گرانش وجود ندارد

گرانش چیست؟

به اعتقاد و گفته علم مدرن هر جسمی را که شما رها کنید به علت وجود نیروی گرانش به سوی زمین کشیده میشود و به سمت دیگری نخواهد رفت. اما واقعا گرانش چیست و این به چه معناست؟ گرانش نیرویی است که باعث شده سیارات به دور ستارگان چرخش کنند مانند چرخش زمین بدور ستاره ما خورشید.گرانش نیرویی است که باعث شده ستارگان و کهکشان ها باهم حرکت کنند! گرانش یکی از چهار نیروی بنیادی جهان است!گرانش سیارات را در مدار هایشان نگه میدارد! گرانش مارا از پرت شدن در فضا حفظ میکند و نقش حیاتی ای دارد.گرانش تقریبا در هر فرایند طبیعی نقش حیاتی دارد از جزر و مد گرفته تا جلوگیری از بهم ریختن نظم کره زمین. گرانش از جرم می آید، جسمی که جرم بیشتری دارد گرانش بیشتری بر آن تاثیر میگذارد.در کل گرانش یا جاذبه پایه علم نجوم مدرن است.

در سال ۱۶۷۸ ، سر آیزاک نیوتن کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی را به نگارش در آورد، در این کتاب او مفهوم گرانش عمومی را مطرح کرد و با تشریح قوانین حرکت اجسام، علم مکانیک کلاسیک را پایه گذاری کرد. درسال ۱۸۰۰ عده ای مشکلاتی در تئوری گرانش نیوتن پیدا کردند در ۱۹۱۵ انیشتین باور داشت که پاسخ این مشکلات را با نظریه نسبیت خود داده است. او این نظریه را مطرح کرد که گرانش فضا و زمان را در یک جسم با جرم خاصی مانند یک ستاره یا سیاره خم و منحنی میکند و در اطراف آن میپیچد.

بدین ترتیب ستاره یا سیاره یک شیب در فضا ایجاد خواهد کرد به طوری که هر جسم دیگری که بیش از حد به آن نزدیک شود تمایل برای ورود به آن شیب پیدا میکند. انیشتین توضیح داد که گرانش چگونه بیش از یک نیروی معمولی عمل میکند.

تئوری نسبیت امروزه در مدارس آموزش داده میشود و البته سیستم خورشید مرکزی نیز آموزش داده میشود. آن ها میگویند که خورشید در منظومه شمسی ما همه سیارات را در مدار های معینی بدور خود میچرخاند و آن هارا در مدار نگه میدارد. اما هر سیاره یک نیروی گرانش بر خورشید اعمال میکند و همچنین تمام سیارات دیگر این کار را میکنند. همه آن ها با درجات مختلف بر اساس جرم و فاصله بین اجرام برهم تاثیر میگذارند در واقع هر شئی که در جهان دارای جرم است جذب شئی دیگری که جرم دارد میشود، آن هم بر اساس درجات مختلف جرم و فاصله.

نیکولا تسلا دانشمند و مهندس مکانیک صربی الاصل با انیشتین در فرضیه نسبیت مخالف بود. به گفته تسلا: “نسبیت مجموعه ای از خطا ها و ایده های گمراه کننده است و مخالف آموزه های مردان بزرگ علم و حتی عقل سلیم است” -نیکولا تسلا- در حقیقت چیزی که میتواند نسبیت را باطل کند مغناطیس است! در مکانیک کوانتومی ماهیت نور به طوری تعریف شده که در میدان گرانش بسیار قوی خمیده میشود و هیچ وقت به این اشاره نشده که نور میتواند در میدان مغناطیسی نیز خمیده شود) جاذبه ای وجود ندارد( در حقیقت تسلا به این موضوع پی برده بود. اگر نور توسط میدان مغناطیسی خم و از جهت خودش منحرف شود فهم بشر از مکانیک کوانتومی به کلی زیر سوال میرود و نسبیت دیگر ارزشی ندارد.اگر نسبیت زیر سوال رفته و باطل شود، نجوم مدرن فرو خواهد ریخت زیرا نسبیت پایه های نجوم مدرن است.

“دانشمندان امروزی برای آزمایشات، جایگزین ریاضی دارند و توسط معادلات سرگردان میشوند و در نهایت ساختاری را میسازند که ارتباطی با حقیقت ندارد” -نیکولا تسلا-

نقد تخصصی فرضیه نسبیت را میتواند از اینجا بخوانید.

اما این نظریه گرانش کامل نیست، ریاضی فوقاالعاده پیچیده است و هیچ انسانی بر روی زمین به طور کامل آن را درک نمیکند. گرانش هنوز به عنوان یک معمای حل نشده در فیزیک است. در حقیقت منشا گرانش هنوز شناخته شده نیست و تعاریف مختلفی از گرانش در فیزیک کوانتوم و نسبیت وجود دارد و اینها تنها و تنها فرضیاتی هستند که مردم را با آن سرگرم کرده اند. امروزه تمام کشفیات و سفر های فضایی و ادعا های فضایی و البته اطلاعات فضایی ای که در اختیار مردم گذاشته اند با نسبیت هماهنگ و قابل توجیه بوده است اما اگر وجود ذره فرضی گراویتون را تایید کنند و آن را منشا گرانش بنامند دیگر نسبیت ارزشی ندارد و تمام اطلاعات از فضا،سیاه چاله ها،کرم چاله ها و… پوچ و بیهوده میشود چون تمام این جهانی که برای شما ساخته اند تنها و تنها فرضیاتی هستند که هیچ پایه و اساس درستی ندارند و مورد نقد دانشمندانی مانند eric p dollard و nikola tesla و بسیاری دیگر قرار گرفته اند.

بله توصیف نسبیت و کوانتوم از گرانش تنها و تنها فرضیست که نه قابل اثبات است و نه قابل مشاهده. فرضیه نسبیت اینشتین گرانش را به صورت اعوجاج فضا و زمان- خمیدگی و کشیدگی فضا و زمان بر اساس میزان جرم و انرژی درون فضا توصیف کرد. اما چند سال بعد از ارائه نسبیت اینشتین، فیزیکدانها فیزیک کوانتوم را به عنوان توصیف کننده دنیای ذرات بسیار ریز معرفی کردند.

این نظریه منجر به کشف ذرات حامل نیرو یعنی بوزونها شد که حامل سه نیروی بنیادی طبیعت هستند یعنی: فوتونها برای میدان الکترومغناطیس، گلئونها برای نیروی هستهای قوی، و بوزونهای W و Z برای نیروی هستهای ضعیف. اما گرانش چه میشود؟ فیزیکدانها فرض کردهاند، اگر سه نیروی بنیادی دارای تناظر کوانتومی هستند، پس برای گرانش باید یک ذره متناظر کوانتومی وجود داشته باشد. در تلاش برای آشتی بین نظریه کوانتوم و گرانش اینشتین، فیزیکدانها یک ذره فرضی به نام گراویتون معرفی کردند.

گراویتون ذرهای بدون جرم، پایدار و با اسپین ۲ است که با سرعت نور حرکت میکند. نتایج حاصل از متون بالا این است که علم مدرن هنوز پاسخ دقیقی برای منشا و چگونگی عملکرد گرانش ندارد و در این بین اختلافات زیادی وجود دارد حتی فیزیک دانی به نام اریک ورلینده طی یک نظریه جدید و جنجالی اعلام کرد فهم بشر از گرانش اشتباه است و گرانش جزوی از نیرو های بنیادین طبیعت نیست بلکه یک توهم است! میتواند اسم دانشمند و عبارت جاذبه وجود ندارد را سرچ کنید و اطلاعاتی از این شخص و افکارش به دست آورید.

سازمان های فضایی در سراسر جهان ادعا دارند که زمین با سرعت ۱۰۰۰ مایل بر ساعت در استوا درحال چرخش بدور خود و با سرعت ۰ در قطبین در حال چرخش است! هیچ اصطکاکی سرعت زمین را کاهش نمیدهد.خب ما از گرانش میدانیم و میتوانیم اشکال یابی کنیم، شاید شما تعجب کنید اگر بدانید که گرانش بسته به جایی که در آن حضور دارید تغییر میکند. اولین دلیل این است که زمین در حال چرخش است که شما را در فضا نگه دارد اما نگران نباشید شما پرتاب نخواهید شد چون این نیرو آنقدر ها هم قوی نیست و البته گرانش وجود دارد.

بنابراین اگر من در وسیع ترین نقطه از خط استوا بایستم که درحال چرخش با سرعت ۱۰۰۰ مایل بر ساعت است وزن من ۱۷۵lbs خواهد بود. سپس اگر من به قطب شمال سفر کنم چرخش زمین ۱۵۰ مایل بر ساعت کاهش خواهد یافت کشش گرانشی موجود باید قدری زیاد باشد که وزن من را به حدود ۷۰۰۰lbs برساند و من له خواهم شد. علم سرعت چرخش زمین را در مکان ها و نقاط مختلف نادیده میگیرد، و اظهار میکند که هیچ اثری نخواهد داشت. این یک زنگ خطر است….

منظومه شمسی ما به اعتقاد نجوم مدرن درحال حرکت با سرعت متوسط ۸۲۸٫۰۰۰ کیلومتر بر ساعت در مسیر خود بدور مرکز کهکشان است که این سرعت حدود یک هزارو سیصدم سرعت نور است (هیچ صورت فلکی جدیدی ایجاد نمیشود) اما این ظاهرا هیچ تاثیری بر روی گرانش ندارد.

الف) ماه به زمین برخورد نمیکند

ب) زمین به خورشید برخورد نمیکند

ج) ماهواره ها تحت تاثیر گرانش زمین قرار نمیگیرند(ماهواره ها باید تحت تاثیر نیروی گرانشی ماه یا خورشید قرار گرفته و متلاشی شده یا به فضای خارج از مدار زمین کشیده شوند)

علم ادعا دارد که گرانش به قدری قدرتمند است که میلیون ها تن آب اقیانوس هارا بر روی سطح زمین قوس داده و به سمت مرکز میکشد اما این نیرو چندان هم قوی نیست چون آب در هر جهتی میتواند حرکت کند و حتی تحت تاثیر جزر و مد قرار بگیرد و به راحتی توسط دست انسان پرت شود. علم به ما میگوید گرانش قدری قوی است که آب را خم میکند و قوس میدهد اما ما میدانیم که سطح آب همیشه صاف است. علم اظهار دارد که حرکت منظومه شمسی و زمین تاثیری بر آب اقیانوس ها ندارد و نیروی فوقالعاده قوی و جادویی گرانش مولکول های آب را به سمت مرکز زمین میکشد. بنابراین اگر گرانش نیرویی است که همه چیز را جذب میکند چرا اتم ها اغلب در یک فضای خالی هستند؟ یک اتم مانند یک سکه در مرکز استادیوم بزرگ و خالی فوتبال است. علم ادعا میکند جهان ما توسط یک فضای خلا بزرگ احاطه شده است و ما در فضا با سرعت ۵۱۴٫۰۰۰ مایل بر ساعت حرکت میکنیم و هوا و اتمسفر زمین توسط جاذبه نگه داشته شده اما این کاملا غلط است!

فضای بزرگ خلا مانند فضا تمام هوا را باید به درون خود بکشد و از بین ببرد و بشریت را به کل ریشه کن کند اما چنین اتفاقی هرگز رخ نمیدهد. چگونه گرانش آنقدر قوی است که کشتی هارا بر روی دریا ها و اقیانوس ها،ساختمان هارا،انسان هارا نگه دارد و حتی آب اقیانوس هارا قوس بدهد اما نمیتواند از پرواز پرندگان و حشرات جلوگیری کند؟ آن ها اعتقاد دارند به علت وجود هوا این اتفاق نمی افتد جالب است بدانید که گرانش حتی هوا را هم در زمین فشرده کرده)به اعتقاد علم امروز( خب این هوای فشرده شده چگونه میتواند از این امر جلوگیری کند؟ هوا و اتسمفر توسط گرانش زمین به گفته علم مدرن فشرده شده و به زمین چسبیده اند اما گرانش نمیتواند از بالا رفتن دود جلوگیری کند و این میتواند یک اشکال باشد…)البته گفته شده به علت سبک تر بودن دود از هوا دود بالا میرود اما این هم تنها یک بهانه است.

یک زمین تخت گرای معروف در اوایل قرن بیستم سخنرانی ای علیه نجوم نیوتنی Wilbur Voliva در سراسر آمریکا انجام داد. او با راه رفتن همراه یک کتاب،یک بادکنک، یک پر و یک آجر بر روی صحنه شروع به مطرح کردن نظر خود کرد…او از مخاطبان پرسید چگونه قانون گرانش اجازه میدهد یک بادکنک به راحتی بر آن غلبه کند اما یک آجر نه! من این کتابی که دارم را می اندازم چرا این کتاب بالا نمی رود؟ دوباره کتاب را به سمت بالا پرت کرد و کتاب به زمین سقوط کرد زیرا کتاب سنگین تر از هوا بود و تنها دلیلش این بود نه گرانش!ما اینجا یک آجر و یک پر داریم من به پر ضربه میزنم و بعد از چند لحظه معلق بودن در هوا به سمت زمین سقوط میکند و اما آجر را به هوا پرت میکنم و در نتیجه بدون مقاومتی به پایین سقوط میکند زیرا از هوا سنگین تر است. هر جسمی که از هوا سنگین تر باشد دارای یک تمایل طبیعی برای سقوط به سمت پایین توسط وزن خود است.

به عبارت بهتر و واضح تر:

گرانش چیست؟ کسی نمیداند، حتی بزرگان علم فیزیک هم نمیدانند که گرانش در حقیقت چیست و حتی به آن اعتراف نیز میکنند.علم مدرن ادعا می کند منشا گرانش ناشناخته است اما در این میان ذره ای به نام گراویتون به احتمال زیاد میتواند منشا اصلی گرانش باشد. گراویتون یک ذره بنیادی فرضی از نوع بوزون پیمانهای در نظریه گرانش کوانتومی است. بنا بر این نظریه این ذره حامل نیروی گرانش است اما مشکل اصلی اینجاست که این ذره هرگز دیده نشده و به عبارت دیگر هنوز کشف و مشاهده نشده.

چرا اجسام به سمت پایین سقوط میکنند؟ تفکر اشتباهی که علم مدرن در ذهن همه ایجاد کرده است این است که اگر گرانش نباشد همه چیز در هوا معلق میشود زیرا با نبود گرانش و نیروی گرانش اشیا دیگر دارای وزن نخواهند بود اما چیزی که اینجا در نظر گرفته نشده جرم است. گرانشی وجود ندارد و شما سرجاهایتان هستید و معلق نمیشوید چرا؟ بخاطر وزن. وزن حاصل از جرم است و جرم خاصیت ذاتی جسم است که از ذرات و ساختار جسم حاصل می آید این را در نظر بگیرید که وزن یک جسم تغییر پذیر است اما جرم یک جسم تغییر نمی کند و تمام چیزی که بر روی اجسام تاثیر میگذارد وزن،جرم،چگالی،بایونسی،مقاومت هوا و نیروی وارد شده به آن ها می باشد و گرانش هیچ نقشی در این میان ندارد زیرا گرانشی وجود ندارد.

وقتی جسمی را به سمت زمین رها می کنید، جسم تحت تاثیر نیروی وزن خود به سمت پایین سقوط می کند و البته مقاومت هوا نیز در این میان تاثیر گذار است به عنوان مثال یک ورق کاغذ را همزمان با یک کتاب رها کنید! کتاب سریع تر به سمت پایین سقوط می کند زیرا مقاومت هوا را میشکافد چون وزن و جرم بیشتری دارد اما یک ورق کاغذ نمیتواند مقاومت چندانی از هوا را بشکافد و مانند کتاب سقوط کند اما شرایط در یک محیط خلا فرق دارد! در خلا به علت نبود مقاومت هوا اجسام با یک شتاب سقوط میکنند.

به ادعای علم جاذبه همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد از جو زمین گرفته تا ماه را اما دود هرگز تحت تاثیر نیروی گرانش قرار نمیگیرد و این را نیز سبک تر بودن دود از هوا ذکر کرده اند که البته درست است اما جاذبه ای با این قدرت در صورت وجود قطعا دود را نیز تحت تاثیر خود قرار میداد.

“چرا زمین نمیتواند با گرانش خود دود را جذب کند؟ چون دود سبک تر از هواست بنابراین سقوط نمیکند. گرانش تنها طفره رفتن از این حقیقت است. قانون گرانش توسط طرفداران نظام نجوم نیوتنی ساخته شده و به اعتقاد آنان بزرگترین کشف علم و پایه و اساس نجوم مدرن و ستاره شناسی است بنابراین میتوان گفت گرانش تنها ساخته ذهن است و واقعیت ندارد!”

نوشته شده توسط Thomas winship از کیهان شناسی zetetic

اگر خورشید قدرت و گرانش کافی برای نگه داشتن زمین در مدار دارد زمانی که زمین به دورترین نقطه و فاصله از خورشید میرسید،گرانش خورشید دیگر بر روی آن تاثیر نداشت و زمین به سمت فضای بیکران در مسیر مستقیمی پرت میشد و ازبین میرفت و برای همیشه از مدار خورشید خارج میشد چون گرانش خورشید کاملا برای نگه داشتن زمین در مدار ناتوان بود. به همان اندازه روشن است که اگر گرانش خورشید قدری قوی بود که زمین را در مدار خود حتی در دورترین نقطه نگه دارد و درنتیجه از پرت شدن آن در فضا جلوگیری میکرد زمین ناگهان توسط خورشید جذب میشد و با خورشید برخورد میکرد و از بین میرفت چون گرانش خورشید بیش از حد قوی بود. و هیچ راهی برای جلوگیری از چنین فاجعه ای وجود ندارد.

نتیجه گیری:

علم امروز گرانش را دارای هوش میداند چرا که گرانش طبق فرمول هایی که هربار میسازند عمل میکند و گرانشی که قدری هوشمند است که میداند کجا و چطور عمل کند.به عنوان مثال آن ها اعتقاد دارند وقتی دو جسم یکی سنگین و دیگری سبک مانند یک توپ و یک ورق کاغذ از بالای برجی به پایین پرت میشوند به عنوان مثال جسم سنگین تر که دارای ۳۰ واحد مولکول است توسط ۳۰ واحد گرانش کشیده میشود و جسم سبک تر که دارای ۱۰ واحد مولکول است توسط ۱۰ واحد گرانش کشیده میشود اما این کاملا غلط است. گرانش مگر عقل و درک کامل از همه چیز برای انجام این کار دارد؟ قطعا خیر!! اگر گرانش وجود داشت هردو جسم سنگین و سبک باید باهم به سطح زمین میرسیدند چون توسط یک نیروی گرانش و با یک قدرت و نیرو و واحد ثابت کشیده میشدند اما این ممکن نیست و جسمی که سنگین تر است هوای بیشتری را میشکافد و به پایین سقوط میکند اما جسم سبک مانند یک پر یا یک کاغذ بر روی هوا معلق میشود و سر میخورد و کم کم به پایین میرسد و تحت تاثیر هیچ گرانشی قرار نمیگیرد.

برای خواندن مقاله تخصصی تر درباره چرایی سقوط اجسام به سمت لطف اینجا را کلیک کنید.

در کلیپ زیر اعتراف دانشمندان به ناتوانیشان در توضیح گرانش را میبینید

Share this post

38 comments

اضافه کنید
 1. محمد ۱۷ تیر, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۳۶ پاسخ دادن

  سلام علیکم
  یک نفر اشکالی گرفته که توان پاسخ آن را ندارم.
  در مثال یک کیلوگرم پنبه با یک کیلوگرم آهن وزن برابر است اما چگالی برابر نیست. جاذبه علت وزن است، پس وجود جاذبه اثبات شد. لطفا پاسخ بدین. ممنون

    • محمد ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۱۱:۳۹ پاسخ دادن

     فرمول وزن w=mg که g شتاب جاذبه اس علت جرم جسم هم ذره اییه به اسم بوزون هیگز…بعدش شما طبق این حرفتون چطور میخواید نیرویی که جسم رو به طرف زمین میکشنه در محفظه خلاء توجیح کنید ؟

     • محمد ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۲۹ ۱۱:۵۹

      تو متنتون هم بهش اشاره کردین که نیروی وزن باعث سقوطه تو محفظه خلاء هم اینطوره چرا نمیگین که نیروی وزن همیشه به سمت زمینه ؟ چون زمین تخته؟:))) w=mg همشه با یه شتابی در خلاء به سمت زمین میاد که تقریبا ۹.۸ چرا اصلا راجبش چیزی نگفتین؟ خوده شما هم میتونین محاسبه کنین یا چرا شتاب جاذبه تو قطب شمال بیشتره؟ اگه گرانش هست پس زمین هم تمایل داره دور یه جسم چگال تر بگرده

     • flatearther ۱۸ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۲۰:۵۳

      سلام خدمت شما
      نیرویی اجسام را نمیکشد. در محیط خلا هوا وجود ندارد. به جسم نیز نیرویی وارد نمیشود. بنابراین جسم تنها به علت وزن خودش سقوط خواهد کرد.
      موفق باشید

     • محمد ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۲۹ ۱۸:۳۹

      خوب چرا به سمت زمین اصن نیروی وزن مگه w=mg نیست؟ فیزیک ۱ دبیرستان و خوندی ؟ g میشه شتاب جاذبه تو متنت گفتی چون اجسام از هوا چگال ترن سقوط میکنن:/

     • flatearther ۵ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۱۶

      سلام مجدد
      چون جهت دیگری برای سقوط وجود ندارد. سقوط همیشه به سمت زمین است (در محیط دارای هوا) همچنین در محیط خلا نیز سقوط به سمت زمین است (به علت نبود هوا یا ماده دیگری که بر جسم تاثیر بگذارد) بنابراین جسم به ناچار به سمت زمین سقوط میکند.
      موفق باشید

 2. میلاد ۱۴ دی, ۱۳۹۶ \ب٫ظ\۳۰ ۲۳:۲۱ پاسخ دادن

  سلام پس شما اسم این نیرویی که ما رو به سمت زمین میکشه چی میزارین؟
  اسمش از کرانش به وزن تغییر کرد؟

  پس تکلیف مغناتیس چی میشه؟ اونم احتمالا به آهن ربا تغییر میکنه نه؟

  راستش نمیخوام همه نظریه هاتون رو نقض کنم اما شما وجود این نیرو که ما رو به سمت زمین میکشه رو کاملا حذف کردین

  حالا این نیرو رو به اسم دیگه ای صدا میکنین؟ و بعد دوباره میگین این اون نیست؟ خب چیه پس؟

 3. mahdieh ۱ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۴۲ پاسخ دادن

  اگه گرانشی وجود نداره پس گاز اکسیژن چه طوری بالای زمین مونده؟ می تونست توی فضا پخش بشه اما به خاطر جاذبه زمین نمی تونه فرار کنه دود به سمت زمین سقوط نمی کنه ولی نمی تونه از جو زمین خارج بشه اونم فقط به خاطر جاذبه.

  • flatearther ۵ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۱۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   به علت وجود گنبد آسمان. زمین توسط گنبد آسمان احاطه شده. متن زیر را بخوانید:
   🔴آیا وجود سقف یا گنبد بر فراز زمین غیر عقلانی و غیر علمی است؟
   “جوامع علمی ادعا میکنند هیچ گنبد یا جسم جامدی بر فراز اتمسفر زمین وجود ندارد و تنها اتمسفر است که با توجه به گرانش به زمین متصل شده است. جو در سطح زمین فشاری در حدود ۱ اتمسفر دارد که با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. با افزایش ارتفاع و بالا رفتن، اتمسفر لایه لایه (به شکل طبقه طبقه میشود) و کم کم میشود ترکیب گاز های مختلف که سبک تر و رقیق تر میشوند را یافت. علم بیان می کند که جو توسط نیروی جاذبه به زمین وصل شده است. گفته میشود که این نیرو قادر به جلوگیری از پراکندگی و از هم پاشیدگی گاز ها در فضای خلا بر اثر چرخش زمین است. اما حقایق چه میگویند؟ فرض کنید یک مخزن پر از هوا با فشار ۱ اتمسفر در یک اتاق خلا دارید. مخزن نشانگر اتمسفر زمین و اتاق فضای خلا است. اگر دریچه این مخزن را باز کنید چه اتفاقی می افتد؟ بلافاصله گاز در اتاق و در تمام فضای موجود پخش می شود. آیا گرانش می تواند از انتشار گاز جلوگیری کند؟ در هیچ موردی این امکان ندارد.هیچ آزمایشی پایداری گاز در خلا را نشان نمیدهد. حال در مورد طبقه بندی جو موضوع به چه شکل است؟ گازهای سبک تر در قسمت بالای اتمسفر به وجود آمده و قرار دارند. بیایید موردی را در نظر بگیریم. تصور کنید که گاز متان از یک لوله نشت میکند. اگر نشت در فضای باز اتفاق بیوفتد، گاز به سمت بالا میرود و در لایه های بالاتر اتمسفر پخش میشود. اما هنگامی که نشت در محیط خانه با محیطی بسته و سرپوشیده اتفاق میافتد، متان در قسمت بالای اتاق، در نزدیکی سقف جمع می شود. بنابراین برای طبقه بندی کردن گاز ها سقف مورد نیاز است. در حقیقت، همه به این واقعیت آگاه هستند که طبقه بندی گازها تنها در لوله های بسته یا مخزن های دارای دریچه امکان پذیر است. بنابراین زمین باید یک سقف داشته باشد، ابتدا برای جلوگیری از پراکنده شدن جو در فضای خلاء و دوم، اجازه دادن به طبقه بندی گاز ها که اتمسفر مارا شکل میدهد.
   هیچ حالتی برای گاز وجود ندارد که بتواند غیر از این حالت پایدار باشد.
   جادوی گرانش اینبار نیز بی اثر بود.”
   موفق باشید

 4. mahdieh ۵ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۲۹ پاسخ دادن

  ببخشید این سقف خودش چه طوری جدا نمیشه؟ چون براساس گفته شما فشار خیلی زیادی زیرش هست یه چیز دیگه اگه سقوط اجسام به سمت زمین فقط به خاطر چگالیشونه چه طوری وقتی یه سنگ با یه پر رو رها کنیم باهم میرسن؟ خودم امتحان کردم با اجسام مشابه

 5. رامان ۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۵۷ پاسخ دادن

  برام خیلی جالبه که تو کامنتها این مطلبو تکرار میکنین که وزن یک خاصیت ذاتی اجسام است و به جرم ربط داره.خب عزیز من حالا این خاصیت ذاتی چی هست؟؟!!میتونم بپرسم وزن چیست؟؟!!ولی نگین خاصیت ذاتی جرمه!تا اونجایی که میدانم تعریف وزن در فیزیک کاملا مشخصه و واحدشم نیوتنه یعنی جنس نیروست.دیگه این خایت ذاتی چی هست خدا میدونه!

 6. حمید حیدری ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۵۸ پاسخ دادن

  سلام
  هیچ چیزی به نام دافعه وجود ندارد و اون چیزی که هست دافعه است، جهان از مبدا ایجاد که استیفن هاوکینگ آن را میدان هیچ نامیده است و آیت الله رضوی بنابر آیات قرآن و روایات آن را ایجاد نام گذاری کرده است، می خورد و بزرگ می شود و سیارات و ستاره ها و هر چیز دیگر در میان انرژی های تولید شده و فشار ناشی از آن معلق شده اند.
  پس در واقع آن چیزی که نیروی موشک بر آن غلبه می کند، نیروی دافعه ی حاصل از انرژی های موجود در فضا می باشد.
  برای درک بهتر مساله به کتاب “تبیین جهان و انسان” آیت الله رضوی رجوع کنید.

 7. Führer ۱۷ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۰۵ پاسخ دادن

  میشه بفرمایین وقتی پر و گلوله داخل خلا رها میشن اگر اونجا هوایی نیست پس چجور میان پایین؟اونجا دیگه چیزی نیست که چگالیش از اون دوتا کمتر باشه.پس باید معلق بشن.ولی بازم میان پایین

 8. TruthSeeker ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۴۹ پاسخ دادن

  درود و خسته نباشید
  بنده طرفدار واقعیت هستم و واقعیت اینو میگه یک شی بزرگ رو در دریا غرق میکنیم اگر بنا به ادعای شبه علم گرا ها جاذبه وجود داره و
  ثابت جهانی ضربدر جرم اون میشه چرا اون شیئ به آرامی غرق میشه در آب با شتاب زیاد غرق نمیشه، یک طرف قضیه چگال بودن خود جسم هست ولی چگال بودن محیط و سیال بودن اون هم مطرح هست که به کل نیروی جاذبه رو متلاشی میکنه نیرویی به نام جاذبه واقعا حاوی آشفتگی و گمراه کننده هست در صورتی که اگر همون جسم به عنوان مثال یک کشتی در هوای معمولی از ارتفاع مشخصی رها بشه با سرعت زیاد میرسه این یعنی هوا حریف جرم جسم نشده ولی در آب خیلی چشمگیر میتونه جلوی سقوط غرق شدن رو بگیره در مقیاس خیلی کوچکتر این رو آزمایش کردم مقاله کاملا درست هست و بنده این رو اضافه میکنم که اون سیال بودن به نظرم تاثیر داره همون جسم عرض شده رو تو نفت فرو ببریم میمونه و به این زودی ها غرق نمیشه درک من از افتادن و غرق شدن این هست که هم چگالی جسم مهمه و قطعا چگالی محیط هم ۱۰۰ درصد مهم میباشد خلا فاقد چگالی هست و سیال و روان کننده نیست نه حرکت صورت میگیره نه سقوط به کل باید به اصطلاح به قول شبه علم گرا ها قوانین فیزیک و طبیعت رو بریزن تو سطل آشغال برای بحث و دفاع هم چیزی ندارن زود میگن اینشتین گفته… راحت کنم همرو اینشتین نه اختراعی داشته نه نظریه اثبات شده ای نه موفق به کسب جایزه مطرح علمی و پژوهش شده فقط اومدن از کاه کوه ساختن کسی که هیچ چیز نمیدونسته فقط اومدن بزرگش کردن تا دروغ ها و مزخرف هاشون رو به خورد بشریت بدن هیچ اختراع و کشف و نظریه اثبات شده و دستاورد علمی نداشته نه اینشتین نه نیوتن نه گالیله در کل تیم این افراد بازنده محسوب میشن نسبت به حقیقت ،کل جهان ، بشریت و خداوند متعال.
  باید چشم باز کرد آزمایش کرد درک و ثبت نمود نه اینکه اشتباهات دیگران رو بدون تحقیق پذیرفت آزمایش سقوط در هوا و آب به کل جاذبه ای که آموزش دادن رو با اون همه فرمول میریزه دور من خیلی انسان دقیقی نیستم ولی با چشم میتونم ببینم که سقوط اجسام فقط به خاطر چگالی و جرم هست و حتی شکل آیرودینامیکیشون بنده سابق گلایدر سوار میشدم چطور ساخته دسته بشر بدون هیچ پیشرانه در هوا میمونه و جاذبه ای که اقیانوس رو نگه داشته شکست میخوره جرم قابل توجهی هم داره گلایدر بیش از ۵۰۰ کیلوگرم از واژه های تن و نیوتن متنفرم انگار پوچ هستن اگر جاذبه تونست گلایدر بنده رد که رو هوا به راحتی پرواز میکنه بدون هیچ نیروی پیشرانشی سقوط بده البته سقوط فقط در اثر طوفان و عدم مهارت خلبانی پیش میاد نه جاذبه دروغین اینجا آیرودینامیک مطرح میشه و در دهان جاذبه میکوبه به شدت محکم،چگال بودن محیط و جسم هم اصول این مقوله میباشند. حال میان فرمول نویسی اشتباه میکنن باز بگم درک کلی خودم اینه شکافتن محیط و فرو رفتن و غرق شدن و افتادن حقیقت هست بنا به به جرم و چگالی هم جسم هم محیط اطراف جسم نه نیروی ناشتاخته و اثبات نشده و دروغین جاذبه والسلام.

  • flatearther ۲۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۲۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   گرانش یا جاذبه به آن شکل که قبلا تصور میکردید وجود ندارد. درواقع منظورمان این است که گرانش نیوتونی وجود ندارد اما به شکل دیگری وجود دارد که در کتاب جدید زمین تخت که به زودی منتشر میشود توضیح داده ایم
   موفق باشید

 9. TruthSekker ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۰۸ پاسخ دادن

  قانون سوم نیوتن هم به کل اشتباه هست اگر اینگونه بود طبق نظر خود نیوتن همه چیز معلق میموند رو هوا البته که از این به عنوان نکته گریز استفاده میکنن برای توجیه معلق بودن سیارات که اونم به طور کامل اشتباه هست روی همین زمین خودمون طبق قانون سوم نیوتن و بر طبق برآیند نیروهای وارد به هم در راستای مخالف هم که معادله رو مساوی نگه میداره همه چیز با هر جرم و حجمی معلق میموند و واقعا تاسف بار و مضحک هست اراجیف این به اصطلاح دانشمند نادان و گمراه کننده باید معادلات پاکسازی بشن از G و A و واحد N عجیب کار دشواریست ولی شدنی هست باید نیوتن و امثال او رو به نا کجا آباد شوت کرد واقعا حتی قانون سوم در مورد خلاف جهت هم اشتباه هست بع عنوان مثال برای پرتاب موشک باید کلی انرژی مصرف بشه که بخشی از اون به خاطر جرم خود تشکیلات هست ولی باز به تساوی و تعادل در معادله نمیشه رسید لعنت به شبه علم و جایگزین های غلط که ثبت شدن تو تاریخ و تا امروز ارشمیدس خیلی بیشتر از نیوتن میدونست و قانون ارشمیدس رو تا حدودی قبول دارم ولی باز باید تلاش کرد و به یافته های روشن و تازه و صحیح رسید.

 10. TruthSeeker ۲۲ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۶ پاسخ دادن

  چرا کامنت های من رو پاک میکنید تایید نمیکنید
  کاری به هیچی ندارم علامع جان فقط این رو بگم این سایت یا کلا تشکیلاتتون تو ایران نیستش
  مطلبی که مینویسم میاد اینجا مربوط به ۴ ساعت و نیم زود تر میاد الان ۳:۴۴ بعد از ظهر هست ببینیم ساعت چند میاد
  خیلی مایلم حضوری برسم خدمتتون باهم علمی صحبت کنیم ازتون مطلب یاد بگیرم !

 11. TruthSeeker ۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۰۶ پاسخ دادن

  عرض درود و خسته نباشید و خداقوت خدمت شما
  این کتاب شما که قرار هست منتشر بشه به امید خدا خیلی قوت قلب بهم میده تمام دانشگاه ها و محققان و جهان باید بفهمن در صورتیکه جنبه و لیاقتش رو داشته باشن میدونم که خیلی تلاش میکنید
  learn , unlearn , relearn
  این تکنیک باعث شد من نه تنها زمین تخت رو قبول کنم بلکه چشمم به خیلی چیزهای دیگه باز بشه، از شما و مطالب و سایتتون خوشم میاد
  اون موقع هست که من یک اوتیسمی دانشمند میشوم و کل دنیا اینو خواهند فهمید، همیشه شما در ذهنم هستید، بنده تحصیلات متوسطه خودم رو در دبیرستان سلام انجام دادم الان میبینم که هیچی به جز دروغ بهم یاد ندادن دانشگاه رو هم نیمه کاره رها کردم اگر تندی و ناراحتی در هر یک از نظراتم هست عذر میخواهم که نبوده خدا روشکر اشتباهاتم نیز با اومدن و مرور مطالب برطرف میشه روز به روز از خیلی چیزای شما خوشم میاد یکیش همین تواضع و فروتنی شماست ما دوستتون داریم.
  شاید شما هم تعجب کنید من اتم و ذرات درون ماده رو هم قبول ندارم بار مثبت و منفی و مسایل مربوط به مغناطیس رو قبول دارم ولی ذرات دروغین که به نام مولکول و اتم ومحتوای آن به ما یاد دادن رو قبول ندارم چون یک جور خودپرستی و شرک به حساب میاد همه چیز خودش رو ستایش میکنه هیچ کس اتم رو ندیده در این زمینه هم باید جنبش به راه بیفته چون همه چیز توسط خدا خلق شده پس نباید خود ستایی حتی در فضای به قول خیلی ها نانو و کوچکتر از اون صورت من اتم رو درست مثل منظومه شمسی و کهکشان های دروغین میدونم باید نابود شه ماهییت مواد عالم چیز دیگریست باید کشف مجدد صورت بگیره اتم نام یکی از اساطیر مشرک و کافر یونانی هست این رو باید همه دنیا بفهمن تمام علوم خیلی هاش دروغ وتلقین هستن انرژی هسته ای به قول خیلی ها هنوز در مراحل تحقیق و توسعه هست اینا همه بازی هست برای سلطه گری کشورها تحریم ها داد و ستدها من اتم و مولکول رو زیر سوال میبرم. همونطور که فضا و منظومه و خیلی چیزا دروغه مایل هستم نظر شما رو در مورد ساختار عناصر بدونم. ولی نظر خودم این هست که اومدن همومن عبادت و ستایش رو در مقیاس خیلی کوچک پیاده کردن اودن شرک و خودستایی و دیگر پرستی رو در همون مقیاس هم جا دادن ولی اینطور نیست یقین دارم اینطور نیست اینو من اوتیسمی عرض میکنم
  چون طبق چیزایی که از شما یاد گرفتم مشاهده یکی از آنان هست حداقل چیزی هست که برای دیدن مولکول و اتم امکان پذیر نیست
  با تشکر موفق باشید

 12. TruthSeeker ۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۲۳ پاسخ دادن

  ساختار عناصر رو منکر نمیشوم ولی هر چیزی که اون همه دانمشند خداناباور ارایه دادن و نظریه هست رو منکر میشم سلول رو با چشم دیدم و میدونم وجود داره خلاصه بگم الگوی ساختار خلقت یکسان هست ما رگ ور یشه داریم درختان رگ و ریشه دارن خود زمین قطعا ریشه داره و رگ های اون رو رودخونه ها و ماگما میدونم زمین زنده هست چون زندگی در اون صورت میگیره من خیلی به ساختار موجودات زنده ریز نگاه میکنم همه الگوی ساختاریشون خیلی هاشون در اصل یکی هست این یعنی یک خالق با یک سلیقه کلی وجود داره نه اینکه کلی ترکیبات توهمی و ریز ساختاری که عین همین کره زمین دروغین به ما تلقین کردن هر جایی دست شرک و کفر رو میشه من این رو میفهمم
  فیثاغورث، امپدکلس، دموکریت، و افلاطون اینا آدمای خداپرستی نبودن به قرآنی که محمد از خدا درک نمود و به بشر سعی کرد حالی کنه قسم
  بیشتر مطالب علمی رایج امروز چند خدایی و دگر خدایی و نا خدایی رو به معرض دید میذارن ۴ عنصری که زرتشتیان ازش دم میزنن خالق یکسان داره اهورا مزدایی که ازش دم میزنن فقط خدای علم و دانش هست ولی من خدا رو خدای مطلق و همه چیز مسلط و غیر از او نیستی مطلق میدونم و بهش ایمان دارم این رو عمیقا درک میکنم تحت قالب هیچ دینی محدود و تعریف نمیکنم خداوند رو خدایی که هنوز داره توسط ستاره هاش پالس میفرسته وسخن میگه نه این دیوانگی و آشفتگی نیست ولی کوش چشم بصیرت و گوش شنوا

 13. علی ۸ آبان, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۲:۴۳ پاسخ دادن

  واقعا شما مایه تاسفید!

  آقایون زمین تخ.ت گرا ، جواب بدید که توی نقشه زمین تخت تنگه برینگ که آمریکا و اسیا رو به هم متصل میکنه کجاست؟!

  حتما میگید که نقشه زمین تخت ناقصه!

  پس فرضیه ای که نقشه درستی نداره به طور کلی وجود خارجی نداره!

 14. مهرداد نصیری ۵ بهمن, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۲۰:۳۸ پاسخ دادن

  با سلام.مهرداد نصیری هستم.دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک و تخصص دینامیک هم دارم…متنتون بسیار غیر علمی و پر از تضاده…در مورد دود که چرا بالا میره…ما در فیزیک نمودارنیروهای وارد بر جسم رو ترسیم میکنیم..دود؛هوای داغ است..اختلاف شدید چگالی ان با هوای سردتر باعث شناوری اون میشه و جرم اون به اندازه کافی سبک هست که گرانش نتونه مانع از بالا رفتن اون بشه.. در مورد جرم و وزن…شما فرقشون رو توضیح ندادبن…ما میدونیم جرم در شتاب که ضرب بشه ایجاد نیرو میکنه.در مسابقات فرمول یک رانندها باید سبک وزن و لاغر و جرم اندک داشته باشند چون ماشین های اونها بدلیل سریع به سرعتهای بالا رسیدن نیاز دارن تا سریعا شتاب زیادی رو تحمل کنن.این شتاب به راننده هم وارد میشه و باعث میشه وزن بدنش بسیار بسیار بیشتر از حالت عادی بشه.گرانش نیرویی به جسمی وارد نمیکنه…گرانش یک شتاب با واحد (متر/مجذور ثانیه)به هر چیز جرم دار وارد میکنه…این اندازه ۹.۸ هست…ما میدونیم اجسام جرم دار همدیگر رو جذب میکنن؛میدونیم این چگونه رفتار میکنه .پیش بینیش میکنیم و در طراحی های مهندسی که کل صنعت اطراف شما از سد سازی و پل سازی تا ساخت اسمان خراش ها و خودروها و هواپیماها بر مبنای اونه استفاده میکنیم..پس اینکه کلا بیاین و تمام این پیشرفتها رو زیر سوال ببرین احمقانس…اما هیچکس هنوز نمیدونه منشا گرانش چیه…ولی چیزی هست که.چون رفتارش نشون میده که هست.نظریه جدیدی مطرح شده که گرانش رو نوعی محصول جانبی از تعامل فضا زمان و جرم میدونه

ارسال نظر جدید