از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است

  آزمایش آراگو (Dominique François Arago (1786-1853 یکی از مشهور ترین دانشمندان فرانسه است. او در رشته های بسیاری که مورد علاقه اش بود فعالیت داشت اما مهم ترین تاثیر او بر علم در آزمایش نور بوده است. در اکتشافات او بین سالهای ۱۸۱۰ تا ۱۸۱۸، دو مورد یادداشت وجود دارد. در مورد اول، آراگو یک ستاره … ادامه خواندن از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است