گرانش وجود ندارد

گرانش چیست؟

به اعتقاد و گفته علم مدرن هر جسمی را که شما رها کنید به علت وجود نیروی گرانش به سوی زمین کشیده میشود و به سمت دیگری نخواهد رفت. اما واقعا گرانش چیست و این به چه معناست؟ گرانش نیرویی است که باعث شده سیارات به دور ستارگان چرخش کنند مانند چرخش زمین بدور ستاره ما خورشید.گرانش نیرویی است که باعث شده ستارگان و کهکشان ها باهم حرکت کنند! گرانش یکی از چهار نیروی بنیادی جهان است!گرانش سیارات را در مدار هایشان نگه میدارد! گرانش مارا از پرت شدن در فضا حفظ میکند و نقش حیاتی ای دارد.گرانش تقریبا در هر فرایند طبیعی نقش حیاتی دارد از جزر و مد گرفته تا جلوگیری از بهم ریختن نظم کره زمین. گرانش از جرم می آید، جسمی که جرم بیشتری دارد گرانش بیشتری بر آن تاثیر میگذارد.در کل گرانش یا جاذبه پایه علم نجوم مدرن است.

در سال ۱۶۷۸ ، سر آیزاک نیوتن کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی را به نگارش در آورد، در این کتاب او مفهوم گرانش عمومی را مطرح کرد و با تشریح قوانین حرکت اجسام، علم مکانیک کلاسیک را پایه گذاری کرد. درسال ۱۸۰۰ عده ای مشکلاتی در تئوری گرانش نیوتن پیدا کردند در ۱۹۱۵ انیشتین باور داشت که پاسخ این مشکلات را با نظریه نسبیت خود داده است. او این نظریه را مطرح کرد که گرانش فضا و زمان را در یک جسم با جرم خاصی مانند یک ستاره یا سیاره خم و منحنی میکند و در اطراف آن میپیچد.

بدین ترتیب ستاره یا سیاره یک شیب در فضا ایجاد خواهد کرد به طوری که هر جسم دیگری که بیش از حد به آن نزدیک شود تمایل برای ورود به آن شیب پیدا میکند. انیشتین توضیح داد که گرانش چگونه بیش از یک نیروی معمولی عمل میکند.

تئوری نسبیت امروزه در مدارس آموزش داده میشود و البته سیستم خورشید مرکزی نیز آموزش داده میشود. آن ها میگویند که خورشید در منظومه شمسی ما همه سیارات را در مدار های معینی بدور خود میچرخاند و آن هارا در مدار نگه میدارد. اما هر سیاره یک نیروی گرانش بر خورشید اعمال میکند و همچنین تمام سیارات دیگر این کار را میکنند. همه آن ها با درجات مختلف بر اساس جرم و فاصله بین اجرام برهم تاثیر میگذارند در واقع هر شئی که در جهان دارای جرم است جذب شئی دیگری که جرم دارد میشود، آن هم بر اساس درجات مختلف جرم و فاصله.

نیکولا تسلا دانشمند و مهندس مکانیک صربی الاصل با انیشتین در فرضیه نسبیت مخالف بود. به گفته تسلا: “نسبیت مجموعه ای از خطا ها و ایده های گمراه کننده است و مخالف آموزه های مردان بزرگ علم و حتی عقل سلیم است” -نیکولا تسلا- در حقیقت چیزی که میتواند نسبیت را باطل کند مغناطیس است! در مکانیک کوانتومی ماهیت نور به طوری تعریف شده که در میدان گرانش بسیار قوی خمیده میشود و هیچ وقت به این اشاره نشده که نور میتواند در میدان مغناطیسی نیز خمیده شود) جاذبه ای وجود ندارد( در حقیقت تسلا به این موضوع پی برده بود. اگر نور توسط میدان مغناطیسی خم و از جهت خودش منحرف شود فهم بشر از مکانیک کوانتومی به کلی زیر سوال میرود و نسبیت دیگر ارزشی ندارد.اگر نسبیت زیر سوال رفته و باطل شود، نجوم مدرن فرو خواهد ریخت زیرا نسبیت پایه های نجوم مدرن است.

“دانشمندان امروزی برای آزمایشات، جایگزین ریاضی دارند و توسط معادلات سرگردان میشوند و در نهایت ساختاری را میسازند که ارتباطی با حقیقت ندارد” -نیکولا تسلا-

نقد تخصصی فرضیه نسبیت را میتواند از اینجا بخوانید.

اما این نظریه گرانش کامل نیست، ریاضی فوقاالعاده پیچیده است و هیچ انسانی بر روی زمین به طور کامل آن را درک نمیکند. گرانش هنوز به عنوان یک معمای حل نشده در فیزیک است. در حقیقت منشا گرانش هنوز شناخته شده نیست و تعاریف مختلفی از گرانش در فیزیک کوانتوم و نسبیت وجود دارد و اینها تنها و تنها فرضیاتی هستند که مردم را با آن سرگرم کرده اند. امروزه تمام کشفیات و سفر های فضایی و ادعا های فضایی و البته اطلاعات فضایی ای که در اختیار مردم گذاشته اند با نسبیت هماهنگ و قابل توجیه بوده است اما اگر وجود ذره فرضی گراویتون را تایید کنند و آن را منشا گرانش بنامند دیگر نسبیت ارزشی ندارد و تمام اطلاعات از فضا،سیاه چاله ها،کرم چاله ها و… پوچ و بیهوده میشود چون تمام این جهانی که برای شما ساخته اند تنها و تنها فرضیاتی هستند که هیچ پایه و اساس درستی ندارند و مورد نقد دانشمندانی مانند eric p dollard و nikola tesla و بسیاری دیگر قرار گرفته اند.

بله توصیف نسبیت و کوانتوم از گرانش تنها و تنها فرضیست که نه قابل اثبات است و نه قابل مشاهده. فرضیه نسبیت اینشتین گرانش را به صورت اعوجاج فضا و زمان- خمیدگی و کشیدگی فضا و زمان بر اساس میزان جرم و انرژی درون فضا توصیف کرد. اما چند سال بعد از ارائه نسبیت اینشتین، فیزیکدانها فیزیک کوانتوم را به عنوان توصیف کننده دنیای ذرات بسیار ریز معرفی کردند.

این نظریه منجر به کشف ذرات حامل نیرو یعنی بوزونها شد که حامل سه نیروی بنیادی طبیعت هستند یعنی: فوتونها برای میدان الکترومغناطیس، گلئونها برای نیروی هستهای قوی، و بوزونهای W و Z برای نیروی هستهای ضعیف. اما گرانش چه میشود؟ فیزیکدانها فرض کردهاند، اگر سه نیروی بنیادی دارای تناظر کوانتومی هستند، پس برای گرانش باید یک ذره متناظر کوانتومی وجود داشته باشد. در تلاش برای آشتی بین نظریه کوانتوم و گرانش اینشتین، فیزیکدانها یک ذره فرضی به نام گراویتون معرفی کردند.

گراویتون ذرهای بدون جرم، پایدار و با اسپین ۲ است که با سرعت نور حرکت میکند. نتایج حاصل از متون بالا این است که علم مدرن هنوز پاسخ دقیقی برای منشا و چگونگی عملکرد گرانش ندارد و در این بین اختلافات زیادی وجود دارد حتی فیزیک دانی به نام اریک ورلینده طی یک نظریه جدید و جنجالی اعلام کرد فهم بشر از گرانش اشتباه است و گرانش جزوی از نیرو های بنیادین طبیعت نیست بلکه یک توهم است! میتواند اسم دانشمند و عبارت جاذبه وجود ندارد را سرچ کنید و اطلاعاتی از این شخص و افکارش به دست آورید.

سازمان های فضایی در سراسر جهان ادعا دارند که زمین با سرعت ۱۰۰۰ مایل بر ساعت در استوا درحال چرخش بدور خود و با سرعت ۰ در قطبین در حال چرخش است! هیچ اصطکاکی سرعت زمین را کاهش نمیدهد.خب ما از گرانش میدانیم و میتوانیم اشکال یابی کنیم، شاید شما تعجب کنید اگر بدانید که گرانش بسته به جایی که در آن حضور دارید تغییر میکند. اولین دلیل این است که زمین در حال چرخش است که شما را در فضا نگه دارد اما نگران نباشید شما پرتاب نخواهید شد چون این نیرو آنقدر ها هم قوی نیست و البته گرانش وجود دارد.

بنابراین اگر من در وسیع ترین نقطه از خط استوا بایستم که درحال چرخش با سرعت ۱۰۰۰ مایل بر ساعت است وزن من ۱۷۵lbs خواهد بود. سپس اگر من به قطب شمال سفر کنم چرخش زمین ۱۵۰ مایل بر ساعت کاهش خواهد یافت کشش گرانشی موجود باید قدری زیاد باشد که وزن من را به حدود ۷۰۰۰lbs برساند و من له خواهم شد. علم سرعت چرخش زمین را در مکان ها و نقاط مختلف نادیده میگیرد، و اظهار میکند که هیچ اثری نخواهد داشت. این یک زنگ خطر است….

منظومه شمسی ما به اعتقاد نجوم مدرن درحال حرکت با سرعت متوسط ۸۲۸٫۰۰۰ کیلومتر بر ساعت در مسیر خود بدور مرکز کهکشان است که این سرعت حدود یک هزارو سیصدم سرعت نور است (هیچ صورت فلکی جدیدی ایجاد نمیشود) اما این ظاهرا هیچ تاثیری بر روی گرانش ندارد.

الف) ماه به زمین برخورد نمیکند

ب) زمین به خورشید برخورد نمیکند

ج) ماهواره ها تحت تاثیر گرانش زمین قرار نمیگیرند(ماهواره ها باید تحت تاثیر نیروی گرانشی ماه یا خورشید قرار گرفته و متلاشی شده یا به فضای خارج از مدار زمین کشیده شوند)

علم ادعا دارد که گرانش به قدری قدرتمند است که میلیون ها تن آب اقیانوس هارا بر روی سطح زمین قوس داده و به سمت مرکز میکشد اما این نیرو چندان هم قوی نیست چون آب در هر جهتی میتواند حرکت کند و حتی تحت تاثیر جزر و مد قرار بگیرد و به راحتی توسط دست انسان پرت شود. علم به ما میگوید گرانش قدری قوی است که آب را خم میکند و قوس میدهد اما ما میدانیم که سطح آب همیشه صاف است. علم اظهار دارد که حرکت منظومه شمسی و زمین تاثیری بر آب اقیانوس ها ندارد و نیروی فوقالعاده قوی و جادویی گرانش مولکول های آب را به سمت مرکز زمین میکشد. بنابراین اگر گرانش نیرویی است که همه چیز را جذب میکند چرا اتم ها اغلب در یک فضای خالی هستند؟ یک اتم مانند یک سکه در مرکز استادیوم بزرگ و خالی فوتبال است. علم ادعا میکند جهان ما توسط یک فضای خلا بزرگ احاطه شده است و ما در فضا با سرعت ۵۱۴٫۰۰۰ مایل بر ساعت حرکت میکنیم و هوا و اتمسفر زمین توسط جاذبه نگه داشته شده اما این کاملا غلط است!

فضای بزرگ خلا مانند فضا تمام هوا را باید به درون خود بکشد و از بین ببرد و بشریت را به کل ریشه کن کند اما چنین اتفاقی هرگز رخ نمیدهد. چگونه گرانش آنقدر قوی است که کشتی هارا بر روی دریا ها و اقیانوس ها،ساختمان هارا،انسان هارا نگه دارد و حتی آب اقیانوس هارا قوس بدهد اما نمیتواند از پرواز پرندگان و حشرات جلوگیری کند؟ آن ها اعتقاد دارند به علت وجود هوا این اتفاق نمی افتد جالب است بدانید که گرانش حتی هوا را هم در زمین فشرده کرده)به اعتقاد علم امروز( خب این هوای فشرده شده چگونه میتواند از این امر جلوگیری کند؟ هوا و اتسمفر توسط گرانش زمین به گفته علم مدرن فشرده شده و به زمین چسبیده اند اما گرانش نمیتواند از بالا رفتن دود جلوگیری کند و این میتواند یک اشکال باشد…)البته گفته شده به علت سبک تر بودن دود از هوا دود بالا میرود اما این هم تنها یک بهانه است.

یک زمین تخت گرای معروف در اوایل قرن بیستم سخنرانی ای علیه نجوم نیوتنی Wilbur Voliva در سراسر آمریکا انجام داد. او با راه رفتن همراه یک کتاب،یک بادکنک، یک پر و یک آجر بر روی صحنه شروع به مطرح کردن نظر خود کرد…او از مخاطبان پرسید چگونه قانون گرانش اجازه میدهد یک بادکنک به راحتی بر آن غلبه کند اما یک آجر نه! من این کتابی که دارم را می اندازم چرا این کتاب بالا نمی رود؟ دوباره کتاب را به سمت بالا پرت کرد و کتاب به زمین سقوط کرد زیرا کتاب سنگین تر از هوا بود و تنها دلیلش این بود نه گرانش!ما اینجا یک آجر و یک پر داریم من به پر ضربه میزنم و بعد از چند لحظه معلق بودن در هوا به سمت زمین سقوط میکند و اما آجر را به هوا پرت میکنم و در نتیجه بدون مقاومتی به پایین سقوط میکند زیرا از هوا سنگین تر است. هر جسمی که از هوا سنگین تر باشد دارای یک تمایل طبیعی برای سقوط به سمت پایین توسط وزن خود است.

به عبارت بهتر و واضح تر:

گرانش چیست؟ کسی نمیداند، حتی بزرگان علم فیزیک هم نمیدانند که گرانش در حقیقت چیست و حتی به آن اعتراف نیز میکنند.علم مدرن ادعا می کند منشا گرانش ناشناخته است اما در این میان ذره ای به نام گراویتون به احتمال زیاد میتواند منشا اصلی گرانش باشد. گراویتون یک ذره بنیادی فرضی از نوع بوزون پیمانهای در نظریه گرانش کوانتومی است. بنا بر این نظریه این ذره حامل نیروی گرانش است اما مشکل اصلی اینجاست که این ذره هرگز دیده نشده و به عبارت دیگر هنوز کشف و مشاهده نشده.

چرا اجسام به سمت پایین سقوط میکنند؟ تفکر اشتباهی که علم مدرن در ذهن همه ایجاد کرده است این است که اگر گرانش نباشد همه چیز در هوا معلق میشود زیرا با نبود گرانش و نیروی گرانش اشیا دیگر دارای وزن نخواهند بود اما چیزی که اینجا در نظر گرفته نشده جرم است. گرانشی وجود ندارد و شما سرجاهایتان هستید و معلق نمیشوید چرا؟ بخاطر وزن. وزن حاصل از جرم است و جرم خاصیت ذاتی جسم است که از ذرات و ساختار جسم حاصل می آید این را در نظر بگیرید که وزن یک جسم تغییر پذیر است اما جرم یک جسم تغییر نمی کند و تمام چیزی که بر روی اجسام تاثیر میگذارد وزن،جرم،چگالی،بایونسی،مقاومت هوا و نیروی وارد شده به آن ها می باشد و گرانش هیچ نقشی در این میان ندارد زیرا گرانشی وجود ندارد.

وقتی جسمی را به سمت زمین رها می کنید، جسم تحت تاثیر نیروی وزن خود به سمت پایین سقوط می کند و البته مقاومت هوا نیز در این میان تاثیر گذار است به عنوان مثال یک ورق کاغذ را همزمان با یک کتاب رها کنید! کتاب سریع تر به سمت پایین سقوط می کند زیرا مقاومت هوا را میشکافد چون وزن و جرم بیشتری دارد اما یک ورق کاغذ نمیتواند مقاومت چندانی از هوا را بشکافد و مانند کتاب سقوط کند اما شرایط در یک محیط خلا فرق دارد! در خلا به علت نبود مقاومت هوا اجسام با یک شتاب سقوط میکنند.

به ادعای علم جاذبه همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد از جو زمین گرفته تا ماه را اما دود هرگز تحت تاثیر نیروی گرانش قرار نمیگیرد و این را نیز سبک تر بودن دود از هوا ذکر کرده اند که البته درست است اما جاذبه ای با این قدرت در صورت وجود قطعا دود را نیز تحت تاثیر خود قرار میداد.

“چرا زمین نمیتواند با گرانش خود دود را جذب کند؟ چون دود سبک تر از هواست بنابراین سقوط نمیکند. گرانش تنها طفره رفتن از این حقیقت است. قانون گرانش توسط طرفداران نظام نجوم نیوتنی ساخته شده و به اعتقاد آنان بزرگترین کشف علم و پایه و اساس نجوم مدرن و ستاره شناسی است بنابراین میتوان گفت گرانش تنها ساخته ذهن است و واقعیت ندارد!”

نوشته شده توسط Thomas winship از کیهان شناسی zetetic

اگر خورشید قدرت و گرانش کافی برای نگه داشتن زمین در مدار دارد زمانی که زمین به دورترین نقطه و فاصله از خورشید میرسید،گرانش خورشید دیگر بر روی آن تاثیر نداشت و زمین به سمت فضای بیکران در مسیر مستقیمی پرت میشد و ازبین میرفت و برای همیشه از مدار خورشید خارج میشد چون گرانش خورشید کاملا برای نگه داشتن زمین در مدار ناتوان بود. به همان اندازه روشن است که اگر گرانش خورشید قدری قوی بود که زمین را در مدار خود حتی در دورترین نقطه نگه دارد و درنتیجه از پرت شدن آن در فضا جلوگیری میکرد زمین ناگهان توسط خورشید جذب میشد و با خورشید برخورد میکرد و از بین میرفت چون گرانش خورشید بیش از حد قوی بود. و هیچ راهی برای جلوگیری از چنین فاجعه ای وجود ندارد.

نتیجه گیری:

علم امروز گرانش را دارای هوش میداند چرا که گرانش طبق فرمول هایی که هربار میسازند عمل میکند و گرانشی که قدری هوشمند است که میداند کجا و چطور عمل کند.به عنوان مثال آن ها اعتقاد دارند وقتی دو جسم یکی سنگین و دیگری سبک مانند یک توپ و یک ورق کاغذ از بالای برجی به پایین پرت میشوند به عنوان مثال جسم سنگین تر که دارای ۳۰ واحد مولکول است توسط ۳۰ واحد گرانش کشیده میشود و جسم سبک تر که دارای ۱۰ واحد مولکول است توسط ۱۰ واحد گرانش کشیده میشود اما این کاملا غلط است. گرانش مگر عقل و درک کامل از همه چیز برای انجام این کار دارد؟ قطعا خیر!! اگر گرانش وجود داشت هردو جسم سنگین و سبک باید باهم به سطح زمین میرسیدند چون توسط یک نیروی گرانش و با یک قدرت و نیرو و واحد ثابت کشیده میشدند اما این ممکن نیست و جسمی که سنگین تر است هوای بیشتری را میشکافد و به پایین سقوط میکند اما جسم سبک مانند یک پر یا یک کاغذ بر روی هوا معلق میشود و سر میخورد و کم کم به پایین میرسد و تحت تاثیر هیچ گرانشی قرار نمیگیرد.

برای خواندن مقاله تخصصی تر درباره چرایی سقوط اجسام به سمت لطف اینجا را کلیک کنید.

در کلیپ زیر اعتراف دانشمندان به ناتوانیشان در توضیح گرانش را میبینید

Share this post

4 comments

اضافه کنید
  1. محمد ۱۷ تیر, ۱۳۹۶ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۳۶ پاسخ دادن

    سلام علیکم
    یک نفر اشکالی گرفته که توان پاسخ آن را ندارم.
    در مثال یک کیلوگرم پنبه با یک کیلوگرم آهن وزن برابر است اما چگالی برابر نیست. جاذبه علت وزن است، پس وجود جاذبه اثبات شد. لطفا پاسخ بدین. ممنون

ارسال نظر جدید