مجله بین المللی علم و تکنولوژی- زمین ثابت است

چکیده

برخی مشاهدات نجومی هستند که مدل خورشید مرکزی را نقض میکنند از جمله حرکت رجعی زهره،پرتو های کیهانی و شهاب های برساووشی. محققان زیادی در مورد این موضوعات صحبت می کنند. از آنجا که شواهد تجربی ای وجود ندارد که زمین در حقیقت به دور خورشید درحال چرخش است، مشاهدات نجومی / ژئوفیزیک اثبات هایی برای زمین ثابت و حرکت خورشید به دور زمین هستند. موضوع اصلی این مقاله نشان دادن نقص هایی در گرانش و نسبیت و رد ادعای حرکت زمین است که مدت زمان زیادی به مردم به عنوان حقیقت آموزش داده شده است.

مقدمه

درک کیهان اهمیت بسیار مهمی در تحقیقات علمی دارد. در زمان های قدیم، زمین بدون هیچ گونه حرکتی و ثابت در نظر گرفته شده  و مرکز این جهان است (مدل جئوسنتریک). با این حال یافته های نیکولاس کپرنیک، کپلر و گالیله نشان داد که زمین ثابت نیست (مدل هلیوسنتریک) و دارای ۹ حرکت است. این مدل خورشید مرکزی که در توهمات و تخیلات غرق است، مانند یک کشتی است که از بندر خارج میشود. کشتی به ظاهر ثابت به نظر میرسد(درحالی که در حقیقت در حال حرکت است) و بندر (که در حقیقت ثابت است)، از موقعیت اولیه خود حرکت میکند. سپس، با شروع یک فرضیه، سعی می کنیم با اصرار بر درستی یک فرضیه، مشاهدات خود را توضیح دهیم. این امر منجر به ایجاد یک فرضیه غیر منطقی میشود. از زمان آغاز این تئوری ریاضی، با چندین مشکل مواجه است که منجر به ارائه فرضیه های جدید برای توجیه اعتبار آن می شود. اولا، با توجه به چرخش سالانه زمین در یک مدار بیضوی به دور خورشید، توضیحاتی از تغییر چهار فصل داده شده است. دوم، توضیح داده شده است که حرکت سیارات به دور خورشید نشان دهنده نیروی گرانشی بین سیارات مختلف است و سوم، شب و روز بر اثر چرخش زمین به دور خود به وجود می آید. علاوه بر این، تغییر درجه حرارت در طی چهار فصل، توسط انحراف ۲۳.۵ درجه محور چرخش زمین به وجود می آید. همچنین، فرض فاصله زیادی بین زمین و خورشید، تئوری ریاضی و دانش فیزیکی را به هم پیوند می دهد. علاوه بر این، لکه های خورشیدی نشان میدهند که خورشید به دور خود چرخش دارد و چرخش ماهانه ماه، نه روزانه، در اطراف زمین از غرب به شرق است (تناقض با مشاهدات). برای چندین سال تحقیقات علمی منجر به یک درک منسجم تر از طبیعت و جهان شده است. بنابراین، تعدادی فیزیکدان و اخترشناس توانستند معایبی در تئوری های پیشین بیابند.

مدل خورشید مرکزی و تئوری های مشابه دیگر، مطابق با مشاهدات زمینی ما نیستند و فقط بر مبنای یکسری فرضیات و نظریات پذیرفته شده اند.

 

روش ها

نقض پذیر بودن فرضیات یا نظریات درواقع یک احتمال برای نقض آن ها ایجاد میکند. به منظور اثبات استقرایی زمین در کیهان و حرکت خورشید،گذشته از داده های کتابشناختی، یک بررسی جامع از دو زمینه تکمیلی استفاده می شود. به عبارت دیگر، ما از استدلال های فیزیکی / ژئوفیزیک استفاده می کنیم (قوانین هیدرودینامیکی، ویژگی های جوی، فرمول برابری جرم و انرژی، سرعت نوترینو، فرمول جاذبه، سینماتیک اجسام). از سوی دیگر، ما خودمان بر پایه مشاهدات نظر میدهیم. (مشاهده موقعیت روزانه ماه،مشاهده تغییرات روزانه ماه و خورشید، مشاهده و نظارت بر جهات سایه ها،نظارت بر زمان طلوع خورشید در اعتدال، مشاهده موقعیت ستارگان، آزمایش و…).

 

نتیجه و بحث

اولا، آزمایش مایکلسون-مورلی در ۱۸۸۷ نشان داد که زمین ثابت است و هیچ حرکتی ندارد. یک پرتو نور به دو قسمت تقسیم شد و به دو مسیر مجزا رفت. A و B دارای طول برابر هستند. مسیر A در جهت حرکت زمین و مسیر B در یک زاویه راست نسبت به A است.انتظار می رود که با توجه به حرکت زمین، زمان حرکت مسیر A کمتر از زمان حرکت مسیر B باشد، اما هیچ تداخلی در این زمینه صورت نگرفت. این دو پرتو نور به اثبات رساندند که زمین کاملا ثابت است.

دوما، نیکولا تسلا نشان داد که ذراتی وجود دارند که سریعتر از نور حرکت میکنند. هنگامی که او سیستم انتقال بی سیم انرژی خود را آزمایش کرد، متوجه شد که موج های الکتریکی طولی که از درون زمین منتقل میشدند با سرعت ۱.۶ برابر سرعت نور پخش می شوند. فیزیک دان اتمی عراقی Bahjat R. J. Muhyedeen نشان داد که انرژی به جرم وابسته نیست و او یک فرمول هم ارزی جرم و انرژی جدید (E = m * b * c) را پیشنهاد کرد. b یک ثابت جهانی جدید مشتق شده در شرایط واحد سرعت و برابر ۰.۲۰۱۴ از سرعت نور است. مجموعه تلاش های Carlip S و  Galperin در کیهانشناسی کوانتومی، نشانگر وجود سرعت سریعتر از سرعت نور است. همچنین میدانیم که برخی سیارات حرکت رجعی دارند. خورشید نیروی گرانشی بر روی سیارات دارد تا آنها را بچرخاند اما ما هرگز این حرکت را درک نمی کنیم. بر اساس مدل خورشید مرکزی، حرکت سیارات به طور مداوم در جهت پاد ساعتگرد به دور خورشید است به جز ونوس و اورانوس (جهت ساعتگرد). مشاهده این حرکت رجعی و جهت چرخش ما را به کل نظریه خورشید مرکزی مشکوک می کند.

Véronique Dehant, Tim Van Hoolst (2014), Encyclopedia of the Solar System, Third Edition, Chapter 8 – Rotation of
.Planets, Pages 159-184

همچنین، با توجه به ترتیب سیارات در منظومه شمسی، عطارد در فاصله ۵۸ میلیون کیلومتر از خورشید و پلوتو در ۶۰۰۰ میلیون کیلومتر فاصله دارد. از آنجا که نیروی جاذبه خورشید به پلوتو می رسد، و به منظور چرخش آن، چرخش عطارد را نمی توان باتوجه به میزان اثر گرانشی در مدار حفظ کرد. در چنین شرایطی سیاره عطارد باید توسط خورشید بلعیده شود.

مشاهدات خورشید و ماه

مشاهدات روزانه از ماه در طول سال و ماه های مختلف محل های مختلفی از طلوع را نشان میدهد. در حال حاضر، تغییر هلال های قمر در طول ماه های مختلف توسط حرکت ماهانه ماه به دور زمین توضیح داده شده. اما این غیر قابل قبول است، زیرا ما هرشب ماه را در طول نیمه اول ماه قمری میبینیم که از نقطه ظاهری اش طلوع میکند و به چرخش و حرکت به سمت غرب ادامه میدهد تا در افق غربی ناپدید شود. در شب چهاردهم ، ماه از منتها درجه شرق به منتها درجه غرب میرود. در طول نیمه اول و دوم ماه قمری، ماه به ترتیب از غرب و شرق طلوع میکند، اما جهت گسترش هلال آن همیشه از شرق به غرب است. این به وضوح در نیمه اول و دوم ماه قمری برای اولین و آخرین نیمه شب به ترتیب قابل رویت است. اگر ماه چرخش زمین را از غرب به شرق دنبال کند، ما دیگر این وضعیت های مختلف طلوع را در طول ماه قمری مشاهده نخواهیم کرد. ثبت موقعیت روزانه ماه در هنگام غروب خورشید در طول ماه قمری اجازه می دهد آنالما آن را رسم کنیم. در واقع، شکل آنالما به دست آمده نشان دهنده عدد “هشت لاتین” است که ماهیت حرکت ماه را نشان میدهد. چنین پیکربندی و ترتیبی نشان دهنده حرکت اینترتروپیک ماه است. اگر ماه بصورت ماهانه یک چرخش را به دور زمین تکمیل کند (با توجه به مدل خورشید مرکزی)، آنالما باید بیضوی باشد. سپس، با توجه به شکل تحلیل و مشاهدات از آنالما، ماه هر روز به دور زمین میچرخد. تنوع موقعیت های در حال طلوع نیز توسط چرخه زیر توضیح داده می شود:

ماه حرکت خود را از استوا شروع میکند و به راس الجدی میرود. سپس به استوا بر میگردد(روز ۱۴ ام) و به راس السرطان میرود و دوباره برای یک چرخه جدید به استوا بر میگردد. این یک پدیده مشاهداتی است که می تواند ثابت کند زمین حرکتی ندارد.

حال به سراغ یکی دیگر از مشاهداتی که باعث میشود به مدل خورشید مرکزی شک کنیم میرویم. در نصف النهار یکسان، زمان، به خصوص در اعتدال، زمانی که موقعیت خورشید در استوا بصورت برابر است: خورشید به طور معمول از جنوب به شمال نصف النهار در یک زمان یکسان طلوع میکند. اگر محور زمین ۲۳.۵ درجه انحراف نسبت به مدار داشته باشد، در یک نصف النهار، طلوع آفتاب باید یک تفاوت زمانی مهم داشته باشد (شکل زیر). این اختلاف زمانی انحراف ۲۳.۵ درجه را ارائه میدهد. سپس، با توجه به شیب زمین، خط طول جغرافیایی از دو قطب عبور میکند و ۲۳.۵ درجه به خط اعتدال طلوع خورشید را شکل میدهد. پس از آن، آخری باید به ترتیب از طریق منتها درجه شرقی و غرب از دایره قطبی در نیمکره شمالی و جنوبی عبور کند. این موقعیت هرگز رویت نشده است. بنابراین، اگر موقعیت عمودی زمین به خورشید را در اعتدال فرض کنیم، زمان طلوع آفتاب در یک نصف النهار(نصف النهار یکسان) بصورت یکسان خواهد بود. از آنجایی که زمان طلوع آفتاب در اعتدال برای کشورهایی که در نصف النهار مشابه قرار دارند، یکسان است، انحراف ۲۳.۵ درجه محور زمین رد می شود.

شکل ۲: تغيير خط طلوع آفتاب اگر زمین دارای محوری با شیب ۲۳.۵ درجه باشد

مثال دیگر: نظارت بر جهت سایه همانطور که در شکل زیر نشان می دهد رابطه آن با موقعیت خورشید را بیان میکند که به شرح زیر است: 

 • خورشید به دور زمین میچرخد (زمین ثابت است)؛ جهت سایه شی با جهت پرتو های خورشید مطابقت نشان میدهد (شکل زیر S1): این مورد مشاهده می شود.
 • اگر ما مدل خورشید مرکزی را بررسی کنیم، جهت سایه شیء زوایای مختلفی با پرتو های خورشیدی شکل میدهند (شکل زیر S2): این مورد هرگز مشاهده نشد.

بنابراین مشاهدات نشان میدهند که خورشید به دور زمین میچرخد.

تفاوت جهت سایه ها

نقد ویژگی های زمین در مدار نظری

مورد اول، در اقليم شناسي، اگر زمين در حدود ۱ درجه به خورشید نزدیک باشد، اين امر سبب سوختن آن مي شود و اگر از خورشيد حدود ۱ درجه دور باشد، اين امر منجر به انجماد تمام زمين مي شود. مدار تخیلی زمین به دور خورشید در طول سال بیضوی است (قطر های مختلف) (شکل زیر). این فرضیه به این معنی است که زمین به دور خورشید با فواصل مختلفی در طول سال میچرخد اما هیچ چیز مشاهده نمی شود (در طول سال، سوختگی کامل و یا منجمد شدن آن). این واقعیت توضیح می دهد که مدار “تخیلی” وجود ندارد و زمین کاملا ساکن و بی حرکت است.

تغییر فاصله زمین / خورشید در مدار بیضوی

مورد دوم، زمین حجم، وزن و سرعت (نظری) دارد. در پویایی حرکت، سرعت اشیاء به وزن آن مربوط می شود. اگر زمین حرکت های مختلفی داشته باشد، سقوط هزاران سیارک و شهاب سنگ ها بر روی زمین هر روز باید سرعت آن را تحت تاثیر قرار دهد. این اشیا باعث کاهش سرعت زمین شده و همچنین باعث میشوند همه چیز به سطح زمین بچسبد. مدت زمان شب / روز بیشتر طول خواهد کشید. اما هیچ چیز مشاهده نمی شود و هر روز تعداد شهاب سنگ ها بدون هیچ تغییری در سرعت چرخش زمین افزایش می یابد. علاوه بر این، در مدل خورشید مرکزی، فصول مختلف از ۲۳.۵ درجه انحراف محور چرخش زمین به مدار بیضوی آن به دور خورشید حاصل می شود. اما نقص این مدل موقعیت زمستان و تابستان در مدار است. به نظر می رسد زمستان زمانی پدید می آید که زمین در حضیض خورشیدی است (موقعیت نزدیک به خورشید)؛ کاهش دما به سرعت زمین که اکنون سریعتر شده (سرعت ۳۴.۱۴۵ کیلومتر بر ثانیه) نسبت به سرعت متوسط (۲۹.۸۲۹ کیلومتر بر ثانیه) نسبت داده می شود. تابستان زمانی ظاهر می شود که زمین در اوج است؛ افزایش دما به سرعت زمین که اکنون کندتر (۲۸.۸۵۱ کیلومتر بر ثانیه) نسبت به سرعت متوسط، نسبت داده می شود. به لحاظ نظری، این فرضیه بیان میکند که زمین  میتواند سرعت خود را نسبت به خورشید تغییر دهد اما هیچ استدلال قابل پذیرش و منطقی ای در پشت این فرضیه وجود ندارد. صرفا چون ما فصول را داریم این فرضیه مورد قبول است درحالی که با توجه به مدل زمین تخت مرکزی نیز میتوان به شکل کاملا بهتری و بدون نیاز به انحراف ۲۳.۵ زمین آن را توضیح داد و این کاملا با مشاهدات ما از خورشید مطابقت دارد. نقص این فرضیه اجازه میدهد بار دیگر به صحت خورشید مرکزی شک کنیم. علاوه بر این، اگر زمین به دور خورشید میچرخید، باید یک اختلاف منظر واضح از ستاره سیروس را مشاهده کرد، اندازه آن باید زمانی بزرگتر و بیشتر باشد که زمین نزدیکتر باشد. اگر موقعیت زمین را در مداری به دور خورشید در عصر یک روز پاییزی در نظر بگیریم، پس از شش ماه، در موقعیت مخالف (بهار) در فاصله ۲۹۹ میلیون کیلومتری خواهد بود. بنابراین، یک ناظر بر روی زمین باید مکان هایی را در ناحیه دور از ۲۹۹ میلیون کیلومتر از موقعیت اولیه اش مشاهده کند. پس از آن، او باید این ستاره را در ابعاد بزرگتر و زاویه دیگری مشاهده کند اما این موارد هرگز دیده نشده اند که نشان میدهند مدل خورشید مرکزی نمیتواند درست باشد.

محاسبه نیروی گرانشی بین خورشید / ماه و زمین / ماه نشان می دهد که این تعامل بین ماه/خورشید مهم تر است. از آنجا که جاذبه خورشید / ماه (۴.۳۸۰۸۲E + 20N.m2 / kg²) بالاتر از زمین / ماه (۱.۹۸E + 20N.m2 / kg2)، ماه نمی تواند به دور زمین بچرخد و ما هرگز چرخه هلال های آن را نمی بینیم. این وضعیت با مشاهدات در تداخل است.

برای روشن تر شدن موضوع به مورد دیگری می پردازیم. ستاره قطبی ثابت است زیرا نشان دهنده شمال جغرافیایی برای مردم در زمین است. مشاهدات آسمان شب در زمان های مختلف (به عنوان مثال، به صورت ساعتی) موقعیت مشابهی از این ستاره را بدون هیچ گونه حرکتی در مقایسه با ستاره های دیگر نشان می دهد. این واقعیت ثابت می کند که زمین ثابت است. همچنین اگر زمین طی ۳۶۵ روز به دور خورشید چرخش داشته باشد، سرعت آن باید ۱۰۸۰۰۰ کیلومتر در ساعت باشد، این مقدار ۸۴ بار بیشتر از سرعت صوت جوی (۱۲۰۰ کیلومتر در ساعت) است. با توجه به ویژگی های جو، نتیجه مستقیم این سرعت این است که یک صدای بسیا زیاد (انفجار صوتی) ایجاد شده توسط این حرکت را بشنوید. اما این صدا هرگز شنیده نشده و تنها در صورتی که هواپیمایی دیوار صوتی را بشکند شنیده شود. پس نتیجه این است که زمین نمیتواند حرکتی داشته باشد.

سینماتیک اجسام

اولا اگر زمین دارای نیروی گرانشی بود که قادر به نگه داشتن و اتصال جو در طول چرخش در اطراف خود می بود(به دور خورشید و سایر حرکات)، ما نمی توانستیم باد را تشخیص دهیم. با این وجود، مشاهدات نشان می دهد که انواع مختلف باد از هوای سبک و ملایم گرفته تا باد های طوفانی وجود دارند.این واقعیت تأیید فقدان جاذبه زمین است. دوم، محققان دینامیک ساحلی نشان می دهند که جهت و ارتفاع موج بطور نزدیکی به باد مربوط است. اگر زمین با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت به دور خودش چرخش داشته باشد،فقط باید یک جهت انتشار موج وجود داشته باشد که لزوما شرق (غالب مسیر و سرعت) خواهد بود. اما اقیانوس شناسان جهات انتشار امواج مختلفی را نشان داده اند. زمانی که زمین میچرخد، مسیرهای متعددی از انتشار موج را شاهدیم و سرعت باد بالاتر فرض میشود. این فرض متقاعد کننده نیست، زیرا سرعت باد عجیب و غریب ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت (۹۱۰ مایل در ساعت) هر نوع زندگی را بر روی زمین را به سرعت از بین می برد. با توجه به مقیاس بیوفورت، تاثیر سرعت باد بالای ۷۰ مایل در ساعت در کشور دریای / قاره موجب آسیب فاجعه بار در زیرساخت ها و درختان می شود. در مقایسه با سرعت ما نمی توانیم هیچ حرکتی را برای زمین بپذیریم. در نهایت، در هر شب روشن، هر ۱۰ دقیقه یک شهاب را میتوان در آسمان دید (مثلا بارش شهابی برساوشی) معمولا مشاهده می شود که شهاب سنگ های بیشتری در صبح زود، بین نیمه شب و طلوع آفتاب مشاهده می شود؛ سپس، آنها در شب میان غروب و نیمه شب مشاهده می شوند. اگر زمین دارای حرکت های مختلف است، ما نمی توانیم هر روز شهاب سنگ ها و اشعه های کیهانی را بمباران سطح زمین ببینیم. این وضعیت را می توان با وجود زمین در موقعیتی ثابت در جهان توضیح داد. درواقع نظمی که در دوره های شهابی و دنباله دارها وجود دارد نشان میدهد زمین ثابت است.

نتیجه گیری

 در نتیجه، استدلالهای فیزیکی مختلف و مشاهدات نجومی ثابت بودن زمین و چرخش ماه،خورشید، ستارگان و سیارات را به دور آن نشان میدهند. پس مدل خورشید مرکزی باید رد شود و برعکس تجدید نظر جدی ای درباره مدل جئوسنتریک باید انجام بگیرد.

منبع: www.theijst.com

منابع استفاده شده برای مقاله:

Popper Karl Raimund (2002), The Logic of Scientific Discovery. Psychology Press, 513 page
ii. Duhem Pierre Maurice Marie (1962), The Aim and Structure of Physical. Theory Book published by Princeton University
Press, 351pages.
iii. Davies (2003), The Newtonian Myth. Studies in History and Philosophy of Sciences, 34, 763–۷۸۰
iv. Khiari (2011), Newton’s laws of motion revisited: some epistemological and didactic problems. Lat. Am. J. Phys. Educ., Vol.
۵, No. 1,
v. Maxwell Nicholas (2014), Three Criticisms of Newton’s Inductive Argument in the Principia. Advances in Historical
Studies. Vol.3 , No.1, 2-11

vi. Escultura (2003), The flux theory of gravitation XVII. The new mathematics and physics. Applied Mathematics and
Computation 138 , – 127–۱۴۹,
vii. Scharma (2006), Einstein derived Erest = Mrest c² from a NON-EXISTENT equation: A Discussion. The general Science
Journal
viii. Afriat Alexender and Ermenegildo Caccese (2010), The relativity of inertia and reality of nothing. Studies in History and
Philosophy of Modern Physics 41, 9 –۲۶,
ix. Kochetkov (2013), Confirmation of results of the experiments of Michelson without the postulate about the invariance of the
speed of light. Millennium relativity, The general Science journal
x. Mathis (2013), The greatest standing errors in physics and mathematics. Book (http://milesmathis.com/index.html).
xi. Chun-Xuan Jiang(2014), The discovery of primordial gravitational waves is 100% wrong. The general Science Journal
xii. Lehmkurl Dennis (2014), Why Einstein did not believe that general relativity geometrizes gravity. Studies in History and
Philosophy of Modern physics, Vol 46, Part B, Pages 316–۳۲۶, (۲۰۱۴).
xiii. Jayant V. Narlicar (1999), Seven Wonders of the Cosmos. Cambridge University Press, 15 avr , 324 pages.
xiv. Michelson Albert and Edward Morley (1887), On the relative motion of the earth and the aluminiferous ether. American
journal of science, Volume XXXIV, No 203 (1887),
xv. Tesla Nicolas (1905), Art of transmitting electrical energy through the natural medium. United States Patent Office, Serial
No. 113,034,
xvi. Lammertink Arend (2013), Electrical Engineer disproves Einsteins Relativity Theory: The Ruins of 106 Years Relativity.
Tuks Unsorted KieknWat TWordt Stuff
xvii. Bahjat R. J. Muhyedeen (2009), New Concept of Mass-Energy Equivalence. European Journal of Scientific Research,
Vol.26No.2, pp.161-175,
xviii. Bahjat R. J. Muhyedeen (2013), Nuclear Magneton Theory of Mass Quantization “Unified Field Theory”. European Journal
of Scientific Research, Vol. 100, No 1, pp.66-140,
xix. Carlip S (2000), Aberration and the speed of gravity. Physics Letters A, 267, 81–۸۷,
xx. Galperin (2008), Information transmittal and time uncertainty, measuring the speed of light and time of reflection,
representations of Newton’s second law and related problems. Computers and Mathematics with Applications, 56, 1271–
۱۲۹۰,
xxi. Pedram and Jalalzadeh (2008), Quantum cosmology with varying speed of light: Canonical approach. Physics Letters B, 660,
۱–۶,
xxii. Brax (2012), Lorentz invariance violation in modified gravity. Physics Letters B, 712, 155–۱۶۰,
xxiii. Pfeifer and Wohlfarth (2012), Beyond the speed of light on Finsler spacetimes. Physics Letters B, 712, 284–۲۸۸,
xxiv. Bouchard (2012), Finite Theory of the Universe, Dark Matter Disproof and Faster-Than-Light Speed. Physics Procedia, 38,
۲۲۲-۲۴۱,
xxv. Katz U.F. and Spiering Ch. 704 (2012), High-energy neutrino astrophysics: Status and perspectives. Progress in Particle and
Nuclear Physics, 67, 651-,
xxvi. Bertolucci Sergio (2013), Neutrino speed: a report on the speed measurements of the BOREXINO, ICARUS and LVD
experiments with the CNGS beam. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 235–۲۳۶, ۲۸۹–۲۹۵,
xxvii. Chun-Xuan Jiang (2014), An equation that changed the universe: F =- mc²/R. The general Science Journal,
xxviii. Ishihara Aya (2013), Ultra-high energy neutrinos with IceCube. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 235–۲۳۶, ۳۵۲–۳۵۷,
xxix. Zhou Lingli and Bo-Qiang Ma (2013), Neutrino speed anomaly as signal of Lorentz violation. Astroparticle Physics, 44, 24–
۲۷,
xxx. Hernandez-Rey Juan José (۲۰۱۳), High energy neutrino telescopes in the Northern Hemisphere. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research A, 725, 7 –۱۲,
xxxi. Zhehui Wang, Christopher L. Morris (2013), Tracking fast neutrons. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
A, 726, 145 –۱۵ ۴,
xxxii. Abe et al (2014), Observation of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam. Physical review letters, PRL 112,
۰۶۱۸۰۲,
xxxiii. Foley James A (2014), Mass of Neutrinos Accurately Calculated for First Time, Physicists Report. Nature World News.
(available in www.natureworldnews.com/articles/ 5968/ 20140210/mass-neutrinos-accurately-calculated-first-timephysicists-
report.htm)
xxxiv. Shigeru Yoshida (2014), Ultra-high-energy cosmic neutrinos: at 1015eV energies and above. Comptes Rendus Physique,
Volume 15, Issue 4, Pages 309–۳۱۷,
xxxv. Paul R. Weissman (2007), Encyclopedia of the Solar System, Second Edition , Chapter 1 – The Solar System and Its Place in
the Galaxy, Pages 1-28.

xxxvi. Véronique Dehant, Tim Van Hoolst (2014), Encyclopedia of the Solar System, Third Edition, Chapter 8 – Rotation of
Planets, Pages 159-184

Share this post

79 comments

اضافه کنید
 1. بهزاد گرت ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۲۹ پاسخ دادن

  ***
  بسیار عالی

  .
  یه پیشنهاد دارم . در تئوری زمین تخت مگر سیارات زیر آسمان و معلق نیستن ؟ و اندازشونم که کوچیکه . خب براحتی میشه ازین فرصت استفاده کرد . اینطور که با فرستادن یک ربات یا موشک مجهز به دوربین ، در نزدیکی سطح سیارات به سوی زمین نگاه کرد و زمین را غول پیکر مشاهده کرد !! چرا انجمن زمین تخت اینکارو نمیکنه ؟؟
  قطعاااا موشک و امکانات هست و نمیشه بهونه کرد ک فعلا به این سطح نرسیدیم ! براحتی میشه موشکی ساخت که ۴۰۰۰کیلومتر بالا رفت .
  ***

  • Mo ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۳۸ پاسخ دادن

   خب اگه انقدر راحت شما بساز بفرست ببین چه خبر!
   هیشکی نگفت در ۴۰۰۰ کیلومتری ما!
   خیلی خیلی خیلی نزدیک تر از میلیون ها کیلومتر و میلیون ها سال نوری که بقیه ادعا میکنند هست!
   اما این نیست که در دسترس باشه به راحتی

  • محسن ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۳ پاسخ دادن

   دوست عزیز، فکر کنم تخت گرایان میگن که ستارگان پشت یا درون گنبد هستن و نه زیر گنبد، و از اونجا که امکان عبور از گنبد آسمان وجود نداره پیشنهاد شما هم رد میشه. شما که اینقدر باهوشی چرا با سفینه ها و ماهواره ها یه عکس واقعی و دستکاری نشده از زمین نمیذارید؟

 2. میلاد ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۳:۰۵ پاسخ دادن

  دورود بر شما مروجین حقایق پنهان و فراموش شده …. متن جالبی بود . خداقوت ….
  براستی چرا باور تخت بودن زمین برای بعضیا اینقدر سخته ؟! خیلیا اینقدر که از گرد بودن زمین دفاع میکنم از خدا و خانواده و خودشون دفاع نمیکنن !!! عجیبم اینجاست که نتایج بدست آمده از ابزار همگانی و احساسات خودشون رو نادیده می‌گیرد و به سخنان و مثلا نتایجی خیالی و بدون مدرک مشهود دیگرانی همچون ناسا تکین میکنن !!!
  بشخصه نمیتونم درکشون کنم ….
  بگذریم …. واستون آرزوی موفقیت میکنم …. با اشتیاق فراوان منتظر مقالات بعدیتونم ….

  • سیاوش ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۳ پاسخ دادن

   دورود دوست عزیز خیلی خوشحال شدم که یکی مثل خودم دیدم.ادم میفهمه که فقط خودش نیست که براش مهمه این حقیقت.وقتی با دیگران راجب این واقعیت صحبت میکنم.بهم میگن خوب به ماچه اصلا چه فرقی میکنه حالا زمین تخت باشه یاگرد یا مثلثی بورو بفکر نون باش.حتی کسانی که دانشجو یا استاد این مملکت هستند.شروع به سخنانی بی منطق و غیر قابل درک میزنن تا حرف های من را نقد و تخریب کنند.و در اخر میگویند یعی همه ادمای بزرگ دنیا از ناسا گرفته تا انیشتین چرت میگفتن تو یدونه راست میگی .هی…… چه بگویم
   حپخوشحال میشم اگه روزی باهم صحبت کنیم یا همدیگر را ببینیم.
   سیاوش اینم تلگرام منه
   @siaone

 3. سیاوش ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۲۵ پاسخ دادن

  دورود به همه عزیزان که زمین تخت برایشان مهم است
  جز اینجا جایی نمیتوانم راجب ابن واقعیت صحبت کنم.چون به هر کسی گفتم جز همسرم من را تمسخر کردن.با اینکه کوچک ترین دانشی راجب ان ندارن.و برای من که شبانه روز در پی این واقعیت قدم ور میدارم بسیار سخت است.منی که از بس شبها به اسمان نگاه کردم و ماه و سیارات رو رسد کردم چشمانم دیگر ضعیف و شاید برایه مدتی دچار مشکل شده باشد.
  دوستان بیاید باهم روزی را مقرر کنیم و در تهران گرده همایی یا نمایشگاهی فراهم سازیم.من خود به نوبه خودم کمک خواهم کرد.هرچنو کوچک
  اگر همه باهم یک دست شویم میتوانیم.
  همراه راه حق باش
  سیاوش شفیعی

 4. حمیدرضا ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۴۵ پاسخ دادن

  با سلام خدمت شما
  لطفا دیدگاه نظریه زمین تخت در باب هفت آسمان را بفرمایید که آیا واقعا به طبقه طبقه بودن آن اعتقاد دارد یا خیر. در کل کاش میشد یک مقاله در این باب هم مینوشتید.ممنون

 5. امید ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۴۴ پاسخ دادن

  بادرود..آقا سیاوش عجب پیشنهاد خوبی مطرح کردند..ولی من که تو شیراز هستم و نمیتونم بیام..راستی ..وقتی با اونایی که تعصب دارن روی زمین کروی بحث میکنم…میخواهند مرا بزنند…حالا میپرسند اگر دولتها مثل روسیه میدونه..چرا اعلام نمیکنه!!!….بابا جنگ میشه…اون هم جنگ جهانی…
  تشکر از مدیریت سایت

  • علیرضا خیاطی ۱۴ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۳:۴۰ پاسخ دادن

   چرا اطلاع رسانی باید باعث جنگ بشه؟
   روزی که جوردانو برونو گفت زمین در حرکت هست، بعد گالیله گفت کلیسا جبهه گرفت اما آخر کلیسای قدرتمند کاتولیک کنار آمد حالا اگر زمین تخته ثابت کنید و قهرمان باشید و برای اعتقادات بجنگید جای شعار دادن که جنگ میشه، شرایط سیاسی مناسب نیست و….

 6. حیمد ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۲۰ پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشید. بنده از طرفداران نظریه شما بودم البته نه اینکه قبول داشته باشم صد در صد مطالب رو. اما دوبار نظر فرستادن هر دو بار تاید نکردید و این یکم شک بنده رو برانگیخت که فقط نظراتی که موافق شما باشه تاید کنید. البته من انتقاد هم حتی نکردم. فقظ گفتم اگک ردر مورد هفت آسمان مطلبی دارید لطفا بنویسید.

 7. مهدی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۳۵ پاسخ دادن

  سلام. خسته نباشید. چرا اینقدر دیر به دیر پست میگذارید؟
  پیشنهاد دارم. پست هاتون رو اندازه سایز استوری اینستاگرام شیر کنید که همه بتونن شیر کنن و فراگیرتر بشه این نظریه. مرسی

 8. سید مسعود ۸ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۱۱ پاسخ دادن

  راجع به انفجار صوتی(صوت زمانی بوجود میاد ک چیزی ب چیزی برخورد کنه وقتی فضا خلا هست صدایی هم تولید نمیشه) و حرکت باد و چنتا مطلب دیگه توجيهات منطقی نبود، باید تحقیق بیشتری بشه.
  ی سوالیم دارم اینه ک احتمالا هواپیما سوار شدید،وقتی تو ارتفاع قرار میگیرد بوضوح شیب کرانه های زمین رو میبینید، این چطور توجیه میشه؟ یا مثلا رشته کوه ها و قله های بسیار بلند باید از فواصل هزاران کیلومتری دیده بشن با این نظریه،درحالی ک پس از طی فاصله مشخص(ک بسته ب ارتفاع اون شی داره) از پایه از دید ناپدید میشن و نوک شی آخرین قسمت یه ک میشه دید.
  عکس ها فیلم هایی ک از سطح زمین مریخ یا مشتری گرفته شده ب نظر شما ساختگی هستند؟ سوال آخر و مهمم اینکه فکر میکنید اگه از تهران ی پرواز انجام بشه ب سمت لس آنجلس،و از همون جهت پروازشو ادامه بده ب نظر شما دوباره ب تهران نخواهد رسید؟ درسته دوستان ما نمیتونیم تصاویر ناسا و هرچی اونا میگن رو تایید کنیم ولی هواپیما چی،شاید پرواز مستقیم دور دنیا نداشته باشیم،ولی پروازی پروازی از دوبی ب سمت لندن، از لندن ب نیویورک، از نیویورک ب توکیو، و توکیو ب دوبی با این منطق ک همه فرودگاه ها ثابت هستن و اندازه گرفتن زاویه بین ابن خطوط میشه ی خط فرض رسم کرد ک دور یک کره چرخیده و دوباره ب خودش رسیده، دوستان من طرفدار هیچ نظریه ای نیستم فقط ب دنبال حقیقتم، اگه کسی هست بتونه دلیل نقصی بر حرفایی ک زدم بیاره بی نهایت ممنون میشم ازش.
  میدونید بهم ایمیل بزنید
  Masoudleow@gmail.com

  • flatearther ۱۴ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   از تابش زمینه کیهانی برای اثبات بیگ بنگ استفاده میکنند. قطعا علم مدرن استدلال هایی را برای دفاع از بیگ بنگ دارد اما اکثر این استدلال ها و مشاهدات توسط افراد آماتور قابل دسترسی و مشاهده نیستند. درواقع تابش زمینه کیهانی به سادگی میتواند امواج الکترومغناطیسی ای باشد که از سوی آسمان به زمین درحال حرکت است و توسط دستگاه های مختلف ثبت میشود. اما اینکه آن را به بیگ بنگ ربط دهیم موضوعی جداست.
   موفق باشید

 9. محمد ۲۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۳۲ پاسخ دادن

  سلام در مورد اين ديدگاه من يكم بد بين هستم به اين دليل كه وقتي هنوز طرفداران اين نظريه نتونستن تخت بودن زمين رو با رفتن به آسمان ثابت كنند چطور تونستند نور رو به دو پرتو شكسته و يك پرتو اونو به نقطه A كه در مسير چرخش زمين هست بفرستن و پرتو ديگه رو به نقطه B و به طول مسير برابر A بفرستند و در اخر سرعت اين دو پرتو ديافتي رو اندازه بگيرند؟

  • flatearther ۲۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۴۵ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   زمین تخت گرایان این آزمایش را انجام ندادند. آزمایش توسط دو فیزیک دان غیر تخت گرا انجام شد. درضمن برای اثبات تخت و مسطح بودن زمین نیازی نیست کیلومتر ها به آسمان برویم.

   برای اطلاعات بیشتر از چگونگی انجام آزمایش این مقاله را بخوانید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=4821

   موفق باشید

   • حامد ۱۲ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۰۱ پاسخ دادن

    شما که می گید برای اثبات تخت و مسطح بودن زمین نیازی نیست کیلومتر ها به آسمان برویم اتفاقا نیاز هست حتما هم هست چون بالاخره باید برای اثبات این نظر با یک مدرک بصری محکم و قاطع دهن کرویت گرایان بسته بشه پس چرا تخت گرایان اقدامی نمیکنن تا دهن میلیاردها نفر بسته شه؟

    • flatearther ۲۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۳۲ پاسخ دادن

     سلام خدمت شما
     از آنجا که خورشید صفحه زمین را به شکل یک دایره بزرگ روشن میکند، وقتی به ارتفاعات برویم، افق را بصورت تقریبا منحنی میبینیم اما این برای ارتفاعات تقریبا بالاتر از ۳۰ کیلومتر می باشد و در ارتفاعاتی مانند ۲۰ یا ۲۲ کیلومتر که بالن هایی ارسال شده، افق زمین کاملا صاف و بدون انحنا بوده است درحالی که باتوجه به هندسه زمین کروی افق در چنین ارتفاعی نیز باید منحنی باشد. میتوانید کلیپ های این بالن های ارسالی را در کانال آپارات ما ببینید و این یک نمونه از کلیپ ها است.

     لینک کلیپ:
     https://www.aparat.com/v/Z9vBk

     موفق باشید

 10. امیر ۱۴ تیر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۴۰ پاسخ دادن

  با سلام به شما
  سؤالی ذهنم را مشغول کرده و آن این است که چرا از نقشه آزیموتال (azimuthal) با مرکزیت قطب شمال به عنوان نقشه زمین تخت استفاده شده است؟ چرا مثلاً هیچ وقت از نقشه آزیموتال با مرکزیت قطب جنوب به عنوان نقشه زمین تخت استفاده نشده؟ (برای ساخت نقشه های آزیموتال میتوانید به آدرس https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html مراجعه کنید.) آیا دلیلی برای ارجحیت دادن نقشه اول به نقشه دوم وجود دارد؟ مگر نمیتوان به جای آنکه مناطق قطبی جنوب را به عنوان کناره های زمین در نظر گرفت، مناطق قطبی شمال را به عنوان کناره های زمین پنداشت؟

  • flatearther ۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۱۵ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   نقشه رایج زمین تخت از ابتدا اینگونه بوده. دلیل آن این است که شهروندان عادی تایم لپس های مختلفی از خورشید نیمه شب قطب شمال تهیه کرده اند و زمانی که در قطب شمال هستید، خورشید به دور شما چرخش میکند و این نشان میدهد قطب شمال مرکز زمین تخت است. اما درباره قطب جنوب چنین چیزی صادق نیست. موفق باشید

 11. سید علی ۱۷ تیر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۰:۳۲ پاسخ دادن

  سلام.ابتدا اینو بگم که به اعتقاداتون احترام میزارم و هر عقیده ای محترمه. و اینکه بنده تسلط کافی حول دانش کیهان شناسی ندارم ولی چند سوال کلی برام پیش اومد که ممنون میشم پاسختونو بشنوم. ابتدا اینکه به نظر شما چرا باید دولت ها یا کسانی که از این موضوع آگاهی دارند حقیقت رو پنهان کنند. آیا نفعی براشون داره.؟ یا اینکه دولت ها و دانشمندان هم حقیقت رو نمیدونند؟ و اینکه آیا اگر فرض کنیم حقیقت رو پنهان میکنند این کارشون چه تاثیری بر مردم جهان میزاره؟

  • flatearther ۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ما ۴ انگیزه آنان را در اینجا بیان کردیم:
   🅾️چرا درباره شکل حقیقی زمین دروغ میگویند؟
   💠۱- انکار خدا و ادیان:
   امروزه در جهان فرقه های مختلف و درواقع نوعی طرز فکر به نام آتئیست و یا خداناباوران شکل گرفته اند که مخالف خدا و ادیان الهی هستند و اکثر ادعا آنان قوانین حاکم بر کیهان برای تصادفی به وجود آمدن است! این داستانی خرافی و تخیلی در علم است که حتی شواهدی ابتدایی برای اثبات آن وجود ندارد اما چون دولت ها و سازمان های به ظاهر معتبر و معروف این مطالب را منتشر میکنند مورد قبول همگان شده است! امروزه هرچند دیگر بیگ بنگ را آغاز گر جهان نمیدانند اما بیگ بنگ شروع بی خدایی است! جهانی که پایه و اساس آن قوانین فرضی فیزیک است! اما ادیان الهی و کتب مقدس سال ها پیش به حقیقت گیتی که مسطح بودن زمین است اشاره کرده اند و چون ادیان حقیقت را بیان میکنند آن ها نخواهند گذاشت مردم به حقیقت ادیان پی ببرند و همین موضوع است که به ایجاد تفکر آتئیست کمک زیادی میکند.
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۲- بودجه های کلان:
   امروزه سازمان های فضایی در سراسر جهان روزانه میلیارد ها دلار بودجه از دولت هایشان میگیرند و سر آخر چه تحویل ما میدهند؟ تصاویر گرافیکی و ماموریت های فضایی ای که هیچ گاه ندیدیم! فرستادن چند موشک سوخت جامد که در آسمان میسوزند و یا استفاده از هولوگرام هفت بعدی برای نشان دادن دنیای مجازی در دنیای حقیقی هزینه کمی دارد! آن ها به بهانه ماموریت های فضایی و تلاش برای پیشرفت بشریت پول ها و بودجه های زیادی میگیرند به عنوان مثال برای سفر به ماه ناسا سی میلیارد دلار بودجه گرفت!! و با فیلم برداری در یک استادیو در هالییود و سفینه ای مقوایی و کاغذی که با آلومینیوم پوشیده شده بود ماموریت های آپولو را خلق کردند. این پول ها مطمئنا صرف پروژه هایی مانند بلوبیم (در وبلاگ توضیحات کاملی درباره بلوبیم موجود است) میشود! همچنین باید بدانید که ناسا دارای بزرگترین دستگاه تغییر آب و هوا و تولید ابر است و خدا میداند چه برنامه هایی برای آینده بشریت دارند(میتوانید مستند دستگاه تغییر آب و هوا را در کانال آپارات ما ببینید)
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۳- انرژی نامحدود:
   در دنیای امروز ما برای هرچیزی باید پول پرداخت کنید! یکی از این موارد برق است! وسایل برقی و سیستم های برق رسانی بر اساس انرژی و برق محدود تنظیم شده اند و مردم در سراسر جهان باید برای داشتن برق پول پرداخت کنند اما نیکولا تسلا سال ها قبل به حقیقت وجود گنبد آسمان پی برده بود و اعتقاد داشت انرژی الکتریکی در همه جا وجود دارد و هرگز تمام نمیشود! تسلا برج واردنکلیف را ساخت و توانست انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهد و البته انرژی الکتریکی ای که تسلا به آن دست پیدا کرده بود برای انسان بی ضرر بود و البته کاملا رایگان بود و اگر این پروژه تسلا عملی میشد دیگری دولت ها و سازمان های در پشت پرده سود نمیکردند برای همین موضوع پروژه انرژی رایگان تسلا کاملا باطل شد و از بین رفت تا با روی کار آمدن انرژی محدود بتوانند سود کنند!
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۴- کنترل ذهن مردم:
   یکی از دلایل دیگری که برای این بیان میشود که چرا درباره شکل زمین دروغ میگویند موضوع تکامل دروغ هاست!
   آن ها از چند قرن پیش یک مسیر تکاملی از دروغ ایجاد کردند که کم کم رشد کرد! کرویت زمین یکی از دروغ های گفته شده است! پایه و اساس تمدن و علم امروزی بر دروغ است! دانشمندانی که در اختیار دولت ها هستند و پول میگیرند تا مطالبی را عنوان کنند و به اثبات فرضی برسانند به عنوان مثال در کتاب نیروی بی کران از آنتونی رابینز، او بیان میکند که دانشمندان علم زیست شناسی ای که او با آن ها گفتگو کرده اعلام کرده اند که پول گرفته اند تا دروغ هایی را به عنوان حقیقت بیان کنند!
   هر مطلبی که در عنوان آن نام دانشمندی ذکر شده است را باور نکنید! آن ها از کودکی به شما یاد میدهند یک پدیده فقط به این دلیل اتفاق می افتد و چون شما از کودکی با این تفکر بزرگ شده اید و به مدرسه و دانشگاه رفته اید خود به خود این دروغ برای شما تبدیل به حقیقت میشود و آن را باور میکنید و این کنترل ذهن است.

   موفق باشید

 12. مصطفی ۱ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۱۴ پاسخ دادن

  امینم در موسیقی Rap God به چند نکته اشاره دارد.
  یک اینکه مغز سلبریتی ها توسط Mk ultra تحت کنترل است. دوم با انتقال اطلاعات از رسانه تبدیل به خدا میشود که نماد دجال است.
  نکته اصلی اشاره به مکعبی است که امینم درونش قرار دارد که اشاره به عرش الهی یا کعبه است.
  هر دفعه که اطلاعات جدیدی وارد مغزش میشه به طبقه بالاتری میرود.
  رپ گاد در واقع همون رپتور گاد یا خدای خزنده است که منظور ابلیسه رجیمه و خودش میگه بمن الهام شده که از جنگ فرشتگان و شیاطین صحبت کنم.
  زمین تخت بارها و بارها اشاره میشه در موسیقی های آمریکایی.
  خواننده های معروفی مثل نیروانا و بیتل ها و مایکل جکسون.
  امینم در جایی شبیه به گیت از حلقه ای وارد حلقه دیگه ای میشه که منظور استار گیت یا دروازه ستاره ای است.

 13. محمد ۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۰۲ پاسخ دادن

  سلام دوستان من اطلاعات خیلی کمی در این موارد دارم ولی از یه طرف هم خیلی مشتاقم بیشتر بدونم راجبش. چند وقت پیش شنیدم یه کلیپی هس که ثابت میکنه زمین تخته و حتی با پرواز هواپیماها هم اتباتش کرده. اگه همچین کلیپی دارین ممنون میشم تو تلگرام برام بفرستین🙏
  Tel:mohammad_ag90

 14. سیما ۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۴۶ پاسخ دادن

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون. یک سوال داشتم اینکه خورشید که بالای زمین میچرخه چرا موقع غروب پایین میاد و اینطور نیست که در آسمون انقدر کوچک بشه تا از دید پنهان بشه؟ ممنونم

 15. معین ۷ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۳۹ پاسخ دادن

  درود
  درمورد سیاراتی که در اطاف گنبد زمین هستند و در حرکت هستند و در چه فاصله ای قرار دارند و در رابطه با جنسشون و شکلشون، مقاله‌ای گذاشته نشده؟
  ممنون

 16. حامد ۱۲ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۵۳ پاسخ دادن

  سوال

  چگونه می توان از آیه « فَلا أُقْسِمُ بِرَبّ‏ِ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ » پی به کروی بودن زمین برد؟

  پاسخ

  ۱ـ اگر زمین مسطح باشد جز یک مشرق و یک مغرب نخواهد داشت ولی در صورتی دارای مشرقها و مغربها خواهد بود که مدور باشد. و از این لازم، پی به کروی بودن زمین می بریم. البته این نظر گروهی است که می خواهند با این آیه شریفه (آیه ۴۰ سوره معارج) کروی بودن زمین را اثبات کنند.

  ۲ـ ظاهرا می توان به این استدلال ایراد وارد کرد که کثرت مشرق ها و مغرب ها قهرا ملازم با کروی بودن زمین نیست یعنی اگر زمین را مسطح هم فرض کنیم باز احتمال مشرق ها و مغرب ها وجود دارد زیرا هر روز خورشید از نقطه ای طلوع می کند که طلوع در این نقطه جز در سال دیگر و از همان وقت از سال تکرار نمی شود و در نتیجه غروب هم همینگونه صورت می گیرد و ما مشارق و مغارب خواهیم داشت. اگر چه بعضی احتمال داده اند که مشارق و مغارب در این آیه شریفه مربوط به طلوع و غروب خورشید و ماه و ستارگان می باشد ولی در سوره اعراف آیه ۱۳۷ تصریح به مشارق الارض و مغاربها کرده است : وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ اْلأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا (و مشرقها و مغربهای پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده (زیر ظلم و ستم) واگذار کردیم .) که مراد از سرزمین، شام و فلسطین یا سرزمینهای وسیع می باشد.

  و در سوره صافات آیه ۵ ” رَبُّ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ “( پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است و پروردگار مشرقها)، بکار رفته است.

 17. حامد ۱۲ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۵۷ پاسخ دادن

  با عرض سلام بنده یک سوالی هم خدمتتون داشتم اونم اینکه زمین تخت گرایان پدیده “شفق قطبی” رو چطور توضیح میدن؟ چون به نظرم این پدیده فقط با تصور کرویت زمین ممکنه و در قطبین سیارات دیگه مانند مشتری هم دیده شده، ممنونم

  • flatearther ۲۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۳۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   پدیده شفق قطبی توسط میدان و ستون مغناطیسی قطب شمال توضیح داده میشود که در پست مربوط به ماه گرفتگی آن را توضیح دادیم:

   http://flatearthfarsi.com/?p=5059

   همچنین این را اضافه کنم که در سیارات دیگر شفق قطبی وجود ندارد و تصاویری که از شفق قطبی میبینید غیرواقعی و گرافیکی هستند.
   موفق باشید

 18. رضا ۱۴ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۳۱ پاسخ دادن

  سلام
  با سپاس از سایت پربار و انقلابی زمین تخت پارسی
  من در هیچ کجا از سایت شما و یا نوشتار های دیگر به چگونگی کار موشکهای بالستیک ( نظامی ) برخورد نکرده ام . این موشکها که کشورمان هم سازنده ی آن است بر این فرض پرواز می کنند که ابتدا وارد جو زمین شده و در حالت بی وزنی موتور خاموش است . وقتی به روی هدف رسید حالا موتور روشن می شود و روی هدف شیرجه می رود. با این حساب موشک فلان ساخت کشورمان که دوهزار کیلومتر برد دارد در مدل زمین تخت چگونه پرواز می کند؟

 19. محسن ۱۴ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۵۷ پاسخ دادن

  سلام
  اگر زمین تخت باشه باید خورشید فقط یک زوال داشته باشه یعنی
  یک اذان ظهر برای همه دنیا و سرتاسر زمین اما
  اینطور نیست چرا؟؟؟
  همچنین اذان صبح و اذان مغرب

 20. رضا ۲۰ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۱۹ پاسخ دادن

  هنوز پس از یک هفته پرسش من تایید نشده است . چرا؟
  من در هیچ کجا از سایت شما و یا نوشتار های دیگر به چگونگی کار موشکهای بالستیک ( نظامی ) برخورد نکرده ام . این موشکها که کشورمان هم سازنده ی آن است بر این فرض پرواز می کنند که ابتدا وارد جو زمین شده و در حالت بی وزنی موتور خاموش است . وقتی به روی هدف رسید حالا موتور روشن می شود و روی هدف شیرجه می رود. با این حساب موشک فلان ساخت کشورمان که دوهزار کیلومتر برد دارد در مدل زمین تخت چگونه پرواز می کند؟

 21. حامد ۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۳۹ پاسخ دادن

  زمین تخت گرایان GPS رو چطور توجیه می کنن و توضیحشون چی هست؟ چون اساس کارش با ماهواره هست و شما میگید کروی گرایان دروغ میگن که ماهواره به فضا فرستادن، چون سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS منظومه‌ای از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. این رو که دیگه نمیتونید انگار کنید چون با تکنولوژی امروزین همه حتی خودتون باهاش سر و کار دارید؟ در یک کلام نظر و توضیح تخت گرایان از GPS رو میخواستم

 22. حامد ۲۶ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۳ پاسخ دادن

  یک سوال دیگه از تخت گرایان این سوال چالش برانگیز هست که آیا اونها کروی بودن سایر سیارات منظومه شمسی رو قبول دارن؟؟ اگر جواب بله هست که هست پس دلیلشون رو با مدارک علمی و ژئومورفولوژیکی بگن که چرا سایر سیارات منظومه شمسی کروی هستن ولی این وسط کره زمین قوز بالا قوز شده و تخت از آب دراومده؟؟؟ از طرفی این سوال جالب رو هم از ایشون دارم که از نظر تخت گرایان ساختار داخلی زمین چطور هست و هسته و گوشته و پوسته و جبه زمین تو چه موقعیتی هستن؟؟؟؟؟

 23. حمیدی ۷ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۲۹ پاسخ دادن

  هنوز ما انسان ها دقیقا نمیدونیم توی چه دنیایی داریم زندگی میکنیم و طبق حدیث از حضرت باقر ع قبل از ما انسان ها انسان های دیگری نیز بوده اند و ما آخرین نسل هستیم. و بغیر از این خورشید و ماه سی و نه خورشید و ماه دیگر و سی و نه دنیای دیگر وجود دارند و مخلوقاتی در انها زندگی میکنند و حتی انها از وجود ما انسان ها خبر ندارند ما هم همینطور

  • مصطفی ۱۲ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۲۹ پاسخ دادن

   دوست عزیز حرف شما کاملا درست است و ما در دنیایی عجیب و پر از رمز و راز زندگی میکنیم.
   اما این نکترو در نظر داشته باش که جوامع مخفی با توجه به قدرت مالی و تکنولوژیکی که دارند بر دنیای سیطره مخفیانه ای پیدا کردند و از طریق خوده ادیان الهی بر ما انسان ها حکومت میکنند و نمونه ی بارزش فسادهای سازماندهی شده در سطح جهانی بطوری که اختلاس گران ما یک پاشون کانادا است. و یا ساخت گروههای تروریستی همانند داعش تا خون انسان ها بخصوص شیعیان را بر زمین بریزند.
   گروههای فراماسونی ، ایلومینالی و جمجمه استخوان و دیگر گروههای مافیایی همچون یهودیان خزری روسیه همگی بر بخشی از سیستم حکومت میکنند که گاهی اوقات در جنگ با یکدیگر و گاهی اوقات در صلح هستند.شبکه ی اصلی این سیستم های تو در تو خانواده ای دورگه فرانسوی باسم ماروونجین ها هستند که بقول خودشون گیت ها یا درهای آسمان ها در کنترل این ها است. البته باز هم روچیلدها پدر خوانده ی این سیستم فاسد هستند.
   چرا در قرآن گفته از آسمان حفاظت میشود؟!!
   مگه ما با موجوداتی قدرتمند برای عبور از گنبد طرف هستیم؟
   بله همینطور است. حالا این سیستم چطور خودشو معرفی میکنه؟ خدایان و فرشتگان باستانی و در حال حاضر از چه طریق؟
   هالیوود و سیستم رسانه ای.
   فیلم هایی همچون ارباب حلقه ها ، ماتریکس، جنگ ستارگان، پیشتازان فضا، صعود ژوپیتر، بتمن، اونجرز، ترمیناتور و خیلی از فیلم های معروف دیگر.
   وولورین فیلم ایکس من ها در واقع همان هیولای درون جنگل هست که The Beast گفته میشود.
   در فیلم اسپلیت بازیگری که چند شخصیته بود آخر روح همین هیولا به بدنش وارد شد.
   در تبلیغاتی که جدیدا در کنار زمین فوتبال فکر کنم درباره یک نوشیدنی انرژی زا است پنجه گرگ که نماد دجاله ترسیم شده. نکته جالب اینکه نوشته The Beast Unlished
   این جمله بمعنی رها شدن هیولا است. رها شدن از چه چیزی؟
   از زنجیری که در بندش قرار گرفته و در آخرالزمان رها میشود. ما با خوردن این نوشیدنی قراره چکار کنیم؟ یک اینکه ثروت این مسیح دروغین بیشتر کنیم دوم اینکه شیطان درون خودمون زنده کنیم.
   مواد به کار‌برده شده اینا بقول خوده شیطان پرستا از جهنم آورده شده. یک‌ نمونش نوشابه سیاه رنگ پپسی و کوکاکولا است که به شکل جالبی برای بدن مضر هستند. چون از جایی اومدن که با بدن ما سازگاری ندارند.
   جالبه تمام این مواد غذایی مضر توسط یهودیان صهیون ساخته شده.(سوسیس کالباس)
   وولورینی که آرم ایکس نشان میدهد به چه معناست؟
   این افراد میوتنت یا بهتره گفت جنی یا دورگه جن و انس ادعا میکنند به عرش الهی وصلند و قراره جای خدارو در جایگاه ایکس بگیرند.
   در بازی فوق وحشتناک و سریع Doom ما در نقش چه شخصیتی بازی میکنیم؟
   دجال مسیح که از طریق آهن وارد جهنم یا مریخ شده و با شیاطین میجنگد.
   همان منجی یهود که در ماتریکس به زایون یا صهیون رفت.
   خون و آهن از نماد های دجال است.
   همچنین دود سیاه، زنجیر و پنجه ی گرگ که در بازی بیوشاک وجود داشت. جالبه در بازی ها ما در نقش همان تک چشم هستیم مثل بازی کال آف دیوتی که شما باید از دنیای آزاد دفاع کنید. دنیای آزاد از نظر ایلومینات ها یعنی اجرا نشدن قوانین الهی چون دست و پای شیاطین رو میبنده.
   پس در فیلم های فضایی هالیوودی ما با تقابل گروه ها و دسته های مختلف مواجه هستیم.
   از ادیان و نژاد های مختلف. جبلقا و جبلسا و یاجوج ماجوج و ذوالقرنین بارها در فیلم های هالیوودی اشاره شده ولی اینقدر مرموزانه است که باید خیلی وسواس به خرج داد برای فهمش.
   بعنوان مثال فیلم ایمورتال بازیگر نقش منفی که شبیه ایرانی هاست با کلاخودی دوشاخ همراه بود که نماد ذوالقرنین شاید هم کوروش کبیر است.
   بعد با کمان مقدسش کوه مقدس را هدف قرار داد.
   کوه مقدس در قرآن نامش آمده.(طور)
   بعدش تایتان ها بر علیه خدایان قیام میکنند که بحثش مفصله.
   نکته اینکه هر وقت هالییود خدایان باستان نمایش میدهد به زمین تخت اشاره دارد. یکجور شستشوی مغزی هم هست که ما زمین تخت رو شبیه به تخیل و داستان های بدرد نخور قدیمی بدونیم.
   در فیلم Few good men در آخرای فیلم جک نیکلسون با تام کروز در دادگاه جرو بحثشون بالا میگیره و تام کروز بعنوان وکیل میگه من حقیقتو میخوام و جواب رو. جک نیکلسون که فرمانده است عصبانی‌ میشه و میگه پسرم تو تحمل حقیقتو نداری. حقیقت مگه چیه؟
   میگه که در دنیا دیوارهایی است که مردانی از آنها مراقبت میکنند!! آیا منظورش کوه قافه؟!!
   این شمارو یاد سریال بازی تاج و تخت نمیندازه که عده ای نظامی و سرباز از دیوار بزرگی همچون دیوار قطب جنوب دفاع میکنند؟
   در برابر چه موجوداتی؟
   یاجوج ماجوج؟ غول ها؟ نسناسیون؟ آدم های بد تینت؟ واقعیت چیست؟
   یا شمارو به یاد محافظین کهکشان نمی اندازد که عده ای دورگه جنی از کهکشان ما یا همان زمین دفاع میکنند؟
   در فیلم هانگر گیمز این زن منجی کیست؟
   در ابتدا بگم که وقتی یک مو مشکی چشم قهوه ای قرار میدهند و در‌مقابلش یک مرد یا زن چشم آبی مو بلوند اشاره به اصالت بشری داره یا همان افکار نژاد پرستانه ی نازی ها که آریایی هارو برتر میدانستند.
   این زن آریایی شکل شبیه به زنان آمازونی تیر انداز خوبی هم است. آمازونی هایی که ریشه آریایی دارند و در فیلم جاستیس لیگ به ووندر وومن اشاره میشود. جالب این گروه از زنان شجاع در گنبد زندگی میکنند. درباره آمریکا متاسفانه هیچکس تحقیق درست نکرده که چقدر تحت نفوذ مسلمین و ایرانی ها بوده خیلی قبل تر از کریستوفر کلمبه فراماسون کلیسایی. هر وقت مسلمین خواستند قدرت بگیرند در آمیکا ترور شدند همچون ملکولم ایکس. چون میدونن اسلام خطرناکه دوباره زنده بشه. توپاک یکدونه کیلومیناتی خوند بعدش ناپدید شد بعضیا میگن کشته شد بعضیا میگن هنوز زندس.
   دوستان هر وقت دیدید فیلمی هالیوودی پیچیده و عجیب غریب میبینید و معنیشو نمیفهمید باید در علائم فراناسونی جستجو کنید و همچنین زمین تخت.
   مثلا فیلم اینسپشن اشاره به هفت طبقه آسمان است که در آخر به خدایش میرسد.
   یا در فیلم اینتراستلار آخرش به سیاره ای شبیه به زحل (شبیه آرم تویوتا و اینترنت اکسپلورر) میرسد که همان ستاره هشت ضلعی مسلمانان است و یا کعبه ی مسلمین.
   یا قطب شمال که در فیلم خاکستری اشاره میشود.
   نبرد آلفاها و اومگاها که در فیلم پریدیتور است.
   اینو مطمئن باشید اگر یک ساعت آزاد گذاشته شوند ما زنده نخواهیم بود‌. اما خداوند و امان زمان(عج) و فرشتگان الهی محافظ بشر منحرف و ضعیف هستند که دائما کفر میگیم و ناشکری میکنیم.
   در فیلم صعود مشتری عرش خدارو در مشتری نشان میدهد که جنیان غول پیکر بالدار خزنده مامورینش هستند!!
   جالب صهیونیست ها جنیان را نماینده خدا میدانند نه فرشتگان الهی را. بعد جالبه فردی که بالدار میشود یک گرگینه گناه کار سست عنصر است.
   گرگینه کی بود که قبلش توضیح دادم؟
   همان دجال مسیح که در فیلم پسر جهنمی منجی ما شده بود.
   کینگ کونگ مثال دجال است که بدنی عضله ای و قدرتمند دارد و از طریق زنی مو بلوند که نماد الف ها و مردمان شمال است وارد تمدن بشری میشود و بشر به اشتباه او را دشمن خودش فرض میکند و شروع به جنگیدن با او میکند.
   یا در فیلم ژوراسیک پارک دایناسور اومگا که از همه بزرگ تر است بر جزیره دجال حکومت میکند. جالبه یک دایناسور دورگه انس و خزنده که مغزش انسانی است با این اومگا و نمایندگان انسان های مدرن وارد جنگ میشود و نکتش اینجا که این دایناسور خاص چنجه گرگ دارد.
   جزیره ای که اینا بهش باور دارند که شاگرد مکتب صهیون در آنجا رشد خواهد کرد و در زمان مناسب با منجیان الهی وارد جنگ خواهد شد بروی یک دلاری نقاشی شده.
   این هرم تک چشم دجال مارگونه بروی جزیره ای دور افتاده و مرموز قرار دارد.

 24. احسان ۱ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۲:۲۷ پاسخ دادن

  با سلام، تا اونجا که من فهمیدم شما بر این باور هستید که زمین به دور خودش نميچرخه یا در واقع دوران اسپين نداره، سوال اینجاست که پدیده هایی مثل شتاب کريوليس و آونگ فوکو رو چطور توجیه می کنید?

 25. مصطفی ۳ مهر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۳:۴۵ پاسخ دادن

  سلام خدمت دوستان عزیز
  از اونجا که هالیوود خط مقدم جنگ رسانه ای صهیون است پس به چنتا نکته خیلی مهم توجه کنید که اشاره میکنم.
  هالیوود یک سیستم چرخشی برای کنترل ذهن ما انسان ها طراحی کرده که توسط شیاطین باهوش و کارکشته از جمله خوده ابلیس رجیم کارگردانی میشود.
  یک مورد اشاره به زمین تخت در این فیلم ها است بعنوان مثال فیلم ترومن شو(جیم کری) به موضوع زندانی شدن انسان توسط گروه و دسته ی خاصی زیر گنبد اشاره میکند.از دلایل اصلی برعکس نشان دادن شر و نیکی و خالق و مخلوق است.مثلا در فیلم دیگری مثل هانگر گیمز دخترک معصوم البته صهیون به گنبد آسمان تیر رها میکند و گنبد را میشکند.این گنبد نماد قدرت الهیست و جالبه خدای این سرزمین پیرمردی ریش سفید شبیه به پیغمبران الهیست.یا در‌ کارتون سیمپسون این گنبد توسط انسان های خبیث بوجود می آید که در‌آخر توسط منجی صهیون یعنی خوده سیمپسون فراماسون میشکند. یا در فیلم هایی مثل The Signal.
  در فیلم ماتریکس شهری که بهش زایون یا صهیون گفته میشد زیر گنبد قرار دارد که توسط موجوداتی شیطانی(فرشته های الهی) این گنبد سوراخ میشود.
  در سریال Under the dome دوباره اشاره به موجوداتی فراطبیعی میکند که مارو کنترل میکنند و جالبه اونهاهم از گنبد استفاده میکنند.یک نکته جالب در‌کارتون سیمپسون و سریال زیر گنبد اینکه هردو از طریق بمب اتم یا شاید همان مادر بمب ها مورد هدف قرار میگیره تحقیق کنید میبینید که این پروژه توسط ارتش آمریکا انجام شده و بهش Fishbowl project میگن که مثلا گنبد آسمان رو نابود کنند و دریاهای بالا با پایین رو بهم وصل کنند یا شاید جنگ با خدا آغاز کنند.
  فیلمی بنام Hell or High water ساخته شد که اشاره به خیر و شر دارد.جهنم زیر زمین و دریاها و بهشت بالای زمین. خودشون در کارتون ها و فیلم های مختلف بهش اشاره میکنند(Seven seas) هفت دریا!!!
  در فیلم آواتار که نمایندگان انسانی به همراه ربات به بهشت موعود جنی همراه با اژدها(احتمالا اشاره به دابه من الارض) حمله میکنند درختانی عظیم الجثه نشان میدهد.منابعی از این افراد خوندم میگه اول زمین پوشیده از همین درخت ها بوده ولی بعد بخاطره طمع و حرص بشر نابود شدند.یکطور سیستم شبکه ای طبیعی برای ارتباط و غذای کافی که از نشانه های باقی ماندش بعضی کوهها هستند.افرادی که سوار هواپیما میشوند شاید مناطقی دایره ای شکل با مساحت زیاد دیده باشند که طبق ادعا برخی یهودیان و مسیحیان همان درختان عظیم الجثه بوده اند.دقیق نمیدونم ولی میگن از جنس سیلیکون هستند و منبع زیادی از مواد معدنی و اکثر معادن بروی ریشه ی این درختان بنا شدند پس شاید نام خیابان معروف فناوری و تکنولوژی آمریکا برای همین سیلیکون والی است. ممکنه در زمان حضرت نوح(ع) با سیل نابود شدند به هر حال اطلاعات دقیقی نیست اما اشاره به بزرگترین درخت این مجموعه میشده که میگن وسط زمین بوده و عرش رو به فرش وصل میکرده!!!
  درخت کریسمس نماد همین درخت شمال است.زیر درخت کریسمس واژه ایکس قرار داره و ستاره های گنبد آسمان که از این درخت خاص بهم وصل میشوند و به آسمان میرسند(شاید درخت طوبی باشه که در اوایل فیلم آخرین شکارچی عفریته با بازی وین دیزل به این درخت مهم اشاره میشود).سر درخت کریسمس یک ستاره بزرگ است که شاید همان ستاره شمال است یا عرش الهی.برای همین فیلمی باسم ایکس من میسازند که عده ای میوتنت منجی بشر از آرم ایکس استفاده میکنند.یا وسیله ی بازی ایکس باکس که شمارو وارد همان دنیای خواب و هیپنوتیزمی میکند.اگر توجه کرده باشید فرعونیان هم از همین ایکس استفاده میکردند.
  پس موضوع کنترل ذهن هالیوود اصلا دست کم نگیرید.فیلم Get Out به صراحت اشاره میکند که عده ای درحال کنترل ذهن ما هستند و اشاره به افراد معروف و سلبریتی ها است.بشکل جالبی اکثر سلبریتی ها از آرم تک چشم که یکی از جادوهای ایلومیناتی برای کنترل ذهن است استفاده میکنند.
  در اینترنت سرچ کنید Mk Ultra میبینید که افراد معروف زیادی هستند از جمله مبارزهای کیج تا بسکتبالیست های معروف و ورزش های مختلف طوری که خوده امینم دربارش آهنگ میخونه و میگه من Real slim Shady هستم یعنی بدل خودم نیستم.در Nba خیلی گسترده است طوری که بسکتبالیست معروفی مثل لبرون جیمز آرم هرم قبل از هر بازی نشان میدهد که البته پیامبر دروغین همه اینا معشوقه بیانسه ، جی زی است.یا در تبلیغی از استیون کری در اول تبلیغ این بسکتبالیست وارد وان حمومی میشه که بعدش با فرو رفتن در آن به قدرت های اعجاب انگیز میرسد. فیلم سکوت بره ها هم اشاره به این موضوع دارد و آرم پروانه بروی دهن در واقع همان کنترل ذهن است که توسط مردی دوجنسه(دجال) و مرد شیطانی در قفس(ابلیس رجیم) این اتفاقات رخ میدهد. اینا در لحظاتی هنگ میکنن و بقول خودمون دیس کانتکت میشن از چه چیزی؟ همان تک چشم.
  فیلم والهالا رایزینگ ببینید به دجال مسیح اشاره کاملی میکند. اولا کلمه والهالا برعکس کنید یجورایی همون الله هو میشود که حالا طبق برخی متون یهود که نیاز نیست ما بفهمیم اشاره به امام علی(ع) است(در فیلم کتاب الی the book of Eli در واقع اشاره به نام مبارک امام علی(ع) میشود و یهود باور دارد شخصی باسم حیدر منجی است. الی در زبان عبری همان علی خوانده میشود یعنی کتاب علی این فیلم هالیوودیه با بازی دنزل واشینگتن).والهالا همان ازگارد یا زمین تخت میباشد.اودین و طور از آنجا می آیند. در سری های جدید اونجرز طور مثل پدرش یعنی‌ ابلیس رجیم(اودین) تک چشم میشود.هر‌ چشم یک رنگ در متون ایلومیناتی اشاره به شیاطین جنی یا همان خزنده ها است.
  در فیلم والهالا رایزینگ که معنیش میشه قیام والهالا شخص اول این فیلم تک چشم است.
  یک چشمش همچون چشم هروس مصریست و طرحی مصری دارد.البته اشاره به نفس اماره هم است.به شکل خلاصه میگم R-complex مغز یا همان قسمت خزنده گونه مغز که زیر کورتکس قرار دارد.در فیلم هایی مثل آپگرید، ماتریکس و رپ گاد امینم در واقع چشم جهان بین به R-complex که به نخاع نزدیکه وصل میشود. مثلا در فیلم Alien در واقع اون موجودات شیطانی همان نفس اماره ما انسان ها بودند که از ستون فقرات خودمون بوجود آمدند.
  والهالا اشاره به مسیحیت صهیون هم است.از بریتانیا شروع شد و توسط حرام زادگان انگلیسی پروتستان به آمریکا رفت.جالبه وقتی به آمریکا نزدیک میشوند میگن به اورشلیم جدید رسیدیم.
  اینا میگن اورشلیم واقعی در اروپاست طوری که به شاه اسپانیا میگن پادشاه اورشلیم!!.فیلم هایی مثل جک و لوبیا سحرآمیز ، سالومون کین و ارباب حلقه ها هم ساختند تا بگن محل قرار آن انگشتر در بریتانیاست و حضرت سلیمان(ع) در واقع اونجا بوده و با داستان های ساختگی ملکرو به حضرت سلیمان(ع) ربط میدهند.
  به آرم تاج وتخت ملکه توجه کنید همان که برای سازمان جاسوسی انگلیس است اسب تک شاخ به همراه شیر نعره زن. اسب تک شاخ از نماد های فساد جنسی و یکی از فرزندان ابلیس رجیم است.شیر نعره زن نماد The Beast یا دجال است.
  در فیلم نیکی کوچک little Nicky که آدام سندلر یهودی بازی میکرد خودش نقش فرزند ناقص الخلقه ابلیس رجیم بود که دورگه بود در واقع همان دجال و برادرش همان اسب تک شاخی بود که عامل فساد بود. در فیلم نارنیا برای همین از شیر استفاده کردند.در فیلم نیکی کوچک به اصوات برگردون یا Reverse speech اشاره میکند و بهتره بدونیم بسیاری از موسیقی ها دارای این معانی شیطانی هستند.
  گوریل،شیر،پاگنده،گرگ از نمادهای دجال در فیلم هاست.
  باوری که برخی غربی ها دارند اینه که زمین بروی عاج فیل قرار گرفته در فیلم کتاب جنگل که همان تارزان است وقتی فیل ها از جلوش رد میشن زانو میزنه چون موجودات مقدسی میدونه.
  مار بروی درخت میوه همان ابلیس رجیم است و خرس قهوه ای که از نماد The Beast است همراهیش میکنه.
  دوستان ببخشید خیلی طولانی شد ولی این مطالب نوشتم که از این به بعد فیلم های هالیوودی بشکل دیگه ای ببینید.

 26. آرش ۲۵ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۹ پاسخ دادن

  یه پرسش شما هدفت تطبیق واقعیت و حقیقت کیهان و زمین با افکار و عقایدتون ( مسیحیت افراطی آخر زمانی یا یهودیت اولترا ارتودوکس و یا اسلام سلفی یا اسلام شیعه صفوی ولایت فقیههی از پیروان حسن عباسی و رائفی پوری هستید ) و نه تطبیق عقایدتون با حقیقت آیا به این فکر نکردید که علم نقشه برداری رو چه میکنید ؟؟؟؟ در این صورت باید کلیه وسایل نقشه برداری و علمش رو حذف کنید

 27. حامد ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۰ پاسخ دادن

  سلام. میخوام چندتا نکته مبهم و برام روشن کنید. آیا بعد از آنتراتیکا زمین ادامه داره؟!
  الان گروهی تشکیل شدن که میگن چندین نژاد فرازمینی وجود داره و از سیارات دیگه میان برای اصلاح نژاد بشر. یه جورایی دو گروه خیرو شر درست کردن برای کنترل ذهن ما. میشه بیشتر این مسایلم روشن کنید؟!
  خودم چون به زمین تخت بیشتر باور دارم تا در جملات اونها بحث زمین مسطح مطرح نشه میگم یه داستانی درش هست*
  ضمنا قوم مایاو… اعتقاد بر ۷ آسمان دارن آیا ممکنه بعد سپر زمین در ادامه زمین مرحله دوم و سوم و… تا ۷تم باشه؟!!!!

 28. آوا ۱۱ مهر, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۴۴ پاسخ دادن

  دوست گرامی حامد ، بعد از آنتراکتیکا زمین ادامه دارد و در واقع ما به آنور صفحه دیسکی میرسیم اما برخلاف عقیده خیلیها سقوط نخواهیم کرد بلکه اگر بتوانیم به زیر صفحه دیسک برویم باز خود را بر بالا حس میکنیم چون در فضا جهت و بالا و پایین مفهوم ندارد بلکه بالا و پایین نوع ادراک ما از موقعیت ما نسبت به زمین و فضاست . قانونی نیست که بگوید زندگی مختص زمین است ممکن است در سیارات دیکر هم موجودات زنده سکونت داشته باشند همانگونه ک در قرآن نیز از آفرینش هفت زمین صحبت شده . در جواب دوست دیگرمان باید گفت گرانش هست اما نه به شدتی ک در فیزیک امروز امده انچه اشیا را برروی زمین نگهمیدارد چگالی ست . در پاسخ ب کسانی ک با توهین و بی ادبی سعی در تمسخر و تخطئه دارند بگویم مخاطبان ما زمین تختگراها ، انسانهای محقق و دانش دوستند و یک محقق همیشه با هر نظر جدیدی با احترام و ازمایش برخورد میکند

ارسال نظر جدید