چگالی و بایونسی

در گذشته توضیح دادیم که گرانش وجود ندارد و تنها یک نیروی خیالی است که تنها چیزی را که جذب کرده و به دور خود نگه میدارد دروغ های جوامع فریماسونری است.

اما اجسام چرا وزن دارند؟ اصولا چه چیزی بر وزن تاثیر گذار است؟ علم مدرن ادعا دارد وزن توسط گرانش معنا پیدا میکند و اگر جسمی را از ارتفاعی معین رها کنید، با شتاب ثابتی به سمت زمین سقوط میکند و البته سرعت آن نیز به تدریج افزایش یافته و بر وزن آن افزوده میشود.

همگی ما در محیطی زندگی میکنیم که هوا وجود دارد(به نوعی درون اقیانوسی از هوا هستیم). وزن اجسام با توجه به این موضوع، معنا پیدا میکند. درحقیقت وزن حاصل گرانش زمین نیست بلکه وزن مربوط به جرم جسم است.

جرم خاصیت ذاتی یک جسم است و اگر نیمی از جرم یک جسم را کاهش دهیم، وزن آن نیز کاهش پیدا میکند.

وزن یک جسم در شرایطی که نیروی دیگری به آن وارد نشده باشد کاملا ثابت است و تغییری نمیکند اما اگر آن را از ارتفاع رها کنیم، وزن آن افزایش پیدا کند.

اجسامی سقوط میکنند که از محیط خود چگال تر باشند یعنی از هوا. اجسام سبک تر از هوا مانند دود،هلیوم و… به سمت بالا میروند و سقوط نمیکنند.

اما اگر شرایط خلا ایجاد کنیم(هرچند نسبی)، دیگر هوایی در این محیط وجود ندارد تا بخواهد واسطه ای در این بین باشد. در حقیقت اجسام در خلا سقوط میکنند چون هوایی وجود ندارد و تنها نیروی  وزن آنان است که بر اجسام تاثیر گذاشته و باعث سقوطشان به سمت زمین میشود.

اما چرا اجسام سنگین تر در خلا سریعتر سقوط نمیکنند؟ زیرا در خلا هوا وجود ندارد! شما اگر در یک محیط دارای هوا یک کاغذ و یک توپ را رها کنید، با توجه به سطح اصطکاک و شکل هندسی اجسام، دو سرعت مختلف را مشاهده میکنید و قطعا جسم سنگین تر سریعتر به زمین میرسد زیرا با توجه به وزن خود از هوا سنگین تر و چگال تر بوده و سقوط میکند.

اما در شرایط خلا هوا وجود ندارد و اصولا سطح اصطکاک و شکل هندسی جسم بی معنی میشود چرا که هوایی نیست تا این دو در نحوه سقوط جسم تاثیر بگذارند بنابراین دو جسم باهم بر زمین سقوط میکنند چون هیچ هوایی در این بین وجود ندارد تا بر سرعت آن ها تاثیر بگذارد.

اما اگر فرض کنیم که گرانش وجود دارد، اجسام سنگین تر در خلا باید سریعتر سقوط کنند چرا که گرانش بر اجسام با جرم بیشتر، بیشتر وارد میشود و باعث میشود تا اجسام سنگین تر سریعتر از اجسام سبک تر(با توجه به جرمشان) سقوط کنند.

چرا اجسام تمایل به سقوط به سمت زمین دارند؟ همانطور که در بالا گفتیم، نیروی وزن مرتبط به گرانش نیست و درست مانند بایونسی(نیروی شناوری) می ماند که جهتی مخالف وزن دارد.

وقتی نیروی شناوری از نیروی وزن بیشتر باشد جسم روی سطح آزاد شاره ای مانند آب شناور می شود و وقتی نیروی وزن جسم از نیروی شناوری بیشتر باشد جسم درون شاره غرق می شود.

نیروی وزن به سمت پایین و نیروی شناوری (بایونسی) همیشه به سمت بالا است و این یکی از قوانین ثابت طبیعت است

نه فرضیه است،نه نظریه یا تئوری

این یک حقیقت قابل آزمایش در طبیعت است.

چرا خورشید و ماه به سمت زمین سقوط نمیکنند؟

خورشید و ماه سقوط نمیکنند چرا که در یک میدان مغناطیسی معلق بوده و در حرکت هستند.

 

مانند شناورسازی کوانتومی،خورشید و ماه نیز در یک میدان مغناطیسی معلق بوده و در حرکت هستند. ما می توانیم مدل های بسیاری ارائه دهیم که با استفاده از مغناطیس،اجسام معلق شده را حرکت داده و مانع از سقوط آن ها شد.

در فرمول های مورد استفاده برای وزن و نیروی بایونسی از شتاب گرانشی g (که برابر با ۱۰ است) استفاده میشود(که البته اثباتی برای گرانش نیست)

این عدد درواقع شتاب سقوط جسم را با توجه به شکست مقاومت هوا نشان میدهد. جسم مقاومت هوارا شکافته و بر سرعتش افزوده میشود(وزن آن نیز افزایش می یابد).

در واقع این عدد تنها یک عدد فرضی بوده که برای محاسبه سقوط و شتاب جسم استفاده میشود و تنها بر روی کاغذ تاثیر دارد(شما میتوانید با توجه به g سقوط یک جسم در هر ثانیه را محاسبه کنید)

حقیقت این است که اجسام برای سقوط نیازی به گرانش ندارند و گرانش نیز یک قانون ثابت و پایدار در طبیعت نیست بلکه هر کس در طول تاریخ یک تعریف از گرانش ارائه داده است که نتیجه آن شده تناقضات بین فیزیک کلاسیک و مدرن.

مثلا تعریف گرانش از سه فیزیک دان:

آیزاک نیوتون

آلبرت انیشتین

اریک ورلینده

که هر سه تعریف با دیگری تفاوت دارد(و البته با یکدیگر تناقض هم دارند)

البته علم مدرن گرانش را یک نظریه میداند( حقیقت این است که گرانش یک فرضیه است نه یک نظریه) و با این فرضیه سعی در توجیه هرچیزی که پاسخی برای آن ندارند، دارند.

میبینید که حتی مشهور ترین کانال نجوم نیز به این حقیقت اعتراف کرده است

قبل از قانون گرانش نیوتون، قوانین طبیعی چگالی و شناوری کاملا و به اندازه کافی جهان اطراف مارا توضیح داده بودند برای مثال: اینکه یک بادکنک پر شده با گاز هلیوم در آسمان بالا میرود و بادکنکی پر از هوا نمیتواند بالا برود و به زمین برخورد میکند بخاطر وجود نیروی فرضی نیوتون نیست بلکه به علت سبک تر بودن و کمتر بودن چگالی گاز هلیوم نسبت به نیتروژن،اکسیژن و عناصر دیگر در هوای اطراف این اتفاق رخ میدهد و بنابراین بادکنک بالا میرود و حال برعکس این موضوع! یک بادکنک پر شده از دی اکسید کربن سنگین تر و چگال تر نسبت به هوای اطراف است و بنابراین نمیتواند بالا رود.

این ها به علت وجود گرانش نیست زیرا گرانش ترجیح نمیدهد که چه کار کند و چه کار نکند. بلکه به این دلیل است که این اجسام و گاز ها از فیزیک طبیعی شناوری و چگالی تبعیت می کنند.

درحقیقت اجسام چگال تر از محیط به سمت پایین سقوط کرده و اجسام با چگالی کمتر نسبت به محیط به بالا میروند. به این علت است که قطرات از هوا به پایین سقوط میکنند و حباب های هوا در آب به سمت بالا میروند و این به دلیل تراکم نسبی خودشان است و این هیچ ارتباطی با نیروی گرانش و تصورات و تخیلات نیوتون ندارد.

اجسام با شناوری زیاد نیز به سمت بالا حرکت میکنند(هرچقدر هم سعی کنید آن هارا در زیر آب نگه دارید باز هم به سمت بالا حرکت میکنند همانطور که نیروی وزن باعث میشود اجسام به سمت زمین سقوط کنند)

Share this post

26 comments

اضافه کنید
 1. محمد ۹ تیر, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۰۲ پاسخ دادن

  سلام علیکم
  نوشتید که “همگی ما در محیطی زندگی میکنیم که هوا وجود دارد(به نوعی درون اقیانوسی از هوا هستیم). وزن اجسام با توجه به این موضوع، معنا پیدا میکند. درحقیقت وزن حاصل گرانش زمین نیست بلکه وزن مربوط به جرم جسم است.”
  اما نظر من:
  البته که وزن اجسام به علت وجود هوا اهمیت پیدا نمیکند چون در خلأ هم در روی زمین اجسام با شتاب ۹.۸ سقوط میکنند. و اینکه میگوئید وزن مربوط به جرم جسم است در فیزیک همین حرف زده میشود. زمین هم جرم دارد و همه چیز را به سمت خود میکشد. اجسام کوچکتر هم همینگونه اند و به سمت زمین کشیده می شوند.
  دقت کنید که علت پایین رفتن اجسام در نیروی شناوری و چکالی همان جاذبه است که شما نفی کردید. کجای سایت علمی ناسا گفته جمله شما رو: “نیروی وزن به سمت پایین و نیروی شناوری (بایونسی) همیشه به سمت بالا است و این یکی از قوانین ثابت طبیعت است”. فراموش نکنید که هم در آنچه ناسا میگوید چگالی پائین اجسام را میبرد و هم آنچه شما میگوئید.

  • flatearther ۹ تیر, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۱۶ پاسخ دادن

   سلام بر شما
   وزن اجسام با وجود هوا در هنگام سقوط آزاد افزایش پیدا خواهد کرد چرا که مقاومت هوا را شکافته و به سمت زمین سقوط میکنند(منظور متن نیز همین بوده است). دو جسم به واسطه جرمشان هرگز یکدیگر را جذب نمیکنند.اگر گرانش را حذف کنیم، هیچ اشکالی در توضیح پدیده های اطرافمان به وجود نخواهد آمد همانطور که ابتدا فضا را پر شده با اتر فرض میکردند و امروزه به ماده تاریک باور دارند.
   گرانش اثباتی در طبیعت ندارد و فقط یک فرضیه است که در مدل زمین کروی (خورشید مرکزی) مواردی را به درستی توضیح میدهد.(که اگر بصورت تخصصی بررسی کنیم، آن موارد هم با اشکال مواجه هستند)
   دلیل بالا و پایین رفتن یک بالن هوای گرم بر مبنای سبک و سنگین تر بودن از هوا است نه گرانش.
   موفق و سربلند باشید

  • Führer ۱۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۰۶ پاسخ دادن

   درود
   میشه بگید اگه همه چیز به سمت زمین کشیده میشه پس چطور گاز های سبکتر از هوا میرن بالا؟یعنی گرانش زمین قدرت جذب گاز سبک رو نداره؟یعنی این گاز تونسته بر جاذبه غلبه کنه؟ولی یک سنگ نمیتونه غلبه کنه؟

 2. محمد ۹ تیر, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۰۶ پاسخ دادن

  اگر شما میخواهید اثر مستقیم جاذبه را ببینید یا نفی کنید به قانون سقوط آزاد با سرعت ۹.۸ که تقریبی است(براساس ارتفاع و مکان در سطح زمین تغییر میکند) خدشه وارد کنید یا توضیح دهید. فیزیک این را مستقیما اثر جاذبه می داند. آیا هیچکدام از قوانین چگالی یا شناوری این ویژگی را دارند؟

 3. محمد ۱۶ تیر, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۳۸ پاسخ دادن

  سلام علیکم
  یک نفر اشکالی گرفته
  در مثال یک کیلوگرم پنبه با یک کیلوگرم آهن وزن برابر است اما چگالی برابر نیست. جاذبه علت وزن است، پس وجود جاذبه اثبات شد. لطفا پاسخ بدین. ممنون

 4. Afshin ۲۰ مرداد, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۰۵ پاسخ دادن

  سلام يعني اينكه وزن جسم بيشتر ميشه؟اگه رها كنيم وزن جسم بيشتر ميشه؟
  وزن یک جسم در شرایطی که نیروی دیگری به آن وارد نشده باشد کاملا ثابت است و تغییری نمیکند اما اگر آن را از ارتفاع رها کنیم، وزن آن افزایش پیدا کند.

 5. جوینده ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۰۴ پاسخ دادن

  به نظم بهتر است تلاش کنید به طور دقیق حرکت سقوط آزاد یک جسم در زمین تخت را تبیین کنید و معادلات حرکت و سرعت آن را ارائه کنید که با چه روشی می شود حساب کرد و چه تفاوتی با مدل زمین گرد دارد. در زمین گرد می دانیم شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا g=9.8 است و با دانستن این شتاب می توانیم حرکت جسم را توصیف کنیم و معادلات حرکت و سرعت آن را بدست آوریم. اگر جهت مثبت را روبه بالا فرض کنیم داریم :

  y=-1/2gt^2+v0t+y0
  v=-gt+v0

  البته این معادلات مربوط به سقوط آزاد اجسام در خلا و بدون حضور نیروی مقاومت هواست. حال اگر زمین تخت باشد چه معادلاتی برای حرکت سقوط آزاد جسم در زمین تخت بدست آورده اند و آیا اصلا این کار را کرده اند یا نه

 6. علیرضا ۲۲ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۵۰ پاسخ دادن

  سلام علیکم
  یک نفر اشکالی گرفته
  در مثال یک کیلوگرم پنبه با یک کیلوگرم آهن وزن برابر است اما چگالی برابر نیست. جاذبه علت وزن است، پس وجود جاذبه اثبات شد. لطفا پاسخ بدین. ممنون
  لطفا جواب بدید

 7. علیرضا ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۴۰ پاسخ دادن

  اقا مگه خورشید و ماه در فضای مغناطیسی نیستن؟فضای مغنناطیسی در ازمایشگاه با چی ساخته میشه؟با ژنراتور.ژنراتور با چی برق میسازه که فضای مغناطیسی درست شه؟با چرخش(مثل چرخش در ژنراتور برق.پس برای ساخت یک فضای مغناطیسی نیاز به حرکت و چرخش داریم پس زمین هم اگر بخواد میدان مغناطیسی داشته باشه نیاز به چرخش داره و حرف شما اشتباه میشه.
  خوشحال میشم نظرتون رو بدونم

  • flatearther ۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   برای تولید یک میدان و جریان مغناطیسی گنبد چرخش گنبد آسمان میتواند پاسخگو باشد. درزمین زمین را یک آهنربای حلقه ای در نظر بگیرید. جای قطبهارا در نقشه زمین تخت کنار هم بگذارید تا متوجه موضوع شوید.
   موفق باشید

 8. Babak ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۸ پاسخ دادن

  سلام. راستش من متوجه نشدم. منظور شما اینه که زمین تخت هست و نه کروی؟ اگه اینجوریه! حرکت زمین به دور خودش و حورشید چی میشه؟ چرا ما از روز زمین خورشید، ستاره ها و ماه رو به صورت گرد می بینیم؟ یعنی اونا گرد هستن و فقط زمین تخت هستش؟ البته من این رو نمی تونم درک کنم که تاثیر جاذبه روی اجرام و یا اجسام مختلف تفاوت داشته باشه. یعنی اینکه ایا جاذبه مثلا روی زمین ثابت هست با نه؟ ممنون میشم توضیح بفر مایید.

ارسال نظر جدید