ببینیم. این در یک کره چطور ممکن است؟

این ممکن است چرا که زمین تخت است.

انحنا: چند نقد و ایراد

۱- شکست نور (رفرکشن)

ایراد ۱ : شکست نور چیزی است که این پدیده را ممکن می سازد، حتی اگر زمین یک کره باشد. درواقع این یک سراب است و نه یک تصویر واقعی.

پاسخ: خب، بیایید بررسی کنیم که شکست اتمسفری چیست و سپس سعی می کنیم چیزهای بیشتری را درک کنیم.

شکست نور یک پدیده اپتیکی است که در آن نور رسیده از یک منبع نورانی (مانند لامپ، خورشید و ستارگان) به خاطر تغییر سرعتی که برای آن در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می‌دهد دچار تغییر مسیر می‌شود. هوا، در واقع، در سطح دریا چگال تر (غلیظ) است و در نهایت با افزایش ارتفاع رقیق تر میشود.

بنابراین، هنگامی که ما در سطح زمین هستیم و یک شیء یا جسم را در سطح زمین مشاهده می کنیم، ما در یک لایه جو یکسان قرار داریم. این با مشاهده یک جسم آسمانی در ارتفاع بسیار زیاد از سطح زمین فرق دارد. بنابراین، وضعیتی که ما در نظر می گیریم نمی تواند یک پدیده شکست نور و سراب باشد، چرا که نور از طریق لایه های مختلف جو عبور نمی کند.

۲- درباره نسبیت عام انیشتین

ایراد ۲ : با توجه به نسبیت انیشتین،نور توسط جرم گرانشی زمین خمیده میشود. این جزیره دیده میشود چرا که نور خمیده شده و باعث شده ما بتوانیم جزیره را ببینیم.

 

پاسخ: اینشتین فرض کرد که میدان گرانشی، تغییر شکلی در فضا و زمان ایجاد می کند و طبق اصل همبستگی او، هر جسم فیزیکی، صرف نظر از جرم، به طور مساوی در یک میدان گرانشی تسریع می شود. اینشتین یک محاسبه را برای یک پرتو نور خورشید انجام داد و به دست آورد:

این یک زاویه بسیار کوچکی است: ۰.۰۰۰۲۴ درجه. اگر ما بخواهیم همان محاسبه را برای زمین انجام دهیم، بدست خواهیم آورد:

β=۰.۰۰۰۲۸۷ arcsecond = 8E-8 degree

که در فاصله ۱۹۵ کیلومتری یک تغییر در ارتفاع ۰.۲۷ میلیمتر تولید می کند. واضح است که این پدیده هیچ ارتباطی با نسبیت ندارد.

خمش نور

با این حال، در رابطه با خم شدن نور در تئوری اینشتین، باید اشاره کرد که همه دانشمندان با نظریه او موافق نیستند. اینشتین با اندازه گیری خمش نور یک ستاره در طی یک گرفتگی، در سال ۱۹۱۹، درستی تئوری خود را اثبات کرد. این آزمایش هنوز هم به عنوان یک موفقیت در علم به شمار می آید. اگر چه آزمایشات ممکن است چند بار نتایج خوبی در تخیل ایجاد کنند اما داده های نظری می توانند از واقعیت بسیار متفاوت باشند.

در اینجا یک متن برای توضیح این نظریه آمده است:

“قانون گرانش اینشتین چیزی در مورد نیرو ندارد. این تئوری رفتار اجسامی را که در میدان گرانشی هستند توصیف میکند. مانند سیارات (نه از نظر “جاذبه” بلکه به سادگی از نظر مسیرهایی که دنبال می کنند)

برای انیشتین گرانش تنها بخشی از اینرسی است. حرکات ستارگان و سیارات ناشی از اینرسی ذاتی آنهاست؛ و مسیر هایی که آن ها دنبال میکنند توسط خواص متریک فضا تعیین میشوند.”

Lincoln Barnett, The Universe and dr. Einstein, London, June 1949, page 72

آزمایش انیشتین

تئوری انیشتین توضیح میداد که یک نور در میدان گرانشی و در اطراف یک جرم بزرگ (مانند خورشید) به علت خمیدگی فضا-زمان خمیده میشود. انیشتین ادعا کرد که این حرف میتواند توسط یک آزمایش اثبات شود. این آزمایش، درواقع خمیدگی مسیر نور ستارگانی بود که در هنگام خورشید گرفتگی در اطراف خورشید دیده میشدند. این تنها زمانی است که ستارگان و خورشید همزمان در آسمان قابل رویت هستند. تصویری از ستارگان در پشت خورشید (در طول یک خورشید گرفتگی) تهیه شد. این تصویر باید با تصاویر دیگری که در لحظات دیگر تهیه شد بود مقایسه میشد. وقتی که به ستارگان نزدیک خورشید در تصاویر موجود نگاه کردند، خمیدگی ای در مسیر نور آن ها مشاهده میشد که به علت خمیدگی فضا-زمان (توسط خورشید) بود. مقدار نظری این آزمایش، خمیدگی ۱,۷۵ arc/second بود.

در خورشید گرفتگی دیگری در ۲۹ می ۱۹۲۹ که درمناطق استوایی قابل رویت بود، یک اندازه گیری در آفریقای غربی، در جزیره principe ، در شهر Roca sundy انجام شد و حاصل آن خمیدگی ای با ۱,۶۴ second arc بود. (بسیار نزدیک به نتیجه ای که انتظار میرفت)

 

در اینجا میخواهم به جمله یک کاپیتان نیروی دریایی اندونزیایی ، Gatot soedarto اشاره کنم. او در کتاب خود “True,general relativity is wrong” بیان میکند: 

“مشاهدات و بررسی هایی بر روی یک ستاره، دو بار انجام شده. در محل هایی با موقعیت های جغرافیایی مختلف، نتایج مختلف را به همراه داشته. در ستاره شناسی، انحراف نور یک چیز کاملا رایج و طبیعی است و توسط میدان گرانشی یک جرم فضایی رخ نمیدهد، بلکه این با توجه به شکست نور رخ میدهد”

با توجه به شکست نور (رفرکشن)،ستاره، دیده شده در ساعات مختلف روز، در مکان های مختلف کره سماوی دیده خواهند شد ، این مورد  آزمایش را با مشکل جدی روبرو میکند.

همچنین Gatot soedarto اشاره کرد که در همان سال در شمال شرقی برزیل، یک آزمایش دیگر مقدار خمیدگی نور را ۰.۹۳ اندازه گیری کرد. این عدد به مقدار نظری نزدیک نبود. این تفاوت بزرگ و این آزمایش بطوری نادیده گرفته شد که گویا هرگز رخ نداده.

نتیجه نهایی

مثال های بسیاری برای اثبات زمین تخت (از سطح زمین و حتی در ارتفاعات) وجود دارد که حتی نمیتوان آن را با بهانه هایی مانند شکست نور جمع کرد و همین باعث میشود عده ای عصبی شده و روی به دروغگویی برای اثبات حرف خود بیاورند. 

اگر خدا بخواهد ادامه دارد….

Share this post

3 comments

اضافه کنید
 1. شیوا ۶ آذر, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۰ ۰۳:۱۲ پاسخ دادن

  ببخشید میشه بپرسم در نظر زمین تخت گرایان جرم و چگالی و دما و فشار تابشی و فشار و گرانش و عمر خورشید چقدره؟
  و نظریه ای که بوجود امدن ماه و خورشید و بقیه سیارات رو توجیه میکنه برای شما چیه؟
  و ایا از نظر زمین تخت گرایان، زمین مرکز عالم هست یا خیر؟
  و ایا نظریه بیگ بنگ براشون اعتبار داره یا خیر؟
  احتمال میدم درباره این مطالب پست گذاشته باشید اما متاسفانه درگیر یک ترنومنت درسی سرنوشت ساز که برام وقتی باقی نذاشته تا مطالب سایتتون رو مطالعه کنم

  • flatearther ۶ آذر, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۳۱ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   صفحه ۴ تا ۴۱ مقاله کامل زمین تخت را بخوانید. درباره خورشید مفصل توضیح داده شده.
   لینک مقاله:
   http://yon.ir/zIWU4

   درحال حاضر بهترین توضیح از چگونگی تشکیل جهان در مورد زمین تخت در قرآن و نهج البلاغه موجود است. بله از دیدگاه برخی زمین مرکز عالم است. خیر! درباره بیگ بنگ اینجا را بخوانید:
   http://flatearthfarsi.com/?p=3034

   موفق باشید

ارسال نظر جدید