مجله بین المللی علم و تکنولوژی- زمین ثابت است

چکیده

برخی مشاهدات نجومی هستند که مدل خورشید مرکزی را نقض میکنند از جمله حرکت رجعی زهره،پرتو های کیهانی و شهاب های برساووشی. محققان زیادی در مورد این موضوعات صحبت می کنند. از آنجا که شواهد تجربی ای وجود ندارد که زمین در حقیقت به دور خورشید درحال چرخش است، مشاهدات نجومی / ژئوفیزیک اثبات هایی برای زمین ثابت و حرکت خورشید به دور زمین هستند. موضوع اصلی این مقاله نشان دادن نقص هایی در گرانش و نسبیت و رد ادعای حرکت زمین است که مدت زمان زیادی به مردم به عنوان حقیقت آموزش داده شده است.

مقدمه

درک کیهان اهمیت بسیار مهمی در تحقیقات علمی دارد. در زمان های قدیم، زمین بدون هیچ گونه حرکتی و ثابت در نظر گرفته شده  و مرکز این جهان است (مدل جئوسنتریک). با این حال یافته های نیکولاس کپرنیک، کپلر و گالیله نشان داد که زمین ثابت نیست (مدل هلیوسنتریک) و دارای ۹ حرکت است. این مدل خورشید مرکزی که در توهمات و تخیلات غرق است، مانند یک کشتی است که از بندر خارج میشود. کشتی به ظاهر ثابت به نظر میرسد(درحالی که در حقیقت در حال حرکت است) و بندر (که در حقیقت ثابت است)، از موقعیت اولیه خود حرکت میکند. سپس، با شروع یک فرضیه، سعی می کنیم با اصرار بر درستی یک فرضیه، مشاهدات خود را توضیح دهیم. این امر منجر به ایجاد یک فرضیه غیر منطقی میشود. از زمان آغاز این تئوری ریاضی، با چندین مشکل مواجه است که منجر به ارائه فرضیه های جدید برای توجیه اعتبار آن می شود. اولا، با توجه به چرخش سالانه زمین در یک مدار بیضوی به دور خورشید، توضیحاتی از تغییر چهار فصل داده شده است. دوم، توضیح داده شده است که حرکت سیارات به دور خورشید نشان دهنده نیروی گرانشی بین سیارات مختلف است و سوم، شب و روز بر اثر چرخش زمین به دور خود به وجود می آید. علاوه بر این، تغییر درجه حرارت در طی چهار فصل، توسط انحراف ۲۳.۵ درجه محور چرخش زمین به وجود می آید. همچنین، فرض فاصله زیادی بین زمین و خورشید، تئوری ریاضی و دانش فیزیکی را به هم پیوند می دهد. علاوه بر این، لکه های خورشیدی نشان میدهند که خورشید به دور خود چرخش دارد و چرخش ماهانه ماه، نه روزانه، در اطراف زمین از غرب به شرق است (تناقض با مشاهدات). برای چندین سال تحقیقات علمی منجر به یک درک منسجم تر از طبیعت و جهان شده است. بنابراین، تعدادی فیزیکدان و اخترشناس توانستند معایبی در تئوری های پیشین بیابند.

مدل خورشید مرکزی و تئوری های مشابه دیگر، مطابق با مشاهدات زمینی ما نیستند و فقط بر مبنای یکسری فرضیات و نظریات پذیرفته شده اند.

 

روش ها

نقض پذیر بودن فرضیات یا نظریات درواقع یک احتمال برای نقض آن ها ایجاد میکند. به منظور اثبات استقرایی زمین در کیهان و حرکت خورشید،گذشته از داده های کتابشناختی، یک بررسی جامع از دو زمینه تکمیلی استفاده می شود. به عبارت دیگر، ما از استدلال های فیزیکی / ژئوفیزیک استفاده می کنیم (قوانین هیدرودینامیکی، ویژگی های جوی، فرمول برابری جرم و انرژی، سرعت نوترینو، فرمول جاذبه، سینماتیک اجسام). از سوی دیگر، ما خودمان بر پایه مشاهدات نظر میدهیم. (مشاهده موقعیت روزانه ماه،مشاهده تغییرات روزانه ماه و خورشید، مشاهده و نظارت بر جهات سایه ها،نظارت بر زمان طلوع خورشید در اعتدال، مشاهده موقعیت ستارگان، آزمایش و…).

 

نتیجه و بحث

اولا، آزمایش مایکلسون-مورلی در ۱۸۸۷ نشان داد که زمین ثابت است و هیچ حرکتی ندارد. یک پرتو نور به دو قسمت تقسیم شد و به دو مسیر مجزا رفت. A و B دارای طول برابر هستند. مسیر A در جهت حرکت زمین و مسیر B در یک زاویه راست نسبت به A است.انتظار می رود که با توجه به حرکت زمین، زمان حرکت مسیر A کمتر از زمان حرکت مسیر B باشد، اما هیچ تداخلی در این زمینه صورت نگرفت. این دو پرتو نور به اثبات رساندند که زمین کاملا ثابت است.

دوما، نیکولا تسلا نشان داد که ذراتی وجود دارند که سریعتر از نور حرکت میکنند. هنگامی که او سیستم انتقال بی سیم انرژی خود را آزمایش کرد، متوجه شد که موج های الکتریکی طولی که از درون زمین منتقل میشدند با سرعت ۱.۶ برابر سرعت نور پخش می شوند. فیزیک دان اتمی عراقی Bahjat R. J. Muhyedeen نشان داد که انرژی به جرم وابسته نیست و او یک فرمول هم ارزی جرم و انرژی جدید (E = m * b * c) را پیشنهاد کرد. b یک ثابت جهانی جدید مشتق شده در شرایط واحد سرعت و برابر ۰.۲۰۱۴ از سرعت نور است. مجموعه تلاش های Carlip S و  Galperin در کیهانشناسی کوانتومی، نشانگر وجود سرعت سریعتر از سرعت نور است. همچنین میدانیم که برخی سیارات حرکت رجعی دارند. خورشید نیروی گرانشی بر روی سیارات دارد تا آنها را بچرخاند اما ما هرگز این حرکت را درک نمی کنیم. بر اساس مدل خورشید مرکزی، حرکت سیارات به طور مداوم در جهت پاد ساعتگرد به دور خورشید است به جز ونوس و اورانوس (جهت ساعتگرد). مشاهده این حرکت رجعی و جهت چرخش ما را به کل نظریه خورشید مرکزی مشکوک می کند.

Véronique Dehant, Tim Van Hoolst (2014), Encyclopedia of the Solar System, Third Edition, Chapter 8 – Rotation of
.Planets, Pages 159-184

همچنین، با توجه به ترتیب سیارات در منظومه شمسی، عطارد در فاصله ۵۸ میلیون کیلومتر از خورشید و پلوتو در ۶۰۰۰ میلیون کیلومتر فاصله دارد. از آنجا که نیروی جاذبه خورشید به پلوتو می رسد، و به منظور چرخش آن، چرخش عطارد را نمی توان باتوجه به میزان اثر گرانشی در مدار حفظ کرد. در چنین شرایطی سیاره عطارد باید توسط خورشید بلعیده شود.

مشاهدات خورشید و ماه

مشاهدات روزانه از ماه در طول سال و ماه های مختلف محل های مختلفی از طلوع را نشان میدهد. در حال حاضر، تغییر هلال های قمر در طول ماه های مختلف توسط حرکت ماهانه ماه به دور زمین توضیح داده شده. اما این غیر قابل قبول است، زیرا ما هرشب ماه را در طول نیمه اول ماه قمری میبینیم که از نقطه ظاهری اش طلوع میکند و به چرخش و حرکت به سمت غرب ادامه میدهد تا در افق غربی ناپدید شود. در شب چهاردهم ، ماه از منتها درجه شرق به منتها درجه غرب میرود. در طول نیمه اول و دوم ماه قمری، ماه به ترتیب از غرب و شرق طلوع میکند، اما جهت گسترش هلال آن همیشه از شرق به غرب است. این به وضوح در نیمه اول و دوم ماه قمری برای اولین و آخرین نیمه شب به ترتیب قابل رویت است. اگر ماه چرخش زمین را از غرب به شرق دنبال کند، ما دیگر این وضعیت های مختلف طلوع را در طول ماه قمری مشاهده نخواهیم کرد. ثبت موقعیت روزانه ماه در هنگام غروب خورشید در طول ماه قمری اجازه می دهد آنالما آن را رسم کنیم. در واقع، شکل آنالما به دست آمده نشان دهنده عدد “هشت لاتین” است که ماهیت حرکت ماه را نشان میدهد. چنین پیکربندی و ترتیبی نشان دهنده حرکت اینترتروپیک ماه است. اگر ماه بصورت ماهانه یک چرخش را به دور زمین تکمیل کند (با توجه به مدل خورشید مرکزی)، آنالما باید بیضوی باشد. سپس، با توجه به شکل تحلیل و مشاهدات از آنالما، ماه هر روز به دور زمین میچرخد. تنوع موقعیت های در حال طلوع نیز توسط چرخه زیر توضیح داده می شود:

ماه حرکت خود را از استوا شروع میکند و به راس الجدی میرود. سپس به استوا بر میگردد(روز ۱۴ ام) و به راس السرطان میرود و دوباره برای یک چرخه جدید به استوا بر میگردد. این یک پدیده مشاهداتی است که می تواند ثابت کند زمین حرکتی ندارد.

حال به سراغ یکی دیگر از مشاهداتی که باعث میشود به مدل خورشید مرکزی شک کنیم میرویم. در نصف النهار یکسان، زمان، به خصوص در اعتدال، زمانی که موقعیت خورشید در استوا بصورت برابر است: خورشید به طور معمول از جنوب به شمال نصف النهار در یک زمان یکسان طلوع میکند. اگر محور زمین ۲۳.۵ درجه انحراف نسبت به مدار داشته باشد، در یک نصف النهار، طلوع آفتاب باید یک تفاوت زمانی مهم داشته باشد (شکل زیر). این اختلاف زمانی انحراف ۲۳.۵ درجه را ارائه میدهد. سپس، با توجه به شیب زمین، خط طول جغرافیایی از دو قطب عبور میکند و ۲۳.۵ درجه به خط اعتدال طلوع خورشید را شکل میدهد. پس از آن، آخری باید به ترتیب از طریق منتها درجه شرقی و غرب از دایره قطبی در نیمکره شمالی و جنوبی عبور کند. این موقعیت هرگز رویت نشده است. بنابراین، اگر موقعیت عمودی زمین به خورشید را در اعتدال فرض کنیم، زمان طلوع آفتاب در یک نصف النهار(نصف النهار یکسان) بصورت یکسان خواهد بود. از آنجایی که زمان طلوع آفتاب در اعتدال برای کشورهایی که در نصف النهار مشابه قرار دارند، یکسان است، انحراف ۲۳.۵ درجه محور زمین رد می شود.

شکل ۲: تغيير خط طلوع آفتاب اگر زمین دارای محوری با شیب ۲۳.۵ درجه باشد

مثال دیگر: نظارت بر جهت سایه همانطور که در شکل زیر نشان می دهد رابطه آن با موقعیت خورشید را بیان میکند که به شرح زیر است: 

 • خورشید به دور زمین میچرخد (زمین ثابت است)؛ جهت سایه شی با جهت پرتو های خورشید مطابقت نشان میدهد (شکل زیر S1): این مورد مشاهده می شود.
 • اگر ما مدل خورشید مرکزی را بررسی کنیم، جهت سایه شیء زوایای مختلفی با پرتو های خورشیدی شکل میدهند (شکل زیر S2): این مورد هرگز مشاهده نشد.

بنابراین مشاهدات نشان میدهند که خورشید به دور زمین میچرخد.

تفاوت جهت سایه ها

نقد ویژگی های زمین در مدار نظری

مورد اول، در اقليم شناسي، اگر زمين در حدود ۱ درجه به خورشید نزدیک باشد، اين امر سبب سوختن آن مي شود و اگر از خورشيد حدود ۱ درجه دور باشد، اين امر منجر به انجماد تمام زمين مي شود. مدار تخیلی زمین به دور خورشید در طول سال بیضوی است (قطر های مختلف) (شکل زیر). این فرضیه به این معنی است که زمین به دور خورشید با فواصل مختلفی در طول سال میچرخد اما هیچ چیز مشاهده نمی شود (در طول سال، سوختگی کامل و یا منجمد شدن آن). این واقعیت توضیح می دهد که مدار “تخیلی” وجود ندارد و زمین کاملا ساکن و بی حرکت است.

تغییر فاصله زمین / خورشید در مدار بیضوی

مورد دوم، زمین حجم، وزن و سرعت (نظری) دارد. در پویایی حرکت، سرعت اشیاء به وزن آن مربوط می شود. اگر زمین حرکت های مختلفی داشته باشد، سقوط هزاران سیارک و شهاب سنگ ها بر روی زمین هر روز باید سرعت آن را تحت تاثیر قرار دهد. این اشیا باعث کاهش سرعت زمین شده و همچنین باعث میشوند همه چیز به سطح زمین بچسبد. مدت زمان شب / روز بیشتر طول خواهد کشید. اما هیچ چیز مشاهده نمی شود و هر روز تعداد شهاب سنگ ها بدون هیچ تغییری در سرعت چرخش زمین افزایش می یابد. علاوه بر این، در مدل خورشید مرکزی، فصول مختلف از ۲۳.۵ درجه انحراف محور چرخش زمین به مدار بیضوی آن به دور خورشید حاصل می شود. اما نقص این مدل موقعیت زمستان و تابستان در مدار است. به نظر می رسد زمستان زمانی پدید می آید که زمین در حضیض خورشیدی است (موقعیت نزدیک به خورشید)؛ کاهش دما به سرعت زمین که اکنون سریعتر شده (سرعت ۳۴.۱۴۵ کیلومتر بر ثانیه) نسبت به سرعت متوسط (۲۹.۸۲۹ کیلومتر بر ثانیه) نسبت داده می شود. تابستان زمانی ظاهر می شود که زمین در اوج است؛ افزایش دما به سرعت زمین که اکنون کندتر (۲۸.۸۵۱ کیلومتر بر ثانیه) نسبت به سرعت متوسط، نسبت داده می شود. به لحاظ نظری، این فرضیه بیان میکند که زمین  میتواند سرعت خود را نسبت به خورشید تغییر دهد اما هیچ استدلال قابل پذیرش و منطقی ای در پشت این فرضیه وجود ندارد. صرفا چون ما فصول را داریم این فرضیه مورد قبول است درحالی که با توجه به مدل زمین تخت مرکزی نیز میتوان به شکل کاملا بهتری و بدون نیاز به انحراف ۲۳.۵ زمین آن را توضیح داد و این کاملا با مشاهدات ما از خورشید مطابقت دارد. نقص این فرضیه اجازه میدهد بار دیگر به صحت خورشید مرکزی شک کنیم. علاوه بر این، اگر زمین به دور خورشید میچرخید، باید یک اختلاف منظر واضح از ستاره سیروس را مشاهده کرد، اندازه آن باید زمانی بزرگتر و بیشتر باشد که زمین نزدیکتر باشد. اگر موقعیت زمین را در مداری به دور خورشید در عصر یک روز پاییزی در نظر بگیریم، پس از شش ماه، در موقعیت مخالف (بهار) در فاصله ۲۹۹ میلیون کیلومتری خواهد بود. بنابراین، یک ناظر بر روی زمین باید مکان هایی را در ناحیه دور از ۲۹۹ میلیون کیلومتر از موقعیت اولیه اش مشاهده کند. پس از آن، او باید این ستاره را در ابعاد بزرگتر و زاویه دیگری مشاهده کند اما این موارد هرگز دیده نشده اند که نشان میدهند مدل خورشید مرکزی نمیتواند درست باشد.

محاسبه نیروی گرانشی بین خورشید / ماه و زمین / ماه نشان می دهد که این تعامل بین ماه/خورشید مهم تر است. از آنجا که جاذبه خورشید / ماه (۴.۳۸۰۸۲E + 20N.m2 / kg²) بالاتر از زمین / ماه (۱.۹۸E + 20N.m2 / kg2)، ماه نمی تواند به دور زمین بچرخد و ما هرگز چرخه هلال های آن را نمی بینیم. این وضعیت با مشاهدات در تداخل است.

برای روشن تر شدن موضوع به مورد دیگری می پردازیم. ستاره قطبی ثابت است زیرا نشان دهنده شمال جغرافیایی برای مردم در زمین است. مشاهدات آسمان شب در زمان های مختلف (به عنوان مثال، به صورت ساعتی) موقعیت مشابهی از این ستاره را بدون هیچ گونه حرکتی در مقایسه با ستاره های دیگر نشان می دهد. این واقعیت ثابت می کند که زمین ثابت است. همچنین اگر زمین طی ۳۶۵ روز به دور خورشید چرخش داشته باشد، سرعت آن باید ۱۰۸۰۰۰ کیلومتر در ساعت باشد، این مقدار ۸۴ بار بیشتر از سرعت صوت جوی (۱۲۰۰ کیلومتر در ساعت) است. با توجه به ویژگی های جو، نتیجه مستقیم این سرعت این است که یک صدای بسیا زیاد (انفجار صوتی) ایجاد شده توسط این حرکت را بشنوید. اما این صدا هرگز شنیده نشده و تنها در صورتی که هواپیمایی دیوار صوتی را بشکند شنیده شود. پس نتیجه این است که زمین نمیتواند حرکتی داشته باشد.

سینماتیک اجسام

اولا اگر زمین دارای نیروی گرانشی بود که قادر به نگه داشتن و اتصال جو در طول چرخش در اطراف خود می بود(به دور خورشید و سایر حرکات)، ما نمی توانستیم باد را تشخیص دهیم. با این وجود، مشاهدات نشان می دهد که انواع مختلف باد از هوای سبک و ملایم گرفته تا باد های طوفانی وجود دارند.این واقعیت تأیید فقدان جاذبه زمین است. دوم، محققان دینامیک ساحلی نشان می دهند که جهت و ارتفاع موج بطور نزدیکی به باد مربوط است. اگر زمین با سرعت ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت به دور خودش چرخش داشته باشد،فقط باید یک جهت انتشار موج وجود داشته باشد که لزوما شرق (غالب مسیر و سرعت) خواهد بود. اما اقیانوس شناسان جهات انتشار امواج مختلفی را نشان داده اند. زمانی که زمین میچرخد، مسیرهای متعددی از انتشار موج را شاهدیم و سرعت باد بالاتر فرض میشود. این فرض متقاعد کننده نیست، زیرا سرعت باد عجیب و غریب ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت (۹۱۰ مایل در ساعت) هر نوع زندگی را بر روی زمین را به سرعت از بین می برد. با توجه به مقیاس بیوفورت، تاثیر سرعت باد بالای ۷۰ مایل در ساعت در کشور دریای / قاره موجب آسیب فاجعه بار در زیرساخت ها و درختان می شود. در مقایسه با سرعت ما نمی توانیم هیچ حرکتی را برای زمین بپذیریم. در نهایت، در هر شب روشن، هر ۱۰ دقیقه یک شهاب را میتوان در آسمان دید (مثلا بارش شهابی برساوشی) معمولا مشاهده می شود که شهاب سنگ های بیشتری در صبح زود، بین نیمه شب و طلوع آفتاب مشاهده می شود؛ سپس، آنها در شب میان غروب و نیمه شب مشاهده می شوند. اگر زمین دارای حرکت های مختلف است، ما نمی توانیم هر روز شهاب سنگ ها و اشعه های کیهانی را بمباران سطح زمین ببینیم. این وضعیت را می توان با وجود زمین در موقعیتی ثابت در جهان توضیح داد. درواقع نظمی که در دوره های شهابی و دنباله دارها وجود دارد نشان میدهد زمین ثابت است.

نتیجه گیری

 در نتیجه، استدلالهای فیزیکی مختلف و مشاهدات نجومی ثابت بودن زمین و چرخش ماه،خورشید، ستارگان و سیارات را به دور آن نشان میدهند. پس مدل خورشید مرکزی باید رد شود و برعکس تجدید نظر جدی ای درباره مدل جئوسنتریک باید انجام بگیرد.

منبع: www.theijst.com

منابع استفاده شده برای مقاله:

Popper Karl Raimund (2002), The Logic of Scientific Discovery. Psychology Press, 513 page
ii. Duhem Pierre Maurice Marie (1962), The Aim and Structure of Physical. Theory Book published by Princeton University
Press, 351pages.
iii. Davies (2003), The Newtonian Myth. Studies in History and Philosophy of Sciences, 34, 763–۷۸۰
iv. Khiari (2011), Newton’s laws of motion revisited: some epistemological and didactic problems. Lat. Am. J. Phys. Educ., Vol.
۵, No. 1,
v. Maxwell Nicholas (2014), Three Criticisms of Newton’s Inductive Argument in the Principia. Advances in Historical
Studies. Vol.3 , No.1, 2-11

vi. Escultura (2003), The flux theory of gravitation XVII. The new mathematics and physics. Applied Mathematics and
Computation 138 , – 127–۱۴۹,
vii. Scharma (2006), Einstein derived Erest = Mrest c² from a NON-EXISTENT equation: A Discussion. The general Science
Journal
viii. Afriat Alexender and Ermenegildo Caccese (2010), The relativity of inertia and reality of nothing. Studies in History and
Philosophy of Modern Physics 41, 9 –۲۶,
ix. Kochetkov (2013), Confirmation of results of the experiments of Michelson without the postulate about the invariance of the
speed of light. Millennium relativity, The general Science journal
x. Mathis (2013), The greatest standing errors in physics and mathematics. Book (http://milesmathis.com/index.html).
xi. Chun-Xuan Jiang(2014), The discovery of primordial gravitational waves is 100% wrong. The general Science Journal
xii. Lehmkurl Dennis (2014), Why Einstein did not believe that general relativity geometrizes gravity. Studies in History and
Philosophy of Modern physics, Vol 46, Part B, Pages 316–۳۲۶, (۲۰۱۴).
xiii. Jayant V. Narlicar (1999), Seven Wonders of the Cosmos. Cambridge University Press, 15 avr , 324 pages.
xiv. Michelson Albert and Edward Morley (1887), On the relative motion of the earth and the aluminiferous ether. American
journal of science, Volume XXXIV, No 203 (1887),
xv. Tesla Nicolas (1905), Art of transmitting electrical energy through the natural medium. United States Patent Office, Serial
No. 113,034,
xvi. Lammertink Arend (2013), Electrical Engineer disproves Einsteins Relativity Theory: The Ruins of 106 Years Relativity.
Tuks Unsorted KieknWat TWordt Stuff
xvii. Bahjat R. J. Muhyedeen (2009), New Concept of Mass-Energy Equivalence. European Journal of Scientific Research,
Vol.26No.2, pp.161-175,
xviii. Bahjat R. J. Muhyedeen (2013), Nuclear Magneton Theory of Mass Quantization “Unified Field Theory”. European Journal
of Scientific Research, Vol. 100, No 1, pp.66-140,
xix. Carlip S (2000), Aberration and the speed of gravity. Physics Letters A, 267, 81–۸۷,
xx. Galperin (2008), Information transmittal and time uncertainty, measuring the speed of light and time of reflection,
representations of Newton’s second law and related problems. Computers and Mathematics with Applications, 56, 1271–
۱۲۹۰,
xxi. Pedram and Jalalzadeh (2008), Quantum cosmology with varying speed of light: Canonical approach. Physics Letters B, 660,
۱–۶,
xxii. Brax (2012), Lorentz invariance violation in modified gravity. Physics Letters B, 712, 155–۱۶۰,
xxiii. Pfeifer and Wohlfarth (2012), Beyond the speed of light on Finsler spacetimes. Physics Letters B, 712, 284–۲۸۸,
xxiv. Bouchard (2012), Finite Theory of the Universe, Dark Matter Disproof and Faster-Than-Light Speed. Physics Procedia, 38,
۲۲۲-۲۴۱,
xxv. Katz U.F. and Spiering Ch. 704 (2012), High-energy neutrino astrophysics: Status and perspectives. Progress in Particle and
Nuclear Physics, 67, 651-,
xxvi. Bertolucci Sergio (2013), Neutrino speed: a report on the speed measurements of the BOREXINO, ICARUS and LVD
experiments with the CNGS beam. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 235–۲۳۶, ۲۸۹–۲۹۵,
xxvii. Chun-Xuan Jiang (2014), An equation that changed the universe: F =- mc²/R. The general Science Journal,
xxviii. Ishihara Aya (2013), Ultra-high energy neutrinos with IceCube. Nuclear Physics B (Proc. Suppl.), 235–۲۳۶, ۳۵۲–۳۵۷,
xxix. Zhou Lingli and Bo-Qiang Ma (2013), Neutrino speed anomaly as signal of Lorentz violation. Astroparticle Physics, 44, 24–
۲۷,
xxx. Hernandez-Rey Juan José (۲۰۱۳), High energy neutrino telescopes in the Northern Hemisphere. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research A, 725, 7 –۱۲,
xxxi. Zhehui Wang, Christopher L. Morris (2013), Tracking fast neutrons. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
A, 726, 145 –۱۵ ۴,
xxxii. Abe et al (2014), Observation of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam. Physical review letters, PRL 112,
۰۶۱۸۰۲,
xxxiii. Foley James A (2014), Mass of Neutrinos Accurately Calculated for First Time, Physicists Report. Nature World News.
(available in www.natureworldnews.com/articles/ 5968/ 20140210/mass-neutrinos-accurately-calculated-first-timephysicists-
report.htm)
xxxiv. Shigeru Yoshida (2014), Ultra-high-energy cosmic neutrinos: at 1015eV energies and above. Comptes Rendus Physique,
Volume 15, Issue 4, Pages 309–۳۱۷,
xxxv. Paul R. Weissman (2007), Encyclopedia of the Solar System, Second Edition , Chapter 1 – The Solar System and Its Place in
the Galaxy, Pages 1-28.

xxxvi. Véronique Dehant, Tim Van Hoolst (2014), Encyclopedia of the Solar System, Third Edition, Chapter 8 – Rotation of
Planets, Pages 159-184

Share this post

30 comments

اضافه کنید
 1. بهزاد گرت ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۲۹ پاسخ دادن

  ***
  بسیار عالی

  .
  یه پیشنهاد دارم . در تئوری زمین تخت مگر سیارات زیر آسمان و معلق نیستن ؟ و اندازشونم که کوچیکه . خب براحتی میشه ازین فرصت استفاده کرد . اینطور که با فرستادن یک ربات یا موشک مجهز به دوربین ، در نزدیکی سطح سیارات به سوی زمین نگاه کرد و زمین را غول پیکر مشاهده کرد !! چرا انجمن زمین تخت اینکارو نمیکنه ؟؟
  قطعاااا موشک و امکانات هست و نمیشه بهونه کرد ک فعلا به این سطح نرسیدیم ! براحتی میشه موشکی ساخت که ۴۰۰۰کیلومتر بالا رفت .
  ***

  • Mo ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۳۸ پاسخ دادن

   خب اگه انقدر راحت شما بساز بفرست ببین چه خبر!
   هیشکی نگفت در ۴۰۰۰ کیلومتری ما!
   خیلی خیلی خیلی نزدیک تر از میلیون ها کیلومتر و میلیون ها سال نوری که بقیه ادعا میکنند هست!
   اما این نیست که در دسترس باشه به راحتی

  • محسن ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۳ پاسخ دادن

   دوست عزیز، فکر کنم تخت گرایان میگن که ستارگان پشت یا درون گنبد هستن و نه زیر گنبد، و از اونجا که امکان عبور از گنبد آسمان وجود نداره پیشنهاد شما هم رد میشه. شما که اینقدر باهوشی چرا با سفینه ها و ماهواره ها یه عکس واقعی و دستکاری نشده از زمین نمیذارید؟

 2. میلاد ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۳:۰۵ پاسخ دادن

  دورود بر شما مروجین حقایق پنهان و فراموش شده …. متن جالبی بود . خداقوت ….
  براستی چرا باور تخت بودن زمین برای بعضیا اینقدر سخته ؟! خیلیا اینقدر که از گرد بودن زمین دفاع میکنم از خدا و خانواده و خودشون دفاع نمیکنن !!! عجیبم اینجاست که نتایج بدست آمده از ابزار همگانی و احساسات خودشون رو نادیده می‌گیرد و به سخنان و مثلا نتایجی خیالی و بدون مدرک مشهود دیگرانی همچون ناسا تکین میکنن !!!
  بشخصه نمیتونم درکشون کنم ….
  بگذریم …. واستون آرزوی موفقیت میکنم …. با اشتیاق فراوان منتظر مقالات بعدیتونم ….

  • سیاوش ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۳ پاسخ دادن

   دورود دوست عزیز خیلی خوشحال شدم که یکی مثل خودم دیدم.ادم میفهمه که فقط خودش نیست که براش مهمه این حقیقت.وقتی با دیگران راجب این واقعیت صحبت میکنم.بهم میگن خوب به ماچه اصلا چه فرقی میکنه حالا زمین تخت باشه یاگرد یا مثلثی بورو بفکر نون باش.حتی کسانی که دانشجو یا استاد این مملکت هستند.شروع به سخنانی بی منطق و غیر قابل درک میزنن تا حرف های من را نقد و تخریب کنند.و در اخر میگویند یعی همه ادمای بزرگ دنیا از ناسا گرفته تا انیشتین چرت میگفتن تو یدونه راست میگی .هی…… چه بگویم
   حپخوشحال میشم اگه روزی باهم صحبت کنیم یا همدیگر را ببینیم.
   سیاوش اینم تلگرام منه
   @siaone

 3. سیاوش ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۲۵ پاسخ دادن

  دورود به همه عزیزان که زمین تخت برایشان مهم است
  جز اینجا جایی نمیتوانم راجب ابن واقعیت صحبت کنم.چون به هر کسی گفتم جز همسرم من را تمسخر کردن.با اینکه کوچک ترین دانشی راجب ان ندارن.و برای من که شبانه روز در پی این واقعیت قدم ور میدارم بسیار سخت است.منی که از بس شبها به اسمان نگاه کردم و ماه و سیارات رو رسد کردم چشمانم دیگر ضعیف و شاید برایه مدتی دچار مشکل شده باشد.
  دوستان بیاید باهم روزی را مقرر کنیم و در تهران گرده همایی یا نمایشگاهی فراهم سازیم.من خود به نوبه خودم کمک خواهم کرد.هرچنو کوچک
  اگر همه باهم یک دست شویم میتوانیم.
  همراه راه حق باش
  سیاوش شفیعی

 4. حمیدرضا ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۴۵ پاسخ دادن

  با سلام خدمت شما
  لطفا دیدگاه نظریه زمین تخت در باب هفت آسمان را بفرمایید که آیا واقعا به طبقه طبقه بودن آن اعتقاد دارد یا خیر. در کل کاش میشد یک مقاله در این باب هم مینوشتید.ممنون

 5. امید ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۴۴ پاسخ دادن

  بادرود..آقا سیاوش عجب پیشنهاد خوبی مطرح کردند..ولی من که تو شیراز هستم و نمیتونم بیام..راستی ..وقتی با اونایی که تعصب دارن روی زمین کروی بحث میکنم…میخواهند مرا بزنند…حالا میپرسند اگر دولتها مثل روسیه میدونه..چرا اعلام نمیکنه!!!….بابا جنگ میشه…اون هم جنگ جهانی…
  تشکر از مدیریت سایت

 6. حیمد ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۲۰ پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشید. بنده از طرفداران نظریه شما بودم البته نه اینکه قبول داشته باشم صد در صد مطالب رو. اما دوبار نظر فرستادن هر دو بار تاید نکردید و این یکم شک بنده رو برانگیخت که فقط نظراتی که موافق شما باشه تاید کنید. البته من انتقاد هم حتی نکردم. فقظ گفتم اگک ردر مورد هفت آسمان مطلبی دارید لطفا بنویسید.

 7. مهدی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۳۵ پاسخ دادن

  سلام. خسته نباشید. چرا اینقدر دیر به دیر پست میگذارید؟
  پیشنهاد دارم. پست هاتون رو اندازه سایز استوری اینستاگرام شیر کنید که همه بتونن شیر کنن و فراگیرتر بشه این نظریه. مرسی

 8. سید مسعود ۸ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۱۱ پاسخ دادن

  راجع به انفجار صوتی(صوت زمانی بوجود میاد ک چیزی ب چیزی برخورد کنه وقتی فضا خلا هست صدایی هم تولید نمیشه) و حرکت باد و چنتا مطلب دیگه توجيهات منطقی نبود، باید تحقیق بیشتری بشه.
  ی سوالیم دارم اینه ک احتمالا هواپیما سوار شدید،وقتی تو ارتفاع قرار میگیرد بوضوح شیب کرانه های زمین رو میبینید، این چطور توجیه میشه؟ یا مثلا رشته کوه ها و قله های بسیار بلند باید از فواصل هزاران کیلومتری دیده بشن با این نظریه،درحالی ک پس از طی فاصله مشخص(ک بسته ب ارتفاع اون شی داره) از پایه از دید ناپدید میشن و نوک شی آخرین قسمت یه ک میشه دید.
  عکس ها فیلم هایی ک از سطح زمین مریخ یا مشتری گرفته شده ب نظر شما ساختگی هستند؟ سوال آخر و مهمم اینکه فکر میکنید اگه از تهران ی پرواز انجام بشه ب سمت لس آنجلس،و از همون جهت پروازشو ادامه بده ب نظر شما دوباره ب تهران نخواهد رسید؟ درسته دوستان ما نمیتونیم تصاویر ناسا و هرچی اونا میگن رو تایید کنیم ولی هواپیما چی،شاید پرواز مستقیم دور دنیا نداشته باشیم،ولی پروازی پروازی از دوبی ب سمت لندن، از لندن ب نیویورک، از نیویورک ب توکیو، و توکیو ب دوبی با این منطق ک همه فرودگاه ها ثابت هستن و اندازه گرفتن زاویه بین ابن خطوط میشه ی خط فرض رسم کرد ک دور یک کره چرخیده و دوباره ب خودش رسیده، دوستان من طرفدار هیچ نظریه ای نیستم فقط ب دنبال حقیقتم، اگه کسی هست بتونه دلیل نقصی بر حرفایی ک زدم بیاره بی نهایت ممنون میشم ازش.
  میدونید بهم ایمیل بزنید
  Masoudleow@gmail.com

  • flatearther ۱۴ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   از تابش زمینه کیهانی برای اثبات بیگ بنگ استفاده میکنند. قطعا علم مدرن استدلال هایی را برای دفاع از بیگ بنگ دارد اما اکثر این استدلال ها و مشاهدات توسط افراد آماتور قابل دسترسی و مشاهده نیستند. درواقع تابش زمینه کیهانی به سادگی میتواند امواج الکترومغناطیسی ای باشد که از سوی آسمان به زمین درحال حرکت است و توسط دستگاه های مختلف ثبت میشود. اما اینکه آن را به بیگ بنگ ربط دهیم موضوعی جداست.
   موفق باشید

 9. محمد ۲۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۳۲ پاسخ دادن

  سلام در مورد اين ديدگاه من يكم بد بين هستم به اين دليل كه وقتي هنوز طرفداران اين نظريه نتونستن تخت بودن زمين رو با رفتن به آسمان ثابت كنند چطور تونستند نور رو به دو پرتو شكسته و يك پرتو اونو به نقطه A كه در مسير چرخش زمين هست بفرستن و پرتو ديگه رو به نقطه B و به طول مسير برابر A بفرستند و در اخر سرعت اين دو پرتو ديافتي رو اندازه بگيرند؟

  • flatearther ۲۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۴۵ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   زمین تخت گرایان این آزمایش را انجام ندادند. آزمایش توسط دو فیزیک دان غیر تخت گرا انجام شد. درضمن برای اثبات تخت و مسطح بودن زمین نیازی نیست کیلومتر ها به آسمان برویم.

   برای اطلاعات بیشتر از چگونگی انجام آزمایش این مقاله را بخوانید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=4821

   موفق باشید

 10. امیر ۱۴ تیر, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۴۰ پاسخ دادن

  با سلام به شما
  سؤالی ذهنم را مشغول کرده و آن این است که چرا از نقشه آزیموتال (azimuthal) با مرکزیت قطب شمال به عنوان نقشه زمین تخت استفاده شده است؟ چرا مثلاً هیچ وقت از نقشه آزیموتال با مرکزیت قطب جنوب به عنوان نقشه زمین تخت استفاده نشده؟ (برای ساخت نقشه های آزیموتال میتوانید به آدرس https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html مراجعه کنید.) آیا دلیلی برای ارجحیت دادن نقشه اول به نقشه دوم وجود دارد؟ مگر نمیتوان به جای آنکه مناطق قطبی جنوب را به عنوان کناره های زمین در نظر گرفت، مناطق قطبی شمال را به عنوان کناره های زمین پنداشت؟

ارسال نظر جدید